Industry Report

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Pharma & Healthcare
Zakres: Poland

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, a także jego perspektywy rozwoju w latach 2020-2025. Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. wartości rynku, struktury rynku pod względem typu usług i źródła finansowania, największych firm, liczby pacjentów korzystających z abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych. Jest to już 13. edycja raportu, zawierająca ponad 200 stron. Wszystkie dane zostały zrewidowane o wpływ koronawirusa na rynek!

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Analiza wartości rynku opieki zdrowotnej w Polsce w ujęciu ogólnym oraz w podziale na poszczególne segmenty rynku.
 • Perspektywy rozwoju oraz kluczowe trendy w raz z ich wpływem na rynek w latach 2020 do 2025 dla;
  • rynku prywatnej opieki zdrowotnej - wartość segmentu, prognozy dla wartości sprzedaży do roku 2025, również osobno dla samej wartości fee-for-service
  • rynku abonamentów medycznych -  wartość segmentu, perspektywy rozwoju do roku 2025, kluczowi gracze oraz ich udziały w rynku, liczba pacjentów, liczba placówek, wyniki finansowe i plany rozwojowe, przedsięwzięcia związane z COVID-19
  • rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – wartość segmentu, perspektywy rozwoju do roku 2025, liczba ubezpieczonych, główni ubezpieczyciele, wyniki finansowe, , działania w związku z COVID-19, plany rozwojowe.
 • Wyniki badania PMR na podstawie których określono zmiany zachowań konsumentów - ocena systemu opieki zdrowotnej, bariery finansowe ograniczające dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, zakres korzystania z prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej, oczekiwania względem tego segmentu usług, profil konsumenta dokonującego zakupu usług medycznych z własnej kieszeni oraz wydatki fee-for-service w rozbiciu na grupy demograficzne oraz typ usług, korzystanie z telemedycyny w czasach pandemii
 • Turystyka medyczna – wartość segmentu, główne specjalizacje, bariery i czynniki wspierające rozwój.
 • Liczba niepublicznych placówek opieki zdrowotnej w Polsce: laboratoria, stacje dializ, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, ratownictwo medyczne, szpitale.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Ocena wpływu COVID-19 na rynek w 2020 i 2021 r.
 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej powstałej w wyniki autorskich prognoz i ekskluzywnych wywiadów z największymi graczami.
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku.
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług medycznych, w tym o nowe perspektywiczne specjalizacje.
 • Dostosowywanie oferty polis ubezpieczeniowych oraz abonamentów medycznych do oczekiwań konsumentów, aktualnej sytuacji na rynki i prognoz.
 • Rozpoczęcie działalności na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy.
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze prywatnej opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • operatorów prywatnych placówek opieki zdrowotnej w Polsce,
 • firmy oferujące prywatne ubezpieczenia zdrowotne,
 • podmioty oferujące abonamenty medyczne,
 • administratorów i operatorów prywatnych szpitali oraz firm świadczących usługi medyczne,
 • banki,
 • instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze,
 • fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej,
 • dostawców dla sektora opieki medycznej: producentów sprzętu medycznego i leków
 • firmy specjalizujące się w świadczeniu usług reklamowych.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Czynniki makroekonomiczne, podażowe, popytowe i zmiany prawne wpływające na dynamikę rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2018-2025
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2019-2020
Inne wersje: English
Sektor: Pharma & Healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.