Industry Report

Wpływ epidemii koronawirusa na rynek stomatologiczny w Polsce 2020

Scenariusze i prognozy rozwoju

This product is also available in English

Wpływ epidemii koronawirusa na rynek stomatologiczny w Polsce 2020

Scenariusze i prognozy rozwoju

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Raport stanowi kompendium wiedzy o rynku stomatologicznym w Polsce i zarazem odpowiedź na szereg pytań związanych z dynamicznymi zmianami spowodowanymi epidemią koronawirusa. W publikacji znalazły się najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju rynku, oraz analiza najnowszych trendów w stomatologii.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Szacowane dane rozwoju sytuacji w Polsce wraz z prognozą na 2020 i 2021 r.: całkowity rynek oraz jego segmenty: stomatologia zachowawcza, ortodoncja i protetyka z implantologią
 • Scenariusze rozwoju rynku uznane za najbardziej prawdopodobne przez analityków PMR
 • Analiza porównawcza – struktura rynku w podziale na stomatologię zachowawczą, ortodoncję i protetykę z implantologią przed epidemią oraz w latach 2020 i 2021
 • Wpływ epidemii koronawirusa na całość rynku telemedycznego
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Ukazuje kształt rynku stomatologicznego po zmianach wynikających z panującej na świecie pandemii koronowirusa
 • Wskazuje najbardziej zagrożone obszary rynku i obszary ryzyka dla graczy rynkowych
 • Zawiera analizę skali zmian po epidemii
 • Bierze pod uwagę najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji
 • Stanowi rzetelną odpowiedź ekspertów: analityków rynku i ekonometryków na szereg  nurtujących pytań i stan obecny i najbliższe miesiące w sektorze
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • dystrybutorów i dostawców materiałów medycznych dla stomatologii,
 • jednostki świadczące usługi stomatologiczne,
 • zagranicznych inwestorów zainteresowanych tym sektorem,
 • instytucje finansowe, banki oraz domy maklerskie,
 • uczelnie, instytuty naukowe,
 • izby handlowe, organizacje branżowe,
 • firmy konsultingowe, badawcze oraz analityczne.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Wpływ epidemii koronawirusa na ekonomię i rynek prywatnej opieki zdrowotnej

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.