Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek ICT w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek ICT w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: IT
Zakres: Poland

Raport obejmuje plik Excel z kompletem danych i prognoz (arkusz bez danych do pobrania ze strony, by móc ocenić samodzielnie rodzaj i liczbę dostępnych KPI) oraz prezentację podsumowującą z komentarzami (40 slajdów merytorycznych).

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i dynamika rynku ICT w Polsce w latach 2009-2019. Rozbicie rynku telekomunikację i IT. Dodatkowy podział na sprzęt, oprogramowanie i usługi.
 • Prognozy rozwoju rynku ICT w latach 2020-2025 w ujęciu wartościowym, z podziałem na poszczególne segmenty i typy odbiorców końcowych; dane liczbowe uzupełnione komentarzami i insight-ami analityków.
 • Szczegółowa struktura wydatków na IT (dane 2009-2019 + prognozy 2020-2025). Ujęcie z punktu widzenia wydatków MŚP, dużych firm, sektora publicznego, jak również gospodarstw domowych.
 • Struktura inwestycji w IT i trendy w poszczególnych głównych sektorach gospodarki tj. finanse, telekomunikacja IT i media, handel, przemysł i budownictwo, utilities, transport i logistyka (dane 2009-2019 + prognozy 2020-2025).
 • Struktura sprzedaży na rynku sprzętu – w ujęciu ilościowym i wartościowym w poszczególnych segmentach (desktopy i laptopy, smartfony, urządzenia drukujące
 • Najwięksi dostawcy IT w kraju po segmentach (sprzęt, oprogramowanie i usługi), jak również głównych sektorach gospodarki – TOP 30 największych dostawców w każdej kategorii wg przychodów.
 • Zestaw najnowszych danych i prognoz makroekonomicznych, ocena wpływu epidemii COVID-19 na rynek IT w Polsce. Czynnikiem zupełnie nowym dla rynku, nie uwzględnianym wcześniej w ocenie sytuacji i prognozach jest bez wątpienia pandemia koronawirusa. Pracując nad bieżącą edycją raportu, uwzględniliśmy tę zmianę.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To jedyna publikacja ukazująca koniunkturę oraz prognozy dla rynku IT w Polsce
 • Analizuje strukturę wydatków IT
 • Przedstawia profil konkurencji i potencjał rynku IT w Polsce
 • Profiluje potencjalnych odbiorców
 • Stanowi narzędzie do budowania strategii działania i zaangażowania na rynku IT
 • Raport uwzględnia wpływ pandemii na rynek
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:

 • Firmy informatyczne działające w Polsce lub planujące swoją działalność na tym rynku
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i tworzące oprogramowanie na zamówienie
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych
 • Dostawcy i dystrybutorzy sprzętu IT dla wszystkich sektorów polskiej gospodarki
 • Firmy oferujące szkolenia z zakresu IT
 • Potencjalni inwestorzy na polskim rynku IT
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe promujące polski sektor IT.
Spis Treści
 • Otoczenia makroekonomiczne
 • Wartość i dynamika rynku
Inne wersje: English
Sektor: IT
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.