Rynek centrów danych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek centrów danych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek centrów danych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Data centre & cloud computing
Zakres: Poland

W raporcie przeanalizowano rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o bezpośredni audyt przeprowadzony w 30 czołowych komercyjnych centrach przetwarzania danych w Polsce. W raporcie poza szczegółowymi profilami ponad 30 największych, komercyjnych dostawców usług – stanowiącymi centralną część raportu – można znaleźć omówienie najważniejszych trendów na rynku i typów usług oferowanych przez operatorów. Raport pokazuje skalę inwestycji dokonanych przez dostawców usług w latach 2007-2018, jak również plany modernizacji i budowy nowych obiektów w latach 2019-2024.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Poznaj rynek centrów danych działających w Polsce oraz perspektywy rozwoju sektora:

 • Kompleksowe omówienie działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych.
 • Szczegółowe profile ponad 30 dostawców świadczących usługi data centrowe w Polsce, zawierające m.in. szczegółowe dane i parametry techniczne obiektów, PUE, poziomów redundancji poszczególnych elementów infrastruktury i klimatyzacji.
 • Informacje o  usługach kolokacji, hostingu, chmury, zapewnienia ciągłości biznesowej i disaster recovery dostępnych dla przedsiębiorstw na polskim rynku centrów danych.
 • Analiza poszczególnych dostawców usług data centrowych, ich mocnych i słabych stron oraz planów rozwoju.
 • Ocena skali inwestycji w parkach technologicznych.
 • Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich centrach danych.
 • Poziomy cen w komercyjnych centrach danych dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja (zarówno ceny w przeliczeniu na szafę rack, jak i ceny mniejszych instalacji od 1U), hosting serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych.
 • Portfolio klientów usług centrów danych poszczególnych dostawców, podział na branże, firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne centra danych w Polsce.
 • Prognozy rozwoju rynku centrów danych w Polsce w latach 2019-2024, ocena popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw.
 • Inwestycje w nowe obiekty i modernizacje istniejących centrów danych w kolejnych latach.
 • Prognozy zmian cen energii  w Polsce w latach 2019-2024.
 • Omówienie najważniejszych trendów, prognoz światowych i regionalnych, będących benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku polskiego i dających możliwość dokonywania porównań.

Zbierając informacje i potwierdzając dane na potrzeby raportu oraz w celu lepszego zrozumienia sytuacji na rynku centrów przetwarzania danych w Polsce, odbyliśmy wizytacje on-site w sumie w ponad 20 czołowych centrach przetwarzania danych (CPD) w kraju, zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie ( i Skawinie k. Krakowa), Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Wśród obiektów objętych wizytacją były następujące centra przetwarzania danych: 3S, ATMAN, Beyond.pl, Comarch, Data Techno Park, Euro-Centrum, Exea, GTS, HP Polska, IBM Polska, Inea, Linxdatacenter, Netia, Onet, Orange Polska, Polcom, T-Mobile Polska, Talex, Equinix Telecity, Thinx Poland, Wasko (COIG).

Ponadto odbyliśmy rozmowy z innymi dostawcami obecnymi na polskim rynku CPD, m.in. BCC, CK ZETO, Hector, MNI Telecom, Sprint, Technopark Pomerania. Odwiedziliśmy również kilkanaście mniejszych serwerowni i kontaktowaliśmy się z kilkudziesięcioma innymi dostawcami, udostępniającymi przestrzeń pod kolokację i hosting w Polsce.

Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskaliśmy bardziej obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w centrach przetwarzania danych w Polsce i lepiej poznaliśmy plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.

Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport opracowany w głównej mierze dzięki bezpośrednim spotkaniom i wizytacji ponad 20 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
 • Jeszcze nikt nie zbierał danych o rynku data center w Polsce w taki sposób – jest to absolutnie unikalne i zapewnia odpowiedni poziom porównania i rzeczywistej oceny.
 • Ogromnym atutem jest to, że mieliśmy możliwość przekonać się, jak naprawdę funkcjonują te obiekty, co się w nich faktycznie znajduje, jakie usługi są świadczone i kto korzysta z zewnętrznych centrów danych.
 • Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku data center w Polsce – znów konsekwencja bezpośrednich wywiadów on-site i kontaktu face-to-face, m.in. z dyrektorami technicznymi wyżej wspomnianych największych centrów danych.
 • W raporcie obok prognoz rozwoju rynku, przeprowadzono symulacje zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce w kolejnych latach z wykorzystaniem modelu matematycznego, uwzględniającego wpływ czynników makroekonomicznych i regulacyjnych.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Raport jest opracowany przede wszystkim dla:

 • Kadry zarządzającej i dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących w firmach prowadzących centra danych;
 • Dyrektorów IT i działów technicznych, a także wyższego kierownictwa przedsiębiorstw rozważających korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce;
 • Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku;
 • Przedstawicieli parków technologicznych;
 • Operatorów centrów danych rozważających wejście na rynek polski;
 • Dostawców oprogramowania i narzędzi używanych do konfiguracji środowisk przetwarzania danych w chmurze i wirtualnych;
 • Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów;
 • Firm telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych;
 • Dystrybutorów produktów i usług ICT;
 • Dużych biur nieruchomości;
 • Konsultantów biznesowych, analityków i badaczy;
 • Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Data centre & cloud computing
Zakres: Poland

Rynek centrów danych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.