Industry Report

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Retail & FMCG
Zakres: Poland

18-ta edycja raportu PMR zawiera najważniejsze dane dotyczące wartości rynku artykułów spożywczych w Polsce, najważniejszych kanałów dystrybucji, udziałów kluczowych graczy, analizę trendów, prognozy oraz obszerne analizy, które powstały nie tylko na podstawie obserwacji polskiego rynku, ale także oceny sytuacji i trendów na innych rynkach Europy i świata. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla analityków. Do raportu dołączone jest streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.

Przedstawione w raporcie prognozy dla rynku artykułów spożywczych zostały przygotowane przez zespół analityków i ekonometryków PMR ze szczególnym uwzględnieniem wpływu epidemii koronawirusa na rynek.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą – uwzględniającą wpływ COVID-19 na rynek –  przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego.
 • Wartość sprzedaży artykułów spożywczych w poszczególnych kanałach dystrybucji
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku spożywczym w Polsce.
 • Wpływ wprowadzonych bądź proponowanych zmian legislacyjnych na handel spożywczy, w tym restrykcji wprowadzanych w związku z COVID-19 w Polsce.
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce.
 • Ranking największych detalistów na rynku spożywczym w Polsce według: przychodów, liczby posiadanych placówek wraz z opisem planów ekspansji, zmian w asortymencie, rozwoju sprzedaży internetowej oraz informacjami dotyczącymi podejmowanych przez graczy działań w związku z pojawieniem się COVID-19 w Polsce
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci.
 • Łączny udział 20 największych graczy.
 • Kanały ujęte w raporcie:
  • hipermarkety,
  • supermarkety,
  • proximity,
  • dyskonty,
  • sklepy convenience,
  • małe sklepy spożywcze,
  • sklepy przystacyjne,
  • sprzedaż internetowa,
  • targowiska.
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2025 r. z uwzględnieniem wpływu pandemii na gospodarkę.
 • Przychody 20 wiodących graczy.
 • Mapa handlu – analiza lokalizacji największych sieci spożywczych.
 • Analiza trendów wsparta wynikami badania konsumenckiego.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz detalicznego rynku spożywczego w Polsce i wszystkich jego kanałów.
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych kanałów do 2025 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych.
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną.
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowaniem ich wpływu na wartość rynku, a także analizę alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2025 r.
 • Analiza największych graczy we wszystkich badanych kanałach.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu, dyrektorzy marketingu, sprzedaży i finansów reprezentujący:

 • wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze,
 • hurtownie artykułów FMCG,
 • producentów artykułów spożywczych,
 • producentów marek własnych,
 • producentów opakowań,
 • banki oraz fundusze inwestycyjne,
 • firmy zainteresowane wejściem na rynek spożywczy,
 • firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe).
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Charakterystyka respondentów ze względu na cechy społeczno-demograficzne (%), kwiecień 2020
 • Kurs walutowy € wykorzystywany w raporcie, 2016-2025

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Retail & FMCG
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.