Sektor budowlany w Niemczech 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Sektor budowlany w Niemczech 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

This product is also available in English

Product details

Price:

1 870

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Niemczech 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

View Leaflet Free Sample
Niniejszy raport stanowi wszechstronną analizę trwających i planowanych projektów budowlanych w prognozowanym okresie 2016-2021 przedstawiającą wieloaspektowy obraz badanego rynku. Opracowanie dostarcza informacji na temat danych finansowych oraz niedawno ukończonych projektów prowadzonych przez czołowych graczy rynkowych. Dokument stanowi rzetelną bazę danych na temat wartości i tempa wzrostu całego roku z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego. Raport przedstawia również szczegółowe dane na temat sytuacji makroekonomicznej w Niemczech, planowanych projektów infrastrukturalnych, skutków wprowadzanych zmian prawnych i regulacyjnych dla rynku i wiele innych, przydatnych informacji dotyczących niemieckiego rynku. Uwzględnia również prognozy wzrostu rynku w perspektywie roku 2021.
Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Publikacja zapewnia wgląd w aktualną sytuację rynkową w Niemczech w poszczególnych segmentach branży z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego. Informacje zawarte w raporcie pozwalają czytelnikom zapoznać się z kondycją niemieckiego rynku budowlanego w 2016 r. pod względem jego wartości, poziomu bieżącej i spodziewanej produkcji budowlanej, a także przedstawia perspektywy rozwoju do roku 2021. Publikacja stanowi dogodne i zarazem bogate źródło informacji na temat wartości poszczególnych segmentów będąc jednocześnie fachową analizą warunków rynkowych i najważniejszych trendów.

 

Raport zawiera zestawienie głównych projektów budowlanych znajdujących się w przygotowaniu oraz przedstawia spodziewany wpływ nowych regulacji na dynamikę rynku budowlanego w Niemczech.

 

 

Jakie dane zawiera raport PMR o rynku budowlanym w Niemczech?

 

 • Oszacowanie wartości głównych komponentów niemieckiego sektora budowlanego
   
 • Możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat panujących trendów i ich wpływem na poziom zatrudnienia w firmach, dynamikę rynku, poziom sprzedaży i cen materiałów i sprzętu budowlanego;
   
 • Wartość rynku: szacunkowe dane na temat wartości niemieckiego rynku budowlanego i jego poszczególnych segmentów z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego;
   
 • Perspektywy rozwoju rynku z uwzględnieniem prognoz sporządzonych przez zespół doświadczonych analityków PMR;
   
 • Główne źródła finansowania, dotacje rządowe i inne czynniki mające wpływ na dynamikę rynku;
   
 • Produkcja rynkowa – całkowita produkcja budowlano-montażowa niemieckiego sektora budowlanego oraz prognozy jej dynamiki w latach 2016-2021.

 

 

Dla kogo jest przeznaczony raport?

 

 • Wykonawcy robót budowlanych działający w Niemczech lub zamierzający rozpocząć działalność w tym kraju;
   
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych;
   
 • Producenci i dystrybutorzy maszyn budowlanych;
   
 • Biura projektowe i firmy prowadzące projekty;
   
 • Inwestorzy, analitycy, banki i inne grupy zawodowe.

 

 

W jakich sytuacjach będzie przydatny raport?

 

 • Dostarczy danych potrzebnych do stworzenia strategii rozwoju działalności firmy:
   
 • Przedstawia wiarygodne prognozy, które można wykorzystać do przygotowania budżetów i planowania wydatków;
   
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego;
   
 • Umożliwi dotarcie do kluczowych danych koniecznych do opracowania skutecznej strategii rozwoju działalności;
   
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne przy wchodzeniu na nowy rynek lub przeprowadzaniu połączeń lub przejęć.

What is the content of the report?

 • Oszacowanie wartości głównych komponentów niemieckiego sektora budowlanego
   
 • Możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat panujących trendów i ich wpływem na poziom zatrudnienia w firmach, dynamikę rynku, poziom sprzedaży i cen materiałów i sprzętu budowlanego;
   
 • Wartość rynku: szacunkowe dane na temat wartości niemieckiego rynku budowlanego i jego poszczególnych segmentów z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego;
   
 • Perspektywy rozwoju rynku z uwzględnieniem prognoz sporządzonych przez zespół doświadczonych analityków PMR;
   
 • Główne źródła finansowania, dotacje rządowe i inne czynniki mające wpływ na dynamikę rynku;
   
 • Produkcja rynkowa – całkowita produkcja budowlano-montażowa niemieckiego sektora budowlanego oraz prognozy jej dynamiki w latach 2016-2021.

Who benefits from the analysis?

 • Wykonawcy robót budowlanych działający w Niemczech lub zamierzający rozpocząć działalność w tym kraju;
   
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych;
   
 • Producenci i dystrybutorzy maszyn budowlanych;
   
 • Biura projektowe i firmy prowadzące projekty;
   
 • Inwestorzy, analitycy, banki i inne grupy zawodowe.

Why to buy the report?

 • Dostarczy danych potrzebnych do stworzenia strategii rozwoju działalności firmy:
   
 • Przedstawia wiarygodne prognozy, które można wykorzystać do przygotowania budżetów i planowania wydatków;
   
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego;
   
 • Umożliwi dotarcie do kluczowych danych koniecznych do opracowania skutecznej strategii rozwoju działalności;
   
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne przy wchodzeniu na nowy rynek lub przeprowadzaniu połączeń lub przejęć.
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Sektor budowlany w Niemczech
  • Sytuacja na rynku budowlanym
   • Wartość rynku budowlanego
   • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
   • Ceny budowlane
   • Koniunktura w branży budowlanej
  • Istotne zmiany prawne wpływające na rynek budowlany
  • Otoczenie makroekonomiczne
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Ogólna charakterystyka
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Sektor energetyczny
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Ogólna charakterystyka
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Zasoby mieszkalne
  • Mieszkania oddane do użytku
  • Budownictwo mieszkaniowe w poszczególnych regionach
  • Budownictwo indywidualne
  • Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
  • Główne inwestycje
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Ceny mieszkań
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
 • Otoczenie konkurencyjne
  • Firmy budowlane
  • Produkcja popularnych materiałów budowlanych
 • Baza planowanych inwestycji budowlanych w Niemczech 2016
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Graphs

 • Wartość (mld €) i dynamika realna (%, r/r) produkcji budowlanej zrealizowanej w Niemczech, 2012-2021
 • Wartość (mld €) i dynamika realna (%, r/r) produkcji budowlanej zrealizowanej w Niemczech, 2006-2015
 • Struktura produkcji budowlanej w Polsce (%), według segmentu, 2008-2015
 • Przeciętne zatrudnienie w branży budowlanej w Niemczech (tys.), 2006-2014
 • Średnie roczne wynagrodzenia brutto i uposażenia w budownictwie w Niemczech (€) i zmiana nominalna (%, r/r), 2007-2015
 • Wskaźnik kosztów średniego wynagrodzenia brutto i uposażenia w budownictwie w Niemczech (%, r/r), 2006-I poł. 2016
 • Roczna stopa zmian cen produkcji budowlanej w sektorze mieszkaniowym w Niemczech (%, r/r), według udziału, 2007-I kw. 2016
 • Indeks koniunktury budowlanej w Niemczech, 2014-2016
 • Wartość (mld €) i dynamika realna (%, r/r) produkcji budowlanej zrealizowanej w Niemczech, 2012-2021
 • Struktura rynku budowlanego w Niemczech (%), 2012-2021
 • Nawierzchnia obiektów mostowych na drogach krajowych znajdujących się w złym stanie technicznym w Niemczech (tys. m²), według krajów związkowych, 2014/2015
 • Wydatki budżetu federalnego na realizację projektów drogowych w Niemczech (mld €), 2006-2015
 • Wartość produkcji budowlanej z tytułu budownictwa drogowego zrealizowanej w Niemczech (mld €) i nominalna dynamika zmian (%, r/r), 2009-2015
 • Wartość produkcji budowlanej z tytułu budowy obiektów mostowych i tuneli zrealizowanej w Niemczech (mld €) i nominalna dynamika zmian (%, r/r), 2009-2015
 • Planowane wydatki budżetu federalnego na projekty drogowe w Niemczech (mld €), 2015-2020
 • Planowane średnie roczne wydatki inwestycyjne na drogi krajowe w Niemczech (mld €/rok, bez inflacji), według rodzaju inwestycji, 2016-2030
 • Planowana alokacja środków z budżetu federalnego na projekty infrastruktury kolejowej w Niemczech (mld €), 2015-2020
 • Wartość produkcji budowlanej z tytułu budowy dróg szynowych i kolei podziemnej zrealizowanej w Niemczech (mld €) i nominalna dynamika zmian (%, r/r), 2009-2015
 • Moc wytwórcza energii elektrycznej netto zainstalowana w Niemczech (GW, na koniec okresu), 2008-sierpień 2016
 • Struktura mocy zainstalowanej netto w Niemczech (%), według typu elektrowni, sierpień 2016
 • Produkcja i zużycie energii elektrycznej brutto w Niemczech (TWh), 2006-2015
 • Zużycie energii elektrycznej w Niemczech (mld kWh) and zmiana (%, r/r), 2007-2015
 • Inwestycje w federalną infrastrukturę transportową w Niemczech (mld €), 2005-2018
 • Produkcja budowlana (mld €) w budownictwie inżynieryjnym w Niemczech i realna dynamika zmian (%, r/r), 2012-2021
 • Całkowita powierzchnia użytkowa (mln m²) budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Niemczech i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Nowa powierzchnia komercyjna i magazynowa oddana do użytku w Niemczech (tys. m²) i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Pozwolenia na budowę nowej powierzchni komercyjnej i magazynowej wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej (tys. m²) i zmiana (%, r/r), 2007-lipiec 2016
 • Realna dynamika sprzedaży detalicznej z wyłączeniem pojazdów i paliw w Niemczech (%, r/r), 2007-lipiec 2016
 • Zmiana realna średnich miesięcznych wynagrodzeń netto w Niemczech (%, r/r), 1992-2015
 • Wskaźnik bezrobocia w Niemczech (%), 1991-2015
 • Wskaźnik nasycenia powierzchnią w centrach handlowych w Niemczech i innych państwach europejskich (GLA/1 tys. mieszkańców), I kw. 2016
 • Pozwolenia na budowę nowej powierzchni biurowej i administracyjnej wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2007-lipiec 2016
 • Pozwolenia na budowę nowej powierzchni w budynkach instytucjonalnych wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2007-lipiec 2016
 • Nowa powierzchnia biurowa i administracyjna oddana do użytku w Niemczech, według powierzchni użytkowej budynków (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2007-2015
 • Nowa powierzchnia w budynkach instytucjonalnych oddana do użytku w Niemczech, według powierzchni użytkowej (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2007-2015
 • Indeks klimatu biznesowego Ifo w Niemczech, 2007-wrzesień 2016
 • Barometr zatrudnienia Ifo dla Niemiec (wskaźnik), 2007-wrzesień 2016
 • Indeks nastrojów gospodarczych ZEW i bieżące wskaźniki koniunktury gospodarczej w Niemczech, 2007-wrzesień 2016
 • Wartość (mld €) i dynamika realna (%, r/r) produkcji budowlanej z tytułu budownictwa niemieszkaniowego zrealizowanej w Niemczech, 2012-2021
 • Całkowite zasoby nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech (mln m², na koniec okresu), 1995-2015
 • Struktura zasobów mieszkalnych w Niemczech (%), według liczby mieszkań w budynku, 1995-2015
 • Wskaźnik własności nieruchomości mieszkalnych w Niemczech (%), według krajów związkowych, 2011
 • Struktura zasobów mieszkalnych w Niemczech (%), według daty budowy i regionu, 2011
 • Pozwolenia na wybudowanie nowej powierzchni mieszkaniowej w Niemczech i zmiana głównych czynników wspierających budownictwo mieszkaniowe (%, r/r), 2010-I poł. 2016
 • Całkowita powierzchnia budynków mieszkaniowych oddanych do użytku w Niemczech (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Całkowita liczba mieszkań wybudowanych w Niemczech (tys.) i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Struktura mieszkań oddanych do użytku w Niemczech (%), w podziale na nowe i istniejące budynki, 2006-2015
 • Struktura powierzchni mieszkań oddanych do użytku w Niemczech (%), w podziale na nowe i istniejące budynki, 2006-2015
 • Zmiana liczby zarejestrowanych mieszkań w Niemczech (%, r/r), w podziale na nowe i istniejące budynki, 2006-2015
 • Zmiana wolumenu zarejestrowanej powierzchni mieszkalnej w Niemczech (%, r/r), w podziale na nowe i istniejące budynki, 2006-2015
 • Zmiana liczby zarejestrowanych mieszkań w nowych budynkach w Niemczech (%, r/r), według rodzaju budynku, 2006-2015
 • Struktura całkowitej liczby mieszkań w nowych budynkach oddanych do użytku w Niemczech (%), według rodzaju budynku, 2006-2015
 • Struktura całkowitej powierzchni mieszkalnej w nowych budynkach oddanych do użytku w Niemczech (%), według rodzaju budynku, 2006-2015
 • Średnia wielkość mieszkań budowanych w Niemczech (liczba pomieszczeń), według typu lokalu, 2006-2015
 • Średnia wielkość mieszkań budowanych w Niemczech (m²), według typu lokalu, 2006-2015
 • Budowa powierzchni mieszkalnych w Niemczech (%), według głównych regionów, 2014
 • Budowa powierzchni mieszkalnych w Niemczech (%), według głównych regionów, 2015
 • Całkowita powierzchnia mieszkań (mln m²) wybudowanych w Niemczech przez inwestorów indywidualnych i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Całkowita liczba mieszkań (tys.) w domach wybudowanych w Niemczech przez inwestorów indywidualnych i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Powierzchnia mieszkalna ukończona przez inwestorów indywidualnych jako odsetek całkowitej powierzchni oddanej do użytku w Niemczech (%), 2006-2015
 • Mieszkania ukończone przez inwestorów indywidualnych jako odsetek całkowitej liczby mieszkań oddanych do użytku w Niemczech (%), 2006-2015
 • Mieszkalnictwo społeczne w Niemczech (liczba mieszkań), 2006-2015
 • Mieszkalnictwo społeczne w Niemczech (liczba mieszkań), według krajów związkowych, 2006-2015
 • Liczba gospodarstw domowych otrzymujących zasiłki mieszkaniowe w Niemczech (liczba, koniec okresu), 2002 i 2007-2014
 • Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (mld €) i dynamika zmian (%, r/r), 2008-I poł. 2016
 • Struktura całkowitej wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według rodzaju zabezpieczenia, 2011-I poł. 2016
 • Struktura całkowitej wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według okresu obowiązywania stałej stopy początkowej, 2007-I poł. 2016
 • Struktura całkowitej wartości zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według okresu obowiązywania stałej stopy początkowej, 2011-I poł. 2016
 • Średnioroczna zmiana cen nieruchomości mieszkalnych w Niemczech (%), według rodzaju nieruchomości, 2001-2015
 • Korelacja pomiędzy roczną dynamiką cen nieruchomości mieszkalnych a dynamiką powierzchni mieszkalnej objętej wydanymi pozwoleniami na budowę w Niemczech (%), 2004-2015
 • Zmiany cen wywoławczych i czynszów w głównych miastach Niemiec (%, r/r), 2008-2015
 • Średnie ceny wywoławcze w głównych miastach Niemiec (€/m²), 2011-2015
 • Całkowita wartość transakcji dotyczących nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech (mld €), 2008-2015
 • Zasoby powierzchni mieszkalnej na mieszkańca w Niemczech, Skandynawii, Rosji, na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie (m²), według państw, 2015
 • Całkowita powierzchnia mieszkaniowa oddana do użytku w Niemczech (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2012-2021
 • Całkowita liczba mieszkań oddanych do użytku w Niemczech (tys.) i zmiana (%, r/r), 2012-2021
 • Bilans osób zamierzających przeprowadzić remont mieszkania w ciągu 12 miesięcy w Niemczech, 2008-2009 i 2012-III kw. 2016
 • Bilans osób zamierzających nabyć lub zbudować mieszkanie w ciągu 12 miesięcy w Niemczech, 2008-2009 i 2012-III kw. 2016
 • Produkcja budowlana w budownictwie mieszkaniowym w Niemczech (mld €) i zmiana realna (%, r/r), 2012-2021
 • Struktura firm budowlanych w Niemczech (%), według poziomu zatrudnienia, 2008, 2011 i 2014
 • Liczba aktywnych przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech (tys., na koniec okresu), 2008-2014
 • Produkcja i zużycie cementu w Niemczech (tys. ton), 2007-2015
 • Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Niemczech (%, r/r), 2007-2015

Tables

 • Mieszkania oddane do użytku na milion mieszkańców w Niemczech i Skandynawii, według kraju, 2006-2015
 • Główne czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Niemczech (% spółek jako odsetek ogółu firm), lipiec 2015-sierpień 2016
 • Główne wskaźniki gospodarcze dla Niemiec, 2012-2021
 • Pozycja Niemiec w Globalnym raporcie konkurencyjności 2014-2016, według wskaźników
 • Całkowita długość dróg w Niemczech (w tys. km, na koniec okresu), 2000, 2005, 2010 i 2013-2015
 • Stan obiektów mostowych na drogach krajowych w Niemczech (%), według krajów związkowych, 2014/2015
 • Inwestycje planowane w ramach Federalnego Planu Infrastruktury Transportowej 2030 w Niemczech (mld ), 2016-2030
 • Główne inwestycje drogowe w Niemczech, 2010-2028
 • Infrastruktura kolejowa zarządzana przez DB Netze, 2014-2015
 • Nakłady inwestycyjne DB Netze Track (mln €), według rodzaju i źródła finansowania, 2010-2015
 • Inwestycje w infrastrukturę kolejową planowane w ramach Federalnego Planu Infrastruktury Transportowej 2030 w Niemczech (mld ), 2016-2030
 • Główne inwestycje kolejowe w Niemczech, 2010-2028
 • Produkcja energii elektrycznej brutto w Niemczech (TWh), według źródła wytwarzania, 2006-2015
 • Zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej netto ze źródeł odnawialnych netto w Niemczech (GW, na koniec okresu), według źródła, 2008-sierpień 2016
 • Główne cele określone w niemieckiej Ustawie o odnawialnych źródłach energii z 2017 r.
 • Główne inwestycje w segmencie energetycznym i przemysłowym w Niemczech, 2007-2021
 • Planowany przyrost mocy wytwórczych energii elektrycznej netto bazujących na morskich farmach wiatrowych w Niemczech (MW), 2016-2030
 • Budowa obiektów niemieszkaniowych w Niemczech (tys. m²), według rodzaju budynków, 2010-2015
 • Struktura obiektów niemieszkaniowych w trakcie budowy w Niemczech (%), według rodzaju budynków, 2010-2015
 • Pozwolenia na budowę nowej powierzchni komercyjnej i magazynowej wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej (m²) i zmiana (%, r/r), według krajów związkowych, 2013-lipiec 2016
 • Kluczowe wskaźniki efektywności istotne dla rynku nieruchomości handlowych w Niemczech, według miast, 2015
 • Zasoby powierzchni handlowej w Niemczech (tys. m²), według miast, 2011 i 2013-2015
 • Średnioroczna zmiana stawek czynszowych dla nieruchomości handlowych typu prime w Niemczech (%, r/r), według miast, 2011-2016
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Niemczech, 2015-2021
 • Główne inwestycje przemysłowo-magazynowe w Niemczech, 2015-2020
 • Zasoby powierzchni biurowej w Niemczech (mln m², na koniec okresu), według miast, 2011-I poł. 2016
 • Zasoby powierzchni biurowej w Niemczech (tys. m²), według miast, 2015
 • Popyt na powierzchnie biurowe w Niemczech (tys. m²), według miast, 2008-2016
 • Zasoby powierzchni biurowej w dużych miastach Niemiec (tys. m²), według miast, 2011-2016
 • Średnioroczna zmiana stawek czynszowych za powierzchnię biurową typu prime w Niemczech (%, r/r), według miast, 2008-2016
 • Średnie wskaźniki pustostanów na rynku powierzchni biurowych w Niemczech (%, na koniec okresu), według miast, 2008-I poł. 2016
 • Główne inwestycje biurowe w Niemczech, 2015-2020
 • Główne inwestycje hotelowe w Niemczech, 2014-2020
 • Główne inwestycje w budynki użyteczności publicznej w Niemczech, 2007-2022
 • Pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej budynków (tys. m²) i zmiana (%, r/r), według krajów związkowych, 2013-lipiec 2016
 • Prognozowane koszty budowy obiektów niemieszkaniowych, dla których wydano pozwolenia budowlane w Niemczech (mln €) i zmiana (%, r/r), według krajów związkowych, 2013-lipiec 2016
 • Kraje związkowe w Niemczech, według powierzchni mieszkalnej na mieszkańca (m²), 1995, 2005, 2010 i 2015
 • Struktura zasobów mieszkalnych w Niemczech (liczba mieszkań), według właścicieli, maj 2016
 • Budowa obiektów mieszkaniowych w Niemczech (tys. m²), według inwestorów, 2006-2015
 • Struktura powierzchni mieszkaniowej oddanej do użytku w Niemczech (%), według inwestorów, 2006-2015
 • Całkowita powierzchnia mieszkań ukończonych w krajach związkowych w Niemczech, 2013-2015
 • Całkowita liczba mieszkań ukończonych w krajach związkowych w Niemczech, 2013-2015
 • Całkowita powierzchnia mieszkań zbudowanych w Niemczech przez gospodarstwa domowe, według krajów związkowych, 2013-2015
 • Całkowita liczba mieszkań w domach zbudowanych w Niemczech przez gospodarstwa domowe, według krajów związkowych, 2013-2015
 • Nakłady brutto na środki trwałe na budownictwo mieszkaniowe w sektorze rządowym i samorządowym i w sektorach prywatnych w Niemczech (mld €), według sektorów, 2006-2015
 • Pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych w Niemczech, według liczby mieszkań i całkowitej powierzchni, 2007-lipiec 2016
 • Pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych w Niemczech, według liczby mieszkań, które mają być wybudowane, i kraju związkowego, 2012-lipiec 2016
 • Pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych w Niemczech, według powierzchni mieszkań (tys. m²), które mają być wybudowane, i kraju związkowego, 2012-lipiec 2016
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Niemczech, 2014-2020
 • Średnia efektywna stopa procentowa nowych kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według okresu obowiązywania stałej stopy początkowej, 2007-I poł. 2016
 • Średnia efektywna stopa procentowa nowych zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według okresu obowiązywania stałej stopy początkowej, 2011-I poł. 2016
 • Wskaźnik Cen Nieruchomości Mieszkalnych w Niemczech (%, r/r), 2007-I kw. 2016
 • Powierzchnia mieszkalna na tysiąc mieszkańców oddana do użytku w Niemczech, Skandynawii i Rosji (m²), według kraju, 2006-2015
 • Mieszkania oddane do użytku na milion mieszkańców w Niemczech i Skandynawii, według kraju, 2006-2015
 • 50 największych firm budowalnych w Niemczech, według obrotów, 2015
 • 50 największych firm budowalnych w Niemczech, według obrotów, 2014
 • Produkcja mieszkanek budowlanych w Niemczech (tys. ton), według typu produktów, 2010-2015
 • Zmiana produkcji mieszanek budowlanych w Niemczech (%, r/r), według typu produktów, 2010-2015
Infographic

Infographic

Product details

Price:

1 870

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: December 2016
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Central Europe

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Sektor budowlany w Niemczech 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Sektor budowlany w Niemczech 2016

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process