Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Industry Report

Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Raport stanowi analizę rynku farmaceutycznego, która uwzględnia zarówno sprzedaż apteczną, jak i szpitalną. W publikacji znajduje się również szczegółowy opis sprzedaży według kategorii anatomiczno-terapeutyczno-chemicznych (ATC). Przedstawiono w niej również informacje na temat największych producentów oraz najlepiej sprzedających się produktów.
W raporcie przedstawiono również wartość rynku farmaceutycznego (aptecznego i szpitalnego) oraz prognozy rozwoju na okres od 2017 do 2022 roku, również dla kategorii ATC, a także informacje ilustrujące preferencje konsumentów w zakresie zakupów leków oraz korzystania z opieki zdrowotnej, które wpływają na wartość sprzedaży.
Analiza zawiera również szczegółowe dane z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce: liczbę szpitali publicznych i niepublicznych, liczbę łóżek w tych placówkach, liczbę lekarzy według specjalizacji, wartość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce oraz wiele innych.

 

Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Raport stanowi analizę rynku farmaceutycznego, która uwzględnia zarówno sprzedaż apteczną, jak i szpitalną. W publikacji znajduje się również szczegółowy opis sprzedaży według kategorii anatomiczno-terapeutyczno-chemicznych (ATC). Przedstawiono w niej również informacje na temat największych producentów oraz najlepiej sprzedających się produktów.

W raporcie przedstawiono również wartość rynku farmaceutycznego (aptecznego i szpitalnego) oraz prognozy rozwoju na okres od 2017 do 2022 roku, również dla kategorii ATC, a także informacje ilustrujące preferencje konsumentów w zakresie zakupów leków oraz korzystania z opieki zdrowotnej, które wpływają na wartość sprzedaży.

Analiza zawiera również szczegółowe dane z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce: liczbę szpitali publicznych i niepublicznych, liczbę łóżek w tych placówkach, liczbę lekarzy według specjalizacji, wartość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce oraz wiele innych.


What is the content of the report?

 

 • Wartość rynku farmaceutycznego, kanały apteczny i szpitalny
 • Prognozy rozwoju na okres od 2017 do 2022 – zarówno dla całego rynku, jak i dla kanałów aptecznego i szpitalnego, wraz czynnikami wpływającymi na rynek obecnie i w przyszłości
 • Wartość sprzedaży najważniejszych kategorii leków ATC i prognozy sprzedażowe na lata 2017-2022
 • Bariery rozwoju i czynniki wspierające rozwój dla całego rynku oraz poszczególnych kategorii leków
 • Najwięksi producenci farmaceutyczni działający w Polsce – udziały, wartość sprzedaży, wyniki finansowe, plany na przyszłość
 • Najlepiej sprzedające się w Polsce leki i suplementy diety
 • Szczegółowa analiza aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem przyszłych zmian prawnych i ich wpływu na rynek
 • Kompleksowe dane na temat refundacji, z uwzględnieniem procedury refundacyjnej, zasad refundacji, głównych problemów praktycznych, wydatków na refundację, produktów o najwyższej refundacji dla refundacji otwartej (aptecznej), chemioterapii i programów lekowych
 • Analiza polityki refundacyjnej państwa, wraz z prezentacją ostatnich zmian na listach leków refundowanych i możliwych kierunków rozwoju w przyszłości
 • Całkowite wydatki NFZ na refundację, z uwzględnieniem kategorii ATC, województwa, poziomu odpłatności
 • Analiza substytucji generycznej
 • Wykaz programów lekowych istniejących w Polsce wraz z substancjami aktywnymi
 • Trendy epidemiologiczne, w tym np. najbardziej powszechne choroby i najczęstsze przyczyny śmierci w Polsce
 • Zachowania konsumenckie dotyczące zakupów leków oraz korzystania z opieki zdrowotnej.

Who benefits from the analysis?

Polecamy tę analizę kadrze menedżerskiej i pracownikom na stanowiskach operacyjnych z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju przede wszystkim z poniższych firm:

 • instytucjom finansowym zainteresowanym rynkiem farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w Polsce (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • firmom konsultingowym i badawczym, instytucjom rządowym oraz naukowym, które monitorują tę branżę
 • producentom działającym na rynku farmaceutycznym
 • dystrybutorom leków funkcjonującym na rynku aptecznym i szpitalnym (hurtowniom, operatorom logistycznym, sieciom aptecznym, sieciom detalicznym)
 • dostawcom usług opieki zdrowotnej na polskim rynku
 • agencjom marketingowym obsługującym firmy z branży farmaceutycznej i medycznej
 • bankom.

Why to buy the report?

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

Ten raport warto wykorzystać szczególnie w sytuacjach takich jak:

 • regularny monitoring rozwoju i zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w celu elastycznego dopasowania polityki i portfolio firmy do wydarzeń i trendów zachodzących na rynku
 • planowanie nowych inwestycji lub podejmowanie decyzji o wsparciu finansowym dla podmiotów działających na tym rynku
 • rozwój portfolio produktowego – identyfikacja kategorii ATC o największym potencjalne wzrostu, jak również obszarów już nasyconych
 • analiza ryzyka inwestycyjnego i kredytowego na tym rynku
 • przeprowadzanie transakcji fuzji lub przejęć – identyfikacja najbardziej perspektywicznych obszarów rynku i podmiotów przejęć
 • analiza obecnych działań, wyników i planów konkurencji – szybka reakcja powalająca na utrzymanie się lub zwiększenie udziału w rynku
 • przygotowanie strategii rozwojowych oraz budżetów na podstawie autorskich prognoz rozwoju rynku przygotowanych przez zespół ekonometryków i analityków rynku
 • szacowanie popytu na poszczególne kategorie leków obecnie i w przyszłości
 • przygotowanie do wejścia na rynek farmaceutyczny lub ochrony zdrowia w Polsce
 • rozpoczęcie działalności w nowych segmentach rynku
 • niezbędne narzędzie w opracowywaniu polityki cenowej dzięki analizie cen.
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku farmaceutycznego oraz prognozy rozwoju do roku 2022
  • Główne trendy i wydarzenia w ubiegłych latach
   • Najważniejsze zmiany prawne
   • Liczba pacjentów w aptece
   • Wzrost liczby aptek
   • Ustawa „apteka dla aptekarza”
   • Projekt 75+
   • Rozszerzenie kalendarza szczepień ochronnych
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy
   • Najważniejsze planowane zmiany prawne
   • Utrata ochrony patentowej przez leki biologiczne
   • Polityka lekowa państwa
   • Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
   • Narodowy Plan Chorób Rzadkich
   • Ustawa o badaniach klinicznych
  • Wartość rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2021
   • Rynek apteczny
   • Rynek szpitalny
   • Rynek leków generycznych i innowacyjnych
 • Główne trendy i wydarzenia w ubiegłych latach
  • Najważniejsze zmiany prawne
  • Liczba pacjentów w aptece
  • Wzrost liczby aptek
  • Ustawa „apteka dla aptekarza”
  • Projekt 75+
  • Rozszerzenie kalendarza szczepień ochronnych
 • Najważniejsze zmiany prawne
 • Liczba pacjentów w aptece
 • Wzrost liczby aptek
 • Ustawa „apteka dla aptekarza”
 • Projekt 75+
 • Rozszerzenie kalendarza szczepień ochronnych
 • Oczekiwane wydarzenia i trendy
  • Najważniejsze planowane zmiany prawne
  • Utrata ochrony patentowej przez leki biologiczne
  • Polityka lekowa państwa
  • Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Narodowy Plan Chorób Rzadkich
  • Ustawa o badaniach klinicznych
 • Najważniejsze planowane zmiany prawne
 • Utrata ochrony patentowej przez leki biologiczne
 • Polityka lekowa państwa
 • Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Narodowy Plan Chorób Rzadkich
 • Ustawa o badaniach klinicznych
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2021
  • Rynek apteczny
  • Rynek szpitalny
  • Rynek leków generycznych i innowacyjnych
 • Rynek apteczny
 • Rynek szpitalny
 • Struktura rynku – kategorie terapeutyczne
  • Największe kategorie – udział rynkowy i dynamika
  • Największe kategorie Rx – udział rynkowy i dynamika
  • Przewód pokarmowy i metabolizm
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju             
   • Leki na cukrzycę
   • Leki wspomagające odporność
  • Układ sercowo-naczyniowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Ośrodkowy układ nerwowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Leki przeciwbólowe
   • Leki uspokajające
   • Leki na ból głowy
   • Środki wspomagające rzucanie palenia
  • Układ oddechowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Produkty na grypę i przeziębienie
   • Leki na choroby nosa
   • Leki na kaszel
  • Układ mięśniowo-szkieletowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Krew i układ krwiotwórczy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Układ moczowo-płciowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki przeciwinfekcyjne/stosowane w zakażeniach
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Szczepionki
  • Preparaty dermatologiczne
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Narządy zmysłów
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki onkologiczne i immunomodulujące
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
 • Największe kategorie – udział rynkowy i dynamika
 • Największe kategorie Rx – udział rynkowy i dynamika
 • Przewód pokarmowy i metabolizm
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju             
  • Leki na cukrzycę
  • Leki wspomagające odporność
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju             
 • Leki na cukrzycę
 • Leki wspomagające odporność
 • Układ sercowo-naczyniowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Ośrodkowy układ nerwowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki przeciwbólowe
  • Leki uspokajające
  • Leki na ból głowy
  • Środki wspomagające rzucanie palenia
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki przeciwbólowe
 • Leki uspokajające
 • Leki na ból głowy
 • Środki wspomagające rzucanie palenia
 • Układ oddechowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Produkty na grypę i przeziębienie
  • Leki na choroby nosa
  • Leki na kaszel
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Produkty na grypę i przeziębienie
 • Leki na choroby nosa
 • Leki na kaszel
 • Układ mięśniowo-szkieletowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Krew i układ krwiotwórczy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Układ moczowo-płciowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki przeciwinfekcyjne/stosowane w zakażeniach
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Szczepionki
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Szczepionki
 • Preparaty dermatologiczne
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Narządy zmysłów
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki onkologiczne i immunomodulujące
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Najlepiej sprzedające się produkty
  • Rynek apteczny łącznie
  • Rynek apteczny Rx
 • Rynek apteczny łącznie
 • Rynek apteczny Rx
 • Refundacja leków w Polsce
  • Polityka cenowa
   • VAT na leki
   • Leki nierefundowane na rynku aptecznym
   • Leki refundowane na rynku aptecznym
   • Leki na rynku szpitalnym
   • Substytucja generyczna
  • Polityka refundacyjna
   • Zasady refundacji
   • Proces podejmowania decyzji refundacyjnej
   • Sztywne wydatki NFZ na refundację i mechanizm pay-back
   • Grupy limitowe
   • Struktura rynku
   • Wydatki na refundację
   • Ostatnie zmiany w wykazach leków refundowanych
   • Spodziewane zmiany dotyczące refundacji leków
 • Polityka cenowa
  • VAT na leki
  • Leki nierefundowane na rynku aptecznym
  • Leki refundowane na rynku aptecznym
  • Leki na rynku szpitalnym
  • Substytucja generyczna
 • VAT na leki
 • Leki nierefundowane na rynku aptecznym
 • Leki refundowane na rynku aptecznym
 • Leki na rynku szpitalnym
 • Substytucja generyczna
 • Polityka refundacyjna
  • Zasady refundacji
  • Proces podejmowania decyzji refundacyjnej
  • Sztywne wydatki NFZ na refundację i mechanizm pay-back
  • Grupy limitowe
  • Struktura rynku
  • Wydatki na refundację
  • Ostatnie zmiany w wykazach leków refundowanych
  • Spodziewane zmiany dotyczące refundacji leków
 • Zasady refundacji
 • Proces podejmowania decyzji refundacyjnej
 • Sztywne wydatki NFZ na refundację i mechanizm pay-back
 • Grupy limitowe
 • Struktura rynku
 • Wydatki na refundację
 • Ostatnie zmiany w wykazach leków refundowanych
 • Spodziewane zmiany dotyczące refundacji leków
 • Najwięksi gracze i ich profile
  • Profile wybranych czołowych graczy
  • Wydatki reklamowe i najwięksi reklamodawcy w branży farmaceutycznej
  • Inwestycje firm farmaceutycznych
  • Przejęcia firm farmaceutycznych
  • Debiuty giełdowe firm farmaceutycznych
  • Analiza ekonomiczna sektora farmaceutycznego w Polsce
   • Produkcja sprzedana
   • Import i eksport
   • Przychody i wynik finansowy
   • Zatrudnienie i wynagrodzenia
  • Innowacyjność polskiego sektora farmaceutycznego
   • Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie
   • Działalność w segmencie biotechnologii
   • Badania kliniczne
 • Profile wybranych czołowych graczy
 • Wydatki reklamowe i najwięksi reklamodawcy w branży farmaceutycznej
 • Inwestycje firm farmaceutycznych
 • Przejęcia firm farmaceutycznych
 • Debiuty giełdowe firm farmaceutycznych
 • Analiza ekonomiczna sektora farmaceutycznego w Polsce
  • Produkcja sprzedana
  • Import i eksport
  • Przychody i wynik finansowy
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia
 • Produkcja sprzedana
 • Import i eksport
 • Przychody i wynik finansowy
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia
 • Innowacyjność polskiego sektora farmaceutycznego
  • Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie
  • Działalność w segmencie biotechnologii
  • Badania kliniczne
 • Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie
 • Działalność w segmencie biotechnologii
 • Badania kliniczne
 • Trendy epidemiologiczne
  • Przeciętna długość życia
  • Najczęstsze przyczyny hospitalizacji
  • Najczęstsze przyczyny zgonów
   • Podstawowe statystyki
   • Polska w porównaniu do innych krajów europejskich
   • Umieralność niemowląt
  • Epidemiologia wybranych chorób w społeczeństwie polskim
   • Choroby układu sercowo-naczyniowego
   • Choroby nowotworowe
   • Choroby układu oddechowego
   • Choroby układu trawiennego i metaboliczne
   • Choroby układu nerwowego
   • Choroby zakaźne
   • Choroby układu kostno-stawowego
   • Choroby narządu wzroku
 • Przeciętna długość życia
 • Najczęstsze przyczyny hospitalizacji
 • Najczęstsze przyczyny zgonów
  • Podstawowe statystyki
  • Polska w porównaniu do innych krajów europejskich
  • Umieralność niemowląt
 • Podstawowe statystyki
 • Polska w porównaniu do innych krajów europejskich
 • Umieralność niemowląt
 • Epidemiologia wybranych chorób w społeczeństwie polskim
  • Choroby układu sercowo-naczyniowego
  • Choroby nowotworowe
  • Choroby układu oddechowego
  • Choroby układu trawiennego i metaboliczne
  • Choroby układu nerwowego
  • Choroby zakaźne
  • Choroby układu kostno-stawowego
  • Choroby narządu wzroku
 • Choroby układu sercowo-naczyniowego
 • Choroby nowotworowe
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu trawiennego i metaboliczne
 • Choroby układu nerwowego
 • Choroby zakaźne
 • Choroby układu kostno-stawowego
 • Choroby narządu wzroku
 • Otoczenie prawne
  • Główne akty prawne i instytucje regulujące rynek farmaceutyczny w Polsce
  • Dopuszczenie do obrotu
  • Wymagania ogólne: ChPL, opakowanie, ulotka
   • Charakterystyka produktu leczniczego
   • Opakowanie
   • Ulotka
  • Bezpieczeństwo
  • Nowelizacje ustawy Prawo farmaceutyczne
   • Nowelizacja fałszywkowa
   • Nowelizacja z kwietnia 2015 r.
   • Nowelizacja z lipca 2017 r.
  • Prawo własności intelektualnej
 • Główne akty prawne i instytucje regulujące rynek farmaceutyczny w Polsce
 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wymagania ogólne: ChPL, opakowanie, ulotka
  • Charakterystyka produktu leczniczego
  • Opakowanie
  • Ulotka
 • Charakterystyka produktu leczniczego
 • Opakowanie
 • Ulotka
 • Bezpieczeństwo
 • Nowelizacje ustawy Prawo farmaceutyczne
  • Nowelizacja fałszywkowa
  • Nowelizacja z kwietnia 2015 r.
  • Nowelizacja z lipca 2017 r.
 • Nowelizacja fałszywkowa
 • Nowelizacja z kwietnia 2015 r.
 • Nowelizacja z lipca 2017 r.
 • Prawo własności intelektualnej
 • Rynek opieki zdrowotnej w Polsce
  • Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce
   • Wydatki ogółem
   • Wydatki na ochronę zdrowia według funkcji
   • Wydatki NFZ
  • Personel medyczny
  • Szpitale
   • Podstawowe dane
   • Liczba kontraktów z NFZ
   • Wartość kontraktów z NFZ
  • Kondycja finansowa placówek ochrony zdrowia
  • Wynagrodzenia w służbie zdrowia
 • Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce
  • Wydatki ogółem
  • Wydatki na ochronę zdrowia według funkcji
  • Wydatki NFZ
 • Wydatki ogółem
 • Wydatki na ochronę zdrowia według funkcji
 • Wydatki NFZ
 • Personel medyczny
 • Szpitale
  • Podstawowe dane
  • Liczba kontraktów z NFZ
  • Wartość kontraktów z NFZ
 • Podstawowe dane
 • Liczba kontraktów z NFZ
 • Kondycja finansowa placówek ochrony zdrowia
 • Wynagrodzenia w służbie zdrowia
 • Rynek leków generycznych i innowacyjnych
 • Wartość kontraktów z NFZ
Graphs and Tables

Graphs and Tables

List of tables

 • Zachorowalność na choroby inwazyjne wywołane przez pneumokoki w Polsce, 2013-2016
 • Utrata ochrony patentowej przez wybrane leki biologiczne, 2015-2018
 • Potencjalne oszczędności na obniżce cen spowodowanej przez leki biopodobne w Polsce (mln €), 2016-2020
 • Liczba dopuszczonych do obrotu leków Rx, Lz i OTC oraz notyfikowanych suplementów diety w Polsce, 2010 – I-III kw. 2017
 • Wzrost na rynku leków refundowanych wygenerowany przez nowe produkty w aptekach w Polsce (mln zł), 2014-2016
 • Składowe wzrostu na rynku szpitalnym w Polsce (mln zł), 2014 – I-III kwartał 2017
 • Wzrost wygenerowany przez nowe molekuły w programach lekowych i chemioterapii w Polsce (mln zł), 2014-2016
 • Wartościowy udział kategorii ATC w rynku aptecznym w Polsce (%), 2013-2016
 • Wartość sprzedaży leków Rx (mln zł) i dynamika (%) na rynku aptecznym w Polsce, według kategorii ATC, I połowa 2017
 • Liczba sprzedanych opakowań leków Rx (mln) i dynamika (%) na rynku aptecznym w Polsce, według kategorii ATC, I połowa 2017
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu pokarmowego i metabolicznych w Polsce, 2017-2022
 • Wartość i ilość sprzedaży leków na cukrzycę w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków wspomagających odporność w Polsce, 2002-2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów działających na ośrodkowy układ nerwowy w Polsce, 2017-2022
 • Wartość i ilość sprzedaży produktów przeciwbólowych w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków uspokajających w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków na ból głowy w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży środków antynikotynowych w Polsce, 2002-2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu oddechowego w Polsce, 2017-2022
 • Wartość i ilość sprzedaży produktów na grypę i przeziębienie w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków na choroby nosa w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków na kaszel w Polsce, 2002-2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach krwi i układu krwiotwórczego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu moczowo-płciowego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów przeciwinfekcyjnych w Polsce, 2017-2022
 • Wartość i ilość sprzedaży szczepionek w Polsce, 2002-2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów dermatologicznych w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach narządów zmysłu w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków onkologicznych i immunomodulujących w Polsce, 2017-2022
 • Wydatki NFZ na refundację nowych innowacyjnych leków stosowanych w chorobach onkologicznych w Polsce (mln zł), 2012 – styczeń-lipiec 2016
 • Wybrane najlepiej sprzedające się innowacyjne leki/substancje onkologiczne w aptekach w Polsce, według liczby opakowań, 2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów hormonalnych do stosowania wewnętrznego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów przeciwpasożytniczych, owadobójczych i repelentów w Polsce, 2017-2022
 • Top 20 najlepiej sprzedających się produktów na rynku aptecznym w Polsce, według wartości, I-III kwartał 2017
 • Top 20 najlepiej sprzedających się substancji czynnych produktów Rx na rynku aptecznym w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), I połowa 2017
 • Top 20 najlepiej sprzedających się substancji czynnych produktów Rx na rynku aptecznym w Polsce, według liczby opakowań (mln), I połowa 2017
 • Top 5 produktów z największym wzrostem sprzedaży w Polsce, refundowane leki Rx, I kwartał 2017
 • Top 5 produktów z największym spadkiem sprzedaży w Polsce, refundowane leki Rx, I kwartał 2017
 • Top 5 produktów z największym wzrostem sprzedaży w Polsce, nierefundowane leki Rx, I kwartał 2017
 • Top 5 produktów z największym spadkiem sprzedaży w Polsce, nierefundowane leki Rx, I kwartał 2017
 • Średnia cena (zł) i marża apteczna (%) na produkty OTC w Polsce, 2012 – styczeń-sierpień 2017
 • Średnia cena (zł) i marża apteczna (%) na pełnopłatne leki Rx w Polsce, 2012 – styczeń-sierpień 2017
 • Urzędowe marże detaliczne na leki refundowane w Polsce, 2017
 • Średni czas od momentu rekomendacji wniosku przez AOTMiT do uzyskania pozytywnej decyzji MZ w Polsce (dni), leki onkologiczne w porównaniu do wszystkich leków, 2012-2016
 • Średni całkowity czas trwania procesu refundacji w Polsce (dni), według wybranych substancji czynnych, 2012-2017
 • Struktura odpłatności za leki refundowane w Polsce, z punktu widzenia państwa (%), 2015 – styczeń-lipiec 2017
 • Struktura odpłatności za leki refundowane w Polsce, z punktu widzenia pacjenta (%), 2015 – styczeń-lipiec 2017
 • Wydatki NFZ na innowacyjne terapie w Polsce, 2012 – styczeń-lipiec 2016
 • Wydatki NFZ na innowacyjne terapie w ramach refundacji aptecznej w Polsce, 2012 – styczeń-lipiec 2016
 • Struktura wydatków NFZ na refundację leków w Polsce (%), według kategorii ATC, 2015
 • Struktura wydatków NFZ na refundację leków w Polsce (%), według rodzaju odpłatności, 2015
 • Substancje czynne/produkty generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, refundacja otwarta, 2016
 • Indywidualne produkty lecznicze generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, refundacja otwarta, 2016
 • Produkty lecznicze generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, refundacja otwarta, styczeń-czerwiec 2017
 • Największe firmy farmaceutyczne w Polsce, pod względem uzyskanej refundacji, 2016
 • Struktura wydatków NFZ na refundację leków w Polsce, według województw, 2016
 • Wydatki NFZ na innowacyjne terapie stosowane w programach lekowych w Polsce, 2012 – styczeń-lipiec 2016
 • Nowe molekuły wprowadzone do programów lekowych w Polsce, lipiec 2012-listopad 2016
 • Programy lekowe o najwyższej liczbie pacjentów w Polsce, 2016
 • Programy lekowe o najwyższej liczbie pacjentów w Polsce, I połowa 2017
 • Programy lekowe o najwyższej kwocie refundacji NFZ w Polsce (mln zł), 2016
 • Wydatki NFZ na program lekowy dla WZW typu C, 2014-2016
 • 10 programów lekowych o najwyższym średnim koszcie leczenia pacjenta w Polsce, 2015
 • Substancje czynne generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, programy lekowe, 2016
 • Indywidualne produkty lecznicze generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Indywidualne produkty lecznicze generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, I połowa 2017
 • Brandy generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Top 10 molekuł z największymi wzrostami w ramach programów lekowych i chemioterapii w Polsce, 2016
 • Top 10 molekuł z największymi spadkami w ramach programów lekowych i chemioterapii w Polsce, 2016
 • Wydatki NFZ na refundację leków/substancji na choroby ultrarzadkie w ramach programów lekowych w Polsce, 2016
 • Struktura wydatków NFZ na refundację programów lekowych w Polsce, według województw, 2016
 • Wydatki NFZ na innowacyjne terapie stosowane w chemioterapii w Polsce, 2012 – I-VII 2016
 • Nowe molekuły wprowadzone do katalogu chemioterapii w Polsce, lipiec 2012-listopad 2016
 • Liczba pacjentów leczonych w ramach chemioterapii standardowej w Polsce, według typu rozpoznania, 2016
 • Substancje czynne generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, chemioterapia standardowa, 2015
 • Struktura wydatków NFZ na refundację chemioterapii w Polsce, według województw, 2016
 • Podsumowanie zmian na listach leków refundowanych w Polsce, lista apteczna, 2016
 • Podsumowanie nowych substancji czynnych na listach leków refundowanych w Polsce, lista apteczna, 2016
 • Substancje czynne odpowiadające największej liczbie leków wprowadzonych na listę refundacyjną w Polsce, lista apteczna, 2016
 • Podsumowanie zmian na listach leków refundowanych w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Podsumowanie nowych substancji czynnych na listach leków refundowanych w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Substancje czynne odpowiadające największej liczbie leków wprowadzonych na listę refundacyjną w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Podsumowanie zmian na listach leków refundowanych w Polsce, lista apteczna, 2017
 • Podsumowanie nowych substancji czynnych objętych refundacją na listach leków refundowanych w Polsce, lista apteczna, 2017
 • Substancje czynne odpowiadające największej liczbie leków wprowadzonych na listę refundacyjną w Polsce, lista apteczna, 2017
 • Podsumowanie zmian na listach leków refundowanych w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2017
 • Podsumowanie nowych substancji czynnych objętych refundacją na listach leków refundowanych w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2017
 • Substancje czynne odpowiadające największej liczbie leków wprowadzonych na listę refundacyjną w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2017
 • Wartość sprzedaży i udziały rynkowe największych firm farmaceutycznych na rynku aptecznym w Polsce, 2016
 • Ilość sprzedaży największych firm farmaceutycznych na rynku aptecznym w Polsce (mln opakowań), 2016
 • Struktura Grupy Adamed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Adamed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Adamed w Polsce, 2017
 • Przychody Grupy Adamed (mln zł), 2010-2016
 • Przychody firm w Grupie Adamed (mln zł), 2010-2015
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Adamed (mln zł), 2010-2015
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Aflofarm w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Aflofarm w Polsce, 2017
 • Przychody ze sprzedaży i EBIT Aflofarm Farmacja Polska (mln zł), 2015-2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Bayer w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Bayer w Polsce, 2017
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Bayer Sp. z o.o. (mln zł), 2010-2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Struktura GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie GSK (mln zł), 2010-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie GSK (mln zł), 2010-2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Krka w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Krka w Polsce, 2017
 • Przychody ze sprzedaży Grupy Krka w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2010-I połowa 2017
 • Struktura grupy Novartis w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Novartis w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Novartis/Sandoz w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Novartis (mln zł), 2010-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Novartis (mln zł), 2010-2016
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Polpharma w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Polpharma w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Polpharma w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Polpharma (mln zł), 2010-2016
 • Zysk netto firm w Grupie Polpharma (mln zł), 2010-2016
 • Przychód ze sprzedaży i EBIT Grupy Polpharma (mln zł), 2015-2016
 • Struktura Grupy Roche w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Roche w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Roche w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Roche (mln zł), 2010-2016
 • Zysk netto firm w Grupie Roche (mln zł), 2010-2015
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Sanofi w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Sanofi w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej Sanofi w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Sanofi (mln zł), 2010-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Sanofi (mln zł), 2010-2016
 • Struktura Grupy Servier w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Servier w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Servier w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Servier (mln zł), 2011-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Servier (mln zł), 2011-2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Teva w Polsce, 2017
 • Struktura Teva w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Teva w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Teva (mln zł), 2010-2015
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Teva (mln zł), 2010-2015
 • Struktura Grupy Valeant Pharmaceuticals w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Valeant w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Valeant Pharmaceuticals w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Valeant (mln zł), 2010-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Valeant (mln zł), 2010-2016
 • Wybrane inwestycje firm farmaceutycznych w Polsce, 2015-2017
 • Wybrane przyszłe inwestycje firm farmaceutycznych w Polsce, 2017-2024
 • Wybrane przejęcia firm farmaceutycznych w Polsce, 2015-2017
 • Debiuty giełdowe firm farmaceutycznych w Polsce, 2015-2017
 • Przyszłe debiuty giełdowe firm farmaceutycznych w Polsce, 2017+
 • Produkcja sprzedana w przemyśle farmaceutycznym w Polsce, według wielkości produkcji sprzedanej w jednym przedsiębiorstwie, 2015
 • Produkcja sprzedana w przemyśle farmaceutycznym w Polsce, według liczby zatrudnionych w jednym przedsiębiorstwie, 2015
 • Koncentracja produkcji sprzedanej w przemyśle farmaceutycznym w Polsce, 2005 i 2009-2015
 • Eksport w przemyśle farmaceutycznym w Polsce (mln zł), według grup krajów, 2010-2015
 • 10 największych eksporterów w sektorze farmaceutycznym w Polsce (mln zł), 2016
 • Import w przemyśle farmaceutycznym w Polsce (mln zł), według grup krajów, 2010-2015
 • Zysk netto i brutto w sektorze farmaceutycznym w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2015
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle farmaceutycznym w Polsce (zł), 2009-2015
 • Odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w całkowitej liczbie przedsiębiorstw w danym sektorze w Polsce (%), 2013-2015
 • Podstawowe wskaźniki dotyczące innowacyjności w sektorze farmaceutycznym w Polsce (%), 2013-2015
 • Nakłady inwestycyjne firm z segmentów farmaceutycznego i ochrony zdrowia w Polsce (mln zł), 2016
 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii w Polsce, 2012-2015
 • Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w sektorach wykonawczych w Polsce (mln zł), 2012-2015
 • Przeciętna oczekiwana długość życia w momencie narodzin w Polsce, według płci, 2006-2016
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji w Polsce, według płci i przyczyn, 2015
 • Główne przyczyny zgonów w Polsce (%), 2002, 2005, 2010, 2013-2015
 • Główne przyczyny zgonów w Polsce (%), według płci, 2015
 • Główne przyczyny zgonów w Polsce (%), w poszczególnych grupach wiekowych, 2015
 • Główne przyczyny zgonów w Polsce (%), według województw, 2015
 • Standaryzowane współczynniki zgonów w Polsce w porównaniu do średniej UE, według chorób, 2014
 • Standaryzowane współczynniki zgonów mężczyzn w Polsce w porównaniu do średniej UE, według chorób, 2014
 • Standaryzowane współczynniki zgonów kobiet w Polsce w porównaniu do średniej UE, według chorób, 2014
 • Zgony niemowląt na 1 000 urodzeń żywych w Polsce (‰), 2007-2016
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, według płci, 2015
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe i liczba pacjentów onkologicznych w Polsce, 2014, 2020 i 2025
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, według typu nowotworu, 2011, 2020 i 2025
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce (tys.), według płci, 2003-2014
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób nowotworowych w Polsce, według płci, 2015
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia (%), 2010-2014
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia (na 100 tys. osób), 2006-2014
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2014
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2006-2014
 • Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce (tys.), według płci, 2003-2015
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych w Polsce w porównaniu do UE, według umiejscowienia i płci, 2014
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2014
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2006-2014
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2014
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2006-2014
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego w Polsce, według płci, 2015
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu trawiennego w Polsce, według płci, 2015
 • Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby w Polsce (tys.), według typu, 2009-2016
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu nerwowego w Polsce, według płci, 2015
 • Liczba zachorowań na wybrane choroby zakaźne w Polsce (tys)., 2010-2016
 • Liczba nowych przypadków HIV i AIDS w Polsce, 2009-2016
 • Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce, 2010-2014
 • Wydatki NFZ na poszczególne świadczenia zdrowotne w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu w Polsce, 2010-2015
 • Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, 2010-2015
 • Lekarze specjaliści pracujący w placówkach służby zdrowia w Polsce (tys.), 2010-2015
 • Lekarze pracujący w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, według stopnia specjalizacji, 2015
 • Liczba łóżek i leczeni w trybie stacjonarnym w szpitalach ogólnych w Polsce, 2015
 • Liczba hospitalizacji w podmiotach publicznych i niepublicznych w ramach leczenia szpitalnego w Polsce (tys.), 2010-2016
 • Zysk/strata netto w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto na stanowisku lekarza w Polsce (zł), według specjalizacji, 2017


List of graphs

 

 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2005-2022
 • Udział poszczególnych segmentów w rynku aptecznym w Polsce (%), 2011 – styczeń-sierpień 2017
 • Wartość rynku szpitalnego w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2013-2022
 • CAGR dla poszczególnych kategorii ATC na rynku aptecznym w Polsce (%), okres 2017-2022
 • Średnia roczna liczba pacjentów w statystycznej aptece w Polsce i dynamika (%), 2010-2016
 • Liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w Polsce, 2010-czerwiec 2017
 • Leki refundowane dla seniorów na podstawie listy S, według kategorii terapeutycznych, lipiec 2017
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2005-2022
 • Liczba wydanych decyzji na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w Polsce (%), według kategorii dostępności, 2016
 • Liczba wydanych decyzji na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w Polsce (%), według kategorii ATC, 2016
 • Udział poszczególnych segmentów w rynku aptecznym w Polsce (%), 2011 – styczeń-sierpień 2017
 • Wartość sprzedaży leków refundowanych w aptekach w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010 – styczeń-sierpień 2017
 • Wartość sprzedaży leków nierefundowanych Rx w aptekach w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010 – styczeń-sierpień 2017
 • Wartość rynku szpitalnego w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2013-2022
 • Udział innowacyjnych i generycznych leków Rx w rynku farmaceutycznym w Polsce (%), wartościowo, 2016
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej generycznych leków Rx w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2016-2022
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej innowacyjnych leków Rx w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2016-2022
 • Dynamika zmian wartości sprzedaży poszczególnych kategorii ATC na rynku aptecznym w Polsce (%), 2016
 • CAGR dla poszczególnych kategorii ATC na rynku aptecznym w Polsce (%), okres 2017-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu pokarmowego i metabolicznych w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów działających na ośrodkowy układ nerwowy w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu oddechowego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w leczeniu chorób krwi i układu krwiotwórczego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu moczowo-płciowego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów przeciwinfekcyjnych w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów dermatologicznych w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w leczeniu chorób narządów zmysłów w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków onkologicznych i immunomodulujących w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów hormonalnych do stosowania wewnętrznego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów przeciwpasożytniczych, owadobójczych i repelentów w Polsce, 2007-2022
 • Średnie ceny leków na rynku aptecznym w Polsce (zł), 2012 – styczeń-sierpień 2017
 • Średnie ceny leków na rynku aptecznym w Polsce (zł), według typów odpłatności, 2015 – styczeń-lipiec 2017
 • Średnie ceny detaliczne leków refundowanych w Polsce (zł), według typów odpłatności, 2017
 • Średnie urzędowe ceny zbytu leków refundowanych w Polsce (zł), według typów odpłatności, 2017
 • Średnie ceny hurtowe brutto leków refundowanych w Polsce (zł), według typów odpłatności, 2017
 • Średnie marże na wszystkie leki w porównaniu do marż na leki refundowane na rynku aptecznym w Polsce (%), 2012 – styczeń-sierpień 2017
 • Średni poziom substytucji leków Rx refundowanych w aptekach w Polsce (%), 2014-I połowa 2017
 • Średni poziom substytucji leków refundowanych Rx w trzech najpopularniejszych molekułach w aptekach w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba programów terapeutycznych/lekowych i liczba substancji czynnych w tych programach w Polsce, 2009-2017
 • Średni czas od momentu rekomendacji wniosku przez AOTMiT do uzyskania pozytywnej decyzji MZ w Polsce (dni), w zależności od typu refundacji, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Średni całkowity czas trwania procesu refundacji w Polsce (dni), w zależności od typu refundacji, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Odsetek pozytywnych decyzji i rekomendacji wniosków o refundację apteczną w Polsce (%), w zależności od instytucji wydającej decyzję, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Odsetek pozytywnych decyzji i rekomendacji wniosków o refundację programów lekowych w Polsce (%), w zależności od instytucji wydającej decyzję, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Odsetek pozytywnych decyzji i rekomendacji wniosków o refundację chemioterapii w Polsce (%), w zależności od instytucji wydającej decyzję, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Liczba zleceń na ocenę wniosków refundacyjnych przekazywanych przez MZ do AOTMiT w Polsce, leki onkologiczne w porównaniu do wszystkich leków, 2012-2016
 • Struktura zleceń na ocenę wniosków refundacyjnych przekazywanych przez MZ do AOTMiT w Polsce (%), według obszarów terapeutycznych, 2012-2016
 • Średni efektywny czas przygotowania przez prezesa AOTMiT rekomendacji wniosku o refundację w Polsce (dni), w zależności od typu refundacji, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Średni rzeczywisty czas rekomendacji prezesa AOTMiT wniosku o refundację w Polsce (dni), w zależności od typu refundacji, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Średni rzeczywisty czas rekomendacji prezesa AOTMiT wniosku o refundację w Polsce (dni), leki onkologiczne w porównaniu do wszystkich leków, 2012-2016
 • Struktura sprzedaży leków refundowanych w Polsce (%), według rodzajów odpłatności, wartościowo i ilościowo, 2016
 • Struktura sprzedaży leków refundowanych w Polsce (%), według rodzajów odpłatności, wartościowo i ilościowo, styczeń-lipiec 2017
 • Struktura sprzedaży leków refundowanych w Polsce (%), według typów odpłatności, 2016
 • Struktura sprzedaży leków refundowanych w Polsce (%), według typów odpłatności, styczeń-lipiec 2017
 • Udział odpłatności pacjenta i państwa za leki refundowane w Polsce (%), według typów odpłatności, 2016
 • Podział średniej ceny leku na zapłatę pacjenta i refundację w Polsce (zł), 2010-2016
 • Podział średniej ceny leku na zapłatę pacjenta i refundację w Polsce (%), 2010-2016
 • Podział średniej ceny leku refundowanego na zapłatę pacjenta i refundację w Polsce (%), 2016 – styczeń-lipiec 2017
 • Wydatki NFZ na refundację leków w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2017
 • Wydatki NFZ na programy terapeutyczne/lekowe w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2017
 • Liczba pacjentów leczonych w ramach programów terapeutycznych/lekowych w Polsce (tys.), 2009-I połowa 2017
 • Struktura wydatków na leczenie onkologiczne i nieonkologiczne w ramach programów lekowych w Polsce (%), w zależności od płci, 2016
 • Wydatki NFZ na chemioterapię standardową w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2017
 • Liczba osób leczonych w ramach chemioterapii standardowej w Polsce (tys.), według płci, 2013-2016
 • Wydatki na reklamę produktów farmaceutycznych i leków w mediach tradycyjnych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2015-I poł. 2017
 • Liczba podmiotów działających w sektorze farmaceutycznym w Polsce, 2005 i 2015
 • Wartość produkcji leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych w Polsce (mln zł), 2005, 2010 i 2013-2015
 • Przychody w sektorze farmaceutycznym w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2015
 • Zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym w Polsce (tys.), 2009-2015
 • Liczba i dynamika (%) badań klinicznych w Polsce, 2000-2016
 • Liczba zarejestrowanych badań klinicznych w Polsce (%), według fazy, 2016
 • Struktura zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce (%), 2015
 • Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce (%), 2015
 • Liczba zachorowań na grypę w Polsce (mln), 2008 – styczeń-październik 2017
 • Liczba zgonów z powodu cukrzycy w Polsce, 2000, 2005 i 2009-2015
 • Wybrane czynniki zakaźne wywołujące bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe w Polsce (%), 2016
 • Zakażenia szpitalne występujące w Polsce (%), według postaci klinicznej, 2016
 • Liczba nowych przypadków HIV w Polsce (%), według prawdopodobnej drogi transmisji (%), 2016
 • Liczba zgonów z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w Polsce, 2005, 2010 i 2014
 • Zachorowalność na zaćmę i jaskrę w Polsce (tys.), 2010-2035
 • Liczba hospitalizacji z powodów okulistycznych w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2003-2014 i 2029
 • Realizacja programu lekowego dotyczącego leczenia wysiękowej postaci AMD w Polsce, 2017
 • Prognoza wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce, jako % PKB, 2018-2025
 • Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w Polsce, według funkcji (%), 2014
 • Struktura kosztów świadczeń zdrowotnych poniesionych przez NFZ w Polsce (%), 2012-2016
 • Liczba szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce, 2017
 • Udział poszczególnych kategorii szpitali w ogólnej liczbie hospitalizacji w Polsce (%), 2010-2016
 • Liczba umów na leczenie szpitalne zawartych z NFZ w Polsce, 2013-2015
 • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2017
 • Średnia wartość hospitalizacji w ramach leczenia szpitalnego w Polsce (zł), 2010-2016
 • Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2010-II kw. 2017

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: December 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharmaceuticals & Parapharmaceuticals
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Clients' Testimonials

 We are a long-standing subscriber of PMR’s information services, and specifically its pharmaceutical and healthcare market news bulletins.

We appreciate the reliability of the information provided,and the high standards of data analysis offered by PMR.    

President

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o

I have been using PMR reports in my daily work for over 3 years. They are a source of consolidated knowledge based on the relevant indicators. At the same time I value our cooperation as an expert in the Health Care market in Poland. Your forecasts are important to us when working on marketing and promotional strategies.

Head of Sales and Marketing

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process