Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 600

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2017 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniom pierwotnym, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej zarówno ekspertów PMR jak i przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce a także przedstawicieli kilkuset małych firm remontowo-budowlanych (zatrudniających mniej niż 10 pracowników).

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2017 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniom pierwotnym, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej zarówno ekspertów PMR jak i przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce a także przedstawicieli kilkuset małych firm remontowo-budowlanych (zatrudniających mniej niż 10 pracowników). Dzięki przeprowadzonym badaniom, raport konfrontuje obecne trendy z segmentach małych oraz dużych podmiotów budowlanych. Badania skupiają się na postrzeganiu przez firmy obecnej kondycji rynku budowlanego oraz jego perspektyw rozwoju z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

 

Zadane w badaniu firmom wykonawczym pytania dotyczą takich kwestii jak: najbardziej perspektywiczne obszary rynku budowlanego, opóźnienia w płatnościach, poziomy marż i portfele zamówień, czynniki ułatwiające i utrudniające prowadzenie działalności, ocena inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ocena wpływu sytuacji politycznej na rynek budowlany, ocena intensywności konkurencji cenowej.

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Premiera w/w raportu będzie miała miejsce podczas branżowego FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2018
wspólnego dorocznego spotkania wykonawców, deweloperów, dystrybutorów i producentów materiałów budowlanych.

Wydarzenie ma miejsce 12 października 2017 w Warszawie a jego uczestnicy mają możliwość otrzymania w pierwszej kolejności i specjalnej cenie, niepublikowanych jeszcze danych pochodzących z tej najnowszej analizy PMR.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
   
 • Prognozy rozwoju do 2022 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
   
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
   
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
   
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
   
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
   
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)
   
 • Profile 20 największych firm wykonawczych działających w Polsce

 

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
   
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
   
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy deweloperskie
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Biura projektowe
   
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora
   
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej
   
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków
   
 • Wartościowe źródło wiedzy przy planowaniu strategii i ścieżek rozwoju/inwestycji w Państwa firmie
   
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
   
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej
   
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku
   
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym: podstawowe dane finansowe, najnowsze kontrakty, strategia na najbliższe lata
   
 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
   
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
   
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
   
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
   
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęci

 


Jakie informacje zawiera raport ?

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
   
 • Prognozy rozwoju do 2022 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
   
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
   
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
   
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
   
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
   
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)
   
 • Profile 20 największych firm wykonawczych działających w Polsce

Kto skorzysta z tej analizy?

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
   
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
   
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy deweloperskie
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Biura projektowe
   
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora
   
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej
   
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków
   
 • Wartościowe źródło wiedzy przy planowaniu strategii i ścieżek rozwoju/inwestycji w Państwa firmie
   
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
   
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej
   
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku
   
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym: podstawowe dane finansowe, najnowsze kontrakty, strategia na najbliższe lata
   
 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
   
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
   
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
   
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
   
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęci

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 600

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process