Raport branżowy

Rynek ICT w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek ICT w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: IT
Zakres: Polska

Raport o polskim rynku ICT to szczegółowa analiza sprzedaży sprzętu, usług, oprogramowania oraz struktury wydatków IT według poszczególnych grup odbiorców oraz branż w Polsce. Zawiera najnowsze dane, uzyskane dzięki:

 • bezpośrednim kontaktom z uczestnikami rynku,
 • analizie wyników finansowych graczy,
 • badaniom własnym PMR.

Raport analizuje wpływ aktualnych trendów w transformacji cyfrowej biznesu, trendów konsumenckich oraz otoczenia makro na poszczególne segmenty rynku i grupy produktowo-usługowe w zróżnicowanej branży IT.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • sytuacja makroekonomiczna w kontekście wpływu  na rynek ICT zwartość i dynamika rynku ICT w podziale na rynek IT oraz telekomunikację
 • struktura rynku IT w podziale na sprzęt, usługi i oprogramowanie
 • struktura wydatków na IT w podziale na podmioty oraz branże
 • trendy IT w poszczególnych branżach  
 • wolumeny i wartości sprzedaży sprzętu w postaci laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów, urządzeń drukujących oraz smartfonów
 • sprzedaż smartfonów w podziale na segment B2B oraz B2C
 • wartości rynków oprogramowania oraz usług IT z podziałem na segmenty
 • identyfikacja kluczowych trendów i tendencji na rynku.
 • najwięksi gracze w poszczególnych segmentach.
 • prognozy wartościowe oraz dodatkowo ilościowe w przypadku rynku sprzętu

 

Raport odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Ile wart jest rynek IT w Polsce?
 • Jakie są dominujące trendy na rynku IT?
 • Jaki jest stosunek udziału sprzętu, usług i oprogramowanie  na rynku IT?
 • Jakie perspektywy stoją przed rynkiem w obliczu negatywnych prognoz makroekonomicznych i demograficznych oraz zmian  w strukturze gospodarstw domowych?
 • W jaki sposób transformacja cyfrowa wpływa na rynek IT?
 • Jakie rozwiązania IT stosowane są w poszczególnych branżach?
 • Jakiej wielkości firmy wydają najwięcej na rozwiązania IT oraz wśród których wzrost wydatków będzie największy?
 • Które branże inwestują kierują największe nakłady na cyfryzację?
 • Jakie są trendy konsumenckie w wykorzystaniu sprzętu IT?
 • Jakie usługi IT rozwijają się najszybciej?
 • Jakie czynniki najpoważniej wpływają na ceny produktów i usług IT?
 • Jakie są trendy na rynku oprogramowania?  
 • Jakie są perspektywy dla rynku poszczególnych rodzajów sprzętu?
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To jedyna publikacja ukazująca koniunkturę oraz prognozy dla całego rynku IT w Polsce
 • Analizuje strukturę wydatków IT
 • Przedstawia profil konkurencji i potencjał rynku IT w Polsce
 • Profiluje potencjalnych odbiorców
 • Stanowi narzędzie do budowania strategii działania i zaangażowania na rynku IT
 • Raport uwzględnia wpływ pandemii na rynek
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:

 • Firmy informatyczne działające w Polsce lub planujące swoją działalność na tym rynku
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i tworzące oprogramowanie na zamówienie
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych
 • Dostawcy i dystrybutorzy sprzętu IT dla wszystkich sektorów polskiej gospodarki
 • Firmy oferujące szkolenia z zakresu IT
 • Potencjalni inwestorzy na polskim rynku IT
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe promujące polski sektor IT.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie  
 • Wartość i dynamika rynku ICT w Polsce   Wartość rynku ICT w Polsce w latach 2019-2022 oraz prognoza PMR na lata 2023-2028 Główni gracze na rynku IT w Polsce Branża IT – debiuty giełdowe
Wykresy i Tabele
 • Prognoza PMR: Struktura wartościowa rynku ICT w Polsce, w podziale na rynek telekomunikacyjny oraz IT, 2019-2028
 • Prognoza PMR: Dynamika zmian rynku ICT w Polsce, w podziale na rynek telekomunikacyjny oraz IT, 2019-2028

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: IT
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.