Industry Report

Wpływ epidemii koronawirusa na rynek telemedyczny w Polsce 2020

Scenariusze i prognozy rozwoju

This product is also available in English

Wpływ epidemii koronawirusa na rynek telemedyczny w Polsce 2020

Scenariusze i prognozy rozwoju

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Private healthcare
Zakres: Poland

Raport stanowi kompendium wiedzy o rynku telemedycznym w Polsce i zarazem odpowiedź na szereg pytań związanych z dynamicznymi zmianami spowodowanymi epidemią koronawirusa. Zawiera analizę porównawczą opracowaną na 2020 r., przy założeniu normalnej sytuacji rynkowej, jako punkt odniesienia dla skali zmian, a także wpływu epidemii na całość rynku telemedycznego. W publikacji znalazły się najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju rynku, oraz wyniki najnowszego badania konsumenckiego PMR.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Szacowane dane rozwoju sytuacji w Polsce wraz z prognozą na 2020 i 2021 r.
 • Analiza porównawcza – prognoza opracowana na 2020 r. przy założeniu normalnej sytuacji rynkowej jako punkt odniesienia dla skali zmian
 • Wpływ epidemii koronawirusa na całość rynku telemedycznego
 • Scenariusze rozwoju rynku uznane za najbardziej prawdopodobne przez analityków PMR
 • Wyniki najnowszego badania konsumenckiego PMR odnośnie skali korzystania z telemedycny w czasie pandemii i planów na przyszłość
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Ukazuje kształt rynku telemedycznego po zmianach wynikających z panującej na świecie pandemii koronowirusa
 • Wskazuje najbardziej zagrożone obszary rynku i obszary ryzyka dla graczy rynkowych
 • Zawiera analizę obecnej sytuacji na rynku i skali zmian po epidemii
 • Bierze pod uwagę najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji
 • Stanowi rzetelną odpowiedź ekspertów: analityków rynku i ekonometryków na szereg  nurtujących pytań i stan obecny i najbliższe miesiące w sektorze
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Firmy medyczne – świadczeniodawcy
 • Firmy ubezpieczeniowe posiadające w ofercie ubezpieczenia zdrowotne
 • Producenci rozwiązań telemedycznych obecni w Polsce
 • Firmy IT zagraniczne i polskie planujące wejście na rynek
 • Firmy szukające możliwości inwestycyjnych lub zainteresowane przejęciami spółek
 • Firmy medyczne specjalizujące się w świadczeniu usług telemedycznych lub planujące rozszerzenie oferty o takie usługi
 • Producenci sprzętu medycznego wykorzystywanego w telemedycynie np. diagnostyki obrazowej
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
Spis Treści
 • Wprowadzenie
 • Wpływ koronawirusa na ekonomię w skali makro
Inne wersje: English
Sektor: Private healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.