Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Raport branżowy

Handel detaliczny produktami Food to Go w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Handel detaliczny produktami Food to Go w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Handel
Zakres: Polska

Konsument przy wyborze miejsca zakupu produktów Food to Go może kierować się różnymi kryteriami. Jak wynika z przeprowadzonego przez nas badania, najważniejszymi czynnikami kształtującymi decyzje konsumenckie są te o profilu ekonomicznym:

  • korzystna oferta cenowa sklepu,
  • oferowane promocje i zniżki.

Sprzedaż w dyskontach spożywczych wciąż odpowiada za największą część detalicznego rynku produktów Food to Go. Wydatki konsumenckie na produkty tego typu będą w najbliższym czasie pod silnym wpływem inflacji, choć według naszych prognoz, ceny produktów Food to Go będą rosły wolniej niż ceny ogółem. Wysoka inflacja wpłynie ograniczająco na ten rynek w Polsce. Choć z jednej strony będzie skutkowała wzrostem cen produktów Food to Go, dzięki czemu zwiększy się nominalna wartość rynku, to z drugiej ograniczy jego realny wzrost m.in. poprzez coraz mniejszą siłę nabywczą Polaków.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

wartość rynku w latach 2020-2023 wraz z prognozami jego rozwoju do roku 2029 struktura rynku w latach 2020-2023 wraz z prognozami rozwoju do roku 2029 w podziale na kanały sprzedaży i kategorie produktowe szczegółowa analiza poszczególnych kategorii produktów food-to-go, w tym: segmentu ready-to-eat (uwzględniającego dania na ciepło przygotowywan
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Kompleksowa analiza rynku Food to Go, obejmująca zarówno perspektywę punktów gastronomicznych oraz niegastronomicznych Prognozy rozwoju i różne warianty scenariuszy - optymistyczny i pesymistyczny Uwzględnia wszystkie gotowe produkty do spożycia – 4 główne kategorie i ponad 20 kategorii szczegółowych Unikalne biznesowe opracowanie na rynku, obejmujące tak sz
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne reprezentujące działy marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój, reprezentujące: Sieci sklepów convenience, Sieci stacji paliw, Sieci piekarni i piekarnio-cukierni, Inne sieci spożywcze, w tym hipermarkety, supermarkety, dyskonty i małe sklepy, Sieci gastronomiczne, Producentów i dystrybutorów artykuł
Spis Treści
  • Streszczenie menedżerskie
  • Wartość handlu detalicznego produktami food-to-go w Polsce w latach 2019-2022 oraz prognoza PMR na lata 2023-2028 Wartość segmentu ready-to-eat w Polsce w latach 2019-2028 Wartość segmentu ready-to-serve w Polsce w latach 2019-2028 Struktura wartościowa segmentu dań gotowych Struktura ilościowa segmentu dań gotowych w wybranych sieciach handlowych
Wykresy i Tabele
  • Prognoza PMR: Wartość (mln zł) i dynamika (%) całkowitego rynku food-to-go w Polsce, 2019-2028
  • Prognoza PMR: Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu ready-to-eat w Polsce, 2019-2028

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Handel
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.