Industry Report

Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: ICT
Zakres: Poland

Strategiczna analiza rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, zawierająca unikalne dane, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, Prognozy rozwoju rynku w latach 2020-2025, ocena popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw. Dane liczbowe uzupełniono obszernymi komentarzami eksperckimi, profilami dostawców, analizą trendów i porównaniami sytuacji na rynku polskim z trendami globalnymi. Struktura rynku obejmuje wydatki na cyberbezpieczeństwo – zarówno największy segment sprzętowy, ale również rozwiązania aplikacyjne i usługi. Uwzględniono różnice w podziale na typy rozwiązań i poszczególne sektory gospodarki, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa. Raport zawiera najnowsze dane zrewidowane o wpływ koronawirusa na rynek!

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i struktura polskiego rynku cyberbezpieczeństwa w latach 2010-2019 z podziałem na:
  • rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne,
  • zabezpieczenia sieci firmowych (UTM, NGFW, firewall, IDS/IPS, VPN),
  • ochronę końcówek, antywirusy i usługi (MSS, audyt, doradztwo, outsourcing w obszarze cyberbezpieczeństwa).
 • Ranking popularności poszczególnych typów rozwiązań, producentów i dostawców wśród polskich firm.
 • Analizę poziomu zagrożeń i rodzaje cyberataków w Polsce, m.in. malware, ransomware, DDoS, APT
 • Budżety i wydatki na cyberbezpieczeństwo, kluczowe trendy i różnice w poszczególnych sektorach gospodarki, typach odbiorców (MŚP, duże przedsiębiorstwa). Skłonność do outsourcingu.
 • Model wdrażania produktów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce;
  • rozwiązania on-premise,
  • rozwiązania oparte na chmurze.
 • Listę największych dostawców rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce według przychodów.
 • Profile dostawców, zawierające;
  • wyniki finansowe,
  • portfolio rozwiązań,
  • ocenę pozycji rynkowej.
 • Prognozy rozwoju rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce w latach 2020-2025,
 • Ocenę popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw.
 • Omówienie najważniejszych trendów - prognoz światowych i regionalnych.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Dane liczbowe uzupełniono obszernymi komentarzami eksperckimi, profilami dostawców, analizą trendów i porównaniami sytuacji na rynku polskim z trendami globalnymi.
 • Jedyne takie informacje na temat wartości i dynamiki zmian polskiego rynku bezpieczeństwa IT.
 • Kwestie związane z bezpieczeństwem zyskują coraz większą uwagę dostawców rozwiązań IT w wyniku zwiększonego zainteresowania klientów końcowych.
 • Zidentyfikowanie głównych trendów rynkowych w kategorii oprogramowania, sprzętu oraz usług na rynku bezpieczeństwa IT.
 • Opis oferty oraz analiza pozycji wybranych dostawców oraz dystrybutorów.
 • Analizy obejmują zakres;
  • sytuacji makroekonomicznej rynku,
  • zmian prawno-regulacyjne,
  • stopnia penetracji i wykorzystania nowych technologii jak również poziom wiedzy i nastawienie samych firm.
 • Wszystkie dane zostały zrewidowane o wpływ koronawirusa na rynek.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży i rozwoju, reprezentujące:

 

 • dostawców IT, operatorów telekomunikacyjnych i centrów danych działających lub planujących swoją działalność na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce,
 • firmy dystrybuujące rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa
 • zagranicznych producentów sprzętu i rozwiązań aplikacyjnych z obszaru bezpieczeństwa sieciowego,
 • producentów oprogramowania antywirusowego,
 • dostawców usług IT, firm wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawców rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT,
 • Przedsiębiorstw zajmujących się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych
 • firmy oferujące szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • potencjalnych inwestorów na polskim rynku cyberbezpieczeństwa,
 • stowarzyszenia, instytucje i organizacje branżowe promujące polski sektor IT,
 • największych przedsiębiorstw w kraju, dla których kwestia zapewnienia bezpieczeństwa swoich zasobów ICT ma strategiczne znaczenie.
Spis Treści
 • Metodologia i definicje
 • Streszczenie menedżerskie
Inne wersje: English
Sektor: ICT
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.