Industry Report

Rynek centrów danych w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek centrów danych w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Data centre
Zakres: Poland

Raport PMR szczegółowo opisuje dynamikę rynku centrów danych i rynku kolokacji w Polsce w latach 2009-2019 oraz prognozy na lata 2020-2025. Szczegółowej analizie zostało poddanych blisko 40 dostawców świadczących usługi data center w Polsce. Ponadto w raporcie znalazły się: poziomy cen w komercyjnych centrach danych, możliwości techniczne oraz ocena skali przyszłych inwestycji. Wszystkie prognozy uwzględniają wpływ epidemii COVID-19. To jedyny taki raport w Polsce przygotowany w oparciu o bezpośredni audyt. Zawiera ok. 300 stron.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Portfolio klientów usług centrów danych poszczególnych dostawców, podział na branże, firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne centra danych w Polsce.
 • Prognozy rozwoju rynku centrów danych w Polsce w latach 2020-2025, ocena popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw.
 • Omówienie najważniejszych trendów, prognoz światowych i regionalnych, będących benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku polskiego i dających możliwość dokonywania porównań.
 • Ocena skali inwestycji – obecne i planowane w kolejnych latach.
 • Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich centrach danych.
 • Poziomy cen w komercyjnych centrach danych dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja, hosting serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych.
 • Omówienie najważniejszych trendów, jak znaczenie certyfikacji i certyfikatów posiadanych przez dostawców.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Jedyna kompleksowa analiza prezentująca dane o rynku centrów danych w oparciu o bezpośrednie spotkania i kontakt z uczestnikami rynku.
 • Niemal 300 str. rzetelnej, wiedzy zweryfikowanej przez ekspertów
 • Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskano bardzo obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w CPD oraz plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.
 • Przegląd najważniejszych inwestycji w kraju - w szczególności na rynku warszawskim, jak również w pozostałych rejonach Polski. Przykładem jest Wrocław, gdzie swoje data center poza Poznaniem uruchomił Talex, a sprzedał praktycznie całą dostępną powierzchnię T-Mobile Polska.
 • W raporcie obok prognoz poruszono także temat rozwoju usług chmurowych. Rozwój w oparciu o lokalne CPD - projekt Google Cloud, czy tzw. projekt chmury krajowej, pilotowany przez OChK i PKO BP.
 • To wiarygodne kompendium wiedzy dotyczące działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • Firmy prowadzące centra danych;
 • Dostawców usług cloud computing i hostingowych;
 • Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku;
 • Parki technologiczne;
 • Operatorów centrów danych;
 • Inwestorów rozważających wejście na rynek polski;
 • Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów;
 • Operatorów telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych;
 • Dystrybutorów produktów i usług ICT;
 • Przedsiębiorstwa rozważające korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce;
 • Dużych biur nieruchomości;
 • Firm konsultingowych i doradców inwestycyjnych przy transakcjach fuzji i przejęć;
 • Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.

 

Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Przegląd sytuacji na rynku data center w Polsce, 2010-2025
 • Analiza SWOT rynku kolokacji w Polsce, 2020

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Data centre
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.