Raport branżowy

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Elektronika użytkowa
Zakres: Polska

To już 9 edycja raportu na temat rynku handlu detalicznego artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym wraz z analizą kluczowych czynników i trendów na rynku. W publikacji znajduje się m.in. szczegółowa analiza kanałów sprzedaży artykułów RTV, AGD i sprzętu elektronicznego oraz poszczególnych kategorii (w tym: duże AGD, małe AGD, produkty RTV, sprzęt komputerowy i telefony oraz inny sprzęt elektroniczny), a także przedstawienie prognoz ich rozwoju.

Na potrzeby raportu przeprowadzone zostało także wnikliwe badanie, dotyczące zachowań konsumentów kupujących artykuły RTV, AGD i sprzęty elektroniczny.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • wartość rynku w latach 2019-2023  
 • struktura rynku w latach 2019-2023 w podziale na:
  • kanały sprzedaży
  • kategorie produktowe
 • prognoza zmian cen na rynku artykułów RTV, AGD i sprzętu elektronicznego i innych czynników makroekonomicznych i demograficznych
 • czynniki popytowe, podażowe, prawne i technologiczne wpływające na rynek
 • profil konsumenta kupującego artykuły RTV, AGD i sprzęt elektroniczny
 • główni gracze na detalicznym rynku artykułów RTV, AGD i sprzętu elektronicznego
 • wyniki badania konsumenckiego
 • prognozy rozwoju do roku 2029
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport pomoże ocenić największe wyzwania a także kanały i segmenty rynku o najlepszych perspektywach:

 • prezentuje całościowy obraz sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym, a także jego wybranych segmentach
 • pozwala rzetelnie ocenić sytuację w sektorze oraz możliwości, jakie na nim występują.
 • zawiera autorskie 5-letnie prognozy rynku i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych
 • uwzględnia szczegółową analizę trendów wpływających na rynek produktów RTV, AGD i elektroniki użytkowej
 • obejmuje kompleksową analizą wszystkich kanałów sprzedaży, w tym kanałów których głównym segmentem nie jest sprzedaż sprzętu elektronicznego
 • analizuje środowisko konkurencyjne i analizę największych graczy na polskim rynku
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Managerowie odpowiedzialni za sprzedaż, marketing i rozwój w poniższych firmach:

 • sieci handlowe z ofertą RTV, AGD i elektroniki użytkowej
 • hurtownie sieci spożywcze (hipermarkety, dyskonty), które posiadają w ofercie RTV, AGD i elektronikę
 • sklepy internetowe i platformy handlowe
 • producenci sprzętu RTV, AGD i elektroniki
 • dystrybutorzy i importerzy sprzętu RTV, AGD i elektroniki
 • dostawcy rozwiązań technologicznych dla sklepów tradycyjnych i e-commerce
 • organizacje handlowe
 • stowarzyszenia i organizacje branżowe
 • banki oraz fundusze inwestycyjne,
 • firmy logistyczne
 • agencje marketingowe
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Wartość rynku handlu detalicznego produktami RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce w latach 2020-2023 oraz prognoza PMR na lata 2024-2029
Wykresy i Tabele
 • Prognoza PMR: Wartość (mln zł) i dynamika (%) detalicznego rynku produktów RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, 2020-2029
 • Prognoza PMR: Średnioroczna skumulowana stopa wzrostu wartości rynku detalicznego produktów RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (CAGR) na lata 2020-2023 i 2024-2029

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Elektronika użytkowa
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.