Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Industry Report

Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Raport stanowi analizę rynku farmaceutycznego, która uwzględnia zarówno sprzedaż apteczną, jak i szpitalną. W publikacji znajduje się również szczegółowy opis sprzedaży według kategorii anatomiczno-terapeutyczno-chemicznych (ATC). Przedstawiono w niej również informacje na temat największych producentów oraz najlepiej sprzedających się produktów.
W raporcie przedstawiono również wartość rynku farmaceutycznego (aptecznego i szpitalnego) oraz prognozy rozwoju na okres od 2017 do 2022 roku, również dla kategorii ATC, a także informacje ilustrujące preferencje konsumentów w zakresie zakupów leków oraz korzystania z opieki zdrowotnej, które wpływają na wartość sprzedaży.
Analiza zawiera również szczegółowe dane z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce: liczbę szpitali publicznych i niepublicznych, liczbę łóżek w tych placówkach, liczbę lekarzy według specjalizacji, wartość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce oraz wiele innych.

 

Subscription: 12 months
Publication date: December 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharmaceuticals & Parapharmaceuticals
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport stanowi analizę rynku farmaceutycznego, która uwzględnia zarówno sprzedaż apteczną, jak i szpitalną. W publikacji znajduje się również szczegółowy opis sprzedaży według kategorii anatomiczno-terapeutyczno-chemicznych (ATC). Przedstawiono w niej również informacje na temat największych producentów oraz najlepiej sprzedających się produktów.

W raporcie przedstawiono również wartość rynku farmaceutycznego (aptecznego i szpitalnego) oraz prognozy rozwoju na okres od 2017 do 2022 roku, również dla kategorii ATC, a także informacje ilustrujące preferencje konsumentów w zakresie zakupów leków oraz korzystania z opieki zdrowotnej, które wpływają na wartość sprzedaży.

Analiza zawiera również szczegółowe dane z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce: liczbę szpitali publicznych i niepublicznych, liczbę łóżek w tych placówkach, liczbę lekarzy według specjalizacji, wartość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce oraz wiele innych.


What is the content of the report?

 

 • Wartość rynku farmaceutycznego, kanały apteczny i szpitalny
 • Prognozy rozwoju na okres od 2017 do 2022 – zarówno dla całego rynku, jak i dla kanałów aptecznego i szpitalnego, wraz czynnikami wpływającymi na rynek obecnie i w przyszłości
 • Wartość sprzedaży najważniejszych kategorii leków ATC i prognozy sprzedażowe na lata 2017-2022
 • Bariery rozwoju i czynniki wspierające rozwój dla całego rynku oraz poszczególnych kategorii leków
 • Najwięksi producenci farmaceutyczni działający w Polsce – udziały, wartość sprzedaży, wyniki finansowe, plany na przyszłość
 • Najlepiej sprzedające się w Polsce leki i suplementy diety
 • Szczegółowa analiza aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem przyszłych zmian prawnych i ich wpływu na rynek
 • Kompleksowe dane na temat refundacji, z uwzględnieniem procedury refundacyjnej, zasad refundacji, głównych problemów praktycznych, wydatków na refundację, produktów o najwyższej refundacji dla refundacji otwartej (aptecznej), chemioterapii i programów lekowych
 • Analiza polityki refundacyjnej państwa, wraz z prezentacją ostatnich zmian na listach leków refundowanych i możliwych kierunków rozwoju w przyszłości
 • Całkowite wydatki NFZ na refundację, z uwzględnieniem kategorii ATC, województwa, poziomu odpłatności
 • Analiza substytucji generycznej
 • Wykaz programów lekowych istniejących w Polsce wraz z substancjami aktywnymi
 • Trendy epidemiologiczne, w tym np. najbardziej powszechne choroby i najczęstsze przyczyny śmierci w Polsce
 • Zachowania konsumenckie dotyczące zakupów leków oraz korzystania z opieki zdrowotnej.

Who benefits from the analysis?

Polecamy tę analizę kadrze menedżerskiej i pracownikom na stanowiskach operacyjnych z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju przede wszystkim z poniższych firm:

 • instytucjom finansowym zainteresowanym rynkiem farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w Polsce (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • firmom konsultingowym i badawczym, instytucjom rządowym oraz naukowym, które monitorują tę branżę
 • producentom działającym na rynku farmaceutycznym
 • dystrybutorom leków funkcjonującym na rynku aptecznym i szpitalnym (hurtowniom, operatorom logistycznym, sieciom aptecznym, sieciom detalicznym)
 • dostawcom usług opieki zdrowotnej na polskim rynku
 • agencjom marketingowym obsługującym firmy z branży farmaceutycznej i medycznej
 • bankom.

Why to buy the report?

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

Ten raport warto wykorzystać szczególnie w sytuacjach takich jak:

 • regularny monitoring rozwoju i zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w celu elastycznego dopasowania polityki i portfolio firmy do wydarzeń i trendów zachodzących na rynku
 • planowanie nowych inwestycji lub podejmowanie decyzji o wsparciu finansowym dla podmiotów działających na tym rynku
 • rozwój portfolio produktowego – identyfikacja kategorii ATC o największym potencjalne wzrostu, jak również obszarów już nasyconych
 • analiza ryzyka inwestycyjnego i kredytowego na tym rynku
 • przeprowadzanie transakcji fuzji lub przejęć – identyfikacja najbardziej perspektywicznych obszarów rynku i podmiotów przejęć
 • analiza obecnych działań, wyników i planów konkurencji – szybka reakcja powalająca na utrzymanie się lub zwiększenie udziału w rynku
 • przygotowanie strategii rozwojowych oraz budżetów na podstawie autorskich prognoz rozwoju rynku przygotowanych przez zespół ekonometryków i analityków rynku
 • szacowanie popytu na poszczególne kategorie leków obecnie i w przyszłości
 • przygotowanie do wejścia na rynek farmaceutyczny lub ochrony zdrowia w Polsce
 • rozpoczęcie działalności w nowych segmentach rynku
 • niezbędne narzędzie w opracowywaniu polityki cenowej dzięki analizie cen.
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku farmaceutycznego oraz prognozy rozwoju do roku 2022
  • Główne trendy i wydarzenia w ubiegłych latach
   • Najważniejsze zmiany prawne
   • Liczba pacjentów w aptece
   • Wzrost liczby aptek
   • Ustawa „apteka dla aptekarza”
   • Projekt 75+
   • Rozszerzenie kalendarza szczepień ochronnych
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy
   • Najważniejsze planowane zmiany prawne
   • Utrata ochrony patentowej przez leki biologiczne
   • Polityka lekowa państwa
   • Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
   • Narodowy Plan Chorób Rzadkich
   • Ustawa o badaniach klinicznych
  • Wartość rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2021
   • Rynek apteczny
   • Rynek szpitalny
   • Rynek leków generycznych i innowacyjnych
 • Główne trendy i wydarzenia w ubiegłych latach
  • Najważniejsze zmiany prawne
  • Liczba pacjentów w aptece
  • Wzrost liczby aptek
  • Ustawa „apteka dla aptekarza”
  • Projekt 75+
  • Rozszerzenie kalendarza szczepień ochronnych
 • Najważniejsze zmiany prawne
 • Liczba pacjentów w aptece
 • Wzrost liczby aptek
 • Ustawa „apteka dla aptekarza”
 • Projekt 75+
 • Rozszerzenie kalendarza szczepień ochronnych
 • Oczekiwane wydarzenia i trendy
  • Najważniejsze planowane zmiany prawne
  • Utrata ochrony patentowej przez leki biologiczne
  • Polityka lekowa państwa
  • Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Narodowy Plan Chorób Rzadkich
  • Ustawa o badaniach klinicznych
 • Najważniejsze planowane zmiany prawne
 • Utrata ochrony patentowej przez leki biologiczne
 • Polityka lekowa państwa
 • Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Narodowy Plan Chorób Rzadkich
 • Ustawa o badaniach klinicznych
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2021
  • Rynek apteczny
  • Rynek szpitalny
  • Rynek leków generycznych i innowacyjnych
 • Rynek apteczny
 • Rynek szpitalny
 • Struktura rynku – kategorie terapeutyczne
  • Największe kategorie – udział rynkowy i dynamika
  • Największe kategorie Rx – udział rynkowy i dynamika
  • Przewód pokarmowy i metabolizm
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju             
   • Leki na cukrzycę
   • Leki wspomagające odporność
  • Układ sercowo-naczyniowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Ośrodkowy układ nerwowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Leki przeciwbólowe
   • Leki uspokajające
   • Leki na ból głowy
   • Środki wspomagające rzucanie palenia
  • Układ oddechowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Produkty na grypę i przeziębienie
   • Leki na choroby nosa
   • Leki na kaszel
  • Układ mięśniowo-szkieletowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Krew i układ krwiotwórczy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Układ moczowo-płciowy
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki przeciwinfekcyjne/stosowane w zakażeniach
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Szczepionki
  • Preparaty dermatologiczne
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Narządy zmysłów
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki onkologiczne i immunomodulujące
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Czynniki i bariery rozwoju
 • Największe kategorie – udział rynkowy i dynamika
 • Największe kategorie Rx – udział rynkowy i dynamika
 • Przewód pokarmowy i metabolizm
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju             
  • Leki na cukrzycę
  • Leki wspomagające odporność
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju             
 • Leki na cukrzycę
 • Leki wspomagające odporność
 • Układ sercowo-naczyniowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Ośrodkowy układ nerwowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Leki przeciwbólowe
  • Leki uspokajające
  • Leki na ból głowy
  • Środki wspomagające rzucanie palenia
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki przeciwbólowe
 • Leki uspokajające
 • Leki na ból głowy
 • Środki wspomagające rzucanie palenia
 • Układ oddechowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Produkty na grypę i przeziębienie
  • Leki na choroby nosa
  • Leki na kaszel
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Produkty na grypę i przeziębienie
 • Leki na choroby nosa
 • Leki na kaszel
 • Układ mięśniowo-szkieletowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Krew i układ krwiotwórczy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Układ moczowo-płciowy
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki przeciwinfekcyjne/stosowane w zakażeniach
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Szczepionki
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Szczepionki
 • Preparaty dermatologiczne
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Narządy zmysłów
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki onkologiczne i immunomodulujące
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty
  • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Czynniki i bariery rozwoju
 • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Najlepiej sprzedające się produkty
  • Rynek apteczny łącznie
  • Rynek apteczny Rx
 • Rynek apteczny łącznie
 • Rynek apteczny Rx
 • Refundacja leków w Polsce
  • Polityka cenowa
   • VAT na leki
   • Leki nierefundowane na rynku aptecznym
   • Leki refundowane na rynku aptecznym
   • Leki na rynku szpitalnym
   • Substytucja generyczna
  • Polityka refundacyjna
   • Zasady refundacji
   • Proces podejmowania decyzji refundacyjnej
   • Sztywne wydatki NFZ na refundację i mechanizm pay-back
   • Grupy limitowe
   • Struktura rynku
   • Wydatki na refundację
   • Ostatnie zmiany w wykazach leków refundowanych
   • Spodziewane zmiany dotyczące refundacji leków
 • Polityka cenowa
  • VAT na leki
  • Leki nierefundowane na rynku aptecznym
  • Leki refundowane na rynku aptecznym
  • Leki na rynku szpitalnym
  • Substytucja generyczna
 • VAT na leki
 • Leki nierefundowane na rynku aptecznym
 • Leki refundowane na rynku aptecznym
 • Leki na rynku szpitalnym
 • Substytucja generyczna
 • Polityka refundacyjna
  • Zasady refundacji
  • Proces podejmowania decyzji refundacyjnej
  • Sztywne wydatki NFZ na refundację i mechanizm pay-back
  • Grupy limitowe
  • Struktura rynku
  • Wydatki na refundację
  • Ostatnie zmiany w wykazach leków refundowanych
  • Spodziewane zmiany dotyczące refundacji leków
 • Zasady refundacji
 • Proces podejmowania decyzji refundacyjnej
 • Sztywne wydatki NFZ na refundację i mechanizm pay-back
 • Grupy limitowe
 • Struktura rynku
 • Wydatki na refundację
 • Ostatnie zmiany w wykazach leków refundowanych
 • Spodziewane zmiany dotyczące refundacji leków
 • Najwięksi gracze i ich profile
  • Profile wybranych czołowych graczy
  • Wydatki reklamowe i najwięksi reklamodawcy w branży farmaceutycznej
  • Inwestycje firm farmaceutycznych
  • Przejęcia firm farmaceutycznych
  • Debiuty giełdowe firm farmaceutycznych
  • Analiza ekonomiczna sektora farmaceutycznego w Polsce
   • Produkcja sprzedana
   • Import i eksport
   • Przychody i wynik finansowy
   • Zatrudnienie i wynagrodzenia
  • Innowacyjność polskiego sektora farmaceutycznego
   • Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie
   • Działalność w segmencie biotechnologii
   • Badania kliniczne
 • Profile wybranych czołowych graczy
 • Wydatki reklamowe i najwięksi reklamodawcy w branży farmaceutycznej
 • Inwestycje firm farmaceutycznych
 • Przejęcia firm farmaceutycznych
 • Debiuty giełdowe firm farmaceutycznych
 • Analiza ekonomiczna sektora farmaceutycznego w Polsce
  • Produkcja sprzedana
  • Import i eksport
  • Przychody i wynik finansowy
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia
 • Produkcja sprzedana
 • Import i eksport
 • Przychody i wynik finansowy
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia
 • Innowacyjność polskiego sektora farmaceutycznego
  • Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie
  • Działalność w segmencie biotechnologii
  • Badania kliniczne
 • Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie
 • Działalność w segmencie biotechnologii
 • Badania kliniczne
 • Trendy epidemiologiczne
  • Przeciętna długość życia
  • Najczęstsze przyczyny hospitalizacji
  • Najczęstsze przyczyny zgonów
   • Podstawowe statystyki
   • Polska w porównaniu do innych krajów europejskich
   • Umieralność niemowląt
  • Epidemiologia wybranych chorób w społeczeństwie polskim
   • Choroby układu sercowo-naczyniowego
   • Choroby nowotworowe
   • Choroby układu oddechowego
   • Choroby układu trawiennego i metaboliczne
   • Choroby układu nerwowego
   • Choroby zakaźne
   • Choroby układu kostno-stawowego
   • Choroby narządu wzroku
 • Przeciętna długość życia
 • Najczęstsze przyczyny hospitalizacji
 • Najczęstsze przyczyny zgonów
  • Podstawowe statystyki
  • Polska w porównaniu do innych krajów europejskich
  • Umieralność niemowląt
 • Podstawowe statystyki
 • Polska w porównaniu do innych krajów europejskich
 • Umieralność niemowląt
 • Epidemiologia wybranych chorób w społeczeństwie polskim
  • Choroby układu sercowo-naczyniowego
  • Choroby nowotworowe
  • Choroby układu oddechowego
  • Choroby układu trawiennego i metaboliczne
  • Choroby układu nerwowego
  • Choroby zakaźne
  • Choroby układu kostno-stawowego
  • Choroby narządu wzroku
 • Choroby układu sercowo-naczyniowego
 • Choroby nowotworowe
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu trawiennego i metaboliczne
 • Choroby układu nerwowego
 • Choroby zakaźne
 • Choroby układu kostno-stawowego
 • Choroby narządu wzroku
 • Otoczenie prawne
  • Główne akty prawne i instytucje regulujące rynek farmaceutyczny w Polsce
  • Dopuszczenie do obrotu
  • Wymagania ogólne: ChPL, opakowanie, ulotka
   • Charakterystyka produktu leczniczego
   • Opakowanie
   • Ulotka
  • Bezpieczeństwo
  • Nowelizacje ustawy Prawo farmaceutyczne
   • Nowelizacja fałszywkowa
   • Nowelizacja z kwietnia 2015 r.
   • Nowelizacja z lipca 2017 r.
  • Prawo własności intelektualnej
 • Główne akty prawne i instytucje regulujące rynek farmaceutyczny w Polsce
 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wymagania ogólne: ChPL, opakowanie, ulotka
  • Charakterystyka produktu leczniczego
  • Opakowanie
  • Ulotka
 • Charakterystyka produktu leczniczego
 • Opakowanie
 • Ulotka
 • Bezpieczeństwo
 • Nowelizacje ustawy Prawo farmaceutyczne
  • Nowelizacja fałszywkowa
  • Nowelizacja z kwietnia 2015 r.
  • Nowelizacja z lipca 2017 r.
 • Nowelizacja fałszywkowa
 • Nowelizacja z kwietnia 2015 r.
 • Nowelizacja z lipca 2017 r.
 • Prawo własności intelektualnej
 • Rynek opieki zdrowotnej w Polsce
  • Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce
   • Wydatki ogółem
   • Wydatki na ochronę zdrowia według funkcji
   • Wydatki NFZ
  • Personel medyczny
  • Szpitale
   • Podstawowe dane
   • Liczba kontraktów z NFZ
   • Wartość kontraktów z NFZ
  • Kondycja finansowa placówek ochrony zdrowia
  • Wynagrodzenia w służbie zdrowia
 • Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce
  • Wydatki ogółem
  • Wydatki na ochronę zdrowia według funkcji
  • Wydatki NFZ
 • Wydatki ogółem
 • Wydatki na ochronę zdrowia według funkcji
 • Wydatki NFZ
 • Personel medyczny
 • Szpitale
  • Podstawowe dane
  • Liczba kontraktów z NFZ
  • Wartość kontraktów z NFZ
 • Podstawowe dane
 • Liczba kontraktów z NFZ
 • Kondycja finansowa placówek ochrony zdrowia
 • Wynagrodzenia w służbie zdrowia
 • Rynek leków generycznych i innowacyjnych
 • Wartość kontraktów z NFZ
Graphs and Tables

Graphs and Tables

List of tables

 • Zachorowalność na choroby inwazyjne wywołane przez pneumokoki w Polsce, 2013-2016
 • Utrata ochrony patentowej przez wybrane leki biologiczne, 2015-2018
 • Potencjalne oszczędności na obniżce cen spowodowanej przez leki biopodobne w Polsce (mln €), 2016-2020
 • Liczba dopuszczonych do obrotu leków Rx, Lz i OTC oraz notyfikowanych suplementów diety w Polsce, 2010 – I-III kw. 2017
 • Wzrost na rynku leków refundowanych wygenerowany przez nowe produkty w aptekach w Polsce (mln zł), 2014-2016
 • Składowe wzrostu na rynku szpitalnym w Polsce (mln zł), 2014 – I-III kwartał 2017
 • Wzrost wygenerowany przez nowe molekuły w programach lekowych i chemioterapii w Polsce (mln zł), 2014-2016
 • Wartościowy udział kategorii ATC w rynku aptecznym w Polsce (%), 2013-2016
 • Wartość sprzedaży leków Rx (mln zł) i dynamika (%) na rynku aptecznym w Polsce, według kategorii ATC, I połowa 2017
 • Liczba sprzedanych opakowań leków Rx (mln) i dynamika (%) na rynku aptecznym w Polsce, według kategorii ATC, I połowa 2017
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu pokarmowego i metabolicznych w Polsce, 2017-2022
 • Wartość i ilość sprzedaży leków na cukrzycę w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków wspomagających odporność w Polsce, 2002-2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów działających na ośrodkowy układ nerwowy w Polsce, 2017-2022
 • Wartość i ilość sprzedaży produktów przeciwbólowych w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków uspokajających w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków na ból głowy w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży środków antynikotynowych w Polsce, 2002-2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu oddechowego w Polsce, 2017-2022
 • Wartość i ilość sprzedaży produktów na grypę i przeziębienie w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków na choroby nosa w Polsce, 2002-2016
 • Wartość i ilość sprzedaży leków na kaszel w Polsce, 2002-2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach krwi i układu krwiotwórczego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu moczowo-płciowego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów przeciwinfekcyjnych w Polsce, 2017-2022
 • Wartość i ilość sprzedaży szczepionek w Polsce, 2002-2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów dermatologicznych w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów stosowanych w chorobach narządów zmysłu w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków onkologicznych i immunomodulujących w Polsce, 2017-2022
 • Wydatki NFZ na refundację nowych innowacyjnych leków stosowanych w chorobach onkologicznych w Polsce (mln zł), 2012 – styczeń-lipiec 2016
 • Wybrane najlepiej sprzedające się innowacyjne leki/substancje onkologiczne w aptekach w Polsce, według liczby opakowań, 2016
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów hormonalnych do stosowania wewnętrznego w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków i innych produktów przeciwpasożytniczych, owadobójczych i repelentów w Polsce, 2017-2022
 • Top 20 najlepiej sprzedających się produktów na rynku aptecznym w Polsce, według wartości, I-III kwartał 2017
 • Top 20 najlepiej sprzedających się substancji czynnych produktów Rx na rynku aptecznym w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), I połowa 2017
 • Top 20 najlepiej sprzedających się substancji czynnych produktów Rx na rynku aptecznym w Polsce, według liczby opakowań (mln), I połowa 2017
 • Top 5 produktów z największym wzrostem sprzedaży w Polsce, refundowane leki Rx, I kwartał 2017
 • Top 5 produktów z największym spadkiem sprzedaży w Polsce, refundowane leki Rx, I kwartał 2017
 • Top 5 produktów z największym wzrostem sprzedaży w Polsce, nierefundowane leki Rx, I kwartał 2017
 • Top 5 produktów z największym spadkiem sprzedaży w Polsce, nierefundowane leki Rx, I kwartał 2017
 • Średnia cena (zł) i marża apteczna (%) na produkty OTC w Polsce, 2012 – styczeń-sierpień 2017
 • Średnia cena (zł) i marża apteczna (%) na pełnopłatne leki Rx w Polsce, 2012 – styczeń-sierpień 2017
 • Urzędowe marże detaliczne na leki refundowane w Polsce, 2017
 • Średni czas od momentu rekomendacji wniosku przez AOTMiT do uzyskania pozytywnej decyzji MZ w Polsce (dni), leki onkologiczne w porównaniu do wszystkich leków, 2012-2016
 • Średni całkowity czas trwania procesu refundacji w Polsce (dni), według wybranych substancji czynnych, 2012-2017
 • Struktura odpłatności za leki refundowane w Polsce, z punktu widzenia państwa (%), 2015 – styczeń-lipiec 2017
 • Struktura odpłatności za leki refundowane w Polsce, z punktu widzenia pacjenta (%), 2015 – styczeń-lipiec 2017
 • Wydatki NFZ na innowacyjne terapie w Polsce, 2012 – styczeń-lipiec 2016
 • Wydatki NFZ na innowacyjne terapie w ramach refundacji aptecznej w Polsce, 2012 – styczeń-lipiec 2016
 • Struktura wydatków NFZ na refundację leków w Polsce (%), według kategorii ATC, 2015
 • Struktura wydatków NFZ na refundację leków w Polsce (%), według rodzaju odpłatności, 2015
 • Substancje czynne/produkty generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, refundacja otwarta, 2016
 • Indywidualne produkty lecznicze generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, refundacja otwarta, 2016
 • Produkty lecznicze generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, refundacja otwarta, styczeń-czerwiec 2017
 • Największe firmy farmaceutyczne w Polsce, pod względem uzyskanej refundacji, 2016
 • Struktura wydatków NFZ na refundację leków w Polsce, według województw, 2016
 • Wydatki NFZ na innowacyjne terapie stosowane w programach lekowych w Polsce, 2012 – styczeń-lipiec 2016
 • Nowe molekuły wprowadzone do programów lekowych w Polsce, lipiec 2012-listopad 2016
 • Programy lekowe o najwyższej liczbie pacjentów w Polsce, 2016
 • Programy lekowe o najwyższej liczbie pacjentów w Polsce, I połowa 2017
 • Programy lekowe o najwyższej kwocie refundacji NFZ w Polsce (mln zł), 2016
 • Wydatki NFZ na program lekowy dla WZW typu C, 2014-2016
 • 10 programów lekowych o najwyższym średnim koszcie leczenia pacjenta w Polsce, 2015
 • Substancje czynne generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, programy lekowe, 2016
 • Indywidualne produkty lecznicze generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Indywidualne produkty lecznicze generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, I połowa 2017
 • Brandy generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Top 10 molekuł z największymi wzrostami w ramach programów lekowych i chemioterapii w Polsce, 2016
 • Top 10 molekuł z największymi spadkami w ramach programów lekowych i chemioterapii w Polsce, 2016
 • Wydatki NFZ na refundację leków/substancji na choroby ultrarzadkie w ramach programów lekowych w Polsce, 2016
 • Struktura wydatków NFZ na refundację programów lekowych w Polsce, według województw, 2016
 • Wydatki NFZ na innowacyjne terapie stosowane w chemioterapii w Polsce, 2012 – I-VII 2016
 • Nowe molekuły wprowadzone do katalogu chemioterapii w Polsce, lipiec 2012-listopad 2016
 • Liczba pacjentów leczonych w ramach chemioterapii standardowej w Polsce, według typu rozpoznania, 2016
 • Substancje czynne generujące najwyższe koszty refundacji dla NFZ w Polsce, chemioterapia standardowa, 2015
 • Struktura wydatków NFZ na refundację chemioterapii w Polsce, według województw, 2016
 • Podsumowanie zmian na listach leków refundowanych w Polsce, lista apteczna, 2016
 • Podsumowanie nowych substancji czynnych na listach leków refundowanych w Polsce, lista apteczna, 2016
 • Substancje czynne odpowiadające największej liczbie leków wprowadzonych na listę refundacyjną w Polsce, lista apteczna, 2016
 • Podsumowanie zmian na listach leków refundowanych w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Podsumowanie nowych substancji czynnych na listach leków refundowanych w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Substancje czynne odpowiadające największej liczbie leków wprowadzonych na listę refundacyjną w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2016
 • Podsumowanie zmian na listach leków refundowanych w Polsce, lista apteczna, 2017
 • Podsumowanie nowych substancji czynnych objętych refundacją na listach leków refundowanych w Polsce, lista apteczna, 2017
 • Substancje czynne odpowiadające największej liczbie leków wprowadzonych na listę refundacyjną w Polsce, lista apteczna, 2017
 • Podsumowanie zmian na listach leków refundowanych w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2017
 • Podsumowanie nowych substancji czynnych objętych refundacją na listach leków refundowanych w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2017
 • Substancje czynne odpowiadające największej liczbie leków wprowadzonych na listę refundacyjną w Polsce, programy lekowe i chemioterapia, 2017
 • Wartość sprzedaży i udziały rynkowe największych firm farmaceutycznych na rynku aptecznym w Polsce, 2016
 • Ilość sprzedaży największych firm farmaceutycznych na rynku aptecznym w Polsce (mln opakowań), 2016
 • Struktura Grupy Adamed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Adamed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Adamed w Polsce, 2017
 • Przychody Grupy Adamed (mln zł), 2010-2016
 • Przychody firm w Grupie Adamed (mln zł), 2010-2015
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Adamed (mln zł), 2010-2015
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Aflofarm w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Aflofarm w Polsce, 2017
 • Przychody ze sprzedaży i EBIT Aflofarm Farmacja Polska (mln zł), 2015-2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Bayer w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Bayer w Polsce, 2017
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Bayer Sp. z o.o. (mln zł), 2010-2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Struktura GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie GSK (mln zł), 2010-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie GSK (mln zł), 2010-2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Krka w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Krka w Polsce, 2017
 • Przychody ze sprzedaży Grupy Krka w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2010-I połowa 2017
 • Struktura grupy Novartis w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Novartis w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Novartis/Sandoz w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Novartis (mln zł), 2010-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Novartis (mln zł), 2010-2016
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Polpharma w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Polpharma w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Polpharma w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Polpharma (mln zł), 2010-2016
 • Zysk netto firm w Grupie Polpharma (mln zł), 2010-2016
 • Przychód ze sprzedaży i EBIT Grupy Polpharma (mln zł), 2015-2016
 • Struktura Grupy Roche w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Roche w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Roche w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Roche (mln zł), 2010-2016
 • Zysk netto firm w Grupie Roche (mln zł), 2010-2015
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Sanofi w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Sanofi w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej Sanofi w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Sanofi (mln zł), 2010-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Sanofi (mln zł), 2010-2016
 • Struktura Grupy Servier w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Servier w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Servier w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Servier (mln zł), 2011-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Servier (mln zł), 2011-2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Teva w Polsce, 2017
 • Struktura Teva w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Teva w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Teva (mln zł), 2010-2015
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Teva (mln zł), 2010-2015
 • Struktura Grupy Valeant Pharmaceuticals w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Valeant w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące oferty produktowej firmy Valeant Pharmaceuticals w Polsce, 2017
 • Przychody firm w Grupie Valeant (mln zł), 2010-2016
 • Zysk/strata netto firm w Grupie Valeant (mln zł), 2010-2016
 • Wybrane inwestycje firm farmaceutycznych w Polsce, 2015-2017
 • Wybrane przyszłe inwestycje firm farmaceutycznych w Polsce, 2017-2024
 • Wybrane przejęcia firm farmaceutycznych w Polsce, 2015-2017
 • Debiuty giełdowe firm farmaceutycznych w Polsce, 2015-2017
 • Przyszłe debiuty giełdowe firm farmaceutycznych w Polsce, 2017+
 • Produkcja sprzedana w przemyśle farmaceutycznym w Polsce, według wielkości produkcji sprzedanej w jednym przedsiębiorstwie, 2015
 • Produkcja sprzedana w przemyśle farmaceutycznym w Polsce, według liczby zatrudnionych w jednym przedsiębiorstwie, 2015
 • Koncentracja produkcji sprzedanej w przemyśle farmaceutycznym w Polsce, 2005 i 2009-2015
 • Eksport w przemyśle farmaceutycznym w Polsce (mln zł), według grup krajów, 2010-2015
 • 10 największych eksporterów w sektorze farmaceutycznym w Polsce (mln zł), 2016
 • Import w przemyśle farmaceutycznym w Polsce (mln zł), według grup krajów, 2010-2015
 • Zysk netto i brutto w sektorze farmaceutycznym w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2015
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle farmaceutycznym w Polsce (zł), 2009-2015
 • Odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w całkowitej liczbie przedsiębiorstw w danym sektorze w Polsce (%), 2013-2015
 • Podstawowe wskaźniki dotyczące innowacyjności w sektorze farmaceutycznym w Polsce (%), 2013-2015
 • Nakłady inwestycyjne firm z segmentów farmaceutycznego i ochrony zdrowia w Polsce (mln zł), 2016
 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii w Polsce, 2012-2015
 • Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w sektorach wykonawczych w Polsce (mln zł), 2012-2015
 • Przeciętna oczekiwana długość życia w momencie narodzin w Polsce, według płci, 2006-2016
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji w Polsce, według płci i przyczyn, 2015
 • Główne przyczyny zgonów w Polsce (%), 2002, 2005, 2010, 2013-2015
 • Główne przyczyny zgonów w Polsce (%), według płci, 2015
 • Główne przyczyny zgonów w Polsce (%), w poszczególnych grupach wiekowych, 2015
 • Główne przyczyny zgonów w Polsce (%), według województw, 2015
 • Standaryzowane współczynniki zgonów w Polsce w porównaniu do średniej UE, według chorób, 2014
 • Standaryzowane współczynniki zgonów mężczyzn w Polsce w porównaniu do średniej UE, według chorób, 2014
 • Standaryzowane współczynniki zgonów kobiet w Polsce w porównaniu do średniej UE, według chorób, 2014
 • Zgony niemowląt na 1 000 urodzeń żywych w Polsce (‰), 2007-2016
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, według płci, 2015
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe i liczba pacjentów onkologicznych w Polsce, 2014, 2020 i 2025
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, według typu nowotworu, 2011, 2020 i 2025
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce (tys.), według płci, 2003-2014
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób nowotworowych w Polsce, według płci, 2015
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia (%), 2010-2014
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia (na 100 tys. osób), 2006-2014
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2014
 • Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2006-2014
 • Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce (tys.), według płci, 2003-2015
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych w Polsce w porównaniu do UE, według umiejscowienia i płci, 2014
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2014
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2006-2014
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2014
 • Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2006-2014
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego w Polsce, według płci, 2015
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu trawiennego w Polsce, według płci, 2015
 • Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby w Polsce (tys.), według typu, 2009-2016
 • Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu nerwowego w Polsce, według płci, 2015
 • Liczba zachorowań na wybrane choroby zakaźne w Polsce (tys)., 2010-2016
 • Liczba nowych przypadków HIV i AIDS w Polsce, 2009-2016
 • Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce, 2010-2014
 • Wydatki NFZ na poszczególne świadczenia zdrowotne w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu w Polsce, 2010-2015
 • Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, 2010-2015
 • Lekarze specjaliści pracujący w placówkach służby zdrowia w Polsce (tys.), 2010-2015
 • Lekarze pracujący w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, według stopnia specjalizacji, 2015
 • Liczba łóżek i leczeni w trybie stacjonarnym w szpitalach ogólnych w Polsce, 2015
 • Liczba hospitalizacji w podmiotach publicznych i niepublicznych w ramach leczenia szpitalnego w Polsce (tys.), 2010-2016
 • Zysk/strata netto w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto na stanowisku lekarza w Polsce (zł), według specjalizacji, 2017


List of graphs

 

 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2005-2022
 • Udział poszczególnych segmentów w rynku aptecznym w Polsce (%), 2011 – styczeń-sierpień 2017
 • Wartość rynku szpitalnego w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2013-2022
 • CAGR dla poszczególnych kategorii ATC na rynku aptecznym w Polsce (%), okres 2017-2022
 • Średnia roczna liczba pacjentów w statystycznej aptece w Polsce i dynamika (%), 2010-2016
 • Liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w Polsce, 2010-czerwiec 2017
 • Leki refundowane dla seniorów na podstawie listy S, według kategorii terapeutycznych, lipiec 2017
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2005-2022
 • Liczba wydanych decyzji na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w Polsce (%), według kategorii dostępności, 2016
 • Liczba wydanych decyzji na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w Polsce (%), według kategorii ATC, 2016
 • Udział poszczególnych segmentów w rynku aptecznym w Polsce (%), 2011 – styczeń-sierpień 2017
 • Wartość sprzedaży leków refundowanych w aptekach w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010 – styczeń-sierpień 2017
 • Wartość sprzedaży leków nierefundowanych Rx w aptekach w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010 – styczeń-sierpień 2017
 • Wartość rynku szpitalnego w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2013-2022
 • Udział innowacyjnych i generycznych leków Rx w rynku farmaceutycznym w Polsce (%), wartościowo, 2016
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej generycznych leków Rx w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2016-2022
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej innowacyjnych leków Rx w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2016-2022
 • Dynamika zmian wartości sprzedaży poszczególnych kategorii ATC na rynku aptecznym w Polsce (%), 2016
 • CAGR dla poszczególnych kategorii ATC na rynku aptecznym w Polsce (%), okres 2017-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu pokarmowego i metabolicznych w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów działających na ośrodkowy układ nerwowy w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu oddechowego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w leczeniu chorób krwi i układu krwiotwórczego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w chorobach układu moczowo-płciowego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów przeciwinfekcyjnych w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów dermatologicznych w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów stosowanych w leczeniu chorób narządów zmysłów w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków onkologicznych i immunomodulujących w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów hormonalnych do stosowania wewnętrznego w Polsce, 2007-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży leków i innych produktów przeciwpasożytniczych, owadobójczych i repelentów w Polsce, 2007-2022
 • Średnie ceny leków na rynku aptecznym w Polsce (zł), 2012 – styczeń-sierpień 2017
 • Średnie ceny leków na rynku aptecznym w Polsce (zł), według typów odpłatności, 2015 – styczeń-lipiec 2017
 • Średnie ceny detaliczne leków refundowanych w Polsce (zł), według typów odpłatności, 2017
 • Średnie urzędowe ceny zbytu leków refundowanych w Polsce (zł), według typów odpłatności, 2017
 • Średnie ceny hurtowe brutto leków refundowanych w Polsce (zł), według typów odpłatności, 2017
 • Średnie marże na wszystkie leki w porównaniu do marż na leki refundowane na rynku aptecznym w Polsce (%), 2012 – styczeń-sierpień 2017
 • Średni poziom substytucji leków Rx refundowanych w aptekach w Polsce (%), 2014-I połowa 2017
 • Średni poziom substytucji leków refundowanych Rx w trzech najpopularniejszych molekułach w aptekach w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba programów terapeutycznych/lekowych i liczba substancji czynnych w tych programach w Polsce, 2009-2017
 • Średni czas od momentu rekomendacji wniosku przez AOTMiT do uzyskania pozytywnej decyzji MZ w Polsce (dni), w zależności od typu refundacji, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Średni całkowity czas trwania procesu refundacji w Polsce (dni), w zależności od typu refundacji, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Odsetek pozytywnych decyzji i rekomendacji wniosków o refundację apteczną w Polsce (%), w zależności od instytucji wydającej decyzję, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Odsetek pozytywnych decyzji i rekomendacji wniosków o refundację programów lekowych w Polsce (%), w zależności od instytucji wydającej decyzję, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Odsetek pozytywnych decyzji i rekomendacji wniosków o refundację chemioterapii w Polsce (%), w zależności od instytucji wydającej decyzję, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Liczba zleceń na ocenę wniosków refundacyjnych przekazywanych przez MZ do AOTMiT w Polsce, leki onkologiczne w porównaniu do wszystkich leków, 2012-2016
 • Struktura zleceń na ocenę wniosków refundacyjnych przekazywanych przez MZ do AOTMiT w Polsce (%), według obszarów terapeutycznych, 2012-2016
 • Średni efektywny czas przygotowania przez prezesa AOTMiT rekomendacji wniosku o refundację w Polsce (dni), w zależności od typu refundacji, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Średni rzeczywisty czas rekomendacji prezesa AOTMiT wniosku o refundację w Polsce (dni), w zależności od typu refundacji, wrzesień-sierpień 2015-2017
 • Średni rzeczywisty czas rekomendacji prezesa AOTMiT wniosku o refundację w Polsce (dni), leki onkologiczne w porównaniu do wszystkich leków, 2012-2016
 • Struktura sprzedaży leków refundowanych w Polsce (%), według rodzajów odpłatności, wartościowo i ilościowo, 2016
 • Struktura sprzedaży leków refundowanych w Polsce (%), według rodzajów odpłatności, wartościowo i ilościowo, styczeń-lipiec 2017
 • Struktura sprzedaży leków refundowanych w Polsce (%), według typów odpłatności, 2016
 • Struktura sprzedaży leków refundowanych w Polsce (%), według typów odpłatności, styczeń-lipiec 2017
 • Udział odpłatności pacjenta i państwa za leki refundowane w Polsce (%), według typów odpłatności, 2016
 • Podział średniej ceny leku na zapłatę pacjenta i refundację w Polsce (zł), 2010-2016
 • Podział średniej ceny leku na zapłatę pacjenta i refundację w Polsce (%), 2010-2016
 • Podział średniej ceny leku refundowanego na zapłatę pacjenta i refundację w Polsce (%), 2016 – styczeń-lipiec 2017
 • Wydatki NFZ na refundację leków w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2017
 • Wydatki NFZ na programy terapeutyczne/lekowe w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2017
 • Liczba pacjentów leczonych w ramach programów terapeutycznych/lekowych w Polsce (tys.), 2009-I połowa 2017
 • Struktura wydatków na leczenie onkologiczne i nieonkologiczne w ramach programów lekowych w Polsce (%), w zależności od płci, 2016
 • Wydatki NFZ na chemioterapię standardową w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2017
 • Liczba osób leczonych w ramach chemioterapii standardowej w Polsce (tys.), według płci, 2013-2016
 • Wydatki na reklamę produktów farmaceutycznych i leków w mediach tradycyjnych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2015-I poł. 2017
 • Liczba podmiotów działających w sektorze farmaceutycznym w Polsce, 2005 i 2015
 • Wartość produkcji leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych w Polsce (mln zł), 2005, 2010 i 2013-2015
 • Przychody w sektorze farmaceutycznym w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2015
 • Zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym w Polsce (tys.), 2009-2015
 • Liczba i dynamika (%) badań klinicznych w Polsce, 2000-2016
 • Liczba zarejestrowanych badań klinicznych w Polsce (%), według fazy, 2016
 • Struktura zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce (%), 2015
 • Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce (%), 2015
 • Liczba zachorowań na grypę w Polsce (mln), 2008 – styczeń-październik 2017
 • Liczba zgonów z powodu cukrzycy w Polsce, 2000, 2005 i 2009-2015
 • Wybrane czynniki zakaźne wywołujące bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe w Polsce (%), 2016
 • Zakażenia szpitalne występujące w Polsce (%), według postaci klinicznej, 2016
 • Liczba nowych przypadków HIV w Polsce (%), według prawdopodobnej drogi transmisji (%), 2016
 • Liczba zgonów z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w Polsce, 2005, 2010 i 2014
 • Zachorowalność na zaćmę i jaskrę w Polsce (tys.), 2010-2035
 • Liczba hospitalizacji z powodów okulistycznych w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2003-2014 i 2029
 • Realizacja programu lekowego dotyczącego leczenia wysiękowej postaci AMD w Polsce, 2017
 • Prognoza wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce, jako % PKB, 2018-2025
 • Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w Polsce, według funkcji (%), 2014
 • Struktura kosztów świadczeń zdrowotnych poniesionych przez NFZ w Polsce (%), 2012-2016
 • Liczba szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce, 2017
 • Udział poszczególnych kategorii szpitali w ogólnej liczbie hospitalizacji w Polsce (%), 2010-2016
 • Liczba umów na leczenie szpitalne zawartych z NFZ w Polsce, 2013-2015
 • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2017
 • Średnia wartość hospitalizacji w ramach leczenia szpitalnego w Polsce (zł), 2010-2016
 • Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2010-II kw. 2017

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: December 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharmaceuticals & Parapharmaceuticals
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process