Rynek centrów danych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek centrów danych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

4 000

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek centrów danych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

W raporcie przeanalizowano rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o bezpośredni audyt przeprowadzony w ponad 20 czołowych centrach danych w Polsce. W raporcie poza szczegółowymi profilami 30 największych, komercyjnych dostawców usług – stanowiącymi centralną część raportu – można znaleźć omówienie najważniejszych trendów na rynku i typów usług oferowanych przez operatorów. Raport pokazuje skalę inwestycji dokonane przez dostawców usług w latach 2006-2017, jak również plany modernizacji i budowy nowych obiektów w latach 2018-2023.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Data centre
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Zanalizowany został szczegółowo poziom cen i zmiany w tym zakresie w latach 2012-2017, popyt na usługi i profil klientów korzystających z usług świadczonych w centrach przetwarzania danych w Polsce. W raporcie zaprezentowano prognozy rozwoju rynku w krótkim (1-2 lata) i średnim (3-4 lata) i długim terminie (5-6 lat). Osobna część została poświęcona możliwym scenariuszom zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce (główny komponent kosztowy funkcjonowania centrów danych) w zależności od przyjętych założeń makroekonomicznych i regulacyjnych. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, jak i plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.


Jakie informacje zawiera raport ?

Poznaj rynek centrów danych działających w Polsce oraz perspektywy rozwoju sektora:

 • Kompleksowe omówienie działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych
 • Szczegółowe profile ok. 30 dostawców świadczących usługi data centrowe w Polsce, zawierające m.in. szczegółowe dane i parametry techniczne obiektów, PUE, poziomów redundancji poszczególnych elementów infrastruktury i klimatyzacji 
 • Informacje o  usługach kolokacji, hostingu, chmury, zapewnienia ciągłości biznesowej i disaster recovery dostępnych dla przedsiębiorstw na polskim rynku centrów danych
 • Analiza poszczególnych dostawców usług data centrowych, ich mocnych i słabych stron oraz planów rozwoju
 • Ocena skali inwestycji w parkach technologicznych
 • Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich centrach danych
 • Poziomy cen w komercyjnych centrach danych dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja (zarówno ceny w przeliczeniu na szafę rack, jak i ceny mniejszych instalacji od 1U), hosting serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych
 • Portfolio klientów usług centrów danych poszczególnych dostawców, podział na branże, firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne centra danych w Polsce
 • Prognozy rozwoju rynku centrów danych w Polsce w latach 2018-2023, ocena popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw
 • Inwestycje w nowe obiekty i modernizacje istniejących centrów danych w kolejnych latach
 • Prognozy zmian cen energii  w Polsce w latach 2018-2023
 • Omówienie najważniejszych trendów, prognoz światowych i regionalnych, będących benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku polskiego i dających możliwość dokonywania porównań.

Zbierając informacje i potwierdzając dane na potrzeby raportu oraz w celu lepszego zrozumienia sytuacji na rynku centrów przetwarzania danych w Polsce, odbyliśmy wizytacje on-site w sumie w ponad 20 czołowych centrach przetwarzania danych (CPD) w kraju zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie (i Skawinie k. Krakowa), Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Wśród obiektów objętych wizytacją były następujące centra przetwarzania danych: 3S, ATMAN, Beyond.pl, Comarch, Data Techno Park, Euro-Centrum, Exea, GTS, HP Polska, IBM Polska, Inea, Linxdatacenter, Netia, Onet, Orange Polska, Polcom, T-Mobile Polska, Talex, Equinix Telecity, Thinx Poland, Wasko (COIG). Na miejscu mieliśmy możliwość przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów pogłębionych z dyrektorami technicznymi, dyrektorami marketingu i zarządem firm oferujących usługi w ramach CPD.

Ponadto odbyliśmy rozmowy z innymi dostawcami obecnymi na polskim rynku CPD, m.in. BCC, CK ZETO, Hector, MNI Telecom, Sprint, Technopark Pomerania. Odwiedziliśmy również kilkanaście mniejszych serwerowni i kontaktowaliśmy się z kilkudziesięcioma innymi dostawcami, udostępniającymi przestrzeń pod kolokację i hosting w Polsce.

Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskaliśmy bardziej obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w centrach przetwarzania danych w Polsce i lepiej poznaliśmy plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.

Kto skorzysta z tej analizy?

Raport jest opracowany przede wszystkim dla:

 • Kadry zarządzającej i dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących w firmach prowadzących centra danych
 • Dyrektorów IT i działów technicznych, a także wyższego kierownictwa przedsiębiorstw rozważających korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce
 • Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku
 • Przedstawicieli parków technologicznych
 • Operatorów centrów danych rozważających wejście na rynek polski
 • Dostawców oprogramowania i narzędzi używanych do konfiguracji środowisk przetwarzania danych w chmurze i wirtualnych
 • Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów
 • Firm telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych
 • Dystrybutorów produktów i usług ICT
 • Dużych biur nieruchomości
 • Konsultantów biznesowych, analityków i badaczy
 • Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport opracowany w głównej mierze dzięki bezpośrednim spotkaniom i wizytacji ponad 20 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu
 • Jeszcze nikt nie zbierał danych o rynku data center w Polsce w taki sposób – jest to absolutnie unikalne i zapewnia odpowiedni poziom porównania i rzeczywistej oceny
 • Ogromnym atutem jest to, że mieliśmy możliwość przekonać się, jak naprawdę funkcjonują te obiekty, co się w nich faktycznie znajduje, jakie usługi są świadczone i kto korzysta z zewnętrznych centrów danych
 • Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku data center w Polsce – znów konsekwencja bezpośrednich wywiadów on-site i kontaktu face-to-face, m.in. z dyrektorami technicznymi wyżej wspomnianych największych centrów danych
 • W raporcie obok prognoz rozwoju rynku, przeprowadzono symulacje zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce w kolejnych latach z wykorzystaniem modelu matematycznego, uwzględniającego wpływ czynników makroekonomicznych i regulacyjnych
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Analiza rynku centrów przetwarzania danych
  • Wartość i dynamika rynku CPD
  • Wydarzenia, inwestycje i trendy na rynku CPD
   • Wydarzenia i inwestycje
   • Trendy
   • Podaż powierzchni serwerowej na rynku CPD
   • Przydział mocy i stopień zajęcia obiektów
   • Struktura geograficzna i wielkość CPD
  • Model biznesowy i typy usług oferowanych na rynku CPD
  • Ceny na rynku CPD i polityka rabatowa dostawców
   • Kolokacja
   • Serwery dedykowane i wirtualne
   • Ceny energii – wpływ na rynek CPD i scenariusze zmian cen
  • Wykorzystanie zasobów centrów danych – strona popytowa
  • Prognozy rozwoju rynku CPD w latach 2018-2023
   • Najważniejsze inwestycje na rynku CPD w latach 2018-2021
   • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wzrostu i potencjał poszczególnych branż
   • Główne trendy i sytuacja na rynku CPD w skali globalnej
 • Wartość i dynamika rynku CPD
 • Wydarzenia, inwestycje i trendy na rynku CPD
  • Wydarzenia i inwestycje
  • Trendy
  • Podaż powierzchni serwerowej na rynku CPD
  • Przydział mocy i stopień zajęcia obiektów
  • Struktura geograficzna i wielkość CPD
 • Wydarzenia i inwestycje
 • Trendy
 • Podaż powierzchni serwerowej na rynku CPD
 • Przydział mocy i stopień zajęcia obiektów
 • Struktura geograficzna i wielkość CPD
 • Model biznesowy i typy usług oferowanych na rynku CPD
 • Ceny na rynku CPD i polityka rabatowa dostawców
  • Kolokacja
  • Serwery dedykowane i wirtualne
  • Ceny energii – wpływ na rynek CPD i scenariusze zmian cen
 • Kolokacja
 • Serwery dedykowane i wirtualne
 • Ceny energii – wpływ na rynek CPD i scenariusze zmian cen
 • Wykorzystanie zasobów centrów danych – strona popytowa
 • Prognozy rozwoju rynku CPD w latach 2018-2023
  • Najważniejsze inwestycje na rynku CPD w latach 2018-2021
  • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
  • Czynniki wzrostu i potencjał poszczególnych branż
  • Główne trendy i sytuacja na rynku CPD w skali globalnej
 • Najważniejsze inwestycje na rynku CPD w latach 2018-2021
 • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
 • Czynniki wzrostu i potencjał poszczególnych branż
 • Główne trendy i sytuacja na rynku CPD w skali globalnej
 • Struktura dostawców na rynku CPD
  • Podział rynku pod względem powierzchni w CPD
  • Grupy obiektów
  • Standardy Tier i parametry techniczne CPD
   • Trendy w zakresie optymalizacji kosztów
  • Dodatek 1: Projektowanie, budowa i utrzymanie CPD
  • Dodatek 2: Usługi rejestracji domen i małego hostingu
 • Podział rynku pod względem powierzchni w CPD
 • Grupy obiektów
 • Standardy Tier i parametry techniczne CPD
  • Trendy w zakresie optymalizacji kosztów
 • Trendy w zakresie optymalizacji kosztów
 • Dodatek 1: Projektowanie, budowa i utrzymanie CPD
 • Dodatek 2: Usługi rejestracji domen i małego hostingu
 • Profile największych graczy na rynku centrów przetwarzania danych
  • ATM
  • T-Mobile Polska
  • Beyond.pl
  • Polcom
  • 3S
  • Netia
  • Orange Polska/Integrated Solutions
  • Equinix (Poland)
  • Talex
  • IBM Polska
  • Cube.ITG (Data Techno Park)
  • Comarch
  • Kei.pl
  • Hector
  • Asseco Data Systems
  • Wasko (HostingCenter i COIG)
  • TARR Centrum Innowacyjności (Exea)
  • Exatel
  • Grupa Onet.pl
  • Technopark Pomerania
  • DataSpace
  • Polkomtel (Grupa CPS)
  • One DC
  • Linxdatacenter Polska
  • NASK SA
  • INEA
  • Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych
  • Main (EIP)
  • Sinersio Polska
  • SNP
  • Sprint
  • LIM DC
  • S-NET
  • OVH
 • ATM
 • T-Mobile Polska
 • Beyond.pl
 • Polcom
 • 3S
 • Netia
 • Orange Polska/Integrated Solutions
 • Equinix (Poland)
 • Talex
 • IBM Polska
 • Cube.ITG (Data Techno Park)
 • Comarch
 • Kei.pl
 • Hector
 • Asseco Data Systems
 • Wasko (HostingCenter i COIG)
 • TARR Centrum Innowacyjności (Exea)
 • Exatel
 • Grupa Onet.pl
 • Technopark Pomerania
 • DataSpace
 • Polkomtel (Grupa CPS)
 • One DC
 • Linxdatacenter Polska
 • NASK SA
 • INEA
 • Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych
 • Main (EIP)
 • Sinersio Polska
 • SNP
 • Sprint
 • LIM DC
 • S-NET
 • OVH
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Przegląd sytuacji na rynku data center w Polsce, 2010-2023
 • Analiza SWOT rynku kolokacji w Polsce, 2018
 • Miesięczne ceny minimalne usług kolokacji 1U u 15 wybranych dostawców w Polsce (zł), 2014-2018
 • Miesięczne ceny minimalne usług kolokacji pojedynczej szafy rack u wybranych dostawców w Polsce (zł), luty 2014-luty 2018
 • Minimalne ceny serwerów dedykowanych 20 wybranych dostawców w Polsce (zł/miesiąc), luty 2016-luty 2018
 • Ceny mocy obliczeniowych serwerów wirtualnych u wybranych dostawców w Polsce (zł), luty 2018
 • Minimalne ceny serwerów wirtualnych VPS u 15 wybranych dostawców w Polsce (zł/miesiąc), luty 2014-luty 2018
 • Usługi realizowane w zewnętrznym centrum przetwarzania danych w przedsiębiorstwach w Polsce (%), II kw. 2017
 • 15 najważniejszych projektów/planów inwestycyjnych na rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, 2018-2021
 • Główne czynniki wpływające na wartość rynku data center w Polsce, 2017-2023
 • Wybrane fuzje i przejęcia w branży data center na świecie, 2010-styczeń 2018
 • Udziały 35 czołowych dostawców w rynku centrów przetwarzania danych w Polsce (%), według posiadanej powierzchni netto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu (m²), 2017
 • Udziały 35 czołowych dostawców w rynku centrów przetwarzania danych w Polsce (%), według powierzchni brutto posiadanych obiektów (m²), 2017
 • Zakres wytycznych Uptime Institute i ANSI/TIA-942 w procesie certyfikacji centrów przetwarzania danych, 2017
 • Zagrożenia fizyczne mogące wystąpić w centrum przetwarzania danych wraz z ich wpływem na CPD oraz typy czujników używanych do monitorowania zagrożeń
 • Roczne straty właściciela centrum danych dla przykładowych mocy serwerowni i współczynników PUE w Polsce (tys. zł), 2017
 • Przykładowy miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej przez serwerownię w firmie handlowo-usługowej zatrudniającej do 50 osób w Polsce (zł), 2017
 • Przykładowy trzyletni koszt zużycia energii elektrycznej przez serwerownię w firmie handlowo-usługowej zatrudniającej do 50 osób w Polsce (zł), 2017
 • Najpopularniejsze domeny internetowe zarejestrowane w NASK, luty 2018
 • Komercyjne powierzchnie kolokacyjne netto w centrach danych ATM w Polsce (m²), 2017
 • Centrum Danych ATMAN Warszawa-1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Centrum Danych ATMAN Warszawa-2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Centrum Danych ATMAN Katowice – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów w poszczególnych centrach danych ATM, luty 2018
 • ATM: wybrane jednostkowe dane finansowe (mln zł), 2012-III kw. 2017
 • Podstawowe parametry finansowe ATM w segmencie usług centrów danych (tys. zł), I-III kw. 2016 – I-III kw. 2017
 • Podstawowe parametry finansowe ATM w segmencie usług telekomunikacyjnych (tys. zł), I-III kw. 2016 – I-III kw. 2017
 • Wybrani klienci ATM w segmencie usług CPD z podziałem na kluczowe branże, 2017
 • Komercyjne powierzchnie kolokacyjne netto i brutto w centrach danych T-Mobile w Polsce (m²), luty 2018
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Piaseczno, luty 2018
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Szlachecka, luty 2018
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Piękna, luty 2018
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Annopol, luty 2018
 • Beyond.pl Data Center 1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Beyond.pl Data Center 2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Beyond.pl, luty 2018
 • Polcom Data Center Skawina – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Polcom Data Center Alwernia – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Polcom Data Center w Skawinie i Alwerni, luty 2018
 • Zasoby biur zapasowych w usłudze disaster recovery office Polcom w Alwerni, Skawinie i Warszawie, styczeń 2018
 • Polcom: wybrane jednostkowe dane finansowe (mln zł), 2010-2016
 • 3S Data Center 1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • 3S Data Center 2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów w centrach danych 3S, luty 2018
 • 3S Data Center 3 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • 3S Data Center 4 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Netia – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Centrum Danych Orange – Łódź Faza 0 podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Centrum Danych Orange – Łódź Faza 1 podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Łódź Faza 0 i Faza 1 Orange Polska, luty 2018
 • Centrum Danych Warsaw1 Equinix – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Warsaw1 i Warsaw2 Equinix, luty 2018
 • Centrum Danych Warsaw2 Equinix Telecity – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Talex: struktura przychodów według głównych odbiorców (tys. zł, %), I poł. 2017
 • IBM – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Błoniu, luty 2018
 • Comarch – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Krakowie DC-1, luty 2018
 • Comarch – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Krakowie DC-2, luty 2018
 • Powierzchnia CPD Asseco Data Systems w Polsce (m²), luty 2018
 • Asseco Data Systems – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Łódź, luty 2018
 • Exea Data Center – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Exea Data Center, luty 2018
 • Grupa Onet.pl – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych ODC, luty 2018
 • Technopark Pomerania – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych F4, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Technopark Pomerania, luty 2018
 • DataSpace – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów centrum danych DataSpace, luty 2018
 • Plus Data Center – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Plus Data Center, luty 2018
 • One DC – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • One DC: wybrane jednostkowe dane finansowe (mln zł), 2014-2016
 • Linx – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Warszawie, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Linxdatacenter w Warszawie, luty 2018
 • Standardowy cennik usług Linxdatacenter w Polsce, luty 2018
 • INEA – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Sinersio – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Sinersio, luty 2018
 • SNP – podstawowe parametry centrów przetwarzania danych, marzec 2018
 • Sprint – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2018


List of graphs

 

 

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług kolokacji w Polsce, 2008-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2008-2017
 • Wielkość (tys. m²) i dynamika (%) powierzchni netto pod usługi kolokacji i hostingu w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2008-2017
 • Skumulowana powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (tys. m²), 2008-2017
 • Powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce oddawana do użytkowania w danym roku (tys. m²), 2008-2017
 • Relacja powierzchni wynajętej do całkowitej powierzchni netto dla czołowych dostawców CPD w Polsce (%), 2012-2017
 • Liczba obiektów oferujących kolokację i hosting w Polsce, według powierzchni brutto i netto, styczeń 2018
 • Udział różnej wielkości obiektów w całkowitej powierzchni netto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (%), styczeń 2018
 • Udział różnej wielkości obiektów w całkowitej powierzchni brutto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (%), styczeń 2018
 • Liczba obiektów oferujących usługi kolokacji i hostingu w Polsce z podziałem na poszczególne miasta (%), styczeń 2018
 • Udział Warszawy w podaży komercyjnej przestrzeni pod kolokację i hosting w Polsce (%), 2012-2017
 • Udział poszczególnych miast w podaży komercyjnej przestrzeni pod kolokację i hosting w Polsce (%), styczeń 2018
 • Struktura geograficzna 40 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce (%), styczeń 2018
 • Udział poszczególnych miast w podaży powierzchni pod komercyjne usługi w 40 największych centrach przetwarzania danych w Polsce (m², %), styczeń 2018
 • Dostępność kluczowych rodzajów usług w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), luty 2018
 • Minimalna średnia cena serwera kolokacji pojedynczej szafy rack w Polsce (zł/miesiąc), luty 2014-luty 2018
 • Średnie ceny transferu danych w Polsce (zł), całkowite i w przeliczeniu na 1 Mbit/s, luty 2018
 • Minimalna średnia cena serwera dedykowanego w Polsce (zł/miesiąc), luty 2013-luty 2018
 • Minimalna średnia cena serwera VPS w Polsce (zł/miesiąc), luty 2014-luty 2018
 • Minimalna średnia cena serwera kolokacji 1U w Polsce (zł/miesiąc), luty 2014-luty 2018
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia (zł/kWh), 2011-2017
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz bazowy (zł/kWh), 2013-2023
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz pesymistyczny (zł/kWh), 2013-2023
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz optymistyczny (zł/kWh), 2013-2023
 • Priorytetowe działania z obszaru IT dla dużych przedsiębiorstw i MŚP w Polsce w 2018 roku
 • Korzystanie z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych w przedsiębiorstwach w Polsce (%), II kw. 2017
 • Czynniki, które zdecydowały o wyborze dostawcy zewnętrznego centrum danych wśród średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2017
 • Kluczowy czynnik, który zdecydował o wyborze dostawcy zewnętrznego centrum danych wśród średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Czynniki, które zdecydowałyby o wyborze nowego dostawcy zewnętrznego centrum danych w Polsce (%), II kw. 2017
 • Wpływ posiadania certyfikatu Tier/Rated obiektu na wybór dostawcy w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2017
 • Skłonność do zapłaty wyższej ceny za usługi data center, które posiada certyfikat najwyższego standardu bezpieczeństwa, przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce (%), 2017
 • Poziom zadowolenia z usług kolokacji, hostingu i chmury wśród przedsiębiorstw w Polsce, II kw. 2017
 • Skłonność do polecenia obecnych dostawców usług kolokacji, hostingu i chmury wśród przedsiębiorstw w Polsce, II kw. 2017
 • Główne powody niekorzystania z usług hostingu w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), II kw. 2017
 • Główne powody niekorzystania z usług kolokacji w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), II kw. 2017
 • Ilość serwerów fizycznych działających w prywatnych centrach danych w Polsce (%), 2017
 • Rodzaj wirtualizacji zastosowany w prywatnych centrach danych w Polsce (%), 2017
 • Stosunek liczby maszyn wirtualnych do liczby serwerów w prywatnych centrach danych w Polsce (%), 2017
 • Poziom dostępności Tier prywatnych serwerowni w Polsce deklarowany przez administratorów i kierowników IT (%), 2017
 • Największe wyzwania związane z utrzymaniem prywatnych serwerowni w Polsce, w opinii administratorów i kierowników IT (%), 2017
 • Czynniki, które zdecydowałyby o migracji zasobów do zewnętrznego data center w opinii administratorów i kierowników IT (%), 2017
 • Wielkość (tys. m²) i dynamika (%) powierzchni netto pod usługi kolokacji i hostingu w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2017-2023
 • Powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (tys. m²), 2017-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2017-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług kolokacji w Polsce, 2017-2023
 • Znaczenie kolokacji w strategii dotyczącej infrastruktury IT w dużych przedsiębiorstwach na świecie (%), 2018
 • Udziały dostawców w światowym rynku kolokacji pod względem przychodów (%), I kw. 2017
 • Podaż mocy serwerowej w CPD na kluczowych rynkach europejskich (MW), 2013 – I-III kw. 2017
 • Sprzedaż mocy serwerowej w CPD na kluczowych rynkach europejskich (MW), 2013 – I-III kw. 2017
 • Liczba najważniejszych fuzji i przejęć w branży data center na świecie, 2015-2017
 • Ruch IP w centrach danych na świecie (ZB), 2016-2021
 • Udział tradycyjnych i wirtualnych centrów danych w realizacji procesów (%), 2016-2021
 • Ruch IP w centrach danych ze względu na miejsce docelowe transmisji danych (%), 2016-2021
 • Ruch IP w centrach danych ze względu na segment (%), 2016-2021
 • Odsetek 40 największych komercyjnych centrów przetwarzaniach danych w Polsce posiadających wybrane rozwiązania (%), luty 2018
 • Średnia i maksymalna możliwa gęstość zasilania na szafę (kW) w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), 2015-luty 2018
 • Minimalna wartość współczynnika PUE deklarowana w umowach w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), 2013-2018
 • Liczba domen .pl (tys.) i dynamika zmian (%) w Polsce, 2008-2017
 • Największe firmy hostingowe w Polsce, pod względem liczby domen zgromadzonych na serwerach DNS (tys.), luty 2018
 • Łączna powierzchnia brutto i netto centrów danych w posiadaniu ATM w Polsce (tys. m²), 2009-2017
 • Liczba klientów korzystających z usług w centrach danych ATM w Polsce, 2015-2017
 • Wartość przychodów 3S na całym rynku data center i z usług kolokacyjnych (mln zł), 2015-2017
 • Wartość inwestycji 3S związanych z data center (mln zł), 2015-2017
 • Equinix (Poland): przychody całkowite (mln zł), 2013-2016
 • Equinix (Poland): EBITDA i zysk netto (mln zł), 2013-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów OVH w Polsce, 2010-2016
 • Udziały dostawców w światowym rynku kolokacji pod względem przychodów (%), II kw. 2017
 • Udziały dostawców w światowym rynku kolokacji pod względem przychodów (%), 2015
 • Liczba najważniejszych fuzji i przejęć w branży data center na świecie w podziale na ich wartość, 2017
 • Odsetek firm na świecie przechowujących zasoby w prywatnych serwerowniach, zewnętrznych ośrodkach data center i w chmurze (%), 2017
 • Struktura rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, według powierzchni netto posiadanych obiektów (%), 2017
 • Struktura rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, według powierzchni brutto posiadanych obiektów (%), 2017
 • Udział obiektów zbudowanych od podstaw i adaptacji istniejącej przestrzeni w 40 największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), luty 2018
 • Udział partnerów NASK w obsłudze domen internetowych .pl w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Udział partnerów NASK w obsłudze domen internetowych .pl w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Największe firmy hostingowe w Polsce pod względem liczby klientów i ich udziały w rynku (%), 2017
 • Struktura przychodów Beyond.pl w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2017
 • Struktura przychodów Beyond.pl w segmencie usług CPD z podziałem na branże (%), 2017
 • Struktura przychodów Polcom w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2017
 • Struktura przychodów Polcom w segmencie usług CPD z podziałem na branże (%), 2017
 • Struktura przychodów 3S w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2017
 • Talex: struktura przychodów według rodzaju działalności (tys. zł, %), I poł. 2017
 • Talex: struktura przychodów według sektorów gospodarki (%), I poł. 2017
 • Struktura przychodów Technopark Pomerania w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2018
 • Struktura przychodów DataSpace w segmencie usług CPD, według sektorów gospodarki (%), 2017
 • Struktura przychodów DataSpace w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2017
 • Struktura przychodów Linx w segmencie usług CPD w Polsce z podziałem na branże (%), luty 2018
 • Struktura przychodów Sprint Data Center z podziałem na typy klientów (%), luty 2018

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

4 000

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Data centre
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek centrów danych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek centrów danych w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process