Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample
Raport ogólnobudowlany dotyczący rynku polskiego wydawany jest rokrocznie przez PMR już od kilkunastu lat. Jest on nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie, nie tylko ogółem ale także w podziale na kluczowe segmenty i podsegmenty.
Subscription: 12 months
Publication date: May 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport ogólnobudowlany dotyczący rynku polskiego wydawany jest rokrocznie przez PMR już od kilkunastu lat. Jest on nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie, nie tylko ogółem ale także w podziale na kluczowe segmenty i podsegmenty. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego, a także dla ich podsegmentów, bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.


Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:
 

 • zaawansowanie realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu

 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinnego jak i deweloperskiego

 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy

 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych
   

Specyfika rynku:

trendy w kilkunastu najważniejszych podsegmentach budownictwa mocno uzależnione od postępów w planowaniu i realizacji największych inwestycji - raport PMR zawiera zestawienia wszystkich kluczowych inwestycji.

 

Dane i statystyki z raportu:

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

 • pozwolenia budowlane

 • budynki oddane do użytkowania

 • liczebność firm budowlanych

 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych

 • środki UE

 • kredyty mieszkaniowe

 • mieszkania ukończone

 • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych

 • wartość i dynamika PKB

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe

 • budownictwo niemieszkaniowe ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, itp.

 • budownictwo inżynieryjne ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, itp...

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku budowlanego)

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze

 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych

 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego

 • Firmy deweloperskie

 • Instytucje finansowe

 • Firmy logistyczne

 • Biura projektowe

 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa

 • Organy administracji państwowej i samorządowej

 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora

 • Bieżący dostęp do wszystich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej

 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków

 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy

 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej

 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji majacych największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku

 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym

Jakie informacje zawiera raport ?

Trendy:
 

 • zaawansowanie realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu

 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinnego jak i deweloperskiego

 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy

 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych
   

Specyfika rynku:

trendy w kilkunastu najważniejszych podsegmentach budownictwa mocno uzależnione od postępów w planowaniu i realizacji największych inwestycji - raport PMR zawiera zestawienia wszystkich kluczowych inwestycji.

 

Dane i statystyki z raportu:

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

 • pozwolenia budowlane

 • budynki oddane do użytkowania

 • liczebność firm budowlanych

 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych

 • środki UE

 • kredyty mieszkaniowe

 • mieszkania ukończone

 • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych

 • wartość i dynamika PKB

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe

 • budownictwo niemieszkaniowe ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, itp.

 • budownictwo inżynieryjne ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, itp...

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku budowlanego)

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze

 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych

 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego

 • Firmy deweloperskie

 • Instytucje finansowe

 • Firmy logistyczne

 • Biura projektowe

 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa

 • Organy administracji państwowej i samorządowej

 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora

 • Bieżący dostęp do wszystich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej

 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków

 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy

 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej

 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji majacych największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku

 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wartość rynku budowlanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Otoczenie makroekonomiczne
   • Ocena 2016 roku
   • Prognozy na rok 2017
   • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2022
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Obiekty hydrotechniczne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2017-2022
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
   • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Rekomendacje bankowe
   • Program Mieszkanie+
   • Program Mieszkanie dla Młodych
   • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
   • Fundusz mieszkań na wynajem
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Profile wiodących wykonawców
  • Grupa Budimex
  • Grupa Strabag
  • Grupa Skanska
  • Grupa Polimex-Mostostal
  • Grupa ACS
  • GE Power (wcześniej: Alstom Power)
  • Grupa PBG
  • Grupa Erbud
  • Mostostal Warszawa
  • Grupa Trakcja
  • Grupa Unibep
  • Grupa Elektrobudowa
  • Mota Engil Central Europe
  • Warbud
  • Astaldi Polska
  • IDS-Bud
  • Torpol
  • Grupa Mirbud
  • Grupa Mostostal Zabrze
  • Porr Polska Construction
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Graphs

 • Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2015-marzec 2017
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników, 2010-2017
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla wszystkich firm budowlanych, 2010-2017
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2010-2017
 • Przewidywane zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy, 2010-2017
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) i zmiana (%, r/r), 2010-2017
 • Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2008-2017
 • Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2008-2016
 • Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2008-2016
 • Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2015-marzec 2017
 • Zmiana w produkcji cementu w Polsce (%), 2007-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), firmy zatrudniające powyżej dziewięciu pracowników, 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), wszystkie podmioty, 2011-2022
 • Udział produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w produkcji budowlano-montażowej wszystkich podmiotów w Polsce, 2011-2022
 • Nakłady inwestycyjne w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Polsce (mld zł), 2007-2015
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Polsce w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (km), 2012-2015
 • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (mld zł), 2011-2015
 • Struktura finansowania nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (%), 2011-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Długość tras zaplanowanych w Programie Budowy Dróg Krajowych w Polsce (km), 2014-2023
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Polsce, liczba obiektów, 2010-2016
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2017
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, na budowę których podpisano umowy (km), 2007-2016
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w fazie budowy (km), stan na koniec roku, 2007-2016
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oddanych do użytkowania (km), 2007-2016
 • Planowane roczne limity wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi i autostrady (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi kolejowe (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Nakłady finansowe na modernizacje i remonty torów w Polsce (mld zł), 2010-2023
 • Liczba wydanych pozwoleń oraz oddanych do użytku obiektów wodnych w Polsce, 2006-2016
 • Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w Polsce (mld zł), 2011-2015
 • Struktura finansowania nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej w Polsce (%), 2011-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji budowli wodnych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2011-2022
 • Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Nowoczesna powierzchnia magazynowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki przemysłowo-magazynowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki handlowo-usługowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki biurowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Liczba hoteli działających w Polsce, 2011-2016
 • Liczba hoteli działających w Polsce w podziale na poszczególne kategorie, 2013-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki użyteczności publicznej (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2005-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2011-2022
 • Udział prac niemieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Podstawowe dane o budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2016
 • Podstawowe dane o budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2016
 • Struktura oferty mieszkaniowej według deklarowanej przez dewelopera daty oddania projektu, IV kw. 2012-IV kw. 2016
 • Liczba mieszkań netto zakontraktowanych przez wybranych deweloperów, 2015 i 2016
 • Dynamika liczby lokali mieszkalnych sprzedanych przez czołowych deweloperów w Polsce (%, r/r), 2016
 • Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2017
 • Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w Polsce, 2005-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w sektorze mieszkaniowym w Polsce (mld zł), 2011-2022
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sektorze mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), 2011-2022
 • Udział prac mieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu inwestora (tys.), 2011-2022
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-I kwartał 2017
 • Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-I kwartał 2017

Tables

 • Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2011-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2014-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju budownictwa, 2008-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju obiektów budowlanych, 2012-2016
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Efekty rzeczowe inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Polsce, 2011-2015
 • Budownictwo drogowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Łączne wydatki na drogi krajowe w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Stopień zaawansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce na lata 2014-2023, stan na początek kwietnia 2017
 • Główne inwestycje drogowe w Polsce, 2014-2023
 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Harmonogram przetargowy dla nowych projektów kolejowych w Polsce (mld zł), 2015-2019
 • Główne inwestycje kolejowe w Polsce, 2011-2025
 • Budownictwo wodne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Efekty rzeczowe inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w Polsce, 2011-2015
 • Szacunkowe koszty budowy i modernizacji głównych polskich śródlądowych dróg wodnych (mld zł), 2016-2030
 • Główne inwestycje hydrotechniczne w Polsce, 2013-2025
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje energetyczne i przemysłowe w Polsce, 2012-2023
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według typów obiektów (%), 2011-2022
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według typów obiektów (mld zł), 2011-2016 i 2017-2022
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce, 2006-2015
 • Główne inwestycje przemysłowe i magazynowe w Polsce, 2016-2021
 • Budownictwo handlowo-usługowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2011-2018
 • Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2011-2018
 • Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2011-2018
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Polsce, 2015-2020
 • Budownictwo biurowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje biurowe w Polsce, 2015-2024
 • Budownictwo hotelowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Największe sieci hotelowe w Polsce, 2016
 • Liczba pokoi największych grup hotelowych w Polsce, 2013-2017
 • Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2010-2022
 • Budownictwo użyteczności publicznej na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje w budynki użyteczności publicznej w Polsce, 2015-2022
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (%), 2011-2022
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2011-2016 i 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2015-2022
 • Dane finansowe dotyczące 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Budimex, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Strabag, 2012-2015
 • Główne dane finansowe Grupy Skanska, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy ACS, 2012-2015
 • Główne dane finansowe GE Power w Polsce, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy PBG, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Erbud, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Trakcja, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Unibep, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Mota Engil Central Europe, 2012-2015
 • Główne dane finansowe Warbudu, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Astaldi Polska, 2012-2015
 • Główne dane finansowe IDS-Bud, 2012-2015
 • Główne dane finansowe Grupy Torpol, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mirbud, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Porr Polska Construction, 2012-2015
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: May 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process