Raport branżowy

Inwestycje mieszkaniowe w Polsce 2020

Ranking atrakcyjności 30 największych miast

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Inwestycje mieszkaniowe w Polsce 2020

Ranking atrakcyjności 30 największych miast

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Ranking PMR kompleksowo analizuje 30 największych miast w Polsce pod kątem atrakcyjności rynku budownictwa mieszkaniowego. Ranking sporządzono w oparciu o 100 unikalnych wskaźników, oraz przygotowano go w atrakcyjnej formie prezentacji PTT z dodatkową bazą w Excelu. Ocenie podlega nie tylko bieżącą sytuację rynku, ale i perspektywy na przyszłość.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Szczegółowa analiza sytuacji w 30 największych polskich miastach
 • W rankingu uwzględnionych zostało 100 wskaźników, m.in.:
  • sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych
  • gospodarka
  • atrakcyjność miasta pod względem jakości życia
  • sytuacja demograficzna
  • perspektywy rozwoju
  • aktywność lokalnej społeczności
  • poziom bezpieczeństwa
  • dostępność komunikacyjna
  • czynniki przyrodnicze
 • Perspektywy rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego w najbliższych latach
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • deweloperów mieszkaniowych
 • instytucje finansowe i banki
 • fundusze inwestycyjne
 • agencje marketingowe wspierające promocję miast
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • 30 szczegółowo analizowanych miast w Polsce
 • W analizie uwzględniono prawie 100 unikalnych wskaźników wg metodologii PMR
 • Badane cechy i wagi zostały dobrane pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej miast dla deweloperów mieszkaniowych
 • Ranking PMR jest wielowymiarową analizą porównawczą
 • Ocenia nie tylko bieżącą sytuację rynku, ale i perspektywy na przyszłość
 • Powyższy ranking został przygotowany w przyjaznej i atrakcyjnej formie prezentacji PTT z dodatkową bazą w Excelu
Spis Treści
 • Czym jest „Inwestycje mieszkaniowe w Polsce. Ranking atrakcyjności 30 największych miast”
 • Metodologia

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.