Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Raport branżowy

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: DIY
Zakres: Polska

12. edycja unikatowej analizy rynku artykułów DIY w Polsce, zawierająca kluczowe dane na temat rozwoju sektora artykułów remontowo-budowlanych w podziale na główne kanały dystrybucji wraz z prognozą rozwoju rynku i kanałów na lata 2024-2029.

Raport przedstawia kompleksową charakterystykę rynku artykułów DIY w świetle głównych czynników na niego oddziaływujących, w tym wojny w Ukrainie, czynników makroekonomicznych (m.in. inflacji i dochodu rozporządzalnego), a także czynników popytowo-podażowych (m.in. dostępności kredytów hipotecznych oraz liczby mieszkań i domów oddanych do użytkowania).

W publikacja zaprezentowane zostały również wartości poszczególnych kategorii artykułów remontowo-budowlanych, zachowania konsumentów oraz lokalizacje sklepów sieciowych DIY (mapa handlu).

Uzupełnieniem analizy jest prezentacja wyników badania konsumenckiego, przeprowadzonego przez PMR specjalnie na potrzeby tego raportu. Zakres badania dotyczył m.in. zrealizowanych i planowanych przez Polaków remontów i ich zakresu, średniego kosztu zrealizowanego i planowanego remontu, ścieżki zakupowej artykułów remontowo-budowlanych czy też najczęściej wybieranych usług dodatkowych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Wartość rynku artykułów DIY w Polsce w latach 2020-2023, wraz z prognozą rozwoju na lata 2024-2029, w podziale na sprzedaż detaliczną i instytucjonalną Analiza trendów i czynników wpływających na rynek DIY w Polsce, w tym czynniki makroekonomiczne i demograficzne, czynniki popytowe, czynniki podażowe Wartość poszczególnych kan
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Stanowi kompleksową analizę rynku artykułów DIY, obejmuje wszystkie kanały dystrybucji produktów DIY wraz z prognozami rozwoju na lata 2024-2029 Zawiera prognozy rozwoju rynku artykułów DIY uwzględniające wpływ wojny w Ukrainie oraz wzrostu cen artykułów remontowo-budowlanych, prognozy przedstawione są w ujęciu nominalnym i realnym Zbiera i analizuje szereg wskaźników makroekonomicz
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży i rozwoju, reprezentujące: Sieci marketów budowlanych (sklepów DIY) Sieci specjalistyczne (np. narzędziowe, z podłogami, ogrodnicze) Sieci spożywcze, które posiadają w ofercie artykuły DIY (hipermarkety i dyskonty) Dyskonty niespożywcze Producentów artykułów wykończeniowych <l
Spis Treści
  • Streszczenie menedżerskie
  • Wartość rynku artykułów remontowo-budowlanych w latach 2019-2022 oraz prognoza PMR na lata 2023-2028 Detaliczny rynek artykułów remontowo-budowlanych Instytucjonalny rynek artykułów remontowo-budowlanych
Wykresy i Tabele
  • Prognoza PMR: Wartość (mln zł) i dynamika (%) całkowitego rynku artykułów DIY w Polsce, 2019-2028  
  • CAGR na całkowitym rynku artykułów DIY w Polsce (%), 2017-2022 i 2023-2028  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: DIY
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.