Industry Report

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

This product is also available in English

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Clothing & footwear
Zakres: Poland

Raport omawia wartość i strukturę rynku do 2028 r. z rozbiciem na główne kanały dystrybucji (sieciowe sklepy odzieżowe i obuwnicze, niezależne sklepy odzieżowe i obuwnicze, wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze, internet, oraz targowiska), jak też z podziałem rynku na segmenty cenowe i produktowe. Dodatkowo raport zawiera wyniki autorskiego badania konsumenckiego pozwalające na opis profilu polskiego konsumenta odzieży i obuwia oraz koszyka zakupowego klientów.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Wartość rynku oraz poszczególnych segmentów rynku, wraz z autorską prognozą do 2028 r. Analiza wartości sprzedaży odzieży i obuwia w poszczególnych kanałach dystrybucji. Wartość poszczególnych segmentów cenowych rynku odzieży i obuwia. <stro
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Całościowy obraz sytuacji na polskim rynku odzieży i obuwia, a także wszystkich jego kanałach pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości, jakie na nim występują. Autorskie, 5-letnie prognozy rynku i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych, pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży. Unikalny profil konsumenta na podstawie bada
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu, dyrektorzy marketingu, sprzedaży i finansów reprezentujący: sieci odzieżowe i obuwnicze, sieci spożywcze, które posiadają w ofercie odzież i obuwie (hipermarkety, supermarkety i dyskonty), dyskonty niespożywcze i tekstylne, sklepy internetowe z odzieżą i obuwiem, platformy handlowe, producentów odzieży i obuwia, dystrybutor&
Spis Treści
  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Clothing & footwear
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.