Raport branżowy

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Dystrybucja
Zakres: Polska

Raport stanowi rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy na temat rynku dystrybucji na rynku farmaceutycznym w Polsce. Kolejna edycja zawiera dane na temat obecnej wartości rynku, a także prognozy rozwoju rynku na lata 2022-2027, uwzględniające m.in. wpływ zmian prawnych oraz innych wydarzeń na rynek. Raport prezentuje analizę działalności głównych graczy rynkowych oraz profile największych hurtowni farmaceutycznych, sieci aptecznych, aptek internetowych, w tym informacje finansowe oraz informacje o zasięgu działalności prowadzonej na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Niniejsza edycja została uzupełniona o dane pochodzące z zbadania na farmaceutach dotyczące obecnych trendów na rynku, m.in. wpływu COVID-19 na strategie dystrybutorów.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość sprzedaży detalicznej i hurtowej, szpitalnej aptecznej, pozaaptecznej, internetowej.
 • Prognozy rozwoju rynku w latach 2022-2027 dla takich wskaźników jak: wartość sprzedaży detalicznej i hurtowej, szpitalnej aptecznej, pozaaptecznej, internetowej (apteki i sklepy internetowe) wraz z ze szczegółowym omówieniem czynników wpływających na dynamikę rynku obecnie i w przyszłości
 • Wyniki autorskiego badania PMR przeprowadzonego wśród farmaceutów o wpływie COVID-19 na strategie aptek, poziom przywiązania apteki do dystrybutora, narzędzia, jakie stosują dystrybutorzy i które cenią sobie farmaceuci, ocena serwisu dla aptek per hurtownia, category management w aptekach
 • Struktura rynku obejmująca dystrybucję: hurtową, detaliczną apteczną i pozaapteczną, a także internetową
 • Najbardziej perspektywiczne kategorie w sprzedaży aptecznej w ciągu najbliższych 3 lat: leki OTC i suplementy diety, leki na receptę, dermokosmetyki
 • Czynniki wzrostu i bariery rozwoju wpływające na obecną i przyszłą sytuację na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce
 • Największe sieci apteczne prowadzące działalność w Polsce, jak również sieci o mniejszym zasięgu; wnikliwa analiza powiązań właścicielskich
 • Profile wiodących graczy rynkowych (hurtownie, sieci apteczne), wraz z danymi na temat ich sprzedaży oraz planów rozwojowych
 • Dane rynkowe, np. liczba aptek w odniesieniu do wielkości populacji, liczba aptek internetowych, udziały rynkowe w rynku hurtu farmaceutycznego, liczba aptek w poszczególnych sieciach
 • Zmiany w regulacjach prawnych i ich wpływ na rynek.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Unikalny zestaw danych, prognoz oraz analiza środowiska konkurencyjnego pozwoli przeprowadzić analizy rynku poprzedzające decyzje inwestycyjne
 • Opracowywanie optymalizacji strategii dystrybucji farmaceutyków i parafarmaceutyków w Polsce
 • Niezbędne narzędzie przy opracowywaniu akcji marketingowych i sprzedażowych, które umożliwi identyfikację kluczowych odbiorców i największych barier
 • Wsparcie danymi i wnioskami podczas przygotowywania biznes planów oraz innych działań podczas prezentacji przed zarządem firmy
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Tworzenie strategii rozwoju dla nowego lub już działającego na rynku przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie planów operacyjnych
 • Aktualizowanie lub sporządzania budżetów
 • Przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • Producentów leków i parafarmaceutyków, marek własnych
 • Sieci aptecznych prowadzących sprzedaż detaliczną w Polsce
 • Hurtownie farmaceutyczne funkcjonujące na terenie Polski
 • Innych dystrybutorów prowadzących działalność na polskim rynku farmaceutycznym np. operatorów logistycznych, importerów równoległych
 • Inwestorów zainteresowanych wejściem na ten rynek
 • Sieci detaliczne pragnące rozwijać ofertę farmaceutyków
 • Ambasady i inne jednostki wspierające inwestorów na rynku polskim.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce Uwarunkowania rynkowe Wartość rynku dystrybucji farmaceutycznej Struktura rynku Trendy długoterminowe Zmiany w wyniku w pandemii koronawirusa i ich wpływ na wartość rynku dystrybucji farmaceutycznej w latach 2020-2027
Wykresy i Tabele
 • Najważniejsze uwarunkowania rynkowe oraz ich wpływ na wartość rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, 2020-2027
 • Najważniejsze trendy długoterminowe oraz ich wpływ na wartość rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, 2020-2027

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Dystrybucja
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.