Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

This product is also available in English

Product details

Price:

2 090

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

View Leaflet Free Sample
Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2016 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonemu na potrzeby raportu badaniu pierwotnemu, ten wyczerpujący raport daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce. Badanie skupiło się na postrzeganiu przez firmy obecnej kondycji rynku budowlanego oraz jego perspektywach rozwoju z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego. Zadane w badaniu firmom wykonawczym pytania dotyczą takich kwestii jak: najbardziej perspektywiczne obszary rynku budowlanego, opóźnienia w płatnościach, poziomy marż i portfele zamówień, czynniki ułatwiające i utrudniające prowadzenie działalności, ocena inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ocena wpływu sytuacji politycznej na rynek budowlany, ocena intensywności konkurencji cenowej.
Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2016 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonemu na potrzeby raportu badaniu pierwotnemu, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce. Badanie skupiło się na postrzeganiu przez firmy obecnej kondycji rynku budowlanego oraz jego perspektywach rozwoju z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

 

Zadane w badaniu firmom wykonawczym pytania dotyczą takich kwestii jak: najbardziej perspektywiczne obszary rynku budowlanego, opóźnienia w płatnościach, poziomy marż i portfele zamówień, czynniki ułatwiające i utrudniające prowadzenie działalności, ocena inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ocena wpływu sytuacji politycznej na rynek budowlany, ocena intensywności konkurencji cenowej.

 

 Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku budowlanym w Polsce?

 

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
 • Prognozy rozwoju do 2021 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

 • Wykonawcy budowlani działający lub wchodzący na rynek w Polsce
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy  maszyn budowlanych
 • Projektanci i firmy zarządzające projektami
 • Inwestorzy, analitycy, banki i inni specjaliści z sektora budowlanego

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia

 

 


Jakie informacje zawiera raport ?

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
 • Prognozy rozwoju do 2021 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Wykonawcy budowlani działający lub wchodzący na rynek w Polsce
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy  maszyn budowlanych
 • Projektanci i firmy zarządzające projektami
 • Inwestorzy, analitycy, banki i inni specjaliści z sektora budowlanego

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wielkość rynku budowlanego
  • Produkcja budowlano-montażowa
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Zmiany prawne wpływające na rynek budowlany
  • Otoczenie makroekonomiczne
   • Ocena 2015 roku
   • Prognozy na rok 2016
   • Perspektywa średniookresowa: 2017-2021
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2016-2021
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 220 największych polskich firm budowlanych
  • Wprowadzenie
  • Metodologia obliczania Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR
  • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
   • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR
   • Najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego
   • Zmiany w strukturze branżowej zleceniodawców
   • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności
   • Problemy z wyegzekwowaniem płatności
   • Czynniki ułatwiające prowadzenie działalności
   • Inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020
   • Strategie radzenia sobie z kryzysem
   • Prognozy poziomu cen oraz inwestycji
   • Strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
   • Wiodące marki w parkach maszynowych dużych wykonawców
   • Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską
   • Wpływ sytuacji politycznej na kondycję rynku budowlanego
   • Otoczenie konkurencyjne
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych
   • Struktura firm budowlanych
   • Kryteria decydujące o wyborze podwykonawcy
   • Realizacja kontraktów nierentownych oraz kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego
   • Sytuacja finansowa badanych firm budowlanych
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Projekty związane z ochroną środowiska
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Obiekty hydrotechniczne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2016-2021
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Najnowsze trendy
  • Zasoby mieszkaniowe
  • Budynki i mieszkania oddane do użytku
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
  • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Rekomendacje bankowe
   • Program Mieszkanie+
   • Program Mieszkanie dla Młodych
   • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
   • Fundusz mieszkań na wynajem
  • Ceny mieszkań
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Plany inwestorów indywidualnych
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2016-2021
 • Otoczenie konkurencyjne
  • Konkurencja rynkowa
  • Fuzje i przejęcia
  • Sytuacja finansowa firm
  • Główni wykonawcy
  • Główni producenci materiałów budowlanych
 • Baza 200 planowanych inwestycji budowlanych w Polsce_wrzesień 2016
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Graphs

 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według typu budownictwa (%), 2013-2021
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sektorze mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), 2010-2021
 • Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2014-lipiec 2016
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników, 2009-2016
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla wszystkich firm budowlanych, 2009-2016
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2008-2016
 • Przewidywane zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy, 2008-2016
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) i zmiana (%, r/r), 2008-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2008-2016
 • Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2008-2016
 • Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2008-2016
 • Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2014-sierpień 2016
 • Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Polsce (%), 2007-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), firmy zatrudniające powyżej dziewięciu pracowników, 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), wszystkie podmioty, 2010-2021
 • Udział produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w produkcji budowlano-montażowej wszystkich podmiotów w Polsce (%), 2010-2021
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce w porównaniu do tego samego momentu w roku poprzedzającym badanie (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce w porównaniu do tego samego momentu w 2015 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce w porównaniu do tego samego momentu w 2015 r., według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, 2004-2016
 • Wartość Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR dla poszczególnych segmentów rynku budowlanego w Polsce, III kw. 2013-III kw. 2016
 • Zmiany w strukturze portfeli zamówień firm wykonawczych w Polsce w pierwszym półroczu 2016 r. (%, r/r), w podziale na typ inwestora, III kw. 2016
 • Oczekiwane zmiany w strukturze portfeli zamówień firm wykonawczych w Polsce w 2017 r. (%, r/r), w podziale na typ inwestora, III kw. 2016
 • Udział firm deklarujących opóźnienia w płatnościach w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2016
 • Udział firm deklarujących opóźnienia w płatnościach w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Udział firm deklarujących opóźnienia w płatnościach w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w sektorze budowalnym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w sektorze budowalnym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w sektorze budowalnym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Redukcja zatrudnienia jako metoda walki z kryzysem w sektorze budowlanym w Polsce (%), 2010-2016
 • Prognoza zmiany poziomu cen materiałów budowlanych w Polsce do końca roku (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Prognoza zmiany poziomu cen materiałów budowlanych w Polsce do końca roku, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Prognoza poziomu inwestycji budowlanych w Polsce na najbliższe 12 miesięcy (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Prognoza poziomu inwestycji budowlanych w Polsce na najbliższe 12 miesięcy, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Prognoza poziomu inwestycji budowlanych w Polsce na najbliższe 12 miesięcy, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy budowlane w Polsce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy budowlane w Polsce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy budowlane w Polsce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Główni producenci maszyn, które respondenci deklarują jako dominującą grupę w parku maszynowym wykorzystywanym przez badane firmy w Polsce (%), III kw. 2016
 • Odsetek firm budowlanych biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce (%), III kw. 2005-III kw. 2016
 • Odsetek firm budowlanych biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Odsetek firm budowalnych biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm w inwestycjach kolejowych współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce (%), III kw. 2015-III kw. 2016
 • Udział badanych firm w inwestycjach kolejowych współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Główne powody braku zainteresowania pracami budowlanym na kolei w Polsce (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm w inwestycjach energetycznych/elektroenergetycznych w Polsce (%), III kw. 2015-III kw. 2016
 • Udział badanych firm w inwestycjach energetycznych/elektroenergetycznych w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Główne powody braku zainteresowania pracami budowlanymi dotyczącymi projektów energetycznych/elektroenergetycznych w Polsce (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm budowlanych w Polsce planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r. (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm budowlanych w Polsce planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm budowlanych w Polsce planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r., według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Działania planowane przez badane firmy budowlane w Polsce w ramach strategii po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r. (liczba wskazań), III kw. 2016
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w latach 2016-2017 (%), III kw. 2015-III kw. 2016
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w latach 2016-2017, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w latach 2016-2017, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Negatywny wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę w poszczególnych segmentach budownictwa w Polsce w latach 2016-2017 (%), III kw. 2016
 • Odsetek badanych firm w Polsce obawiających się konkurencji ze strony firm budowlanych z zagranicy (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Odsetek badanych firm w Polsce obawiających się konkurencji firm budowlanych z zagranicy, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Odsetek badanych firm w Polsce obawiających się konkurencji firm budowlanych z zagranicy, według przychodów netto w 2015 r., (%), III kw. 2016
 • Kraje, z których badane firmy najbardziej obawiają się konkurencji w Polsce (%), III kw. 2016
 • Ocena czasu trwania praktyki konkurowania cenami niższymi od kosztów inwestora w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen swoich usług w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen swoich usług w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen swoich usług w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Przychody netto badanych firm budowlanych w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Przychody netto badanych firm budowlanych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wypracowany wynik finansowy badanych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Wypracowany wynik finansowy badanych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wypracowany wynik finansowy badanych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Prognozy wyniku finansowego, który badana firma budowlana w Polsce wypracuje do końca bieżącego roku (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych w Polsce dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych w Polsce dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych w Polsce dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Najważniejsze kryteria decydujące o wyborze podwykonawcy przez firmy budowlane w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Realizacja projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Realizacja projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Przeciętna strata poniesiona w wyniku realizacji projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Działania podejmowane w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Działania podejmowane w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce w porównaniu z rokiem poprzedzającym badanie (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce w porównaniu z 2015 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce na koniec roku w porównaniu do końca roku poprzedzającego badanie (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Prognoza sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce na koniec 2016 r. w porównaniu do końca 2015 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej liczby zamówień w badanych firmach budowlanych w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej liczby zamówień w badanych firmach budowlanych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Zmiana liczby zamówień w badanych firmach budowalnych w Polsce w stosunku do tego samego momentu w 2015 r. (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Zmiana liczby zamówień w badanych firmach budowalnych w Polsce w stosunku do tego samego momentu w 2015 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Zmiana liczby zamówień w ciągu najbliższych 12 miesięcy w badanych firmach budowalnych w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Zmiana liczby zamówień w ciągu najbliższych 12 miesięcy w badanych firmach budowalnych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w Polsce w podziale na inwestycje publiczne i prywatne (%), 2014-2016
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w Polsce w 2015 r. w podziale na inwestycje publiczne i prywatne, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w Polsce w 2015 r. w podziale na inwestycje publiczne i prywatne, według przychodów netto w 2015 r.(%), III kw. 2016
 • Nakłady inwestycyjne w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Polsce (mld zł), 2007-2015
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Polsce w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (km), 2012-2015
 • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (mld zł), 2011-2015
 • Struktura finansowania nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (%), 2011-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł), oraz dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Długość tras zaplanowanych w Programie Budowy Dróg Krajowych w Polsce (km), 2014-2023
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Polsce, liczba obiektów, 2010-2016
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2017
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, na budowę których podpisano umowy (km), 2007-2015
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w fazie budowy (km), stan na koniec roku, 2007-2015
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oddanych do użytkowania (km), 2007-2015
 • Długość tras szybkiego ruchu w budowie w Polsce (km), stan na koniec roku, 2007-2021
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, zakontraktowanych, w budowie oraz oddanych do użytkowania (km), 2007-2021
 • Planowane roczne limity wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi i autostrady (mld zł), oraz dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (mld zł), oraz dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi kolejowe (mld zł), oraz dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Nakłady finansowe na modernizacje i remonty torów w Polsce (mld zł), 2010-2023
 • Liczba wydanych pozwoleń oraz oddanych do użytku obiektów wodnych w Polsce, 2006-2016
 • Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w Polsce (mld zł), 2011-2015
 • Struktura finansowania nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej w Polsce (%), 2011-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji budowli wodnych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2010-2021
 • Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Nowa podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce (tys. m²), 2009-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki przemysłowo-magazynowe (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki handlowo-usługowe (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce w fazie budowy oraz oddana do użytku (tys. m²), 2008-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki biurowe (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Liczba hoteli działających w Polsce, 2011-2016
 • Liczba hoteli działających w Polsce w podziale na poszczególne kategorie, 2013-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki użyteczności publicznej (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2005-I poł. 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2021
 • Udział prac niemieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce (mln szt.), 2007-2017
 • Liczba mieszkań w budowie w Polsce (tys.), 2008-2016
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Struktura oferty mieszkaniowej według deklarowanej przez dewelopera daty oddania projektu (%), II kw. 2011-II kw. 2016
 • Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych przez czołowych deweloperów w Polsce, I poł. 2015-I poł. 2016
 • Dynamika liczby sprzedanych lokali mieszkalnych przez czołowych deweloperów w Polsce (%, r/r), I poł. 2016
 • Średnioroczne ceny mieszkań oferowanych w nowych projektach deweloperskich i uzyskiwane ceny sprzedaży w sześciu głównych miastach Polski (zł/m²), 2008-2015
 • Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce (zł) i dynamika (%, r/r), 2004-2016
 • Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2017
 • Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w Polsce, 2005-2017
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-III kwartał 2016
 • Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-III kwartał 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w sektorze mieszkaniowym w Polsce (mld zł), 2010-2021
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sektorze mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), 2010-2021
 • Udział prac mieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu inwestora (tys.), 2010-2021
 • Wynik finansowy netto w przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce (mld zł), 2007-2016
 • Liczba upadłości w branży budowlanej w Polsce, 2008-2016
 • Wykorzystanie mocy produkcyjnych firm budowlanych w Polsce, ze względu na wielkość firmy (%), 2008-2016
 • Bieżący oraz przyszły stan portfela zamówień w ocenie ogółu firm budowlanych w Polsce (pkt), 2008-2016

Tables

 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2010-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2013-2015
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju budownictwa, 2008-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju obiektów budowlanych, 2012-2015
 • Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2012-2021
 • Surowe średnie wartości dla pytań tworzących Indeks Koniunktury Budowlanej PMR oraz zmiana procentowa, III kw. 2016
 • Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Szacowane przez respondentów opóźnienia w płatnościach w firmach budowlanych w Polsce (%), III kw. 2016
 • Średnie kwoty, które nie zostały wypłacone za realizację robót dodatkowych w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Czynniki ułatwiające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Czynniki ułatwiające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Dominujące segmenty budownictwa w strukturze działalności badanych firm budowlanych w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Dominujące segmenty budownictwa w strukturze działalności badanych firm budowlanych w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Przeciętna marża uzyskana na kontrakcie w badanych firmach budowlanych w Polsce (%), 2015-2017
 • Odsetek prac wykonawczych zlecanych podwykonawcom przez badane firmy budowlane w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Odsetek prac wykonawczych zlecanych podwykonawcom przez badane firmy budowlane w Polsce, według specjalizacji, (%), III kw. 2016
 • Odsetek prac wykonawczych zlecanych podwykonawcom przez badane firmy budowlane w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Budownictwo ochrony środowiska na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Efekty rzeczowe inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Polsce, 2011-2015
 • Budownictwo drogowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Łączne wydatki na drogi krajowe w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Stopień zaawansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce na lata 2014-2023, stan na początek września 2016
 • Główne inwestycje drogowe w Polsce, 2014-2023
 • Udziały wiodących wykonawców drogowych w wartości kontraktów podpisanych z GDDKiA w ramach budżetu na lata 2014-2020, stan na lipiec 2016
 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Harmonogram przetargowy dla nowych projektów kolejowych w Polsce (mld zł), 2015-2019
 • Główne inwestycje kolejowe w Polsce, 2012-2023
 • Budownictwo wodne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Efekty rzeczowe inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w Polsce, 2011-2015
 • Szacunkowe koszty budowy i modernizacji głównych polskich śródlądowych dróg wodnych (mld zł), 2016-2030
 • Główne inwestycje hydrotechniczne w Polsce, 2013-2022
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje energetyczne i przemysłowe w Polsce, 2012-2021
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (%), 2010-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce, 2006-2015
 • Główne inwestycje przemysłowe i magazynowe w Polsce, 2015-2021
 • Budownictwo handlowo-usługowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2011-2017
 • Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2011-2017
 • Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2011-2017
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Polsce, 2013-2021
 • Budownictwo biurowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje biurowe w Polsce, 2014-2024
 • Budownictwo hotelowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Największe sieci hotelowe w Polsce, 2015
 • Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2013-2020
 • Budownictwo użyteczności publicznej na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje w budynki użyteczności publicznej w Polsce, 2014-2021
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (%), 2010-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu budownictwa, 2008-I poł. 2016
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2014-2020
 • Wartość zamówień udzielonych przez polskich zamawiających wykonawcom zagranicznym (mln zł), 2007-2015
 • Najważniejsze przejęcia na polskim rynku materiałów budowlanych, 2011-2016
 • Najważniejsze przejęcia na polskim rynku budowlanym, 2011-2016
 • Kalendarium upadłości najważniejszych firm budowlanych w Polsce, 2011-2016
 • Dane finansowe dotyczące 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2012-2015
Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 090

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2016

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process