Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

To dogłębna analiza rynku budowlanego, zawierająca najważniejsze dane dla segmentu mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego. Raport przedstawia kluczowe tendencje rynkowe, wyniki autorskiego badania PMR oraz szczegółowe prognozy rozwoju do 2024 roku. W przejrzysty sposób obrazuje najistotniejsze informacje determinujące rozwój i zagrożenia w branży budowlanej.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wyniki badania koniunktury budowlanej i najświeższe dane o realizowanych
   oraz planowanych inwestycjach
  budowalnych
 • Kanały, podsektory ujęte w raporcie:
  • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe
  • budownictwo niemieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, budynki użyteczności publicznej
  • budownictwo inżynieryjne, ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną
 • Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku budowlanego)
 • 5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.
 • Profile wiodących wykonawców – najważniejsze dane o 20 największych firmach budowlanych w Polsce (dane finansowe, opis działalności i specjalizacji, najważniejsze kontrakty).
 • Najważniejsze trendy rynkowe w podsegmentach budownictwa:
  • stopień zaawansowania realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu
  • autorska analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego oraz ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych.
  • dostępne zasoby i powierzchnie w trakcie realizacji na głównych segmentach komercyjnego rynku nieruchomości (biura, hotele, powierzchnie handlowo-usługowe, przemysłowo-magazynowe)
 • Unikalne dane i statystyki:
  • produkcja budowlano-montażowa ogółem oraz dla firm zatrudniających
   powyżej 9 pracowników
  • pozwolenia budowlane oraz rozpoczynane budowy
  • budynki oddane do użytkowania
  • liczebność firm budowlanych
  • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
  • produkcja cementu
  • środki UE
  • kredyty mieszkaniowe
  • mieszkania ukończone
  • wolumen rocznie budowanych budynków nie mieszkaniowych
  • wartość i dynamika PKB
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To wynik cyklicznego monitoringu rynku i jego potencjału rozwoju, realizowanego przez analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora.
 • Przedstawia nie tylko dane historyczne, ale także autorskie prognozy na najbliższe 5 lat, bazując na wiedzy analityków.
 • Dzięki dopracowanej metodologii przygotowywania modeli prognostycznych, zapewnia wysoką sprawdzalność prognoz.
 • Oferuje bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz komentarzem eksperckim
 • Ułatwia sporządzanie sprawozdań dla zarządu
 • Zawiera autorskie opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej.
 • Ukazuje zestawienie planowanych kluczowych inwestycji o największym wpływie na rozwój poszczególnych segmentów rynku.
 • Analizuje główne firmy wykonawcze działające na polskim rynku budowlanym.
 • Prezentuje autorskie badania koniunktury budowlanej wskazujące przełożenie aktualnych trendów na przyszłe perspektywy.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Zarządy i menadżerowie działów sprzedaży, marketingu, inwestycji oraz rozwoju z takich firm jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
 • Firmy deweloperskie
 • Instytucje finansowe
 • Firmy logistyczne
 • Biura projektowe
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
Spis Treści
 • Metodologia
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym Wartość rynku budowlanego Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie Ceny w budownictwie i sytuacja finansowa firm budowlanych Koniunktura w branży budowlanej Produkcja cementu Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2019-2024

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.