Industry Report

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

This product is also available in English

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Clothing & footwear
Zakres: Poland

Raport omawia wartość i strukturę rynku do 2027 r. z rozbiciem na główne kanały dystrybucji (sieciowe sklepy odzieżowe i obuwnicze, niezależne sklepy odzieżowe i obuwnicze, wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze, internet, oraz targowiska), jak też z podziałem rynku na segmenty cenowe i produktowe. Dodatkowo raport zawiera wyniki autorskiego badania konsumenckiego pozwalające na opis profilu polskiego konsumenta odzieży i obuwia oraz koszyka zakupowego klientów.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku oraz poszczególnych segmentów rynku, wraz z autorską prognozą do 2027 r.
 • Analiza wartości sprzedaży odzieży i obuwia w poszczególnych kanałach dystrybucji.
 • Wartość poszczególnych segmentów cenowych rynku odzieży i obuwia.
 • Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce wraz z przewidywaniami na lata 2022-2027.
 • Ranking i profile największych graczy na polskim rynku odzieży i obuwia.
 • Profil konsumenta opracowany w oparciu o badanie koszyka zakupów modowych.
 • Wpływ epidemii COVID-19 na handel odzieżą i obuwiem.
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w Polsce.
 • Analiza rozwoju konkurencji niespecjalistycznej – m.in. dyskontów niespożywczych i tekstylnych.
 • Kanały ujęte w raporcie: sklepy odzieżowo-obuwnicze sieciowe, sklepy odzieżowo-obuwnicze niezależne, wielkopowierzchniowe sklepy odzieżowe, sprzedaż internetowa (w tym sklepy internetowe i platformy), targowiska.
 • Omówienie wpływu trendu ZERO WASTE na decyzje zakupowe klientów.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz sytuacji na polskim rynku odzieży i obuwia, a także wszystkich jego kanałach pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości, jakie na nim występują.
 • Autorskie, 5-letnie prognozy rynku i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych, pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży.
 • Unikalny profil konsumenta na podstawie badania na grupie celowej 600 respondentów, wspierający i weryfikujący najważniejsze trendy rynkowe.
 • Wyjątkowa analiza sytuacji na rynku zarówno odzieżowym jak i obuwniczym, na podstawie badania sieci, pozwalająca na zweryfikowanie swoich hipotez i prognoz.
 • Analiza największych graczy we wszystkich badanych kanałach oraz segmentach.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu, dyrektorzy marketingu, sprzedaży i finansów reprezentujący:

 • sieci odzieżowe i obuwnicze,
 • sieci spożywcze, które posiadają w ofercie odzież i obuwie (hipermarkety, supermarkety i dyskonty),
 • dyskonty niespożywcze i tekstylne,
 • sklepy internetowe z odzieżą i obuwiem,
 • platformy handlowe,
 • producentów odzieży i obuwia,
 • dystrybutorów i importerów odzieży i obuwia,
 • dostawców rozwiązań technicznych dla sklepów,
 • fundusze inwestycyjne, banki, instytucje finansowe.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Clothing & footwear
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.