Raport branżowy

Rynek farm OZE w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek farm OZE w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Raport przedstawia szczegółowe opracowanie dotyczące sektora farm Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce. To wszechstronna analiza obecnej sytuacji na rynku oraz prognozy rozwoju na najbliższe 5 lat. Publikacja zawiera analizę poszczególnych segmentów rynku, takich jak farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe na lądzie oraz morskie farmy wiatrowe, dostarczając informacji dotyczących wielkości rynku, trendów wzrostu, regulacji prawnych, konkurencji oraz kluczowych czynników wpływających na rozwój sektora.

Dostęp do tego raportu umożliwia zgłębienie polskiego rynku farm OZE, zrozumienie trendów, ryzyk i możliwości rozwoju. Jest to niezastąpione narzędzie dla inwestorów poszukujących informacji o perspektywach rynku OZE w Polsce oraz firm energetycznych planujących strategię działania w sektorze OZE.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • charakterystyka bieżącej sytuacji na rynku farm OZE w Polsce:
  • farmy fotowoltaiczne
  • farmy wiatrowe na lądzie
  • morskie farmy wiatrowe
 • wielkość rynku farm OZE w Polsce w jego poszczególnych segmentach 
 • największe działające projekty farmowe i najważniejsze planowane inwestycje
 • identyfikacja bieżącej koniunktury na analizowanym rynku – gotowość firm do rozpoczynania kolejnych inwestycji
 • długofalowy potencjał rozwoju farm OZE w Polsce
 • kluczowe czynniki sprzyjające i ograniczające rozwój farm OZE w Polsce
 • główne trendy i tendencje rynkowe
 • ranking największych graczy na rynku farm OZE – TOP 25 inwestorów w farmach fotowoltaicznych i TOP 25 inwestorów w lądowych farmach wiatrowych
 • sylwetki czołowych inwestorów – rozkład regionalny zainstalowanych mocy, zapowiedzi inwestycyjne
 • kwestie recyklingu – jakie jest podejście inwestorów do tej tematyki
 • prognozy rozwoju farm OZE w Polsce w latach 2023-2028 przygotowane z uwzględnieniem najświeższych danych oraz prognoz makroekonomicznych w rozbiciu na poszczególne segmenty
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
 • urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego. 
 • usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce
 • umożliwi identyfikację kluczowych inwestorów na analizowanym rynku
 • zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
 • przyjazna i atrakcyjna forma prezentacji danych ułatwia 
 • korzystanie z produktu (raport w pliku pdf  + baza wszystkich danych w pliku excel) materiały ułatwiają przygotowywanie prezentacji, czy zestawień i obliczeń – narzędzia szczególnie pomocne dla analityków oraz działów finansowych

Wraz z raportem otrzymają Państwo najważniejsze dane do samodzielnej agregacji w arkuszu Excel.

Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, inwestycji oraz zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • producenci energii odnawialnej
 • deweloperzy farm fotowoltaicznych i wiatrowych
 • firmy dostarczające technologie i rozwiązania wspierające OZE
 • przedsiębiorstwa transformujące swoją działalność w kierunku zero i niskoemisyjnym
 • fundusze inwestycyjne, banki, domy maklerskie
 • firmy świadczące usługi serwisu i utrzymania farm OZE
 • producenci i dystrybutorzy urządzeń wykorzystywanych na farmach OZE
 • producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych wykorzystywanych przy budowie farm OZE
 • firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • biura projektowe
 • firmy logistyczne
 • dostawcy oprogramowania dla instalacji OZE
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie 
 • Polski rynek farm fotowoltaicznych – wnioski z wywiadów eksperckich Ocena bieżącej sytuacji na rynku farm fotowoltaicznych Aktywność inwestorów na rynku farm fotowoltaicznych Kluczowe czynniki sprzyjające i ograniczające rozwój farm fotowoltaicznych Ocena atrakcyjności rynku farm fotowoltaicznych dla firm budowlanych i producentów materiałów budowlanych Kwestie związane z recyklingiem Kluczowe tendencje, trendy na rynku farm fotowoltaicznych Odbiór społeczny farm fotowoltaicznych
Wykresy i Tabele
 • Liczba zgłoszonych odmów wydania warunków przyłączenia do sieci przez operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce oraz zmiana r/r (%), 2018-2022
 • Struktura powodów odmów przyłączeń do sieci elektroenergetycznej w Polsce, 2018-2022  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.