Raport branżowy

Handel internetowy B2B w Polsce

Analiza rynku e-commerce B2B i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Handel internetowy B2B w Polsce

Analiza rynku e-commerce B2B i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: E-commerce
Zakres: Polska

Raport „Handel internetowy B2B w Polsce 2023” to wymiarowanie rynku handlu B2B w kanale online w odniesieniu do całkowitej wartości rynku wraz z kanałem tradycyjnym. Przedstawia on najnowsze trendy na rynku wynikające z rozwoju technologicznego oraz zachowań firm będących po stronie popytowej.

Publikacja ukazuje również podział rynku według branż oraz wielkości przedsiębiorstw. Zaprezentowano też między innymi:

 • nawyki zakupowe firm,
 • najczęściej kupowane przez internet kategorie produktowe,
 • najchętniej wybierane kanały zakupowe online,
 • wady i zalety dokonywania zakupów online w percepcji przedstawicieli firm.

Wartość rynku została również przeanalizowana w kontekście sytuacji makroekonomicznej, a na podstawie tych analiz stworzone zostały prognozy rozwoju do roku 2028. 

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • wartość i dynamika rynku
  • wartość rynku zakupów B2B ogółem (online i offline) w latach 2019-2022 i prognoza PMR na lata 2023-2028
  • wartość internetowego rynku B2B w latach 2019-2022 i prognoza PMR na lata 2023-2028
   • wartość rynku i prognozy
   • udział zakupów online w rynku zakupów B2B ogółem
 • uczestnicy rynku i kluczowe zależności na rynku e-commerce B2B w Polsce.
 • główne trendy i kluczowe czynniki wpływające na internetowy rynek B2B w Polsce
  • makroekonomiczne (m.in. wpływ inflacji i kryzysu energetycznego na zakupy online)
  • popytowe
  • podażowe
  • technologiczne
  • prawne
 • wartość internetowego rynku B2B w podziale na typ przedsiębiorstw i lokalizację
  • wartość internetowego rynku B2B w podziale na firmy małe, średnie i duże
  • wartość internetowego rynku B2B w podziale na branżę kupującego:
   • przetwórstwo przemysłowe (z możliwym dalszym rozbiciem)
   • handel (hurtowy i detaliczny)
   • budownictwo
   • transport i logistyka
   • ICT
   • HoReCa
   • pozostałe
  • wartość internetowego rynku B2B w podziale na województwa
 • charakterystyka przedsiębiorstw kupujących w kanale internetowym
  • najczęściej kupowane kategorie produktowe
  • proces zakupowy w poszczególnych kategoriach produktowych
  • zakupy w sklepach internetowych (ogólnodostępne vs platformy B2B) vs. zakupy na platformach handlowych (marketplace, typu Allegro, Amazon, eBay itp.) vs. EDI
  • przeznaczenie zakupów:
   • produkty i usługi na własny użytek
   • produkty do bezpośredniej odsprzedaży
   • produkty do odsprzedaży po przetworzeniu (półprodukty do produkcji itp.)
  • wykorzystywane rozwiązania/narzędzia i systemy zakupowe
  • formy dostawy
  • formy płatności
  • najczęściej wybierani dostawcy B2B online - stopień koncentracji między różnymi segmentami/sektorami; kryteria wyboru miejsca zakupu online B2B
  • opinia na temat kluczowych platform: minusy poszczególnych narzędzi – dyferencjał, UX – user experience kluczowych dostawców – porównanie kluczowych platform pod względem użyteczności (monitorowanie stanu bieżącego posiadanych towarów, kontakt z e-sklepem/platformą, itp.) 
  • proporcja zakupów w modelu subskrypcyjnym i jednorazowym
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Ile wart jest rynek internetowego handlu B2B Polsce?
 • Jakie trendy dominują na rynku internetowego handlu B2B?
 • W jaki sposób wojna w Ukrainie wpływa na rynek internetowego handlu B2B?
 • Jak nowe technologie zmieniają rynek internetowego handlu B2B?
 • Jak regulacje wpływają na rynek internetowego handlu B2B?
 • Jakie kategorie produktowe częściej są kupowane online, a które offline?
 • Jaki jest stosunek handlu internetowego B2B do kanału tradycyjnego?
 • W którym kierunku zmieniała się liczba zamówień na poszczególne kategorie produktowe?
 • Czy firmy oczekują od dostawców wdrożeń systemów zakupów online?
 • W jakich kanałach online kupują firmy w Polsce?
 • W jaki sposób firmy poszukują dostawców?
 • Jakie są wady i zalety zakupów online według firm w Polsce?
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Wartość rynku handlu internetowego B2B w Polsce w latach 2019-2022 oraz prognoza PMR na lata 2023-2028 Wartość rynku zakupów B2B ogółem (online i offline) w latach 2019-2022 Wartość rynku handlu internetowego B2B w latach 2019-2022 i prognoza PMR na lata 2023-2028

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: E-commerce
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.