Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Industry Report

Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Raport stanowi szczegółową analizę segmentu leków biologicznych i biopodobnych w Polsce.

Subscription: 12 months
Other versions: English
Sector: Biologic / Biosimilar drugs
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Co w środku
W publikacji przedstawiona jest charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego tego aż do roku 2024. Analizę uzupełnia prezentacja wyników unikalnego badania przeprowadzonego wśród firm obecnych na rynku w Polsce (nie tylko aktualnych producentów, ale firm związanych w inny sposób z tematem: dystrybutorów, producentów składników, firmy i jednostki badawcze), dotyczącego między innymi oceny obecn

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Dlaczego warto
Raport ułatwi: monitoring rozwoju i zmian zachodzących na rynku leków biologicznych i biopodobnych w celu elastycznego dopasowania polityki i portfolio firmy do wydarzeń i trendów zachodzących na rynku planowanie nowych inwestycji lub podejmowanie decyzji o wsparciu finansowym dla podmiotów działających na tym rynku rozwój portfolio produktowego – identyfikacja obszaró

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Kto kupuje
Polecamy tę analizę kadrze menedżerskiej i pracownikom na stanowiskach operacyjnych z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju przede wszystkim z poniższych firm: producentom działającym na rynku farmaceutycznym dystrybutorom leków firmom zajmującym się badaniami klinicznymi instytucjom finansowym zainteresowanym rynkiem farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w Polsce (banki, do

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
  • Metodologia przygotowywania raportu
  • Streszczenie menedżerskie

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Subscription: 12 months
Other versions: English
Sector: Biologic / Biosimilar drugs
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.