Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Raport ogólnobudowlany dotyczący rynku polskiego wydawany jest rokrocznie przez PMR już od kilkunastu lat. Jest on nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie, nie tylko ogółem ale także w podziale na kluczowe segmenty i podsegmenty. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego, a także dla ich podsegmentów, bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.

Subscription: 12 months
Publication date: May 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.


Jakie informacje zawiera raport ?

Trendy:

 • zaawansowanie realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu
 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinnego jak i deweloperskiego
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy
 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych

Specyfika rynku:

 • trendy w kilkunastu najważniejszych podsegmentach budownictwa mocno uzależnione od postępów w planowaniu i realizacji największych inwestycji - raport PMR zawiera zestawienia wszystkich kluczowych inwestycji

Dane i statystyki z raportu:

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
 • pozwolenia budowlane
 • budynki oddane do użytkowania
 • liczebność firm budowlanych
 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
 • środki UE
 • kredyty mieszkaniowe
 • mieszkania ukończone
 • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych
 • wartość i dynamika PKB

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe
 • budownictwo niemieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, itp.
 • budownictwo inżynieryjne, ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, itp.

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku budowlanego)

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
 • Firmy deweloperskie
 • Instytucje finansowe
 • Firmy logistyczne
 • Biura projektowe
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
 • Organy administracji państwowej i samorządowej

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora
 • Bieżący dostęp do wszystich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji majacych największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wartość rynku budowlanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny w budownictwie i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Otoczenie makroekonomiczne
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2023
 • Wartość rynku budowlanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
 • Ceny w budownictwie i sytuacja finansowa firm budowlanych
 • Koniunktura w branży budowlanej
 • Produkcja cementu
 • Otoczenie makroekonomiczne
 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2023
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2018-2023
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Transport drogowy
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Transport kolejowy
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Inwestycje przemysłu ciężkiego
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2018-2023
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2022
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Budownictwo biurowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Budownictwo hotelowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2022
 • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
   • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Program wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
   • Rządowa część programu Mieszkanie+: mieszkania realizowane w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN)
   • Komercyjna część programu Mieszkanie+, tzw. Mieszkania dla Rozwoju
   • Koniec programu Mieszkanie dla Młodych
   • Fundusz Mieszkań na Wynajem – wygaszenie
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Ceny mieszkań
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Budynki jednorodzinne
 • Budynki wielomieszkaniowe
  • Główne inwestycje
 • Główne inwestycje
 • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
  • Program wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  • Rządowa część programu Mieszkanie+: mieszkania realizowane w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN)
  • Komercyjna część programu Mieszkanie+, tzw. Mieszkania dla Rozwoju
  • Koniec programu Mieszkanie dla Młodych
  • Fundusz Mieszkań na Wynajem – wygaszenie
 • Program wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 • Rządowa część programu Mieszkanie+: mieszkania realizowane w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN)
 • Komercyjna część programu Mieszkanie+, tzw. Mieszkania dla Rozwoju
 • Koniec programu Mieszkanie dla Młodych
 • Fundusz Mieszkań na Wynajem – wygaszenie
 • Kredyty mieszkaniowe
 • Ceny mieszkań
 • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Profile wiodących wykonawców
  • Grupa Budimex
  • Grupa Skanska
  • Grupa Strabag
  • Grupa Polimex-Mostostal
  • GE Power (wcześniej: Alstom Power)
  • Grupa ACS
  • Grupa PBG
  • Grupa Erbud
  • Grupa Unibep
  • Grupa Trakcja
  • Mostostal Warszawa
  • Warbud
  • Grupa Elektrobudowa
  • Mota Engil Central Europe
  • Astaldi Polska
  • Grupa Mirbud
  • Torpol
  • Porr Polska Construction
  • Grupa Mostostal Zabrze
  • IDS-Bud
 • Grupa Budimex
 • Grupa Skanska
 • Grupa Strabag
 • Grupa Polimex-Mostostal
 • GE Power (wcześniej: Alstom Power)
 • Grupa ACS
 • Grupa PBG
 • Grupa Erbud
 • Grupa Unibep
 • Grupa Trakcja
 • Mostostal Warszawa
 • Warbud
 • Grupa Elektrobudowa
 • Mota Engil Central Europe
 • Astaldi Polska
 • Grupa Mirbud
 • Torpol
 • Porr Polska Construction
 • Grupa Mostostal Zabrze
 • IDS-Bud
 • Metodologia
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wartość rynku budowlanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny w budownictwie i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Otoczenie makroekonomiczne
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2023
 • Wartość rynku budowlanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
 • Ceny w budownictwie i sytuacja finansowa firm budowlanych
 • Koniunktura w branży budowlanej
 • Produkcja cementu
 • Otoczenie makroekonomiczne
 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2023
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2018-2023
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Transport drogowy
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Transport kolejowy
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Inwestycje przemysłu ciężkiego
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2018-2023
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2022
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Budownictwo biurowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Budownictwo hotelowe
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2022
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2022
 • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2018-2023
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2018-2023
 • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
   • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Program wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
   • Rządowa część programu Mieszkanie+: mieszkania realizowane w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN)
   • Komercyjna część programu Mieszkanie+, tzw. Mieszkania dla Rozwoju
   • Koniec programu Mieszkanie dla Młodych
   • Fundusz Mieszkań na Wynajem – wygaszenie
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Ceny mieszkań
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Budynki jednorodzinne
 • Budynki wielomieszkaniowe
  • Główne inwestycje
 • Główne inwestycje
 • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
  • Program wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  • Rządowa część programu Mieszkanie+: mieszkania realizowane w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN)
  • Komercyjna część programu Mieszkanie+, tzw. Mieszkania dla Rozwoju
  • Koniec programu Mieszkanie dla Młodych
  • Fundusz Mieszkań na Wynajem – wygaszenie
 • Program wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 • Rządowa część programu Mieszkanie+: mieszkania realizowane w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN)
 • Komercyjna część programu Mieszkanie+, tzw. Mieszkania dla Rozwoju
 • Koniec programu Mieszkanie dla Młodych
 • Fundusz Mieszkań na Wynajem – wygaszenie
 • Kredyty mieszkaniowe
 • Ceny mieszkań
 • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Profile wiodących wykonawców
  • Grupa Budimex
  • Grupa Skanska
  • Grupa Strabag
  • Grupa Polimex-Mostostal
  • GE Power (wcześniej: Alstom Power)
  • Grupa ACS
  • Grupa PBG
  • Grupa Erbud
  • Grupa Unibep
  • Grupa Trakcja
  • Mostostal Warszawa
  • Warbud
  • Grupa Elektrobudowa
  • Mota Engil Central Europe
  • Astaldi Polska
  • Grupa Mirbud
  • Torpol
  • Porr Polska Construction
  • Grupa Mostostal Zabrze
  • IDS-Bud
 • Grupa Budimex
 • Grupa Skanska
 • Grupa Strabag
 • Grupa Polimex-Mostostal
 • GE Power (wcześniej: Alstom Power)
 • Grupa ACS
 • Grupa PBG
 • Grupa Erbud
 • Grupa Unibep
 • Grupa Trakcja
 • Mostostal Warszawa
 • Warbud
 • Grupa Elektrobudowa
 • Mota Engil Central Europe
 • Astaldi Polska
 • Grupa Mirbud
 • Torpol
 • Porr Polska Construction
 • Grupa Mostostal Zabrze
 • IDS-Bud
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables
 • Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2011-2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2015-2017
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju budownictwa, 2008-2017
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju obiektów budowlanych, 2012-2017
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2014-2023
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Harmonogram rozpoczynania inwestycji finansowanych z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz szacunkowa wartość robót w poszczególnych latach (% kwoty zaplanowanej w KPOŚK), 2015-2021
 • Główne inwestycje wodno-kanalizacyjne w Polsce, 2014-2021
 • Budownictwo drogowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Wydatki inwestycyjne (tys. zł) na drogi krajowe ujęte w aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
 • Główne inwestycje drogowe w Polsce, 2017-2026
 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje kolejowe w Polsce, 2016-2025
 • Planowane wydatki w ramach zaktualizowanego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje energetyczne i przemysłowe w Polsce, 2017-2025
 • Planowane inwestycje Gaz-Systemu (km) w perspektywie do 2022 r.
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (%), 2011-2023
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (mld zł), 2011-2017 i 2018-2023
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje przemysłowe i magazynowe w Polsce, 2017-2022
 • Budownictwo handlowo-usługowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2011-2018
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci supermarketów w rynku spożywczym w Polsce, 2013-2018
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci dyskontowych na rynku spożywczym w Polsce, 2013-2017
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Polsce, 2017-2022
 • Budownictwo biurowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje biurowe w Polsce, 2017-2025
 • Budownictwo hotelowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Największe sieci hotelowe w Polsce, 2017
 • Liczba pokojów największych grup hotelowych w Polsce, 2014-2018
 • Największe hotele zaplanowane do otwarcia w Polsce, 2018-2021
 • Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2017-2023
 • Budownictwo użyteczności publicznej na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje w budynki użyteczności publicznej w Polsce, 2017-2025
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (%), 2011-2023
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2011-2017 i 2018-2023
 • Budownictwo mieszkaniowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2017-2023
 • Projekty deweloperskie w wybranych miastach Polski, pod względem największej liczby mieszkań, marzec 2018
 • Zaawansowanie realizacji programów pomocowych w sferze mieszkalnictwa, stan na początek 2018 r.
 • Dane finansowe dotyczące 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Budimex, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Skanska, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Strabag, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2012-2017
 • Główne dane finansowe GE Power w Polsce, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy ACS, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy PBG, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Erbud, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Unibep, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Trakcja, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Warbudu, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Mota Engil Central Europe, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Astaldi Polska, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mirbud, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Grupy Torpol, 2012-2017
 • Główne dane finansowe Porr Polska Construction, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2012-2017
 • Główne dane finansowe IDS-Bud, 2012-2017

List of graphs
 • Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2016-marzec 2018
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników, 2010-2018
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla wszystkich firm budowlanych, 2010-2018
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2010-2018
 • Przewidywane zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy (pkt), 2010-2018
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) i zmiana (%, r/r), 2010-2018
 • Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2008-2018
 • Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2008-2017
 • Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2008-2017
 • Ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie w Polsce (pkt), według wielkości firm budowlanych, styczeń 2010-marzec 2018
 • Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce (pkt), styczeń 2015-marzec 2018
 • Zmiana w produkcji cementu w Polsce (%), 2007-2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), firmy zatrudniające powyżej dziewięciu pracowników, 2011-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), wszystkie podmioty, 2011-2023
 • Udział produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w produkcji budowlano-montażowej wszystkich podmiotów w Polsce (%), 2011-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Długość tras zaplanowanych w Programie Budowy Dróg Krajowych w Polsce (km), 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Polsce, liczba obiektów, 2010-2017
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2018
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, na budowę których podpisano umowy (km), 2007-2017
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w fazie budowy (km, stan na koniec roku), 2007-2017
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oddanych do użytkowania (km), 2007-2017
 • Planowane, aktualne limity roczne wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2018-2023 i później
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi i autostrady (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Zaawansowanie programu inwestycyjnego PKP PLK (mld zł), kwiecień 2016, styczeń 2017 i marzec 2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi kolejowe (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2011-2023
 • Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2023
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2005-2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2017
 • Nowoczesna powierzchnia magazynowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki przemysłowo-magazynowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2018
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2005-2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2017
 • Nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki handlowo-usługowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według liczby budynków, 2005-2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2017
 • Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki biurowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Liczba hoteli w Polsce i dynamika zmian (%, r/r), 2014-2023
 • Liczba hoteli działających w Polsce w podziale na poszczególne kategorie, 2013-2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2005-2017
 • Warstwowo (pozwolenia)-liniowy (oddane) Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2017
 • Przyrost nowej podaży pokojów hotelowych do 2019 r. (%) w Polsce
 • Nowa podaż pokoi hotelowych do końca 2019 r. (tys. pokojów) w Polsce
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według liczby budynków, 2005-2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki użyteczności publicznej (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2005-2017
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2005-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2011-2023
 • Udział prac niemieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2023
 • Podstawowe dane o budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Główne potrzeby remontowe w budynkach jednorodzinnych w Polsce (%), 2017
 • Podstawowe dane o budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Liczba mieszkań deweloperskich wprowadzonych do sprzedaży, sprzedanych oraz pozostających w ofercie w Polsce, I kw. 2013-I kw. 2018
 • Średnie ceny mieszkań na rynkach pierwotnych w wybranych miastach w Polsce (zł/m²), I kw. 2010-I kw. 2018
 • Liczba zakontraktowanych mieszkań przez wybranych deweloperów netto, 2015-2017
 • Dynamika liczby lokali mieszkalnych sprzedanych przez czołowych deweloperów w Polsce (%, r/r), 2017
 • Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych (mld zł), I kw. 2011-III kw. 2017
 • BIK Indeks – Popyt na Kredyty Mieszkaniowe (%), styczeń 2015-luty 2018
 • Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2007-2018
 • Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w Polsce, 2005-2017
 • Średnia cena na wiodących rynkach pierwotnych w Polsce (zł/m²), I kw. 2013-IV kw. 2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w sektorze mieszkaniowym w Polsce (mld zł), 2011-2023
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sektorze mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), 2011-2023
 • Udział prac mieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2023
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2011-2023
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu inwestora (tys.), 2011-2023
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2007-2018
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce (pkt), I kw. 2008-I kw. 2018
 • Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce (pkt), I kw. 2008-I kw. 2018
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: May 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process