Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Raport na temat rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce zawiera dane prezentujące dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, w tym dane historyczne za lata 2008-2016, szacunki na rok 2017, a także prognozy na lata 2018-2023. 

Subscription: 12 months
Publication date: January 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Strategiczna analiza rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, zawierająca unikalne dane, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, dane historyczne za lata 2008-2016, szacunki na rok 2017, a także prognozy na lata 2018-2023. Dane liczbowe uzupełniono obszernymi komentarzami eksperckimi, profilami dostawców, analizą trendów i porównaniami sytuacji na rynku polskim z trendami globalnymi. Struktura rynku obejmuje wydatki na cyberbezpieczeństwo – zarówno największy segment sprzętowy, ale również rozwiązania aplikacyjne i usługi. Uwzględniono różnice w podziale na typy rozwiązań i poszczególne sektory gospodarki, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

Raport jest oparty o trzy autorskie badania strony popytowej i podażowej, zrealizowane w 2017 r. przez PMR. W badaniu strony popytowej wzięło udział 900 przedsiębiorstw (300 dużych, 300 średnich i 300 małych firm). Badania dostawców uwzględniały 100 największych firm IT w Polsce, a wywiady pogłębione przeprowadzono dodatkowo z wybranymi producentami i dystrybutorami rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa.  


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość i struktura polskiego rynku cyberbezpieczeństwa w latach 2008-2017 z podziałem na rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne, zabezpieczenia sieci firmowych (UTM, NGFW, firewall, IDS/IPS, VPN), ochronę końcówek, antywirusy i usługi (MSS, audyt, doradztwo, outsourcing w obszarze cyberbezpieczeństwa)
 • Popularność poszczególnych typów rozwiązań, producentów i dostawców wśród polskich firm
 • Rozwiązania on-premise vs. chmura
 • Udział różnych rodzajów cyberataków w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (m.in. malware, ransomware, DDoS, APT)
 • Przeprowadzanie pentestów i audyt systemów bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach
 • Prognozy rozwoju rynku cyberbezpieczeństwa w latach 2018-2023, z podziałem na segmenty (sprzęt, oprogramowanie, usługi), ze szczegółowym komentarzem analitycznym i prezentacją założeń
 • Budżety i wydatki na cyberbezpieczeństwo, kluczowe trendy i różnice w poszczególnych sektorach gospodarki, typach odbiorców (MŚP, duże przedsiębiorstwa)
 • Model wdrażania produktów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce
 • Stopień gotowości polskich firm na start RODO (GDPR)
 • Najwięksi dostawcy rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce według przychodów. Profile, zawierające wyniki finansowe, portfolio rozwiązań, ocenę pozycji rynkowej, mocnych stron i szans

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:

 • Dostawcy IT działający w Polsce lub planujący swoją działalność na rynku cyberbezpieczeństwa
 • Firmy dystrybuujące rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce
 • Zagraniczni producenci sprzętu i rozwiązań aplikacyjnych z obszaru bezpieczeństwa sieciowego
 • Producenci programów antywirusowych
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych 
 • Firmy oferujące szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Potencjalni inwestorzy na polskim rynku cyberbezpieczeństwa
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe promujące polski sektor IT

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Opracowując strategię rozwoju na kolejne lata, warto poznać trendy, prognozy rozwoju oraz potencjał rynku
 • Przygotowując budżet lub podejmując decyzje finansowe, trzeba uwzględnić twarde dane o usługach z rynku cyberbezpieczeństwa, celem zabezpieczenia kluczowych danych
 • Przygotowując plany operacyjne dla działu sprzedaży i marketingu, warto dowiedzieć się, jakie wskaźniki uzyskuje konkurencja
 • Poszukując nowych możliwości biznesowych, warto poznać dokładne zagospodarowanie rynku w rozbiciu na poszczególne usługi
 • Tworząc nowe portfolio produktów i usług, można rozważyć szanse rynkowe zaprezentowane w raporcie
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Przegląd rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce
  • Wartość i dynamika rynku
  • Główne czynniki oddziałujące na polski rynek cyberbezpieczeństwa
  • Struktura rynku
   • Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku cyberbezpieczeństwa
   • Wydatki na cyberbezpieczeństwo w dużych firmach, MŚP i sektorze publicznym
   • Wydatki na cyberbezpieczeństwo w poszczególnych sektorach gospodarki
  • Najważniejsze trendy na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce
   • Poziom zagrożeń
   • Rynek B2C
   • Rynek B2B
   • RODO
  • Prognozy rozwoju rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce na lata 2018-2023
   • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu wartościowym
   • Wydatki i popyt w poszczególnych segmentach i branżach
   • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Wartość i dynamika rynku
 • Główne czynniki oddziałujące na polski rynek cyberbezpieczeństwa
 • Struktura rynku
  • Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku cyberbezpieczeństwa
  • Wydatki na cyberbezpieczeństwo w dużych firmach, MŚP i sektorze publicznym
  • Wydatki na cyberbezpieczeństwo w poszczególnych sektorach gospodarki
 • Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku cyberbezpieczeństwa
 • Wydatki na cyberbezpieczeństwo w dużych firmach, MŚP i sektorze publicznym
 • Wydatki na cyberbezpieczeństwo w poszczególnych sektorach gospodarki
 • Najważniejsze trendy na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce
  • Poziom zagrożeń
  • Rynek B2C
  • Rynek B2B
  • RODO
 • Poziom zagrożeń
 • Rynek B2C
 • Rynek B2B
 • RODO
 • Prognozy rozwoju rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce na lata 2017-2022
  • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu wartościowym
  • Wydatki i popyt w poszczególnych segmentach i branżach
  • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu wartościowym
 • Wydatki i popyt w poszczególnych segmentach i branżach
 • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Rynek B2B – wyniki dedykowanego badania PMR
  • Cyberbezpieczeństwo w sektorze dużych i średnich firm w Polsce
   • Zagrożenia związane z cyberatakami
   • Wydatki na cyberbezpieczeństwo
   • Dostosowanie do wymogów RODO
   • Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa
   • Znaczenie firm zewnętrznych i własnych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Cyberbezpieczeństwo w sektorze dużych i średnich firm w Polsce – analiza branżowa
   • Zagrożenia związane z cyberatakami
   • Wydatki na cyberbezpieczeństwo
   • Dostosowanie do wymogów RODO
   • Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa
   • Znaczenie firm zewnętrznych i własnych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Cyberbezpieczeństwo w sektorze dużych i średnich firm w Polsce
  • Zagrożenia związane z cyberatakami
  • Wydatki na cyberbezpieczeństwo
  • Dostosowanie do wymogów RODO
  • Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Znaczenie firm zewnętrznych i własnych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Zagrożenia związane z cyberatakami
 • Wydatki na cyberbezpieczeństwo
 • Dostosowanie do wymogów RODO
 • Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Znaczenie firm zewnętrznych i własnych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Cyberbezpieczeństwo w sektorze dużych i średnich firm w Polsce – analiza branżowa
  • Zagrożenia związane z cyberatakami
  • Wydatki na cyberbezpieczeństwo
  • Dostosowanie do wymogów RODO
  • Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Znaczenie firm zewnętrznych i własnych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Zagrożenia związane z cyberatakami
 • Wydatki na cyberbezpieczeństwo
 • Dostosowanie do wymogów RODO
 • Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Znaczenie firm zewnętrznych i własnych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Otoczenie konkurencyjne i profile dostawców
  • Otoczenie konkurencyjne
  • Profile czołowych graczy – dystrybutorzy, VAD i integratorzy
   • Dystrybutorzy (VAD)
   • Integratorzy i dostawcy usług
   • Producenci sprzętu i oprogramowania
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Profile czołowych graczy – dystrybutorzy, VAD i integratorzy
  • Dystrybutorzy (VAD)
  • Integratorzy i dostawcy usług
  • Producenci sprzętu i oprogramowania
 • Dystrybutorzy (VAD)
 • Integratorzy i dostawcy usług
 • Producenci sprzętu i oprogramowania
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Liczba (tys.) aktywnych podmiotów gospodarczych odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, według liczby ubezpieczonych, 2012-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na sprzęt, oprogramowanie i usługi oraz udział w rynku poszczególnych segmentów, 2016-2022
 • Porównanie funkcjonalności najbardziej zaawansowanej wersji oprogramowania antywirusowego 15 czołowych producentów obecnych na polskim rynku, 2017
 • Porównanie funkcjonalności najbardziej podstawowej wersji oprogramowania antywirusowego 17 czołowych producentów obecnych na polskim rynku, 2017
 • Analiza SWOT rynku cyberbezpieczeństwa w modelu cloud computing w Polsce, 2017
 • Usługi realizowane w zewnętrznym centrum przetwarzania danych w przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2017
 • Oprogramowanie antywirusowe w przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji, 2017
 • Popularność poszczególnych producentów oprogramowania antywirusowego w przedsiębiorstwach w Polsce (%) w podziałem na wielkość firmy, 2017
 • Struktura rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na wydatki dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych (mld zł), 2010-2017
 • Udział wydatków dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych w wartości rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce (%), 2010-2017
 • Średnie wydatki roczne na cyberbezpieczeństwo per capita w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (zł), 2010-2017
 • Struktura wertykalna rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na branże i sektory gospodarki (mln zł), 2010-2017
 • Udział wydatków na cyberbezpieczeństwo w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki w wartości rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce (%), 2010-2017
 • Dynamika wydatków na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na branże i sektory gospodarki (%), 2010-2017
 • Zabezpieczenia prywatności w sieci wykorzystywane przez internautów w Polsce (%), 2013 i 2016
 • Odsetek osób w Polsce wykonujących czynności w celu zarządzania dostępem do swoich danych osobowych w internecie w ciągu ostatniego roku (%), 2016
 • Największe zagrożenie dla danych osobowych w opinii internautów w Polsce (%), 2017
 • Doświadczenia internautów w Polsce związane z udostępnieniem danych osobowych (%), 2017
 • Stopień przygotowania organizacji do wejścia w życie RODO w odniesieniu do wybranych kwestii (%), 2017
 • Problemy z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych wśród firm w Polsce (%), 2016
 • Najistotniejsze efekty wprowadzenia RODO, biorąc pod uwagę długofalowe funkcjonowanie organizacji i jej otoczenia biznesowego w Polsce (%), 2017
 • Czynniki wpływające na wartość rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2016-2022
 • Działania z obszaru cyberbezpieczeństwa stosowane w celu zabezpieczenia posiadanych zasobów przez duże przedsiębiorstwa w Polsce, 2013, 2017 i planowane na lata 2018-2019
 • Priorytetowe działania z obszaru IT w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, 2017-2018
 • Struktura wertykalna rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na branże i sektory gospodarki (mld zł), 2016-2022
 • Dynamika wydatków na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na branże i sektory gospodarki (%), 2016-2022
 • Udział wydatków na IT w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki w wartości rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce (%), 2016-2022
 • Globalne wydatki na cyberbezpieczeństwo z podziałem na segmenty (mld $), 2016-2018
 • Zagrożenia i podatności, które istotnie zwiększyły w ostatnim czasie ryzyko, na jakie narażone są organizacje na świecie (%), 2013-2016
 • Priorytetowe obszary bezpieczeństwa w kolejnych 12 miesiącach w podziale na stopnień ich ważności (%), 2016
 • Typy złośliwego oprogramowania na urządzenia mobilne w firmach na świecie, w podziale na branże (%), II poł. 2016-I poł. 2017
 • Udział różnych rodzajów cyberataków w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, (%) 2017
 • Kwoty przeznaczone na wydatki związane z cyberbezpieczeństwem w 2016 r. w sektorze dużych i średnich firm w Polsce %, 2017
 • Planowane zmiany budżetu na działania związane z cyberbezpieczeństwem w 2017 r. w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Procent wydatków przeznaczonych na działania związane z cyberbezpieczeństwem w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Etapy dostosowywania się do wymogów RODO w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Działania podjęte lub dopiero planowane w związku z dostosowaniem się do wymogów RODO/GDPR w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Dostawcy rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Znaczenie poszczególnych rozwiązań wpływających na cyberbezpieczeństwo w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, 2017
 • Rozwiązania wpływające na cyberbezpieczeństwo, które będą priorytetem w ciągu 1-2 lat dla firm działających w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (%), 2017
 • Model wdrażania produktów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Główne powody niekorzystania z usług operatora telekomunikacyjnego w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Udział różnych ataków cyfrowych w średnich i dużych firmach w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Kwoty przeznaczone na wydatki związane z cyberbezpieczeństwem w 2016 r. w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Planowane zmiany budżetu na działania związane z cyberbezpieczeństwem w 2017 r. w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Etapy dostosowywania się do wymogów RODO w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Działania podjęte lub dopiero planowane w związku z dostosowaniem się do wymogów RODO/GDPR w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Znaczenie poszczególnych rozwiązań wpływających na cyberbezpieczeństwo w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże, 2017
 • Rozwiązania wpływające na cyberbezpieczeństwo, które będą priorytetem w ciągu 1-2 lat dla podmiotów działających w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Model wdrażania produktów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Główne powody niekorzystania z usług operatora telekomunikacyjnego w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • 50 czołowych dostawców na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, według uzyskiwanych przychodów (mln zł), 2013-2016
 • 30 czołowych dostawców rozwiązań pamięci masowych, backupu i archiwizacji w Polsce, według przychodów (mln zł), 2013-2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Arrow ECS (mln zł), 2011-2016
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Arrow ECS na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Podstawowe dane finansowe spółki Bakotech (mln zł), 2014-2016
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Bakotech na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Podstawowe dane finansowe spółki Clico (mln zł), 2011-2016
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Clico na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Podstawowe dane finansowe spółki Dagma (mln zł), 2011-2016
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Dagma na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Podstawowe dane finansowe spółki Veracomp (jednostkowe, mln zł), 2011-2016
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Veracomp na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Advatech na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Asseco Data Systems na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Atende na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Comarch na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Comp na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Dimension Data na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Enigma SOI na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Diebold Nixdorf na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy HPE na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy IMPAQ na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy IBM na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Integrated Solutions na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy NASK SA na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Qumak na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Apius Technologies na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Avast Software na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Barracuda Networks na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Cisco Systems na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Check Point Software na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy ESET na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Forcepoint na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Fortinet na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy McAfee na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Stormshield na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Sophos na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Symantec na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017
 • Analiza mocnych stron i szans firmy Trend Micro na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2017


List of graphs

 

 

 • Wartość (mln zł) i dynamika rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2010-2017
 • Wartość (mln zł) rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na poszczególne segmenty, 2010-2017
 • Dynamika poszczególnych segmentów rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce (%), 2010-2017
 • Struktura rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2010-2017
 • Struktura rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce według wydatków na poszczególne typy rozwiązań (mln zł i %), 2017
 • Odsetek przedsiębiorstw w Polsce posiadających sieć przewodową i bezprzewodową, serwery i własne pomieszczenia serwerowe (%), 2017
 • Typy serwerów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce (%), 2017
 • Średnia liczba serwerów posiadanych przez przedsiębiorstwa w Polsce (%), 2017
 • Odsetek przedsiębiorstw w Polsce deklarujących korzystanie z urządzeń typu UTM lub podobnych (%), 2017
 • Odsetek przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących oprogramowanie antywirusowe (%), 2017
 • Udział dużych firm w Polsce, które w okresie trzech lat poprzedzających badanie przeprowadziły audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT (%), 2017
 • Dynamika rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na wydatki dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych (%), 2010-2017
 • Odsetek dużych firm w Polsce deklarujących posiadanie zdefiniowanej komórki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo IT (%), 2013 i 2017
 • Liczba incydentów obsłużonych ręcznie przez CERT Polska, 2007-2016
 • Rozkład procentowy incydentów obsłużonych przez CERT Orange Polska (%), 2016
 • Liczba cyberataków na Polskę w ostatnich sześciu miesiącach w podziale na kraj pochodzenia (tys.), 2017
 • Odsetek polskich internautów, którzy mają zainstalowany program antywirusowy (%), 2016
 • Odsetek polskich internatów, którzy korzystają z poszczególnych programów antywirusowych (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce stosujących zabezpieczenie komputera, w podziale na rodzaj zabezpieczenia (%), 2017
 • Odsetek internautów w Polsce stosujących zabezpieczenie smartfona, w podziale na rodzaj zabezpieczenia (%), 2017
 • Odsetek osób w Polsce, które kiedykolwiek zmieniały ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, aby zapobiec lub ograniczyć liczbę ciasteczek instalowanych na komputerze (%), 2015-2016
 • Odsetek internautów w Polsce chętnie udostępniających swoje dane osobowe w zamian za jakąś atrakcyjną wartość, np. zniżka, ciekawa treść (%), 2017
 • Odsetek internautów w Polsce, którzy w ciągu ostatniego miesiąca zostali poproszeni o podanie danych osobowych przy zakupie lub czynnościach takich, jak korzystanie z aplikacji, gier, pobieranie plików (%), 2017
 • Odsetek internautów w Polsce, którzy w ciągu ostatniego miesiąca zgodzili się na udostępnienie danych osobowych przy zakupie lub czynnościach takich jak: korzystanie z aplikacji, gier, pobieranie plików (%), 2017
 • Odsetek internautów w Polsce, których prawo do ochrony danych osobowych zostało kiedykolwiek naruszone (%), 2017
 • Powody niezgłoszenia naruszeń prawa do ochrony danych osobowych wśród internautów w Polsce (%), 2017
 • Odsetek internautów w Polsce uważających, że firma powinna informować o wycieku danych osobowych (%), 2017
 • Odsetek internautów w Polsce, którzy skorzystaliby z usług firmy, z której wcześniej wyciekły dane części klientów w wyniku włamania (%), 2017
 • Liczba incydentów naruszenia bezpieczeństwa odnotowanych przez firmy w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), 2016
 • Najczęstsze typy incydentów naruszenia bezpieczeństwa w firmach w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), 2016
 • Przyczyny incydentów naruszenia bezpieczeństwa w firmach w Polsce (%), 2016
 • Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa danych firmy, w opinii przedstawicieli firm w Polsce (%), 2016
 • Skutki naruszenia bezpieczeństwa w firmach w Polsce (%), 2016
 • Priorytety w obszarze bezpieczeństwa firm w Polsce na najbliższe 12 miesięcy (%), 2016
 • Narzędzia/urządzenia bezpieczeństwa, z jakich korzystają firmy w Polsce (%), 2016
 • Odsetek (%) dużych firm w Polsce, które podejmowały działania służące poprawie bezpieczeństwa IT w 2017 r.
 • Najważniejsze działania podejmowane przez duże firmy w Polsce służące poprawie bezpieczeństwa informacji i danych w firmie (%), 2017
 • Odsetek firm w Polsce, które wprowadziły już zmiany w procedurach przetwarzania danych osobowych w związku z RODO (%), 2017
 • Etapy przygotowania organizacji do wejścia w życie RODO (%), 2017
 • Kluczowe inicjatywy podejmowane w celu dostosowania się do RODO w opinii przedstawicieli firm w Polsce (%), 2016
 • Odsetek firm w Polsce, które wdrożyły poszczególne rozwiązania bezpieczeństwa w ramach RODO (%), 2016
 • Obszary, na które przepisy RODO będą miały największy wpływ w ramach organizacji w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2016-2022
 • Odsetek największych firm IT w Polsce przewidujących dynamiczny wzrost wybranych obszarów rynku IT w ciągu najbliższych dwóch lat od przeprowadzenia badania (%), 2010-2017
 • Wartość rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce według segmentów (mln zł), 2016-2022
 • Dynamika rynku sprzętu, usług i oprogramowania w obszarze cyberbezpieczeństwa Polsce (%), 2016-2022
 • Udział sprzętu, usług i oprogramowania w rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na wydatki dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych (mln zł), 2016-2022
 • Udział wydatków dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych w wartości rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce (%), 2016-2022
 • Dynamika rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce z podziałem na wydatki dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych (%), 2016-2022
 • Struktura rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce według udziału w wydatkach na poszczególne typy rozwiązań (%), 2016-2022
 • Wartość światowego rynku cyberbezpieczeństwa (mld $), 2015-2018
 • Wartość światowego rynku IT z podziałem na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT (mld $), 2012-2018
 • Dynamika światowego rynku cyberbezpieczeństwa (%), 2012-2018
 • Udział wydatków na cyberbezpieczeństwo w całkowitych wydatkach na IT na świecie (%), 2012-2018
 • Wielkość wydatków na cyberbezpieczeństwo w Europie Zachodniej (mld $) w podziale na produkty i usługi, 2012, 2016, 2018
 • Główne przyczyny ograniczeń w zapewnieniu odpowiednich usług bezpieczeństwa w organizacjach na świecie (%), 2016
 • Przyczyny włamania do systemów IT w firmach na świecie (%), 2016
 • Udział poszczególnych branż w liczbie włamań do systemów i sieci firm na świecie (%), 2016
 • Największe obawy przedsiębiorstw przemysłowych na świecie dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa w firmie (%), 2016
 • Rzeczywiste przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach przemysłowych na świecie (%), 2016
 • Liczba nowych rodzin ransomware, które pojawiły się na świecie w danym roku (%), 2012-2016
 • Odsetek urządzeń zaatakowanych mobilnym ransomware wśród wszystkich zaatakowanych urządzeń w poszczególnych krajach na świecie (%), kwiecień 2016-marzec 2017
 • Liczba ataków złośliwego oprogramowania na urządzenia mobilne w firmach na świecie, w podziale na branże (%), II poł. 2016-I poł. 2017
 • Państwa o największej liczbie ataków na systemy inteligentnych urządzeń domowych (%), I poł. 2017
 • Odsetek dyrektorów generalnych, którzy powiązali swoje firmowe konto e-mail z serwisami, w których doszło do wycieku danych w wybranych krajach świata (%), 2017
 • Odsetek dyrektorów generalnych, których informacje wyciekły do sieci (listy spamerskie, wykradzione bazy marketingowe) w wybranych krajach świata (%), 2017
 • Odsetek osób w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i UE, dla których ważne jest, aby dostęp do osobistych danych na urządzeniach (np. zdjęcia, kalendarz) był możliwy tylko za zgodą ich właściciela (%), 2016
 • Odsetek osób w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i UE, dla których ważne jest, aby narzędzia do monitorowania aktywności w internecie mogły być stosowane tylko za zgodą internauty (%), 2016
 • Odsetek osób w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i UE, dla których ważne jest, aby gwarantowana była poufność e-maili oraz rozmów prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych (%), 2016
 • Stopień przygotowania firm do nowych regulacji GDPR/RODO w wybranych krajach europejskich (%), 2017
 • Planowana zmiana budżetu związanego z działaniami w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa w 2017 r. w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Udział wydatków na cyberbezpieczeństwo w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych/pentestów sieci i serwerów w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji pod kątem zgodności z normą ISO27001 w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Plany korzystania z usług operatora telekomunikacyjnego w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Zatrudnianie specjalisty z obszaru cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce (%), 2017
 • Planowana zmiana budżetu związanego z działaniami w obszarze cyberbezpieczeństwa w 2017 r. w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Udział wydatków na cyberbezpieczeństwo w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych/pentestów sieci i serwerów w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji pod kątem zgodności z normą ISO27001 w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Plany korzystania z usług operatora telekomunikacyjnego w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Zatrudnianie specjalisty z obszaru cyberbezpieczeństwa w sektorze dużych i średnich firm w Polsce, w podziale na branże (%), 2017
 • Najlepiej oceniane marki producentów rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego przez duże firmy w Polsce (%), 2014
 • Najlepiej oceniane marki producentów rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego przez duże firmy w Polsce (%), 2017

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: January 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process