Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Free Sample Infographic

Industry Report

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

W 17-tej edycji flagowego raportu PMR pokażemy nie tylko najważniejsze dane dotyczące jego wartości, najważniejszych kanałów dystrybucji oraz udziałów rynkowych kluczowych graczy, ale przeanalizujemy także m.in. wpływ ostatnich przejęć na rynku, skutki zmian w konsumpcji i zwyczajach zakupowych Polaków, a także efekty wprowadzonych i planowanych zmian prawnych, w tym zakazu handlu w niedzielę i programu Rodzina 500+. Analiza trendów pozwoli nie tylko na ocenę, jaki wpływ ma dane zjawisko na rynek obecnie, ale także jak sytuacja będzie kształtować się w perspektywie pięciu lat. Czytelnicy będą mieli dostęp do kilkudziesięciu prognozowanych wskaźników oraz obszernych analiz, które powstały nie tylko na podstawie obserwacji polskiego rynku, ale także oceny sytuacji i trendów na innych rynkach Europy i świata.

 

Subscription: 12 months
Publication date: July 2019
Other versions: English
Sector: Grocery
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Co w środku

Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla analityków.

Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian.

Do raportu dołączone jest streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.


Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego.
 • Wartość sprzedaży artykułów spożywczych w poszczególnych kanałach dystrybucji w latach 2015-2024.
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku spożywczym w Polsce.
 • Wpływ wprowadzonych bądź proponowanych zmian legislacyjnych na handel spożywczy.
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce.
 • Ranking największych detalistów na rynku spożywczym w Polsce według: przychodów, liczby posiadanych placówek wraz z opisem planów ekspansji, zmian w asortymencie, rozwoju sprzedaży internetowej.
 • Wartość rynku.
 • Przychody sieci.
 • Sprzedaż na sklep.
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci.
 • Łączny udział 20 największych graczy.
 • Kanały ujęte w raporcie: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy convenience, małe sklepy spożywcze, sklepy przystacyjne, sprzedaż internetowa, targowiska.
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2024 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków.
 • Przychody 20 wiodących graczy (w porównaniu do 10 w poprzednich edycji).
 • Mapa handlu – analiza lokalizacji największych sieci spożywczych.
 • Analiza trendów wsparta wynikami badania konsumenckiego.
Dlaczego warto

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz detalicznego rynku spożywczego w Polsce i wszystkich jego kanałów.
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych kanałów do 2024 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych.
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną.
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowaniem ich wpływu na wartość rynku, a także analizę alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2024 r.
 • Analiza największych graczy we wszystkich badanych kanałach.
Kto kupuje

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze
 • Hurtownie artykułów FMCG
 • Producenci artykułów spożywczych
 • Producenci marek własnych
 • Producenci opakowań
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane wejściem na rynek spożywczy
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe).
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2019 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Subscription: 12 months
Publication date: July 2019
Other versions: English
Sector: Grocery
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2019

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.