Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

View Leaflet Free Sample

Raport ogólnobudowlany dotyczący rynku polskiego wydawany jest rokrocznie przez PMR już od kilkunastu lat. Jest on nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie, nie tylko ogółem, ale także w podziale na kluczowe segmenty i podsegmenty. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego, a także dla ich podsegmentów, bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2019
Other versions: English
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.


Jakie informacje zawiera raport ?

Trendy:

 • zaawansowanie realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu,
 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinnego jak i deweloperskiego,
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy,
 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych.

Specyfika rynku:

 • trendy w kilkunastu najważniejszych podsegmentach budownictwa mocno uzależnione od postępów w planowaniu i realizacji największych inwestycji - raport PMR zawiera zestawienia wszystkich kluczowych inwestycji.

Dane i statystyki z raportu:

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
 • pozwolenia budowlane
 • budynki oddane do użytkowania
 • liczebność firm budowlanych
 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
 • środki UE
 • kredyty mieszkaniowe
 • mieszkania ukończone
 • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych
 • wartość i dynamika PKB

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe
 • budownictwo niemieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, itp.
 • budownictwo inżynieryjne, ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, itp.

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku budowlanego).

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
 • Firmy deweloperskie
 • Instytucje finansowe
 • Firmy logistyczne
 • Biura projektowe
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
 • Organy administracji państwowej i samorządowej

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora.
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej.
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków.
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy.
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej.
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku.
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym.
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2019
Other versions: English
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process