Raport branżowy

Prognoza PMR: jak wojna w Ukrainie wpłynie w 2022 r. na polską gospodarkę oraz na branże handlu detalicznego, medyczną, budowlaną oraz ICT

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Prognoza PMR: jak wojna w Ukrainie wpłynie w 2022 r. na polską gospodarkę oraz na branże handlu detalicznego, medyczną, budowlaną oraz ICT

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Nasz specjalny raport w zwięzły i przejrzysty sposób prezentuje najbardziej prawdopodobną prognozę dla polskiej gospodarki w 2022 roku, uwzględniającą wpływ wojny w Ukrainie. Przedstawia  dogłębną analizę czynników, które w związku z wybuchem wojny w Ukrainie intensywnie wpływają na polską gospodarkę. Bezpośrednio wskazuje wpływ tych czynników na gospodarkę w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu oraz w licznych scenariuszach alternatywnych dla poszczególnych czynników. Dzięki temu nasz raport to kompleksowa mapa drogowa, która pomoże każdej firmie lepiej poruszać się w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Dane zawarte w raporcie są doskonałą podstawą w budowaniu strategii, budżetowaniu, czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach gospodarki. 

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wiarygodne prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, uwzględniające wieloaspektowe podejście prognostyczne (modele ekonometryczne, wiedza ekspercka autorów raportu, analiza szeregów czasowych).
 • Identyfikacja i określenie najbardziej prawdopodobnego wpływu każdego z 10 kluczowych czynników, które w wyniku wojny w Ukrainie szczególnie wpływają na polską gospodarkę.
 • Scenariuszowa analiza w ramach większości omawianych czynników, pozwalająca na zidentyfikowanie skali ryzyk dla polskiej gospodarki.
 • Określenie bezpośredniego wpływu wojny na kluczowe sektory polskiej gospodarki:  rynek handlu detalicznego, budowlany, farmaceutyczno-medyczny i informatyczno-telekomunikacyjny.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Zawiera autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do rozwoju polskiej gospodarki i czterech omawianych branż w 2022 roku.
 • Jedyna tak kompleksowa analiza wpływu wojny w Ukrainie na polską gospodarkę oraz cztery kluczowe branże.
 • Prognozy w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu oraz alternatywne scenariusze w ramach omawianych czynników pozwalające zidentyfikować skalę ryzyk dla polskiej gospodarki
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, inwestycji oraz zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • firmy operujące na rynku handlu detalicznego,
 • firmy działające na rynku budowlanym,
 • firmy z branży farmaceutyczno-medycznej
 • firmy z branży informatyczno-telekomunikacyjnym,
 • firmy z sektora finansowego – banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
 • firmy logistyczne
 • organy administracji państwowej i samorządowej
 • izby handlowe, organizacje branżowe
Spis Treści
 • Wstęp
 • Metodologia

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.