Raport branżowy

Rynek centrów danych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek centrów danych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Centra danych
Zakres: Polska

W raporcie przeanalizowano rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o bezpośrednie wizyty przeprowadzone w 30 czołowych komercyjnych centrach przetwarzania danych w Polsce. W raporcie poza szczegółowymi profilami największych, komercyjnych dostawców usług, można znaleźć omówienie najważniejszych trendów na rynku i typów usług oferowanych przez operatorów. Raport pokazuje skalę inwestycji dokonanych przez dostawców usług w ostatnich latach, jak również plany modernizacji i budowy nowych obiektów.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Wymiarowanie rynku na trzy sposoby: w rozumieniu metrów kwadratowych powierzchni całkowitej i netto IT, mocy dostępnej dla klientów (MW), wydatków na usługi oferowane w centrach danych. Struktura geograficzna rynku z podziałem na poszczególne miasta Polski. Kompleksowe omówienie działalności dostawc&oac
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Kompleksowa analiza prezentująca dane o rynku centrów danych w oparciu o bezpośrednie spotkania i kontakt z uczestnikami rynku. Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskano bardzo obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w CPD oraz plany rozwoju dostawców w kolejnych latach. Przegląd najważniejszych inwestycji w kraju - w szczególności na rynku warszawskim, jak również w
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące: Firmy prowadzące centra danych; Dostawców usług cloud computing i hostingowych; Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku; Parki technologiczne; Operatorów centrów danych; Inwestorów ro
Spis Treści
  • Streszczenie menedżerskie
  • Analiza rynku centrów przetwarzania danych   Wartość i dynamika rynku CPD Wydarzenia, inwestycje i trendy na rynku CPD Wydarzenia i inwestycje Trendy Podaż powierzchni serwerowej na rynku CPD Podaż mocy na rynku CPD Przydział mocy i stopień zajęcia obiektów Struktura geograficzna i wielkość CPD Model biznesowy i typy usług oferowanych na rynku CPD Ceny na rynku CPD i polityka rabatowa dostawców Kolokacja Serwery dedykowane i wirtualne Ceny energii Prognozy cen energii elektrycznej – scenariusze Czynniki, które będą wpływały na ceny energii w Polsce Wykorzystanie zasobów centrów danych – strona popytowa Prognozy rozwoju rynku CPD w latach 2023-2028 Najważniejsze inwestycje na rynku CPD w latach 2023-2028 Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym Czynniki wzrostu i potencjał poszczególnych branż Rozwój rynku hurtowego – hyperscallerzy Główne trendy i sytuacja na rynku CPD w skali globalnej
Wykresy i Tabele
  • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług kolokacji w Polsce, 2012-2022  
  • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2012-2022  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Centra danych
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.