Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Cosmetics
Zakres: Poland

Raport to kompleksowy opis rynku handlu detalicznego kosmetykami w Polsce. Prezentuje wartość i strukturę rynku do 2024 r. z rozbiciem na główne kanały dystrybucji, a także analizę rynku w podziale na segmenty cenowe i produktowe.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Wartość sprzedaży w podziale na dziewięć segmentów produktowych (pielęgnacja twarzy, pielęgnacja ciała, pielęgnacja włosów, kosmetyki kolorowe, perfumy, higiena jamy ustnej, golenie i depilacja, dermokosmetyki, kosmetyki dla dzieci) wraz z prognozami do 2024 i charakterystyką każdego z nich
 • Wartość sprzedaży kosmetyków w poszczególnych kanałach dystrybucji w latach 2013-2024
 • Wartość segmentu kosmetyków selektywnych w Polsce w latach 2013-2024
 • Wartość poszczególnych segmentów produktowych
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku kosmetyków w Polsce
 • Profil konsumenta opracowany w oparciu o badanie koszyka zakupów kosmetycznych przeprowadzone przez PMR na próbie celowej 516 dorosłych mieszkańców Polski
 • Wpływ wprowadzonych bądź proponowanych zmian legislacyjnych na handel detaliczny kosmetykami
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku handlu detalicznego artykułami kosmetycznymi w Polsce
 • Ranking największych detalistów na rynku kosmetycznym w Polsce według: przychodów, liczby posiadanych placówek wraz z opisem planów ekspansji, zmian w asortymencie (np. rozwój oferty pozakosmetycznej w sklepach drogeryjno-kosmetycznych, rozwój marki własnej)
 • Analiza rozwoju oferty kosmetycznej w sieciach spożywczych (zarówno pod markami własnymi, jak i producenckimi) wraz z podaniem szacunkowej sprzedaży artykułów kosmetycznych przez wybranych detalistów (m.in. Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Auchan)
 • Wartość rynku
 • Przychody sieci
 • Sprzedaż na sklep
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci
 • Łączny udział 20 największych graczy
 • Kanały ujęte w raporcie: sklepy kosmetyczno-drogeryjne, hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe, sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż internetowa, targowiska
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2024 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Unikatowe badanie koszyka zakupów kosmetycznych
 • Analiza procesu zakupów kosmetycznych Polek i Polaków
 • Wartość i analiza segmentu premium na rynku kosmetyków kosmetycznych w Polsce
 • Przychody 20  wiodących graczy (w porównaniu do 10 w poprzednich edycjach).
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz detalicznego rynku kosmetycznego w Polsce i wszystkch jego kanałów
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych kanałów do 2024 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływu na wartość rynku, a także analizę alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2024 r.
 • Analiza największych graczy we wszystkich badanych kanałach wraz z oszacowaniem sprzedaży kosmetyków
 • Unikatowe badanie koszyka zakupów kosmetycznych wraz z analizą procesu zakupów kosmetycznych Polek i Polaków
 • Analiza segmentu premium a także wszystkich głównych segmentów produktowych.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Sieci sklepów drogeryjno-kosmetycznych
 • Firmy działające w obszarze sprzedaży bezpośredniej
 • Wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze
 • Hurtownie artykułów FMCG
 • Producenci artykułów kosmetycznych
 • Producenci opakowań
 • Producenci akcesoriów kosmetycznych (do włosów i ciała)
 • Producenci komponentów
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o kosmetyki (np. sieci odzieżowe)
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe).
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2015-2024
 • Prognozowany wzrost wartości detalicznego rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2019-2024
Inne wersje: English
Sektor: Cosmetics
Zakres: Poland

Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.