Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Industry Report

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

2 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Raport zawiera unikatowe dane o rynku DIY wraz z autorskimi prognozami aż do 2023 roku, w tym m.in. wartość całego rynku, a także w podziale na sprzedaż detaliczną i instytucjonalną.

Subscription: 12 months
Publication date: May 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: DIY
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport prezentuje kanały dystrybucji, w tym sieci tzw. marketów budowlanych, spożywcze sklepy wielkopowierzchniowe, Internet oraz sklepy niezależne i targowiska. Ponadto, publikacja omawia najważniejsze czynniki wpływające na rynek (skłonność do przeprowadzania remontów i napraw, wartość przyznanych kredytów konsumenckich i hipotecznych, plany zakupu mieszkania lub domu) oraz prezentuje kluczowe trendy na rynku.


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość całego rynku DIY w Polsce wraz z autorską prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Wartość głównych segmentów, czyli rynku instytucjonalnego i detalicznego wraz z prognozą do 2023
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2023 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Prezentacja kluczowych trendów, w tym m.in. konsolidacja rynku, rosnąca popularność zakupów przez Internet, rozszerzanie oferty marketów budowlanych
 • Udział oraz wartość poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku wraz z prognozą do 2023 roku
 • Prezentacja wyników badania konsumenckiego dotyczącego zakupów i planów zakupowych Polaków dla produktów DIY, przeprowadzonych na zlecenie PMR
 • Dane o sprzedaży i udziale w rynku dla najważniejszych graczy na rynku DIY w Polsce
 • Informacje o liczbie sklepów dla sieci DIY i ich planowanej ekspansji
 • Profile największych graczy na rynku zawierające informacje o ich planach i strategiach, o powierzchni i wyglądzie sklepów, a także informacje o lokalizacji wszystkich sklepów należących do danej sieci.

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Sieci sklepów DIY (tzw. marketów budowlanych)
 • Hurtownie i składy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy artykułów oferowanych na tym rynku, czyli m.in. osprzętu elektrycznego, artykułów drewnianych, przyrządów kanalizacyjnych, materiałów budowlanych, narzędzi, artykułów ogrodowych
 • Sieci spożywczych sklepów wielkopowierzchniowych, które posiadają lub planują wprowadzenie do swojej oferty wyżej wymienionego asortymentu
 • Sklepy internetowe oraz dostawcy rozwiązań IT dla sieci sklepów
 • Organizacje i zrzeszenia branżowe
 • Firmy planujące wejście na ten rynek lub doradzające w procesie fuzji i akwizycji
 • Inwestorzy, deweloperzy oraz firmy budowlane i remontowe
 • Firmy logistyczne świadczące usługi dla sieci DIY
 • Banki, analitycy oraz firmy consultingowe.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz rynku DIY w Polsce i wszystkich jego kanałów, pozwalający na ocenę dalszego rozwoju rynku, czy potencjalnych przejęć
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku, segmentów i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2023 r.
 • Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego zakupów i planów zakupowych wspomogą zweryfikowanie planów sprzedażowych na najbliższy okres, a także decyzję, co do intensyfikacji działań marketingowych
 • Raport będzie przydatnym narzędziem w procesie tworzenia strategii sprzedaży oraz analizy konkurencji na rynku, a także budżetowania oraz planowania przyszłych inwestycji
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Prognozy makroekonomiczne
  • Ocena sytuacji w 2017 roku
  • Prognoza sytuacji w 2018 roku
  • Perspektywa średniookresowa 2018-2023
 • Wartość i rozwój całkowitego rynku DIY
  • Wartość rynku instytucjonalnego
  • Wartość rynku detalicznego
  • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
  • Charakterystyka rynku
   • Trendy rynkowe
   • Najważniejsze czynniki wpływające na rynek
 • Kanały dystrybucji
  • Sieci sklepów DIY
  • Sprzedaż internetowa
  • Spożywcze sklepy wielkopowierzchniowe
  • Pozostałe
 • Najwięksi gracze na rynku
  • Profile największych graczy
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) całkowitego rynku DIY w Polsce, 2014-2023
 • Rynek DIY w Polsce w podziale na sprzedaż instytucjonalną i detaliczną (%), 2014-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) instytucjonalnego rynku DIY w Polsce, 2014-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) detalicznego rynku DIY w Polsce, 2014-2023
 • Prognozowany wzrost wartości detalicznego rynku DIY w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2018-2023
 • Liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie, w trakcie budowy i oddanych do użytku w Polsce (tys.), 2014-2016 i I-III kw. 2017
 • Plany konsumentów w Polsce odnośnie kupna mieszkania lub budowy domu w ciągu następnych 12 miesięcy, I kw. 2014-I kw. 2018
 • Wartość (mln zł) i liczba (tys.) nowo przyznanych kredytów hipotecznych w Polsce, I kw. 2014-III kw. 2017
 • Zmiana wartości kredytów konsumenckich w Polsce (mln zł), styczeń 2014-listopad 2017
 • Źródła finansowania prac remontowych w Polsce (%), styczeń 2018
 • Plany konsumentów odnośnie przeprowadzenia remontu mieszkania w ciągu następnych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2014-I kw. 2018
 • Miesięczne wydatki per capita na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego w Polsce (zł) i zmiana (%), 2014-2016
 • Ilościowy udział poszczególnych segmentów produktowych w ofercie wybranych sklepów DIY w Polsce (%), luty 2018
 • Wartościowy udział poszczególnych segmentów produktowych w rynku detalicznym DIY w Polsce (%), 2017
 • Deklarowane przez konsumentów miejsca zakupu artykułów DIY w Polsce (%), styczeń 2018
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału sieci sklepów DIY w Polsce, 2014-2023
 • Łączna liczba sklepów należących do największych sieci sklepów DIY w Polsce, 2014-2018
 • Sieci DIY, według szacowanej średniej powierzchni sprzedaży na sklep (m²), 2017
 • Znajomość poszczególnych sieci DIY w Polsce (%), styczeń 2018
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału sieci sklepów niezależnych z ofertą DIY w Polsce, 2014-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów DIY w kanale sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, 2014-2023
 • Łączna liczba hipermarketów w Polsce, 2014-2018
 • Łączna liczba supermarketów w Polsce, 2014-2018
 • Łączna liczba dyskontów w Polsce, 2014-2018
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży internetowej produktów DIY w Polsce, 2014-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) pozostałych kanałów oferujących produkty DIY w Polsce, 2014-2023

Tables

 • Wybrane statystyki dotyczące rynku DIY w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2014-2023
 • Przegląd sytuacji na instytucjonalnym rynku DIY w Polsce, 2014-2023
 • Czynniki wpływające na wzrost instytucjonalnego rynku DIY w Polsce, 2017-2023
 • Analiza konkurencyjności instytucjonalnego rynku DIY w Polsce
 • Przegląd sytuacji na detalicznym rynku DIY w Polsce, 2014-2023
 • Czynniki wpływające na wzrost detalicznego rynku DIY w Polsce, 2017-2023
 • Analiza konkurencyjności detalicznego rynku DIY w Polsce
 • Wpływ poszczególnych czynników na wartość rynku DIY w Polsce, 2014-2023
 • Deklaracje respondentów odnośnie terminu przeprowadzania poszczególnych typów prac remontowych w Polsce (%), styczeń 2018
 • Sposób przeprowadzania prac remontowych w Polsce (%), styczeń 2018
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku DIY w Polsce, 2014-2023
 • Najważniejsze czynniki brane pod uwagę przy wyborze sklepu w zależności od typu zakupów DIY w Polsce (%), styczeń 2018
 • Produkty znajdujące się w ofercie sklepów DIY zakupione przez respondentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), styczeń 2018
 • Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w detalicznym rynku DIY w Polsce (%), 2014-2023
 • Wartość poszczególnych kanałów dystrybucji detalicznego rynku DIY w Polsce (mln zł), 2014-2023
 • Dynamika sprzedaży poszczególnych kanałów dystrybucji detalicznego rynku DIY w Polsce (%), 2014-2023
 • Analiza konkurencyjności kanału sieci sklepów DIY w Polsce
 • Najczęściej odwiedzane sieci sklepów DIY w Polsce (%), styczeń 2018
 • Sieci DIY, w których respondenci dokonali zakupów w Polsce (%), styczeń 2018
 • Wartość sprzedaży największych sieci DIY w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Udział w całkowitym rynku DIY największych sieci DIY w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów największych sieci DIY w Polsce, 2014-2018
 • Analiza konkurencyjności kanału sieci sklepów niezależnych z ofertą DIY w Polsce
 • Analiza konkurencyjności kanału sieci sklepów wielkopowierzchniowych z ofertą DIY w Polsce
 • Szacowana wartość sprzedaży artykułów DIY przez wybrane sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Udział w całkowitym rynku DIY wybranych sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów wybranych sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, 2014-2018
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży internetowej produktów DIY w Polsce
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących produktami DIY w Polsce, styczeń 2018
 • Szacowana wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących produktami DIY w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży produktów DIY na targowiskach w Polsce
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży produktów DIY w hurtowniach i składach budowlanych w Polsce
 • Wybrane sieci sklepów DIY w Polsce, według liczby sklepów w województwach, 2017 – cz. 1
 • Wybrane sieci sklepów DIY w Polsce, według liczby sklepów w województwach, 2017 – cz. 2
 • Wybrane sieci sklepów DIY w Polsce, według liczby sklepów w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców, 2017 – cz. 1
 • Wybrane sieci sklepów DIY w Polsce, według liczby sklepów w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców, 2017 – cz. 2
 • Informacje o największych graczach na rynku DIY w Polsce
 • Wybrane informacje o największych graczach na rynku DIY w Polsce, 2017
 • Wartość sprzedaży największych graczy na rynku DIY w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży największych graczy na rynku DIY w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział największych graczy w całkowitym rynku DIY w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów największych graczy na rynku DIY w Polsce, 2014-2018
 • Wartość sprzedaży na sklep największych graczy na rynku DIY w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Kluczowe informacje o sieci Castorama w Polsce, 2014-2018
 • Liczba sklepów sieci Castorama w Polsce, 2017
 • Liczba sklepów sieci Brico Depot w Polsce, 2017
 • Kluczowe informacje o sieci Leroy Merlin w Polsce, 2014-2018
 • Liczba sklepów sieci Leroy Merlin w Polsce, 2017
 • Liczba sklepów sieci Bricoman, 2017
 • Kluczowe informacje o sieci OBI w Polsce, 2014-2018
 • Liczba sklepów sieci OBI w Polsce, 2017
 • Kluczowe informacje o sieci Bricomarche w Polsce, 2014-2018
 • Liczba sklepów sieci Bricomarche w Polsce, 2017
 • Kluczowe informacje o sieci PSB-Mrówka w Polsce, 2014-2018
 • Liczba sklepów sieci PSB-Mrówka w Polsce, 2017
 • Kluczowe informacje o sieci Praktiker w Polsce, 2014-2018
 • Liczba sklepów sieci Praktiker w Polsce, 2017
 • Kluczowe informacje o sieci Merkury Market w Polsce, 2014-2018
 • Liczba sklepów sieci Merkury Market w Polsce, 2017
 • Kluczowe informacje o sieci Auchan w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje o sieci Majster w Polsce, 2014-2018
 • Liczba sklepów sieci Majster w Polsce, 2017
 • Kluczowe informacje o sieci Tesco w Polsce, 2014-2018

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: May 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: DIY
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process