Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 300

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample
Raport prezentuje szczegółową analizę polskiego rynku usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw (B2B) i operatorów (rynek hurtowy). Struktura raportu została podzielona na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zarówno te głosowe jak i pozagłosowe. Osobną część stanowi analiza rynku łączy dzierżawionych i transmisji danych. Raport zawiera informacje o trendach, zmianach regulacyjnych, a także prognozach rozwoju rynku i jego głównych segmentów w kolejnych latach. W raporcie zaprezentowano również profile największych graczy działających na rynku z naciskiem na ofertę dla biznesu i usługi operatorskie. Uwzględniono ponadto wyniki finansowe, operacyjne, najważniejsze wydarzenia i plany związane z działalnością na rynku B2B.
Subscription: 12 months
Publication date: March 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport prezentuje szczegółową analizę polskiego rynku usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw (B2B) i operatorów (rynek hurtowy). Struktura raportu została podzielona na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zarówno te głosowe jak i pozagłosowe. Osobną część stanowi analiza rynku łączy dzierżawionych i transmisji danych. Raport zawiera informacje o trendach, zmianach regulacyjnych, a także prognozach rozwoju rynku i jego głównych segmentów w kolejnych latach. W raporcie zaprezentowano również profile największych graczy działających na rynku z naciskiem na ofertę dla biznesu i usługi operatorskie. Uwzględniono ponadto wyniki finansowe, operacyjne, najważniejsze wydarzenia i plany związane z działalnością na rynku B2B. W raporcie przedstawiono dane rynkowe dotyczące największych dostawców usług telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, dzierżawy łączy, dostępu do internetu i transmisji danych dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu w Polsce.
 
 

Jakie informacje zawiera raport?

 
 • Wartości rynku i poszczególnych elementów (lata 2009-2016) wraz ze autorskimi prognozami rozwoju (lata 2017-2022 – dane liczbowe zawsze razem z komentarzem analitycznym

 • W ramach głównych komponentów i składowych zostały zaprezentowane wolumeny dotyczące nie tylko liczby abonentów czy przychodów osiąganych w najważniejszych segmentach rynku telekomunikacyjnego dla biznesu i rynku hurtowego (usługi głosowe mobilne i stacjonarne, usługi dostępowe, rozliczenia międzyoperatorskie), ale również bardziej szczegółowe struktury obejmujące na przykład:

- rynek usług VoIP dla segmentu B2B

- rynek usług dostępu do internetu w podziale na wielkość przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie i duże firmy)

- rynek usług dostępu do internetu w podziale na technologie dostępowe (m.in. światłowody, łącza miedziane, sieci kablowe, łącza radiowe, satelitarne)

- usługi detalicznej i hurtowej dzierżawy łączy

- usługi tranzytu, roaming krajowy i rozliczenia z MVNO

 • Usługi telefonii komórkowej dla firm  – m.in. KPI dotyczące liczby kart SIM używanych obecnie przez firmy różnej wielkości, z podziałem na karty wykorzystywane do mobilnej transmisji danych i w komunikacji machine-to-machine (M2M)

 • Profile firm świadczących usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce – obejmujące m.in. kluczowe wskaźniki finansowe, zakres działalności, ofertę w segmencie B2B i na rynku hurtowym, informacje na temat bieżących wydarzeń, klientów, planów

 • Dodatki i uzupełnienia, wykraczające poza segment usług operatorskich, ale będące istotnym elementem ekosystemu rozwiązań tylko dla biznesu, m.in. na temat rynku abonenckich centrów telefonicznych PBX (PABX) czy przetargów, których przedmiotem jest sprzęt i usługi telekomunikacyjne

 • Szacunki PMR odnośnie liczby przedsiębiorstw działających w Polsce, z podziałem na mikro (0-9), małe (10-49), średnie (50-249) i duże (250+) firmy, w oparciu o dane ZUS odnośnie podmiotów faktycznie odprowadzających składki

   

Kupując ten raport, uzyskujesz dostęp również do bazy polskich dostawców usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego:

 • Usług dostępu do internetu dla firm każdego typu i wielkości w Polsce

 • Usług mobilnej transmisji danych

 • Usług telefonii stacjonarnej dla przedsiębiorstw działających w Polsce

 • Usług dzierżawy łączy – detalicznych i hurtowych i usług transmisji danych

 • Hurtowych usług telekomunikacyjnych, terminacji i wymiany ruchu oraz tranzytu IP.

   

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Raport jest przeznaczony przede wszystkim dla menedżerów wyższego szczebla, dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących dla:

 • Operatorów telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostawców usług dostępu do internetu (ISP)

 • Firm specjalizujących się w usługach dzierżawy infrastruktury, światłowodów oraz usługach transmisji danych

 • Komercyjnych centrów danych

 • Sieci kablowych rozwijających poza rynkiem masowym dedykowane usługi dla segmentu B2B

 • Dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, sieciowego i IT

 • Podmiotów spoza branży ICT obsługujących firmy telekomunikacyjne

 • Firm analitycznych, badawczych, konsultingowych zajmujących się rynkiem telekomunikacyjnym

 • Instytucji finansowych, funduszy private equity i banków zaangażowanych i inwestujących w sektorze telekomunikacyjnym.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 • Raport jest jedynym dostępnym na polskim rynku profesjonalnym kompendium wiedzy o rynku usług telekomunikacyjnych dla firm i operatorów

 • Raport analizuje rynek w ujęciu ilościowym i wartościowym, wykorzystując metodę bottom-up (wartości są sumą zdefiniowanych, węższych struktur, co daje klarowny obraz całości)

 • W raporcie zaprezentowano szczegółowe prognozy z rozbiciem na poszczególne segmenty rynku, w ujęciu krótko (2017), średnio (2018-2019) i długo okresowym (2020-2022)

 • Modelowanie z wykorzystaniem metod ilościowych i narzędzi do zaawansowanej analizy statystycznej pozwoliło przełożyć wiedzę ekspertów z zespołu PMR dedykowanego rynkowi ICT na jeszcze bardziej precyzyjne dane i KPI

 • Oprócz szeregów historycznych i czynników bezpośrednio związanych z rynkiem telekomunikacyjnym wykorzystano wieloletnie doświadczenie PMR w analizach makroekonomicznych – między innymi w realnej ocenie faktycznej liczby przedsiębiorstw działających na polskim rynku w poszczególnych grupach zatrudnienia, co ma kapitalne znaczenie przy ocenie strony popytowej rynku

 • Realna ocena liczby firm działających w kraju w podziale na wielkość zatrudnienia. Większość podmiotów gospodarczych po zaprzestaniu działalności zgłasza ten fakt do urzędu skarbowego i ZUS, co niekoniecznie odbywa się w przypadku bazy REGON. Przekłada się to na znacznie wyższą liczbę firm w bazie REGON niż wynosi szacowana przez nas liczba podmiotów aktywnie działających na rynku
 

 

 


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartości rynku i poszczególnych elementów (lata 2009-2016) wraz ze autorskimi prognozami rozwoju (lata 2017-2022 – dane liczbowe zawsze razem z komentarzem analitycznym

 • W ramach głównych komponentów i składowych zostały zaprezentowane wolumeny dotyczące nie tylko liczby abonentów czy przychodów osiąganych w najważniejszych segmentach rynku telekomunikacyjnego dla biznesu i rynku hurtowego (usługi głosowe mobilne i stacjonarne, usługi dostępowe, rozliczenia międzyoperatorskie), ale również bardziej szczegółowe struktury obejmujące na przykład:

- rynek usług VoIP dla segmentu B2B

- rynek usług dostępu do internetu w podziale na wielkość przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie i duże firmy)

- rynek usług dostępu do internetu w podziale na technologie dostępowe (m.in. światłowody, łącza miedziane, sieci kablowe, łącza radiowe, satelitarne)

- usługi detalicznej i hurtowej dzierżawy łączy

- usługi tranzytu, roaming krajowy i rozliczenia z MVNO

 • Usługi telefonii komórkowej dla firm  – m.in. KPI dotyczące liczby kart SIM używanych obecnie przez firmy różnej wielkości, z podziałem na karty wykorzystywane do mobilnej transmisji danych i w komunikacji machine-to-machine (M2M)

 • Profile firm świadczących usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce – obejmujące m.in. kluczowe wskaźniki finansowe, zakres działalności, ofertę w segmencie B2B i na rynku hurtowym, informacje na temat bieżących wydarzeń, klientów, planów

 • Dodatki i uzupełnienia, wykraczające poza segment usług operatorskich, ale będące istotnym elementem ekosystemu rozwiązań tylko dla biznesu, m.in. na temat rynku abonenckich centrów telefonicznych PBX (PABX) czy przetargów, których przedmiotem jest sprzęt i usługi telekomunikacyjne

 • Szacunki PMR odnośnie liczby przedsiębiorstw działających w Polsce, z podziałem na mikro (0-9), małe (10-49), średnie (50-249) i duże (250+) firmy, w oparciu o dane ZUS odnośnie podmiotów faktycznie odprowadzających składki

   

Kupując ten raport, uzyskujesz dostęp również do bazy polskich dostawców usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego:

 • Usług dostępu do internetu dla firm każdego typu i wielkości w Polsce

 • Usług mobilnej transmisji danych

 • Usług telefonii stacjonarnej dla przedsiębiorstw działających w Polsce

 • Usług dzierżawy łączy – detalicznych i hurtowych i usług transmisji danych

 • Hurtowych usług telekomunikacyjnych, terminacji i wymiany ruchu oraz tranzytu IP.

Kto skorzysta z tej analizy?

Raport jest przeznaczony przede wszystkim dla menedżerów wyższego szczebla, dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących dla:

 • Operatorów telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostawców usług dostępu do internetu (ISP)

 • Firm specjalizujących się w usługach dzierżawy infrastruktury, światłowodów oraz usługach transmisji danych

 • Komercyjnych centrów danych

 • Sieci kablowych rozwijających poza rynkiem masowym dedykowane usługi dla segmentu B2B

 • Dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, sieciowego i IT

 • Podmiotów spoza branży ICT obsługujących firmy telekomunikacyjne

 • Firm analitycznych, badawczych, konsultingowych zajmujących się rynkiem telekomunikacyjnym

 • Instytucji finansowych, funduszy private equity i banków zaangażowanych i inwestujących w sektorze telekomunikacyjnym.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport jest jedynym dostępnym na polskim rynku profesjonalnym kompendium wiedzy o rynku usług telekomunikacyjnych dla firm i operatorów

 • Raport analizuje rynek w ujęciu ilościowym i wartościowym, wykorzystując metodę bottom-up (wartości są sumą zdefiniowanych, węższych struktur, co daje klarowny obraz całości)

 • W raporcie zaprezentowano szczegółowe prognozy z rozbiciem na poszczególne segmenty rynku, w ujęciu krótko (2017), średnio (2018-2019) i długo okresowym (2020-2022)

 • Modelowanie z wykorzystaniem metod ilościowych i narzędzi do zaawansowanej analizy statystycznej pozwoliło przełożyć wiedzę ekspertów z zespołu PMR dedykowanego rynkowi ICT na jeszcze bardziej precyzyjne dane i KPI

 • Oprócz szeregów historycznych i czynników bezpośrednio związanych z rynkiem telekomunikacyjnym wykorzystano wieloletnie doświadczenie PMR w analizach makroekonomicznych – między innymi w realnej ocenie faktycznej liczby przedsiębiorstw działających na polskim rynku w poszczególnych grupach zatrudnienia, co ma kapitalne znaczenie przy ocenie strony popytowej rynku

 • Realna ocena liczby firm działających w kraju w podziale na wielkość zatrudnienia. Większość podmiotów gospodarczych po zaprzestaniu działalności zgłasza ten fakt do urzędu skarbowego i ZUS, co niekoniecznie odbywa się w przypadku bazy REGON. Przekłada się to na znacznie wyższą liczbę firm w bazie REGON niż wynosi szacowana przez nas liczba podmiotów aktywnie działających na rynku
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Przegląd rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego
  • Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku
  • Wartość i dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Prognozy dla rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Dodatek: Przetargi telekomunikacyjne w Polsce
 • Usługi telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba kart SIM i struktura rynku
  • Komunikacja M2M
  • Mobilny dostęp do internetu w segmencie biznesowym
  • Prognozy dla rynku telefonii komórkowej w segmencie biznesowym
 • Usługi telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej
  • Główne trendy na rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Rynek VoIP
  • Struktura rynku telefonii stacjonarnej
   • Rynek połączeń krajowych (LC i DLD)
   • Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
   • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
  • Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Dodatek: Rynek abonenckich central telefonicznych PBX (PABX)
 • Usługi DLISP dla segmentu biznesowego
  • Usługi dostępu do internetu
  • Rynek transmisji danych
  • Detaliczna dzierżawa łączy
 • Rynek operatorskich (hurtowych) usług telekomunikacyjnych
  • Rynek hurtowy w telefonii komórkowej
   • Zakańczanie połączeń
   • Rynek zakańczania SMS
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Rynek hurtowy w telefonii stacjonarnej
   • Tranzyt połączeń i usługi hurtowe
   • Zakańczanie połączeń
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Hurtowa dzierżawa łączy, tranzyt i wymiana ruchu IP
   • Hurtowa dzierżawa łączy
   • Tranzyt i wymiana ruchu IP (peering)
  • Dodatek: Roaming międzynarodowy w telefonii komórkowej
 • Profile głównych graczy na rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Graphs

 • Liczba aktywnych firm w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Liczba aktywnych firm i liczba firm wpisanych do rejestru REGON w Polsce (mln), 2009-2016
 • Udział poszczególnych typów firm w ogólnej liczbie aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba aktywnych przedsiębiorstw zarejestrowanych, nowo wpisanych i wykreślonych z KRS w Polsce (tys.), 2009-2016
 • Liczba upadłości i likwidacji odnotowanych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba aktywnych firm w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce według głównych segmentów (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Udziały telefonii komórkowej, stacjonarnej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2009-2016
 • Dynamika rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego oraz ogółem w Polsce (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, według głównych segmentów (%), 2016-2022
 • Dynamika wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, według głównych segmentów (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2016-2022
 • Wartość usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, według poszczególnych rynków (mld zł), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Średnie miesięczne ARPU na użytkownika usług komórkowych realizowanych w telefonie dla segmentu biznesowego w Polsce (zł), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług komórkowych realizowanych w telefonie dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2009-2016
 • Udział wartościowy rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Liczba kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce wykorzystywanych w telefonie (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Struktura ilościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2009-2016
 • Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), 2016
 • Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), 2015
 • Liczba kart SIM typu M2M w Polsce (tys.) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku M2M w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • ARPU operatorów komórkowych z usług M2M w Polsce (zł), 2009-2016
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie mobilnego dostępu do internetu w Polsce w segmencie biznesowym (tys.) i roczna dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku mobilnego dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Średnie miesięczne ARPU na użytkownika mobilnego dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2009-2016
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Dynamiki ilościowe rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, według typów usług (%), 2016-2022
 • Struktura ilościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym, według typów usług (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2016-2022
 • Dynamiki wartościowe rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, z podziałem na główne segmenty (%), 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym, według typów usług (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Liczba (mln) i dynamika (%) usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Liczba (mln) i dynamika (%) linii telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Udział linii PSTN, VoIP i WLL w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Dynamika zmian liczby linii PSTN oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym oraz w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2009-2016
 • Popularność poszczególnych rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Popularność poszczególnych typów usług telekomunikacyjnych i dodanych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział segmentu biznesowego w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2016
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby usług największych graczy (mln, %), 2016
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby usług największych graczy (mln, %), 2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby linii największych graczy (mln, %), 2016
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby linii największych graczy (mln, %), 2015
 • Planowana zmiana dostawcy stacjonarnych usług telefonicznych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Planowana zmiana dostawcy stacjonarnych usług telefonicznych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Dynamika rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce w ujęciu wartościowym i ilościowym (%), 2009-2016
 • Zagregowana wartość średnich miesięcznych przychodów z usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2009-2016
 • Średni zagregowany miesięczny czas połączeń na aktywną usługę telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (min.), 2009-2016
 • Udział segmentu biznesowego w całkowitych przychodach z poszczególnych typów połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba linii telefonii VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2009-2016
 • Odsetek średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce stosujących technologię VoIP (%), 2014-2016
 • Odsetek średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce stosujących technologię VoIP (%), według regionu, 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telefonii VoIP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Udział abonamentu i połączeń w wartości rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział telefonii VoIP w przychodach z poszczególnych typów połączeń w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział telefonii VoIP w rynku połączeń głosowych w Polsce według wielkości ruchu w segmencie biznesowym oraz ogółem (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń krajowych (strefowych i międzystrefowych) w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i dynamika (%), 2016-2022
 • Dynamika zmian linii telefonii tradycyjnej oraz usług alternatywnych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura rynku usług telefonii stacjonarnej w Polsce w segmencie biznesowym z podziałem na linie tradycyjne oraz usługi alternatywne (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2016-2022
 • Dynamika zmian wartości rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń, według technologii dostępu (%), 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń, według technologii dostępu (%), 2016-2022
 • Udziały sprzedanych portów wewnętrznych na globalnym rynku systemów telekomunikacyjnych PBX/IP-PBX (%), w podziale na technologie, II kw. 2014, II kw. 2015 i II kw. 2016
 • Popularność poszczególnych rodzajów centrali telefonicznych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014-2016
 • Popularność poszczególnych rodzajów centrali telefonicznych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), według regionów, 2016
 • Popularność usług wirtualnej centrali jako dodatkowej stacjonarnej usługi telefonicznej w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2016
 • Zagregowana wartość średnich miesięcznych przychodów z usług dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2009-2016
 • Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2009-2016
 • Udział poszczególnych typów firm w liczbie abonentów szerokopasmowego internetu w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2016
 • Popularność poszczególnych typów łączy dostępowych wykorzystywanych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014-2016
 • Popularność poszczególnych typów łączy dostępowych wykorzystywanych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Udział poszczególnych zakresów przepustowości posiadanego łącza internetowego w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Dostawcy usługi dostępu do internetu w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Planowana zmiana dostawcy stacjonarnych usług internetowych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Planowana zmiana dostawcy stacjonarnych usług internetowych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2009-2016
 • Udział dużych przedsiębiorstw w Polsce korzystających z usług transmisji danych (%), 2015-2016
 • Udział technologii wykorzystywanych do transmisji danych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2009-2016
 • Udział poszczególnych typów łączy w przychodach z rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce (%), 2011-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2009-2016
 • Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2016-2022
 • Wartość rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według głównych segmentów (mld zł), 2016-2022
 • Dynamika wartościowa rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według głównych segmentów (%), 2016-2022
 • Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Przychody na rynku współpracy międzyoperatorskiej na rynku telefonii komórkowej w Polsce generowane przez Orange, P4 oraz T-Mobile (mld zł) i roczna dynamika zmian (%), 2015-2016
 • Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej, według wielkości przychodów w Polsce (mln zł, %), 2016
 • Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej, według wielkości przychodów w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Wartość kosztów P4 na rzecz współdzielenia sieci w ramach roamingu krajowego w Polsce (mln zł) i roczna dynamika zmian, 2013-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Dynamika zmiany wielkości ruchu w sieciach komórkowych w Polsce (%), według typu połączenia, 2009-2016
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wielkość (mld) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), z podziałem na poszczególne kategorie, 2009-2016
 • Udziały głównych graczy w rynku hurtowym telefonii stacjonarnej w Polsce według wielkości przychodów (mln zł, %), 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), według głównych segmentów, 2009-2016
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hurtowej dzierżawy łączy w Polsce, 2009-2016
 • Udział przychodów z poszczególnych rodzajów łączy w przychodach z dzierżawy ogółem w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział poszczególnych rodzajów łączy w liczbie łączy dzierżawionych ogółem w Polsce (%), 2014-2016
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych (mln min.) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2009-2016
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2009-2016
 • Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln MB) i dynamika (%), 2009-2016
 • Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2016
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln min.) i dynamika (%), 2009-2016
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych przychodzących w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mld min.) i dynamika (%), 2014-2016
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu aktywnego w Polsce, 2009-2016
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości MMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu aktywnego w Polsce, 2014-2016
 • Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln MB) i dynamika (%), 2009-2016
 • Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2016
 • Struktura przychodów ATM z działalności telekomunikacyjnej według przychodów z poszczególnych usług (tys. zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów T-Mobile/GTS w Polsce w segmencie usług stacjonarnych, 2009-2016
 • Struktura nakładów inwestycyjnych Netii w Polsce, według segmentów (mln zł), 2013-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów TK Telekom w Polsce, 2009-2015
 • Przychody Netii z rozliczeń międzyoperatorskich oraz z usług hurtowych w Polsce (mln zł), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach WLR w Polsce (mln), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach LLU w Polsce (tys.), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach BSA w Polsce (tys.), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba kart SIM operatorów wirtualnych obsługiwanych przez Orange w Polsce (tys.), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Przychody i zysk/strata netto Financial Assets Management Group w Polsce (mln zł), 2009-III kw. 2016

Tables

 • Rynek usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2016-2022
 • Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych odprowadzających do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, według liczby ubezpieczonych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce w podziale na poszczególne województwa (tys.), 2009-2016
 • Nowe firmy wpisane do KRS w Polsce, według formy prawnej (%), 2016
 • Udział przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników według branż w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba aktywacji netto w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), według typu klientów końcowych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln), według typów usług, 2016-2022
 • Wartość rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce (mld zł), według typów usług, 2016-2022
 • Liczba linii WLR w Polsce z podziałem na segment biznesowy oraz segment klientów indywidualnych (mln), I poł. 2011-2016
 • Przyrost netto liczby linii oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), 2009-2016
 • Ocena ważności posiadania telefonu stacjonarnego przez firmy w Polsce (%), 2013-2016
 • Skłonność do rezygnacji z telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii komórkowej wyrażana przez firmy w Polsce (%), 2013-2016
 • Popularność poszczególnych dodatkowych stacjonarnych usług telefonicznych wykorzystywanych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2016
 • Popularność poszczególnych dodatkowych stacjonarnych usług telefonicznych wykorzystywanych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według regionu, 2016
 • Udział segmentu biznesowego w wielkości ruchu w poszczególnych typach połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce według głównych segmentów (mln zł), 2009-2016
 • Struktura wartościowa detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2009-2016
 • Dynamika przychodów uzyskiwanych z abonamentu i połączeń poza abonamentem w segmencie biznesowym w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2016
 • Struktura ilościowa (mld min.) i dynamika (%) rynku połączeń w telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według typów połączeń, 2009-2016
 • Struktura ilościowa rynku usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce z podziałem na formę realizacji usługi (mln), 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym Polsce, według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2016-2022
 • Porównanie ważniejszych cech tradycyjnej (PBX) i wirtualnej (V-PABX) centrali telefonicznej
 • Wybrani producenci i dystrybutorzy centrali telefonicznych IP-PBX w Polsce, 2017
 • Wskaźnik ARPU z usług ISP w segmencie biznesowym (zł), z podziałem na typy łączy, 2011-2016
 • Odsetek firm w Polsce posiadających dostęp do internetu (%), 2010-2016
 • Udział poszczególnych zakresów przepustowości posiadanego łącza internetowego w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Liczba łączy dzierżawionych na rynku usług detalicznych w Polsce, z podziałem na typy łączy, 2010-2015
 • Struktura hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2009-2016
 • Stawki MTR za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów infrastrukturalnych w Polsce (zł/min. netto), I poł. 2010-II poł. 2016
 • Miesięczne opłaty za dzierżawę cyfrowych łączy o przepływności 2 Mbit/s w ofercie ramowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Orange (zł), 2017
 • Przykładowe miesięczne ceny utrzymania portu w punktach wymiany ruchu TPIX i PLIX w Polsce (zł), luty 2017
 • Maksymalne opłaty za usługi detaliczne i hurtowe w roamingu w krajach UE, od 1 lipca 2012 r., od 1 lipca 2013 r., od 1 lipca 2014 r., od 1 lipca 2015 r., od 30 kwietnia 2016 r. i od 15 czerwca 2017 r.
 • ATM: podstawowe dane finansowe (mln zł), 2009 – I-III kw. 2016
 • Przychody ATM z Segmentu Usług Centrów Danych oraz Segmentu Usług Telekomunikacyjnych (tys. zł), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez ATM w Polsce, 2010-2016
 • Grupa CPS: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2016
 • Grupa Midas: podstawowe dane, 2009-I poł. 2016
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla firm w sieci grupy CPS, styczeń 2017
 • Exatel: podstawowe dane, 2009-2015
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez Exatel w Polsce, 2010-2016
 • T-Mobile: podstawowe dane, 2009-2016
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych firm w sieci T-Mobile, luty 2017
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez T-Mobile w Polsce, 2013-2016
 • Hawe: podstawowe dane finansowe, 2009-I poł. 2015
 • NASK: podstawowe dane, 2009-2015
 • Netia: podstawowe dane, 2009-2016
 • Netia: podstawowe dane operacyjne i finansowe dotyczące rynku biznesowego, I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Usługi telefonii stacjonarnej Netii (tys.), według formy realizacji w segmencie klientów biznesowych, I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Usługi dostępu do internetu Netii (tys.), według formy realizacji w segmencie klientów biznesowych, I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez Netię w Polsce, 2010-2016
 • P4: podstawowe dane, 2009-2016
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych firm w sieci P4, luty 2017
 • Podstawowe dane P4 na rynku rozliczeń interkonektowych w Polsce (mln zł), 2011-2016
 • Orange: podstawowe dane, 2009-2016
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych i średnich firm w sieci Orange, grudzień 2016
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez Orange w Polsce, 2014-2016
 • UPC Polska: podstawowe dane, 2009-2016
 • Wartość (tys. zł), liczba oraz przeciętna wartość (tys. zł) przetargów na usługi telekomunikacyjne wygrane przez UPC w Polsce, 2013-2016
Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 300

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: March 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process