Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Industry Report

Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Product details

Price:

2 900

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Raport stanowi szczegółową analizę segmentu leków biologicznych i biopodobnych w Polsce.

Subscription: 12 months
Publication date: January 2019
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Biologic / Biosimilar drugs
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

W publikacji przedstawiona jest charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego tego aż do roku 2024. Analizę uzupełnia prezentacja wyników unikalnego badania przeprowadzonego wśród firm obecnych na rynku w Polsce (nie tylko aktualnych producentów, ale firm związanych w inny sposób z tematem: dystrybutorów, producentów składników, firmy i jednostki badawcze), dotyczącego między innymi oceny obecnej sytuacji w segmencie, największych barier i czynników rozwoju oraz przewidywań na rozwój segmentu w latach 2019-2024.


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość rynku leków biologicznych i biopodobnych, kanały apteczny i szpitalny
 • Prognozy rozwoju na okres od 2019 do 2024
 • Wartość sprzedaży najważniejszych leków
 • Bariery rozwoju i czynniki wspierające rozwój dla całego rynku oraz poszczególnych kategorii leków (biologiczne i biopodobne)
 • Najwięksi producenci działający w Polsce
 • Najlepiej sprzedające się w Polsce leki i leki o najwyższych nakładach refundacyjnych
 • Szczegółowa analiza aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem przyszłych zmian prawnych i ich wpływu na rynek
 • Kompleksowe dane na temat refundacji, z uwzględnieniem procedury refundacyjnej, zasad refundacji, głównych problemów praktycznych, wydatków na refundację, produktów o najwyższej refundacji dla refundacji otwartej (aptecznej) oraz chemioterapii/programów lekowych
 • Analiza polityki refundacyjnej państwa, wraz z prezentacją ostatnich zmian na listach leków refundowanych i możliwych kierunków rozwoju w przyszłości
 • Analiza substytucji lekami biopodopnymi
 • Wykaz programów lekowych istniejących w Polsce wraz z substancjami aktywnymi
 • Trendy epidemiologiczne, w tym np. najbardziej powszechne choroby, w których stosuje się leki biologiczne i biopodobne

Kto skorzysta z tej analizy?

Polecamy tę analizę kadrze menedżerskiej i pracownikom na stanowiskach operacyjnych z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju przede wszystkim z poniższych firm:

 • producentom działającym na rynku farmaceutycznym
 • dystrybutorom leków
 • firmom zajmującym się badaniami klinicznymi
 • instytucjom finansowym zainteresowanym rynkiem farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w Polsce (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • firmom konsultingowym i badawczym, instytucjom rządowym oraz naukowym, które monitorują tę branżę
 • agencjom marketingowym obsługującym firmy z branży farmaceutycznej i medycznej

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport ułatwi:

 • monitoring rozwoju i zmian zachodzących na rynku leków biologicznych i biopodobnych w celu elastycznego dopasowania polityki i portfolio firmy do wydarzeń i trendów zachodzących na rynku
 • planowanie nowych inwestycji lub podejmowanie decyzji o wsparciu finansowym dla podmiotów działających na tym rynku
 • rozwój portfolio produktowego – identyfikacja obszarów o największym potencjalne wzrostu, jak również segmentów już nasyconych
 • analiza ryzyka inwestycyjnego i kredytowego na tym rynku
 • analiza obecnych działań, wyników i planów konkurencji – szybka reakcja powalająca na utrzymanie się lub zwiększenie udziału w rynku
 • przygotowanie strategii rozwojowych oraz budżetów na podstawie autorskich prognoz rozwoju rynku przygotowanych przez zespół ekonometryków i analityków rynku
 • szacowanie popytu na poszczególne kategorie leków obecnie i w przyszłości
 • przygotowanie do wejścia na rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce
 • rozpoczęcie działalności w nowych segmentach rynku.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia przygotowywania raportu
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w poprzednich latach 2017-2018
  • Spodziewane wydarzenia i trendy 2019-2024
  • Wielkość rynku
   • Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej
   • Wydatki na programy lekowe
   • Wydatki na chemioterapię
   • Sprzedaż apteczna
   • Dynamika rynku leków biologicznych i biopodobnych w latach 2012-2023
  • Ocena potencjału rozwojowego poszczególnych kategorii leków biologicznych i biopodobnych
  • w latach 2019-2024
 • Wyniki badania zrealizowanego wśród firm obecnych na polskim rynku leków
 • biologicznych i biopodobnych
  • Wprowadzenie
  • Ocena sytuacji na polskim rynku leków biologicznych i biopodobnych
   • Ocena obecnej sytuacji
   • Prognoza sytuacji na rynku w ciągu najbliższego roku
  • Szanse i bariery rozwoju rynku leków biologicznych i biopodobnych w Polsce
   • Bariery rozwoju rynku
   • Szanse rozwoju rynku
  • Wsparcie dla firm opracowujących leki biologiczne i biopodobne ze strony rządu
  • Ocena URPL w zakresie działalności związanej z lekami biologicznymi
  • Trendy na rynku leków biologicznych i biopodobnych w Polsce
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa firm obecnych na rynku leków biologicznych i biopodobnych
  • w Polsce
   • Sytuacja finansowa
   • Liczba leków biologicznych i biopodobnych w portfolio firm
   • Odsetek przychodów generowanych na lekach biologicznych i biopodobnych
  • Leki biologiczne w leczeniu wybranych chorób w Polsce np. reumatoidalne zapalenie stawów,
  • łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba
  • Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, łuszczyca plackowata, astma
  • alergiczna, leczenie hormonem wzrostu, choroby nowotworowe - epidemiologia, finansowanie,
  • leczenie, zasoby, liczba pacjentów Spis grafik
 • Profile wybranych firm działających w sektorze w Polsce
 • Spis grafik
 • Spis tabel
 • Informacja o PMR
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 900

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: January 2019
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Biologic / Biosimilar drugs
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process