Raport branżowy

Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Materiały termoizolacyjne
Zakres: Polska

Kompleksowy obraz rynku termoizolacji w Polsce, ukazujący zarówno ujęcie całościowe, jak i szczegółową analizę jego struktury wielkościowej i wartościowej. Najważniejszym walorem tego raportu jest zbiór unikalnych danych dotyczących branży wraz z prognozami rozwoju sub-segmentów rynku na lata 2023-2028. W ramach analizowanych składowych uwzględniliśmy trzy kluczowe kategorie:

 • wyroby izolacji termicznej ze styropianu
 • wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej
 • wyroby piankowe i pozostałe wyroby termoizolacyjne

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wielkość, wartość i segmentacja rynku materiałów termoizolacyjnych (styropian, wełna mineralna, wyroby piankowe)
 • Prognozy rozwoju rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce
 • Przewidywane szanse i zagrożenia dla rynku
 • Kluczowe trendy rynkowe
 • Analiza konkurencji (przychody, liczba zakładów produkcyjnych, zatrudnienie, udział eksportu)
 • Ocena atrakcyjności sektora i głównych czynników sukcesu
 • Produkcja oraz handel zagraniczny
 • Potrzeby termomodernizacyjne (stan zasobu budowlanego)
 • Polityki publiczne wspierające rynek materiałów termoizolacyjnych
 • Otoczenie makroekonomiczne – stan obecny i prognozy
 • Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym i niemieszkaniowym – stan obecny i prognozy
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport odpowiada na ważne pytania:

 • Jakie są perspektywy dla rynku materiałów termoizolacyjnych w kontekście najnowszych prognoz makroekonomicznych oraz prognoz rozwoju rynku budowlanego?
 • Jakie programy rządowe/polityki publiczne mają i będą mieć wpływ na analizowany rynek?
 • Jak wygląda obecnie struktura rynku i charakterystyka głównych graczy?
 • Jakie są główne szanse i zagrożenia dla sektora w nadchodzących latach?
 • Jakie są najważniejsze długofalowe trendy?
 • Jak wygląda stan wyjściowy (stan zasobów, konieczność renowacji)?
 • Jakie są główne czynniki sukcesu w sektorze materiałów termoizolacyjnych?
 • Jak wygląda ocena atrakcyjności sektora (wg 5 sił Portera)?
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu, dyrektorzy marketingu, sprzedaży i finansów, reprezentujący:

 • producentów i dystrybutorów styropianu, wełny mineralnej i produktów piankowych
 • producentów i dostawców surowców do produkcji materiałów termoizolacyjnych (polistyren, poliuretan, szkło, itp.)
 • producentów materiałów budowlanych powiązanych z rynkiem materiałów termoizolacyjnych (tynki elewacyjne, kleje do styropianu, ruszt do wełny mineralnej, panele elewacyjne)
 • firmy działające w sektorze budowlanym
 • banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • organizacje handlowe i branżowe
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie  
 • Wielkość, wartość i struktura rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce Wielkość oraz wartość rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce w latach 2018-2022   Struktura rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce w latach 2018-2022  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Materiały termoizolacyjne
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.