Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 600

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2017 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniom pierwotnym, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej zarówno ekspertów PMR jak i przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce a także przedstawicieli kilkuset małych firm remontowo-budowlanych (zatrudniających mniej niż 10 pracowników).

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2017 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniom pierwotnym, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej zarówno ekspertów PMR jak i przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce a także przedstawicieli kilkuset małych firm remontowo-budowlanych (zatrudniających mniej niż 10 pracowników). Dzięki przeprowadzonym badaniom, raport konfrontuje obecne trendy z segmentach małych oraz dużych podmiotów budowlanych. Badania skupiają się na postrzeganiu przez firmy obecnej kondycji rynku budowlanego oraz jego perspektyw rozwoju z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

 

Zadane w badaniu firmom wykonawczym pytania dotyczą takich kwestii jak: najbardziej perspektywiczne obszary rynku budowlanego, opóźnienia w płatnościach, poziomy marż i portfele zamówień, czynniki ułatwiające i utrudniające prowadzenie działalności, ocena inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ocena wpływu sytuacji politycznej na rynek budowlany, ocena intensywności konkurencji cenowej.

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Premiera w/w raportu będzie miała miejsce podczas branżowego FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2018
wspólnego dorocznego spotkania wykonawców, deweloperów, dystrybutorów i producentów materiałów budowlanych.

Wydarzenie ma miejsce 12 października 2017 w Warszawie a jego uczestnicy mają możliwość otrzymania w pierwszej kolejności i specjalnej cenie, niepublikowanych jeszcze danych pochodzących z tej najnowszej analizy PMR.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
   
 • Prognozy rozwoju do 2022 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
   
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
   
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
   
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
   
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
   
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)
   
 • Profile 20 największych firm wykonawczych działających w Polsce

 

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
   
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
   
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy deweloperskie
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Biura projektowe
   
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora
   
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej
   
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków
   
 • Wartościowe źródło wiedzy przy planowaniu strategii i ścieżek rozwoju/inwestycji w Państwa firmie
   
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
   
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej
   
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku
   
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym: podstawowe dane finansowe, najnowsze kontrakty, strategia na najbliższe lata
   
 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
   
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
   
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
   
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
   
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęci

 


Jakie informacje zawiera raport ?

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
   
 • Prognozy rozwoju do 2022 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
   
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
   
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
   
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
   
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
   
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)
   
 • Profile 20 największych firm wykonawczych działających w Polsce

Kto skorzysta z tej analizy?

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
   
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
   
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy deweloperskie
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Biura projektowe
   
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora
   
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej
   
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków
   
 • Wartościowe źródło wiedzy przy planowaniu strategii i ścieżek rozwoju/inwestycji w Państwa firmie
   
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
   
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej
   
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku
   
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym: podstawowe dane finansowe, najnowsze kontrakty, strategia na najbliższe lata
   
 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
   
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
   
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
   
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
   
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęci

 

Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wartość rynku budowlanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Otoczenie makroekonomiczne
   • Ocena 2016 roku
   • Prognozy na rok 2017
   • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2022
 • Wartość rynku budowlanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
 • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
 • Koniunktura w branży budowlanej
 • Produkcja cementu
 • Otoczenie makroekonomiczne
  • Ocena 2016 roku
  • Prognozy na rok 2017
  • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
 • Ocena 2016 roku
 • Prognozy na rok 2017
 • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2022
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanych
  • Metodologia
  • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
   • Indeks Koniunktury Budowlanej
   • Bieżąca ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
   • Prognozy dotyczące kondycji na polskim rynku budowlanym
   • Najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego
   • Zmiany w strukturze grup inwestorów
   • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności
   • Wpływ mechanizmu odwróconego VAT na sytuację firm budowlanych
   • Opóźnienia w płatnościach
   • Inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020
   • Strategie radzenia sobie z kryzysem
   • Ceny materiałów budowlanych – obecna sytuacja i prognozy
   • Ceny usług budowlanych
   • Strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
   • Prognozy poziomu inwestycji
   • Główne marki maszyn i urządzeń budowlanych
   • Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską
   • Wpływ sytuacji politycznej na koniunkturę rynku budowlanego
   • Otoczenie konkurencyjne
   • Zakup materiałów budowlanych w małych firmach budowlanych
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa małych i dużych firm budowlanych
   • Struktura zleceń budowlanych
   • Kondycja finansowa firm budowlanych
   • Sytuacja finansowa oraz liczba zamówień na prace budowlane
   • Prognoza dotycząca sytuacji finansowej oraz liczby zamówień
   • Zmiana poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych
   • Zagraniczni pracownicy w firmach budowlanych
   • Współpraca z podwykonawcami
   • Realizacja kontraktów nierentownych oraz kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego
 • Metodologia
 • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
  • Indeks Koniunktury Budowlanej
  • Bieżąca ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
  • Prognozy dotyczące kondycji na polskim rynku budowlanym
  • Najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego
  • Zmiany w strukturze grup inwestorów
  • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności
  • Wpływ mechanizmu odwróconego VAT na sytuację firm budowlanych
  • Opóźnienia w płatnościach
  • Inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020
  • Strategie radzenia sobie z kryzysem
  • Ceny materiałów budowlanych – obecna sytuacja i prognozy
  • Ceny usług budowlanych
  • Strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
  • Prognozy poziomu inwestycji
  • Główne marki maszyn i urządzeń budowlanych
  • Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską
  • Wpływ sytuacji politycznej na koniunkturę rynku budowlanego
  • Otoczenie konkurencyjne
  • Zakup materiałów budowlanych w małych firmach budowlanych
 • Indeks Koniunktury Budowlanej
 • Bieżąca ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
 • Prognozy dotyczące kondycji na polskim rynku budowlanym
 • Najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego
 • Zmiany w strukturze grup inwestorów
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności
 • Wpływ mechanizmu odwróconego VAT na sytuację firm budowlanych
 • Opóźnienia w płatnościach
 • Inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020
 • Strategie radzenia sobie z kryzysem
 • Ceny materiałów budowlanych – obecna sytuacja i prognozy
 • Ceny usług budowlanych
 • Strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
 • Prognozy poziomu inwestycji
 • Główne marki maszyn i urządzeń budowlanych
 • Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską
 • Wpływ sytuacji politycznej na koniunkturę rynku budowlanego
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Zakup materiałów budowlanych w małych firmach budowlanych
 • Charakterystyka i sytuacja rynkowa małych i dużych firm budowlanych
  • Struktura zleceń budowlanych
  • Kondycja finansowa firm budowlanych
  • Sytuacja finansowa oraz liczba zamówień na prace budowlane
  • Prognoza dotycząca sytuacji finansowej oraz liczby zamówień
  • Zmiana poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych
  • Zagraniczni pracownicy w firmach budowlanych
  • Współpraca z podwykonawcami
  • Realizacja kontraktów nierentownych oraz kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego
 • Struktura zleceń budowlanych
 • Kondycja finansowa firm budowlanych
 • Sytuacja finansowa oraz liczba zamówień na prace budowlane
 • Prognoza dotycząca sytuacji finansowej oraz liczby zamówień
 • Zmiana poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych
 • Zagraniczni pracownicy w firmach budowlanych
 • Współpraca z podwykonawcami
 • Realizacja kontraktów nierentownych oraz kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Obiekty hydrotechniczne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2017-2022
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Transport drogowy
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Transport kolejowy
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Obiekty hydrotechniczne
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Inwestycje przemysłu ciężkiego
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2017-2022
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Budownictwo biurowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Budownictwo hotelowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2017-2022
 • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
   • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Program Mieszkanie+
   • Program Mieszkanie dla Młodych
   • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Budynki jednorodzinne
 • Budynki wielomieszkaniowe
  • Główne inwestycje
 • Główne inwestycje
 • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
  • Program Mieszkanie+
  • Program Mieszkanie dla Młodych
  • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
 • Program Mieszkanie+
 • Program Mieszkanie dla Młodych
 • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
 • Kredyty mieszkaniowe
 • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Profile wiodących wykonawców
  • Grupa Budimex
  • Grupa Skanska
  • Grupa Strabag
  • Grupa Polimex-Mostostal
  • GE Power (wcześniej: Alstom Power)
  • Grupa ACS
  • Grupa PBG
  • Grupa Erbud
  • Mostostal Warszawa
  • Grupa Trakcja
  • Grupa Unibep
  • Grupa Elektrobudowa
  • Warbud
  • Astaldi Polska
  • IDS-Bud
  • Grupa Mostostal Zabrze
  • Mota Engil Central Europe
  • Grupa Mirbud
  • Torpol
  • Porr Polska Construction
 • Grupa Budimex
 • Grupa Skanska
 • Grupa Strabag
 • Grupa Polimex-Mostostal
 • GE Power (wcześniej: Alstom Power)
 • Grupa ACS
 • Grupa PBG
 • Grupa Erbud
 • Mostostal Warszawa
 • Grupa Trakcja
 • Grupa Unibep
 • Grupa Elektrobudowa
 • Warbud
 • Astaldi Polska
 • IDS-Bud
 • Grupa Mostostal Zabrze
 • Mota Engil Central Europe
 • Grupa Mirbud
 • Torpol
 • Porr Polska Construction
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2011-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2014-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju budownictwa, 2008-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju obiektów budowlanych, 2013-I poł. 2017
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Surowe średnie wartości dla pytań tworzących Duży Indeks Koniunktury Budowlanej PMR oraz zmiana procentowa (%), III kw. 2016-III kw. 2017
 • Surowe średnie wartości dla pytań tworzących Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, firmy duże i małe, III kw. 2017
 • Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2017
 • Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce (%), 2014-2017
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Szacowane przez respondentów opóźnienia w płatnościach w firmach budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku budowlanym w Polsce (%), 2014-2017
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku budowlanym w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Przeciętna marża uzyskana na kontrakcie przez duże firmy budowlane w Polsce (%) w latach 2016-2018
 • Odsetek prac wykonawczych zlecanych podwykonawcom budowlanym w Polsce (%), 2014-2017
 • Odsetek prac wykonawczych zlecanych podwykonawcom budowlanym w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Najważniejsze kryteria decydujące o wyborze podwykonawcy przez firmy budowlane w Polsce (%), 2015-2017
 • Najważniejsze kryteria decydujące o wyborze podwykonawcy przez firmy budowlane w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Działania podejmowane przez firmy budowlane w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego w Polsce (%), 2015-2017
 • Działania podejmowane przez firmy budowlane w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Budownictwo drogowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje drogowe w Polsce, 2015-2025
 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje kolejowe w Polsce, 2016-2025
 • Budownictwo wodne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Szacunkowe koszty budowy i modernizacji głównych polskich śródlądowych dróg wodnych (mld zł), 2016-2030
 • Główne inwestycje hydrotechniczne w Polsce, 2015-2025
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje energetyczne i przemysłowe w Polsce, 2012-2023
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według typów obiektów (%), 2011-2022
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według typów obiektów (mld zł), 2011-2016 i 2017-2022
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje przemysłowe i magazynowe w Polsce, 2016-2021
 • Budownictwo handlowo-usługowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2011-2018
 • Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2011-2018
 • Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2011-2018
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Polsce, 2015-2022
 • Budownictwo biurowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje biurowe w Polsce, 2016-2024
 • Budownictwo hotelowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Największe sieci hotelowe w Polsce, I poł. 2017
 • Liczba pokoi największych grup hotelowych w Polsce, 2013-2017
 • Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2015-2026
 • Budownictwo użyteczności publicznej na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje w budynki użyteczności publicznej w Polsce, 2015-2022
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (%), 2011-2022
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2011-2016 i 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2016-2026
 • Dane finansowe dotyczące 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Budimex, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Skanska, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Strabag, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2012-2016
 • Główne dane finansowe GE Power w Polsce, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy ACS, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy PBG, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Erbud, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Trakcja, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Unibep, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Warbudu, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Astaldi Polska, 2012-2015
 • Główne dane finansowe IDS-Bud, 2012-2015
 • Główne dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Mota Engil Central Europe, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mirbud, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Torpol, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Porr Polska Construction, 2012-2015


List of graphs

 

 • Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2015-lipiec 2017
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników, 2010-2017
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla wszystkich firm budowlanych, 2010-2017
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2010-2017
 • Przewidywane zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy (pkt), 2010-2017
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) i zmiana (%, r/r), 2010-2017
 • Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2008-2017
 • Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2010-2017
 • Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2010-2017
 • Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2015-lipiec 2017
 • Zmiana w produkcji cementu w Polsce (%), 2007-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%) w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników, 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%) dla wszystkich podmiotów, 2011-2022
 • Udział produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w produkcji budowlano-montażowej wszystkich podmiotów w Polsce (%), 2011-2022
 • Wartość Dużego Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR, III kw. 2004-III kw. 2017
 • Wartość Dużego i Małego Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR, III kw. 2017
 • Wartość Dużego Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR dla poszczególnych segmentów rynku budowlanego w Polsce, III kw. 2013-III kw. 2017
 • Wartość Małego Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR dla poszczególnych segmentów rynku budowlanego w Polsce, III kw. 2017
 • Wartość Małego Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR dla poszczególnych typów specjalizacji budowlanych w Polsce, III kw. 2017
 • Wartość Małego Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR według regionów w Polsce, III kw. 2017
 • Wartość Małego Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR dla największych miast w Polsce, III kw. 2017
 • Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce – perspektywa małych i dużych firm budowlanych (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce (%), 2014-2017
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w porównaniu do tego samego momentu w roku poprzedzającym badanie (%), 2014-2017
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w porównaniu do tego samego momentu w 2016 r. w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w porównaniu do tego samego momentu w 2016 r. w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce – perspektywa małych i dużych firm budowlanych (%), III kw. 2017
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce (%), 2014-2017
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Zmiany w strukturze portfeli zamówień firm wykonawczych w Polsce w pierwszym półroczu 2017 r., w podziale na typ inwestora (%), III kw. 2017
 • Oczekiwane zmiany w strukturze portfeli zamówień firm wykonawczych w Polsce w 2018 r., w podziale na typ inwestora (%), III kw. 2017
 • Zmiany w strukturze portfeli zamówień małych firm budowlanych w Polsce, w podziale na segment budownictwa (%), III kw. 2017
 • Zmiany w strukturze portfeli zamówień małych firm budowlanych w Polsce, w podziale na charakter prac (%), III kw. 2017
 • Zmiany w strukturze portfeli zamówień małych firm budowlanych w Polsce, w podziale na typ inwestora (%), III kw. 2017
 • Zaobserwowany wzrost zatorów płatniczych w związku z wprowadzeniem mechanizmu odwróconego obciążenia w zakresie rozliczenia VAT na usługi budowlane w Polsce (%), III kw. 2017
 • Zaobserwowany wzrost zatorów płatniczych w związku z wprowadzeniem mechanizmu odwróconego obciążenia w zakresie rozliczenia VAT na usługi budowlane w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Udział firm budowlanych w Polsce deklarujących opóźnienia w płatnościach (%), III kw. 2017
 • Udział firm budowlanych w Polsce deklarujących opóźnienia w płatnościach, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Udział firm budowlanych w Polsce deklarujących opóźnienia w płatnościach, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w Polsce (%), 2014-2017
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Udział średnich kwot, które nie zostały wypłacone za realizację robót dodatkowych w Polsce (%), 2014-2017
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce (%), 2014-2017
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce (%), 2015-2017
 • Redukcja zatrudnienia jako środek walki z kryzysem w sektorze budowlanym w Polsce (%), 2010-2017
 • Zmiana poziomu cen materiałów budowlanych w Polsce w pierwszej połowie 2017 r. (%), III kw. 2017
 • Zmiana poziomu cen materiałów budowlanych w Polsce w pierwszej połowie 2017 r., według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Prognoza zmiany poziomu cen materiałów budowlanych w Polsce do końca roku (%), III kw. 2017
 • Prognoza zmiany poziomu cen materiałów budowlanych w Polsce do końca roku (%), 2014-2017
 • Prognoza zmiany poziomu cen materiałów budowlanych do końca roku w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Prognoza zmiany poziomu cen materiałów budowlanych do końca roku w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Kategorie materiałów budowlanych, dla których prognozowany jest wzrost cen w Polsce (%), III kw. 2017
 • Strategie podejmowane na podstawie prognoz cen materiałów budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Plany badanych firm dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen własnych usług budowlanych w Polsce, według rodzaju firm (%), III kw. 2017
 • Plany badanych firm dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen własnych usług budowlanych w Polsce (%), 2014-2017
 • Plany badanych dużych firm dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen własnych usług budowlanych w Polsce, według segmentu rynku (%), III kw. 2017
 • Plany badanych małych firm dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen własnych usług budowlanych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Plany badanych firm dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen własnych usług budowlanych w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Prognoza firm budowlanych dotycząca poziomu inwestycji na najbliższe 12 miesięcy w Polsce (%), 2014-2017
 • Prognoza firm budowlanych dotycząca poziomu inwestycji na najbliższe 12 miesięcy w Polsce, według segmentu rynku (%), III kw. 2017
 • Prognoza firm budowlanych dotycząca poziomu inwestycji na najbliższe 12 miesięcy w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Główni producenci maszyn, które respondenci deklarują jako dominującą grupę w parku maszynowym wykorzystywanym przez badane firmy w Polsce (%), III kw. 2016 i III kw. 2017
 • Odsetek firm budowlanych biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce (%), 2005-2017
 • Odsetek firm budowlanych biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według segmentu rynku (%), III kw. 2017
 • Udział badanych firm w inwestycjach kolejowych współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce (%), 2015-2017
 • Udział badanych firm w inwestycjach energetycznych/elektroenergetycznych współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce (%), 2015-2017
 • Udział badanych firm w inwestycjach kolejowych współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Udział badanych firm w inwestycjach energetycznych/elektroenergetycznych współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Główne powody braku zainteresowania wśród badanych firm pracami budowlanym na kolei w Polsce (%), III kw. 2017
 • Główne powody braku zainteresowania wśród badanych firm pracami budowlanym dotyczącymi projektów energetycznych/elektroenergetycznych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Udział badanych firm planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r. w Polsce (%), 2016-2017
 • Udział badanych firm planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r. w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Udział badanych firm planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r. w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Udział badanych firm planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r. w Polsce (liczba wskazań), III kw. 2017
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w latach 2017-2018 (%), III kw. 2017
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach (%), 2015-2017
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach, według segmentu rynku (%), III kw. 2017
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Negatywny wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę w poszczególnych segmentach budownictwa w Polsce w najbliższych latach (liczba odpowiedzi), III kw. 2017
 • Pozytywny wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę w poszczególnych segmentach budownictwa w Polsce w najbliższych latach (liczba wskazań), III kw. 2017
 • Odsetek badanych firm obawiających się konkurencji firm budowlanych z zagranicy w Polsce (%), 2014-2017
 • Odsetek badanych firm obawiających się konkurencji firm budowlanych z zagranicy w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Odsetek badanych firm obawiających się konkurencji firm budowlanych z zagranicy w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Kraje, z których badane firmy najbardziej obawiają się konkurencji w Polsce (%), III kw. 2017
 • Ocena czasu trwania praktyki konkurowania cenami niższymi od kosztów inwestora w Polsce (%), 2014-2017
 • Ocena czasu trwania praktyki konkurowania cenami niższymi od kosztów inwestora w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Najczęściej wybierane miejsca zakupu materiałów budowlanych przez małe firmy w Polsce (%), III kw. 2017
 • Najczęściej wybierane miejsca zakupu materiałów budowlanych przez małe firmy w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Najczęściej wybierane miejsca zakupu materiałów budowlanych przez małe firmy w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Zmiana popularności kanałów dystrybucji materiałów budowlanych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), III kw. 2017
 • Czynniki decydujące o wyborze miejsca zakupu materiałów budowlanych przez badane firmy w Polsce (%), III kw. 2017
 • Czynniki decydujące o wyborze miejsca zakupu materiałów budowlanych przez badane firmy w Polsce, według segmentu rynku (%), III kw. 2017
 • Czynniki decydujące o wyborze miejsca zakupu materiałów budowlanych przez badane firmy w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Dominujące segmenty budownictwa w największych firmach budowlanych w Polsce (%), 2014-2017
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w podziale na inwestycje publiczne i prywatne w Polsce (%), 2016-2018
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w 2017 r., w podziale na inwestycje publiczne i prywatne w Polsce, według segmentu rynku (%), III kw. 2017
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w 2017 r., według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Dominujące segmenty budownictwa w małych firmach budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Dominujące segmenty budownictwa w małych firmach budowlanych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Udział nowego budownictwa w małych firmach budowlanych w Polsce w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Udział nowego budownictwa w małych firmach budowlanych w Polsce, według typu wykonywanych prac w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Zleceniodawcy prac budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Zleceniodawcy prac budowlanych w Polsce, według typu prac budowlanych (%), III kw. 2017
 • Miejsca realizacji prac budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Przychody netto dużych firm budowlanych w Polsce (%), 2014-2017
 • Przychody netto dużych firm budowlanych w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Przychody netto małych firm budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Przychody netto małych firm budowlanych w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Wypracowany wynik finansowy dużych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie (%), 2014-2017
 • Wypracowany wynik finansowy dużych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Wypracowany wynik finansowy dużych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Prognozy wyniku finansowego, który badana firma budowlana w Polsce wypracuje do końca roku (%), 2014-2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej małych i dużych firm budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce (%), 2014-2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firm budowlanych w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej małych firm budowlanych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce w porównaniu z rokiem poprzedzającym badanie (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej dużych firm budowlanych w Polsce w porównaniu z rokiem poprzedzającym badanie (%), 2014-2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej małych firm budowlanych w Polsce w porównaniu z rokiem poprzedzającym badanie, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce w porównaniu z 2016 r., według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnego poziomu zamówień w badanych firmach budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnego poziomu zamówień w dużych firmach budowlanych w Polsce (%), 2014-2017
 • Ocena obecnego poziomu zamówień w dużych firmach budowlanych w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Ocena obecnego poziomu zamówień w małych firmach budowlanych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Zmiana poziomu zamówień w dużych firmach budowlanych w Polsce w stosunku do tego samego okresu w roku poprzedzającym badanie (%), 2014-2017
 • Zmiana poziomu zamówień w dużych firmach budowlanych w Polsce w stosunku do tego samego okresu w 2016 r., według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Ocena sytuacji finansowej badanej firmy budowlanej w Polsce na koniec roku w porównaniu do końca roku poprzedzającego badanie (%), 2014-2017
 • Ocena sytuacji finansowej małych i dużych firm budowlanych w Polsce na koniec roku w porównaniu do końca roku poprzedzającego (%), III kw. 2017
 • Ocena sytuacji finansowej badanej firmy budowlanej w Polsce na koniec 2017 r. w porównaniu do końca 2016 r., według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Zmiana liczby zamówień badanej firmy budowlanej w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce (%), 2014-2017
 • Zmiana liczby zamówień badanej firmy budowlanej w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Plany dużych i małych firm budowlanych dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce (%), III kw. 2017
 • Plany dużych firm budowlanych dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce (%), 2014-2017
 • Plany firm budowlanych dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Plany małych firm budowlanych dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2017
 • Plany dużych firm budowlanych dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, według przychodów netto w 2016 r. (%), III kw. 2017
 • Zatrudnienie pracowników z zagranicy w małych i dużych firmach budowlanych w Polsce (%), III kw. 2017
 • Zatrudnienie obcokrajowców w największych firmach budowlanych działających w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Plany badanych dużych i małych firm budowlanych dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce (%), III kw. 2017
 • Plany badanych dużych firm budowlanych dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Realizacja projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce (%), 2014-2017
 • Realizacja projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce, według segmentów rynku (%), III kw. 2017
 • Przeciętna strata poniesiona w wyniku realizacji projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce (%), 2014-2017
 • Nakłady inwestycyjne w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Polsce (mld zł), 2007-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w Polsce, liczba obiektów, 2010-2016
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2017
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, na budowę których podpisano umowy (km), 2007-2016
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w fazie budowy (km), stan na koniec roku, 2007-2016
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oddanych do użytkowania (km), 2007-2016
 • Planowane roczne limity wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2015-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: drogi i autostrady (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, zakontraktowanych, w budowie oraz oddanych do użytkowania (km), 2007-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: drogi kolejowe (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Nakłady finansowe na modernizacje i remonty torów w Polsce (mld zł), 2010-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji budowli wodnych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2011-2022
 • Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2007-I poł. 2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2007-I poł. 2017
 • Nowoczesna powierzchnia magazynowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: budynki przemysłowo-magazynowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2007-I poł. 2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2007-I poł. 2017
 • Nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: budynki handlowo-usługowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki biurowe, według liczby budynków, 2007-I poł. 2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2007-I poł. 2017
 • Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: budynki biurowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Liczba hoteli działających w Polsce, 2011-2016
 • Liczba hoteli działających w Polsce w podziale na poszczególne kategorie, 2013-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2007-I poł. 2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2007-I poł. 2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki użyteczności publicznej, według liczby budynków, 2007-I poł. 2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki użyteczności publicznej, według powierzchni budynków (tys. m²), 2007-I poł. 2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: budynki użyteczności publicznej (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2007-I poł. 2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce: nowe budynki niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2007-I poł. 2017
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2011-2022
 • Udział prac niemieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Podstawowe dane o budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Podstawowe dane o budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Struktura oferty mieszkaniowej w Polsce według deklarowanej przez dewelopera daty oddania projektu (%), II kw. 2011-II kw. 2017
 • Liczba mieszkań netto zakontraktowanych przez wybranych deweloperów w Polsce, I poł. 2016 i I poł. 2017
 • Dynamika liczby lokali mieszkalnych sprzedanych przez czołowych deweloperów w Polsce (%, r/r), I poł. 2017
 • Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2017
 • Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w Polsce, 2005-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w sektorze mieszkaniowym w Polsce (mld zł), 2011-2022
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sektorze mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), 2011-2022
 • Udział prac mieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu inwestora (tys.), 2011-2022
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2008-III kw. 2017
 • Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2008-III kw. 2017

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 600

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process