Raport branżowy

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce

Wyniki badania PMR i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce

Wyniki badania PMR i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Diagnostyka obrazowa
Zakres: Polska

Raport przedstawia analizę rynku usług diagnostyki obrazowej w Polsce – wartość segmentu wraz z prognozami do 2026 roku oraz strukturę wartościową rynku. Jest to narzędzie niezbędne do oszacowania potencjału rynku – możliwych przychodów z takiej działalności oraz najbardziej perspektywicznych specjalizacji. Analiza bierze również pod uwagę źródła finansowania badań (publiczne – NFZ, prywatne – abonamenty lub ubezpieczenia oraz płatności ponoszone przez pacjenta na miejscu.

Obecne wydanie uzupełniono także o analizy wpływu pandemii koronawirusa na rynek.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość sektora usług diagnostyki obrazowej wraz z prognozami na lata 2021-2026 uwzględniającymi najnowsze prognozy makroekonomiczne przygotowane przez ekonometryków PMR, planowane zmiany prawne oraz wpływ koronawirusa.
 • Struktura rynku (według typów badań i źródła finansowania)
 • Pespektywy rozwoju poszczególnych segmentów diagnostyki obrazowej.
 • Uwzględniony wpływ epidemii koronawirusa na polski rynek usług diagnostyki obrazowej - wyniki badania wśród świadczeniodawców przeprowadzonego w drugiej połowie 2021 r.
 • Czynniki i bariery rozwoju rynku diagnostyki obrazowej (wyniki badania PMR).
 • Nakłady NFZ na finansowanie poszczególnych świadczeń – najnowsze dane.
 • Plany zakupowe i znajomość marek producentów przez ośrodki diagnostyki obrazowej (wyniki badania PMR).
 • Znajomość poszczególnych marek sprzętu do diagnostyki obrazowej wśród kierowników pracowni diagnostycznych.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport pomoże stworzyć strategię rozwoju ekspansji usług i sprzętu diagnostyki obrazowej, również w kilku scenariuszach ze względu na różne możliwości rozwoju epidemii COVID.
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach firmy działającej w tym segmencie.
 • Ułatwi decyzje odnośnie oferty sprzętu usług diagnostycznych, np. dodanie nowych specjalizacji.
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego.
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • producentów sprzętu medycznego,
 • prywatnych i publicznych świadczeniodawców, 
 • firmy obecne na rynku, jak i planujące wejść w segment,
 • inwestorów planujących wejście na rynek, np.;
  • planujących przejęcie centrów diagnostycznych
  • albo planujących rozszerzyć działalność w zakresie takich usług,
 • instytucje finansowe,
 • fundusze private equity,
 • badaczy rynku,
 • konsultantów biznesowych.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie – Rynek diagnostyki obrazowej

Ta wersja językowa jest dostępna na żądanie i będzie dostępna w 4 tygodnie od złożenia zamówienia.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Diagnostyka obrazowa
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.