Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2018

Analiza pakietów i usług wiązanych

View Leaflet

Industry Report

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2018

Analiza pakietów i usług wiązanych

This product is also available in English

Product details

Price:

2 800

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2018

Analiza pakietów i usług wiązanych

View Leaflet

Kompleksowy raport dotyczący polskiego rynku usług zintegrowanych. Analiza obejmuje swoim zakresem sprzedaż usług telekomunikacyjnych w postaci pakietów w Polsce. W raporcie zaprezentowano dane w latach 2007-2017 Koncentruje się na ofercie dla segmentu B2C.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Kompleksowy raport dotyczący polskiego rynku usług zintegrowanych. Analiza obejmuje swoim zakresem sprzedaż usług telekomunikacyjnych w postaci pakietów w Polsce. W raporcie zaprezentowano dane w latach 2007-2017 Koncentruje się na ofercie dla segmentu B2C (gospodarstwa domowe i użytkownicy indywidualni).

Oferta wiązana/pakietowa/zintegrowana/konwergentna oznacza ofertę komercyjną złożoną z dwu lub więcej usług z wymienionych poniżej:

- usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP)

- usługi głosowe w telefonii komórkowej

- usługi stacjonarnego dostępu do internetu

- usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC)

- usługi dostępu do programów TV

Powyższe usługi są prezentowane na rynku jako jedna oferta, oferowane po jednej cenie i rozliczane w ramach jednego rachunku. Istotą usługi konwergentnej jest niższa cena poszczególnych usług wchodzących w jej skład od ceny tych usług, gdyby były one sprzedawane każda osobno.

Elementem analizy jest autorskie badanie PMR (N=1000), którego przedmiotem jest korzystanie z usług telekomunikacyjnych w pakietach. W ramach badania poruszono również kwestię satysfakcji klientów, głównych powodów korzystania i niekorzystania z pakietów. Zapytano również o pakiety multi-SIM i inne usługi spoza sektora telekomunikacyjnego kupowane w pakiecie razem z usługami telekomunikacyjnymi (np. usługi bankowe, sprzedaż energii, gazu).

 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Liczba abonentów usług zintegrowanych ogółem i w podziale na poszczególne typy pakietów. Identyfikacja kluczowych trendów i tendencji na rynku. Analiza SWOT.
   
 • Liczba abonentów usług pakietowych i liczba RGU sprzedanych w pakietach w przypadku poszczególnych operatorów (Cyfrowy Polsat, Orange, UPC, nc+, T-Mobile, P4, INEA, Netia, Toya). Dane zbiorcze, również z pokazaniem struktury i rozbicia poszczególnych typów pakietów w ramach bazy konkretnego operatora.
   
 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług zintegrowanych, przede wszystkim cenniki, średnie przychody na klienta. Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych graczy.
   
 • Ceny usług pakietowych w Polsce, polityka rabatowa i usługi dodatkowe.
   
 • Usługi finansowe świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych (liczba RGU z podziałem na operatorów), sprzedaż energii elektrycznej i gazu.
   
 • Autorskie prognozy PMR ilościowo i wartościowo dla rynku usług zintegrowanych w latach 2017-2022. Kompletny obraz rynku: podział na RGU będące elementami pakietów w ofercie post-paid (płatna telewizja, stacjonarny dostęp do internetu, telefonia komórkowa – usługi głosowe, telefonia komórkowa – mobilny internet, telefonia stacjonarna – usługi głosowe) oraz dla porównania analogiczne zestawienie dla usług sprzedawanych pojedynczo.
   
 • Dedykowane badanie B2C (próba N=1000). Popularność korzystania z usług pakietowych i nasycenie usługami w Polsce. Popularność poszczególnych operatorów. Dane zbiorcze, z możliwością badania nasycenia usługami w miastach do 100 tys. mieszkańców, powyżej 100 tys. mieszkańców i w obszarach wiejskich.
   
 • Zaprezentowanie kluczowych trendów i KPI dotyczących korzystania z pakietów w Polsce na tle innych krajów UE. 

 

 Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Raport polecamy kadrze kierowniczej – w tym kierownikom działów rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży – z poniższych firm działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowanych wejściem na ten rynek:

 • Operatorzy telekomunikacyjni, niezależnie od specjalizacji i segmentu działalności
   
 • Sieci telewizji kablowej
   
 • Dostawcy ISP
   
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego.
   

Stosowanie ofert pakietowych i zintegrowanych wykracza poza branżę telekomunikacyjną, obejmując usługi bankowe, turystyczne, sprzedaż energii i gazu itd. Mając to na uwadze, raport kierujemy także do firm spoza branży telekomunikacyjnej, takich jak:

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
   
 • Instytucje finansowe krajowe i międzynarodowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
   
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
   
 • Izby handlowe, organizacje branżowe.
   

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Firmy prowadzące działalność na rynku telekomunikacyjnym w Polsce mogą wykorzystać raport i w ten sposób zwiększyć swoje udziały rynkowe oraz przychody.

 • Opracowując strategię na kolejne lata, warto poznać trendy, prognozy rozwoju oraz potencjał rynku
   
 • Przygotowując budżet lub podejmując decyzje finansowe, trzeba uwzględnić twarde dane o usługach pakietowych
   
 • Planując skuteczniejsze zagospodarowanie własnej bazy abonenckiej, warto dowiedzieć się, jakie wskaźniki uzyskuje konkurencja
   
 • Szukając możliwości dosprzedaży usług obecnym abonentom, warto zaopatrzyć się w wiedzę o preferencjach klientów usług pakietowych
   
 • Tworząc nowe oferty, można rozważyć szanse rynkowe zaprezentowane w raporcie, m.in. alianse i powiązania usług telekomunikacyjnych z innymi usługami dla rynku masowego.

 

Główne atuty raportu:

 • Jeszcze nikt nie zebrał i nie usystematyzował danych o rynku usług zintegrowanych w Polsce.
   
 • Ogromnym atutem jest to, że jest to absolutnie unikalna publikacja, pierwsza tego typu na rynku.
   
 • Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku usług zintegrowanych w Polsce – konsekwencja zarówno bezpośrednich
  kontaktów face-to-face z uczestnikami rynku, jak również dedykowanego badania B2C i weryfikacji danych uzyskanych od regulatora rynku (UKE).
   
 • Struktury rynku, rozbicia i prognozy rozwoju rynku na kolejne lata.

 

 


What is the content of the report?

Raport prezentuje wiele szczegółowych informacji na temat rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce, m.in.:

 • Aktualna sytuacja rynkowa 
 • Prognozy rozwoju rynku na kolejne lata
 • Kluczowe trendy i tendencje mające wpływ na rynek
 • Struktura polskiego rynku 
 • Analiza ofert operatorów telekomunikacyjnych w zakresie usług zintegrowanych 
 • Udziały rynkowe poszczególnych graczy
 • Popularność korzystania z usług pakietowych w branży telco
 • Nasycenie usługami telekomunikacyjnymi w Polsce i perspektywy dalszego rozwoju usług.

Przykładowe wskaźniki i dane liczbowe pochodzące z tego raportu obejmują:

 • Wartość rynku telekomunikacyjnych usług zintegrowanych w Polsce
 • Prognozy wartości rynku usług zintegrowanych w najbliższych latach
 • Prognozy ilościowe dalszego rozwoju rynku
 • Liczba abonentów usług zintegrowanych ogółem i w podziale na poszczególne typy pakietów
 • Szacunkowa liczba abonentów usług pakietowych i liczby RGU sprzedanych w pakietach przez poszczególnych operatorów 
 • Ceny pakietów oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych 
 • Średnie przychody operatorów w przeliczeniu na klienta
 • Udziały wartościowe poszczególnych graczy rynkowych
 • Udziały ilościowe poszczególnych operatorów.

 

Dane opublikowane w raporcie pochodzą bezpośrednio od firm i konsumentów:

 • Uzyskanie na potrzeby tego raportu wysokiej jakości danych, analiz i prognoz rynkowych było możliwe dzięki pozyskiwaniu informacji źródłowych bezpośrednio z rynku 
 • Spotkania z firmami – eksperci PMR przeprowadzili wiele osobistych rozmów z pracownikami operatorów działających na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce
 • Badanie B2C – konsumenci zostali zapytani m.in. o usługi telekomunikacyjne kupowane w pakietach, powody zakupu pakietowego i satysfakcję z oferty.

Analizowane w raporcie oferty pakietowe (inaczej: oferty wiązane, zintegrowane lub konwergentne) łączą co najmniej dwie spośród usług:

 • Usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP)
 • Usługi głosowe w telefonii komórkowej
 • Usługi stacjonarnego dostępu do internetu 
 • Usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC) 
 • Usługi dostępu do programów TV.

Who benefits from the analysis?

 

Raport polecamy kadrze kierowniczej – w tym kierownikom działów rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży – z poniższych firm działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowanych wejściem na ten rynek:

 • Operatorzy telekomunikacyjni, niezależnie od specjalizacji i segmentu działalności
 • Sieci telewizji kablowej 
 • Dostawcy ISP
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego.

Stosowanie ofert pakietowych i zintegrowanych wykracza poza branżę telekomunikacyjną, obejmując usługi bankowe, turystyczne, sprzedaż energii i gazu itd. Mając to na uwadze, raport kierujemy także do firm spoza branży telco, takich jak:

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • Instytucje finansowe krajowe i międzynarodowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Izby handlowe, organizacje branżowe.

 

Why to buy the report?

Firmy prowadzące działalność na rynku telekomunikacyjnym w Polsce mogą wykorzystać niniejszy raport i w ten sposób zwiększyć swoje udziały rynkowe oraz przychody.

 • Opracowując strategię na kolejne lata, warto poznać trendy, prognozy rozwoju oraz potencjał rynku 
 • Przygotowując budżet lub podejmując decyzje finansowe, trzeba uwzględnić twarde dane o usługach pakietowych 
 • Planując wykorzystanie własnej bazy abonenckiej, warto dowiedzieć się, co robi konkurencja
 • Szukając możliwości dosprzedaży usług obecnym abonentom, warto zaopatrzyć się w wiedzę o preferencjach klientów usług pakietowych
 • Tworząc nowe oferty, można rozważyć szanse rynkowe zaprezentowane w raporcie, m.in. alianse i powiązania usług telekomunikacyjnych z innymi usługami dla rynku masowego.

 

Table of Contents

Table of Contents

Graphs and Tables

Graphs and Tables

Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 800

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: January 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process