Raport branżowy

Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Produkty farmaceutyczne
Zakres: Polska

Raport stanowi analizę rynku farmaceutycznego, która uwzględnia zarówno sprzedaż apteczną, jak i szpitalną. W publikacji znajduje się również szczegółowa analiza poszczególnych kategorii ATC, uwzględniająca wartość rynku i prognozy rozwoju do roku 2023, liczbę wprowadzeń, największe kategorie w refundacji oraz czynniki i bariery rozwoju.. Przedstawiono w niej również profile największych producentów oraz rankingi produktów pod względem wartości sprzedaży i wartości refundacji.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku farmaceutycznego, kanały apteczny i szpitalny
 • Prognozy rozwoju na okres od 2018 do 2023 – zarówno dla całego rynku, jak i dla kanałów aptecznego i szpitalnego, wraz czynnikami wpływającymi na rynek obecnie i w przyszłości
 • Wartość sprzedaży najważniejszych kategorii leków ATC i prognozy sprzedażowe na lata 2018-2023
 • Bariery rozwoju i czynniki wspierające rozwój dla całego rynku oraz poszczególnych kategorii leków
 • Najwięksi producenci farmaceutyczni działający w Polsce – udziały, wartość sprzedaży, wyniki finansowe, plany na przyszłość
 • Najlepiej sprzedające się w Polsce leki i leki o najwyższych nakładach refundacyjnych
 • Szczegółowa analiza aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem przyszłych zmian prawnych i ich wpływu na rynek
 • Kompleksowe dane na temat refundacji, z uwzględnieniem procedury refundacyjnej, zasad refundacji, głównych problemów praktycznych, wydatków na refundację, produktów o najwyższej refundacji dla refundacji otwartej (aptecznej) orazchemioterapii/programów lekowych
 • Analiza polityki refundacyjnej państwa, wraz z prezentacją ostatnich zmian na listach leków refundowanych i możliwych kierunków rozwoju w przyszłości
 • Całkowite wydatki NFZ na refundację, z uwzględnieniem kategorii ATC, województwa, poziomu odpłatności
 • Analiza substytucji generycznej
 • Wykaz programów lekowych istniejących w Polsce wraz z substancjami aktywnymi
 • Trendy epidemiologiczne, w tym np. najbardziej powszechne choroby i najczęstsze przyczyny śmierci w Polsce
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport ułatwi:

 • regularny monitoring rozwoju i zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w celu elastycznego dopasowania polityki i portfolio firmy do wydarzeń i trendów zachodzących na rynku
 • planowanie nowych inwestycji lub podejmowanie decyzji o wsparciu finansowym dla podmiotów działających na tym rynku
 • rozwój portfolio produktowego – identyfikacja kategorii ATC o największym potencjalne wzrostu, jak również obszarów już nasyconych
 • analiza ryzyka inwestycyjnego i kredytowego na tym rynku
 • przeprowadzanie transakcji fuzji lub przejęć – identyfikacja najbardziej perspektywicznych obszarów rynku i podmiotów przejęć
 • analiza obecnych działań, wyników i planów konkurencji – szybka reakcja powalająca na utrzymanie się lub zwiększenie udziału w rynku
 • przygotowanie strategii rozwojowych oraz budżetów na podstawie autorskich prognoz rozwoju rynku przygotowanych przez zespół ekonometryków i analityków rynku
 • szacowanie popytu na poszczególne kategorie leków obecnie i w przyszłości
 • przygotowanie do wejścia na rynek farmaceutyczny lub ochrony zdrowia w Polsce
 • rozpoczęcie działalności w nowych segmentach rynku
 • opracowywanie polityki cenowej dzięki analizie cen.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Polecamy tę analizę kadrze menedżerskiej i pracownikom na stanowiskach operacyjnych z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju przede wszystkim z poniższych firm:

 • instytucjom finansowym zainteresowanym rynkiem farmaceutycznym i opieki zdrowotnej w Polsce (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • firmom konsultingowym i badawczym, instytucjom rządowym oraz naukowym, które monitorują tę branżę
 • producentom działającym na rynku farmaceutycznym
 • dystrybutorom leków funkcjonującym na rynku aptecznym i szpitalnym (hurtowniom, operatorom logistycznym, sieciom aptecznym, sieciom detalicznym)
 • dostawcom usług opieki zdrowotnej na polskim rynku
 • agencjom marketingowym obsługującym firmy z branży farmaceutycznej i medycznej
 • bankom.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedzerskie Charakterystyka rynku farmaceutycznego oraz prognozy rozwoju do roku 2023 Główne trendy i wydarzenia w ubiegłych latach Liczba leków dopuszczonych do obrotu Liczba leków wprowadzonych na rynek Liczba wystawionych recept Najwazniejsze zmiany prawne Liczba pacjentów w aptece Spadek liczby aptek Ustawa „apteka dla aptekarza” Projekt 75+ Rozszerzenie kalendarza szczepien ochronnych

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Produkty farmaceutyczne
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.