Raport branżowy

Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Leki biologiczne / biopodobne
Zakres: Polska

Raport dostarcza szczegółowych i rzetelnych informacji na temat wartości i dynamiki rynku leków biologicznych w Polsce, ostatnich wydarzeń, wraz omówieniem ich wpływu na rynek. Stanowi niezbędne narzędzie w planowaniu działań i pozwala szybciej reagować na zmiany zachodzące w strukturze rynku.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • wartość i dynamikę rynku leków biologicznych w Polsce - również w podziale na leki biologiczne referencyjne, biopodobne, sprzedaż apteczną oraz programy lekowe z chemioterapią
 • perspektywy rozwoju – w tym dla głównych kategorii leków biologicznych w podziale na leki referencyje i biopodobne
 • strukturę rynku
 • rankingi czołowych graczy - również w podziale na leki referencyje i biopodobne
 • najlepiej sprzedające się leki biologiczne - również w podziale na leki referencyje i biopodobne
 • główne kategorie leków biologicznych
 • aktualne wydarzenia i trendy oraz ich wpływ na rynek leków biologicznych
 • przyszłe wydarzenia i trendy oraz ich wpływ na rynek leków biologicznych
 • najważniejsze czynniki i bariery rozwoju rynku leków biologicznych w Polsce
 • trendy epidemiologiczne

Oraz dodatkowo:

 • autorskie analizy i szacunki wartości rynku leków biologicznych referencyjnych
  i biopodobnych w Polsce w latach 2017-2019  wraz z autorską klasyfikacją leków
 • dwa autorskie badania PMR: badanie wśród firm obecnych na rynku oraz badanie wśród lekarzy
 • najważniejsze zmiany na listach refundacyjnych w obrębie terapii biologicznych w Polsce
 • wygasanie patentów na ważne leki biologiczne
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Publikacja stanowi rzetelne wsparcie w kluczowych obszarach działań, takich jak:

 • monitoring rozwoju i zmian zachodzących na rynku leków biologicznych referencyjnych i biopodobnych
 • identyfikacja obszarów o największym potencjalne wzrostu jak również segmentów już nasyconych pod kątem rozwoju produktów
 • analiza obecnych działań, wyników i planów konkurencji
 • szacowanie popytu na poszczególne kategorie leków obecnie i w przyszłości
 • przygotowanie do wejścia na rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce
 • przygotowanie strategii rozwojowych planowanie nowych inwestycji
 • analiza ryzyka inwestycyjnego i kredytowego na tym rynku
 • ułatwia szybką reakcję powalającą na utrzymanie lub zwiększenie udziału w rynku
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra menedżerska i osoby decyzyjne reprezentujące działy marketingu, sprzedaży, strategii i rozwojuoraz osoby odpowiedzialne sza rozwój innowacji i za leki biologiczne reprezentujące:

 • firmy farmaceutyczne posiadające w ofercie leki biologiczne referencyjne lub biopodobne
 • firmy nie posiadające tych leków, ale zainteresowane wejście w segment lub już opracowujące takie leki
 • dystrybutorzy leków
 • firmy zajmujące się badaniami klinicznymi
 • dostawcy technologii i substancji czynnych potrzebnych do opracowania leków biologicznych
 • agencje marketingowe obsługujące firmy z branży farmaceutycznej i medycznej
 • operatorzy logistyczni specjalizujący się w sektorze farmaceutycznym
 • instytucje finansowe zainteresowane rynkiem farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w Polsce:
   banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie Wartość rynku Struktura rynku Główne kategorie

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Leki biologiczne / biopodobne
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.