Sektor budowlany w Polsce 2018 − Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce 2018 − Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce 2018 − Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Raport jest nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie w podziale na województwa. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, bądź wyznaczaniu celów sprzedażowych. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy wojewódzkie dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego I inżynieryjnego bazują na modelach ekonometrycznych oraz rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje.
Subscription: 12 months
Publication date: October 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport jest nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie w podziale na województwa. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, bądź wyznaczaniu celów sprzedażowych. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy wojewódzkie dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego I inżynieryjnego bazują na modelach ekonometrycznych oraz rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków. Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie

 


What is the content of the report?

Trendy:

 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych w poszczególnych województwach,
   
 • zaawansowanie realizacji programów rządowych według regionów,
   
 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego w województwach,
   
 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych
   
 • Specyfika rynku: trendy w danym regionie mocno uzależnione od realizacji kilku największych inwestycji - analiza PMR bierze te inwestycje pod uwagę.
   

Dane i statystyki z raportu:

 • produkcja budowlano-montażowa
   
 • pozwolenia budowlane
   
 • liczebność firm
   
 • środki UE
   
 • kredyty mieszkaniowe
   
 • mieszkania ukończone
   
 • wolumen rocznie budowanych budynków nie mieszkaniowych
   
 • wolumen wartość i dynamika PKB
   

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe
   
 • budownictwo niemieszkaniowe
   
 • budownictwo inżynieryjne, wraz z ich najważniejszymi podsegmentami.
   
 • Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie wojewódzkie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej według miejsca wykonywania robót (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne)
   
 • 5-letnie prognozy makroekonomiczne według województw, takie jak: dynamika PKB, PKB per capita, demografia, wynagrodzenia.
   
 • Nowe treści w tej edycji: profile województw, liczbowa aktualizacja raportu w 6 miesięcy po wydaniu (wrzesień)

Who benefits from the analysis?

 • Firmy wykonawcze, planujące inwestycje w danym regionie, otwierające  oddziały regionalne lub poszukujący regionalnych partnerów, dostawców materiałów lub podwykonawców.
   
 • Firmy projektowe chcące zaplanować swoją strategię regionalną na najbliższe lata.
   
 • Producenci, dystrybutorzy i firmy wynajmujące maszyny i sprzęt budowlany.
   
 • Producenci i dystrybutorzy wszystkich najważniejszych materiałów budowlanych (cement, beton, kruszywa, instalacje HVAC, oświetlenie, materiały ścienne, chemia budowlana, pokrycia dachowe, drzwi, okna, fasady, termoizolacje, rury, ceramika sanitarna, szkło, asfalt, stal, itp.)
   
 • Pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się zarządzaniem projektami, firmy consultingowe.
   
 • Banki i domy maklerskie, fundusze inwestycyjne.

Why to buy the report?

 

 • Podajemy dane konieczne do budżetowania w ujęciu regionalnym
   
 • Pomagamy w wyznaczeniu celów sprzedażowych dla poszczególnych regionów w perspektywie 5 kolejnych lat, w których regionach Twoja firma może liczyć na największy wzrost sprzedaży
   
 • Dzięki naszym analizom Twoja firma może rozszerzyć działalność na nowe regiony, bądź wzmocnić obecności w danych regionach
   
 • Monitorujemy rynek i wspieramy w tworzeniu wewnętrznych sprawozdań w ujęciu regionalnym
   
 • Przedstawiamy konkurentów Twojej firmy w sektorze budowlanym
Table of Contents

Table of Contents

 • Charakterystyka województw
 • Produkcja budowlano-montażowa w ujęciu regionalnym
  • Liczebność firm
  • Poziom zatrudnienia
  • Poziom wynagrodzenia
  • Prognozy makroekonomiczne na lata 2018-2023
  • Prognozy produkcji budowlanej w latach 2018-2023
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo przemysłu ciężkiego
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2018-2023
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2018-2023
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • ​Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
  • Prognozy produkcji budowlanej w budownictwie mieszkaniowym na lata 2018-2023
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2018-2023
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: October 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process