Industry Report

Rynek usług stomatologicznych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

This product is also available in English

Rynek usług stomatologicznych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Private healthcare
Zakres: Poland

To odpowiedź na pytanie jak wygląda sytuacja w branży stomatologicznej i jej przewidywany rozwój aż do 2026 roku. Uwzględnia podział na sektor publiczny i prywatny oraz główne segmenty:

 • protetykę i implantologię,
 • ortodoncję,
 • stomatologię zachowawczą.

Oprócz aktualnej wartości rynku usług stomatologicznych, najnowszych trendów oraz przewidywanych zmian, zawiera analizę otoczenia konkurencyjnego, w tym: największe sieci i ich przychody, liczbę gabinetów dentystycznych, a także popyt na usługi dentystyczne. To najbardziej kompleksowa pozycja dostępna na polskim rynku. Publikacja uwzględnia również wpływ pandemii koronawirusa na rynek usług stomatologicznych, zarówno w 2020 i 2021 r., jak i kolejnych latach.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Najważniejsze trendy, prognozy oraz potencjał rozwoju stomatologii i jej głównych segmentów: ortodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej oraz implantologii.
 • Prognozy PMR dla wartości rynku prywatnego, publicznego, ortodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej oraz implantologii w dwóch scenariuszach uwzględniających dalszy przebieg pandemii
 • Sytuacja na rynku usług stomatologicznych – wyniki badania B2B PMR
 • Profil głównych graczy na rynku – wyniki finansowe i liczba gabinetów dentystycznych
 • Analiza zachowań konsumenckich i popytu na usługi dentystyczne, wg badania PMR
 • Planowane zmiany i aspekty prawne oraz ich wpływ na rozwój stomatologii
 • Sytuacja epidemiologiczna, turystyka medyczna i ich wpływ na rynek stomatologiczny
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Analizuje najatrakcyjniejsze segmenty stomatologii i czynniki ryzyka w zakresie świadczenia usług
 • Obrazuje możliwości inwestycyjne wraz z analizą popytu i podaży usług dentystycznych w Polsce
 • Ukazuje zachowania konsumenckie, wydatki klientów gabinetów stomatologicznych
 • Wskazuje kierunki rozwoju stomatologii oraz wykorzystywanych technologii i materiałów medycznych
 • Prezentuje najważniejsze aspekty prawne i nadchodzące zmiany na rynku usług stomatologicznych
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • placówki prywatnej opieki medycznej i stomatologicznej,
 • ubezpieczycieli posiadających w ofercie produkty zdrowotne,
 • prywatne gabinety dentystyczne, sieci,
 • dystrybutorów i producentów materiałów medycznych i sprzętu,
 • instytucje finansowe, fundusze private equity, banki oraz domy maklerskie.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Kluczowe zmienne objaśniające użyte w modelowaniu ekonometrycznym rynku usług stomatologicznych w Polsce, dane i prognozy w scenariuszu bazowym, 2019-2026
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek usług stomatologicznych w Polsce, 2020-2021

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Private healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.