Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2018

Analiza pakietów i usług wiązanych

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2018

Analiza pakietów i usług wiązanych

This product is also available in English

Product details

Price:

2 800

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2018

Analiza pakietów i usług wiązanych

View Leaflet Free Sample

Kompleksowy raport dotyczący polskiego rynku usług zintegrowanych. Analiza obejmuje swoim zakresem sprzedaż usług telekomunikacyjnych w postaci pakietów w Polsce. W raporcie zaprezentowano dane w latach 2007-2017. Koncentruje się na ofercie dla segmentu B2C (gospodarstwa domowe i użytkownicy indywidualni).

Subscription: 12 months
Publication date: January 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Oferta wiązana/pakietowa/zintegrowana/konwergentna oznacza ofertę komercyjną złożoną z dwu lub więcej usług z wymienionych poniżej:

 • usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP),
 • usługi głosowe w telefonii komórkowej,
 • usługi stacjonarnego dostępu do internetu,
 • usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC),
 • usługi dostępu do programów TV.

Powyższe usługi są prezentowane na rynku jako jedna oferta, oferowane po jednej cenie i rozliczane w ramach jednego rachunku. Istotą usługi konwergentnej jest niższa cena poszczególnych usług wchodzących w jej skład od ceny tych usług, gdyby były one sprzedawane każda osobno.

Elementem analizy jest autorskie badanie PMR (N=1000), którego przedmiotem jest korzystanie z usług telekomunikacyjnych w pakietach. W ramach badania poruszono również kwestię satysfakcji klientów, głównych powodów korzystania i niekorzystania z pakietów. Zapytano również o pakiety multi-SIM i inne usługi spoza sektora telekomunikacyjnego kupowane w pakiecie razem z usługami telekomunikacyjnymi (np. usługi bankowe, sprzedaż energii, gazu).


Jakie informacje zawiera raport ?

Raport prezentuje wiele szczegółowych informacji na temat rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce, m.in.:

 • Aktualna sytuacja rynkowa 
 • Prognozy rozwoju rynku na kolejne lata
 • Kluczowe trendy i tendencje mające wpływ na rynek
 • Struktura polskiego rynku 
 • Analiza ofert operatorów telekomunikacyjnych w zakresie usług zintegrowanych 
 • Udziały rynkowe poszczególnych graczy
 • Popularność korzystania z usług pakietowych w branży telco
 • Nasycenie usługami telekomunikacyjnymi w Polsce i perspektywy dalszego rozwoju usług.

Przykładowe wskaźniki i dane liczbowe pochodzące z tego raportu obejmują:

 • Wartość rynku telekomunikacyjnych usług zintegrowanych w Polsce
 • Prognozy wartości rynku usług zintegrowanych w najbliższych latach
 • Prognozy ilościowe dalszego rozwoju rynku
 • Liczba abonentów usług zintegrowanych ogółem i w podziale na poszczególne typy pakietów
 • Szacunkowa liczba abonentów usług pakietowych i liczby RGU sprzedanych w pakietach przez poszczególnych operatorów 
 • Ceny pakietów oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych 
 • Średnie przychody operatorów w przeliczeniu na klienta
 • Udziały wartościowe poszczególnych graczy rynkowych
 • Udziały ilościowe poszczególnych operatorów.

Dane opublikowane w raporcie pochodzą bezpośrednio od firm i konsumentów:

 • Uzyskanie na potrzeby tego raportu wysokiej jakości danych, analiz i prognoz rynkowych było możliwe dzięki pozyskiwaniu informacji źródłowych bezpośrednio z rynku 
 • Spotkania z firmami – eksperci PMR przeprowadzili wiele osobistych rozmów z pracownikami operatorów działających na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce
 • Badanie B2C – konsumenci zostali zapytani m.in. o usługi telekomunikacyjne kupowane w pakietach, powody zakupu pakietowego i satysfakcję z oferty.

Analizowane w raporcie oferty pakietowe (inaczej: oferty wiązane, zintegrowane lub konwergentne) łączą co najmniej dwie spośród usług:

 • Usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP)
 • Usługi głosowe w telefonii komórkowej
 • Usługi stacjonarnego dostępu do internetu 
 • Usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC) 
 • Usługi dostępu do programów TV.

Kto skorzysta z tej analizy?

Raport polecamy kadrze kierowniczej – w tym kierownikom działów rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży – z poniższych firm działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowanych wejściem na ten rynek:

 • Operatorzy telekomunikacyjni, niezależnie od specjalizacji i segmentu działalności
 • Sieci telewizji kablowej 
 • Dostawcy ISP
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego.

Stosowanie ofert pakietowych i zintegrowanych wykracza poza branżę telekomunikacyjną, obejmując usługi bankowe, turystyczne, sprzedaż energii i gazu itd. Mając to na uwadze, raport kierujemy także do firm spoza branży telco, takich jak:

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • Instytucje finansowe krajowe i międzynarodowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Izby handlowe, organizacje branżowe.

Dlaczego warto kupić ten raport?

Firmy prowadzące działalność na rynku telekomunikacyjnym w Polsce mogą wykorzystać niniejszy raport i w ten sposób zwiększyć swoje udziały rynkowe oraz przychody:

 • Opracowując strategię na kolejne lata, warto poznać trendy, prognozy rozwoju oraz potencjał rynku 
 • Przygotowując budżet lub podejmując decyzje finansowe, trzeba uwzględnić twarde dane o usługach pakietowych 
 • Planując wykorzystanie własnej bazy abonenckiej, warto dowiedzieć się, co robi konkurencja
 • Szukając możliwości dosprzedaży usług obecnym abonentom, warto zaopatrzyć się w wiedzę o preferencjach klientów usług pakietowych
 • Tworząc nowe oferty, można rozważyć szanse rynkowe zaprezentowane w raporcie, m.in. alianse i powiązania usług telekomunikacyjnych z innymi usługami dla rynku masowego.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Analiza rynku usług pakietowych i zintegrowanych
  • Wartość i dynamika rynku
  • Bieżąca sytuacja i trendy
   • Analiza SWOT
   • Struktura rynku
  • Wyniki dedykowanego badania B2C przeprowadzonego przez PMR, dotyczącego usług pakietowych, zintegrowanych i sprzedawanych pojedynczo
   • Metodologia badania
   • Przedmiot badań
   • Profile dostawców usług telekomunikacyjnych oferowanych w pakietach
   • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów
   • Usługi telekomunikacyjne – nasycenie, dostawcy, trendy
   • Usługi pakietowe i zintegrowane – nasycenie, dostawcy, trendy
  • Telekomunikacyjne usługi pakietowe w Polsce na tle krajów UE
  • Prognozy rozwoju rynku usług zintegrowanych i pakietowych
 • Wartość i dynamika rynku
 • Bieżąca sytuacja i trendy
  • Analiza SWOT
  • Struktura rynku
 • Analiza SWOT
 • Struktura rynku
 • Wyniki dedykowanego badania B2C przeprowadzonego przez PMR, dotyczącego usług pakietowych, zintegrowanych i sprzedawanych pojedynczo
  • Metodologia badania
  • Przedmiot badań
  • Profile dostawców usług telekomunikacyjnych oferowanych w pakietach
  • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów
  • Usługi telekomunikacyjne – nasycenie, dostawcy, trendy
  • Usługi pakietowe i zintegrowane – nasycenie, dostawcy, trendy
 • Metodologia badania
 • Przedmiot badań
 • Profile dostawców usług telekomunikacyjnych oferowanych w pakietach
 • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów
 • Usługi telekomunikacyjne – nasycenie, dostawcy, trendy
 • Usługi pakietowe i zintegrowane – nasycenie, dostawcy, trendy
 • Telekomunikacyjne usługi pakietowe w Polsce na tle krajów UE
 • Prognozy rozwoju rynku usług zintegrowanych i pakietowych
 • Usługi dodatkowe, ceny i polityka rabatowa operatorów
  • Ceny usług pakietowych
   • Ceny pakietów typu multi SIM
  • Usługi dodatkowe i rabaty
  • Usługi finansowe świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych
  • Sprzedaż energii elektrycznej i gazu
 • Ceny usług pakietowych
  • Ceny pakietów typu multi SIM
 • Ceny pakietów typu multi SIM
 • Usługi dodatkowe i rabaty
 • Usługi finansowe świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż energii elektrycznej i gazu
 • Profile największych graczy na rynku zintegrowanych i pakietowych usług telekomunikacyjnych
  • Grupa Cyfrowego Polsatu (Grupa CPS)
  • UPC Polska
  • Orange Polska
  • Vectra
  • Netia
  • Multimedia Polska
  • INEA
  • Toya
  • nc+
  • T-Mobile Polska
  • P4 (Play Communications)
 • Grupa Cyfrowego Polsatu (Grupa CPS)
 • UPC Polska
 • Orange Polska
 • Vectra
 • Netia
 • Multimedia Polska
 • INEA
 • Toya
 • nc+
 • T-Mobile Polska
 • P4 (Play Communications)
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Rynek usług zintegrowanych w Polsce – analiza SWOT, 2017
 • Popularność usług telekomunikacyjnych w badanych gospodarstwach w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), IV kw. 2017
 • Udział ofert abonamentowych, na kartę oraz mix wśród badanych w Polsce, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Najczęściej wybierani operatorzy sieci komórkowych w Polsce, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Najczęściej wybierani dostawcy internetu mobilnego w Polsce, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Najczęściej wybierani dostawcy płatnej telewizji w Polsce, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Najczęściej wybierani dostawcy internetu stacjonarnego w Polsce, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Orange jako najczęściej wybierany dostawca telefonii stacjonarnej w Polsce, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Czas korzystania z usługi obecnego operatora w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Czas korzystania z telefonu stacjonarnego od obecnego operatora w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Czas korzystania z płatnej telewizji od obecnego operatora w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Czas korzystania z usług telefonii komórkowej od obecnego operatora w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Czas korzystania z internetu stacjonarnego od obecnego operatora w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Czas korzystania z usług internetu mobilnego od obecnego operatora w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Miesięczny koszt poszczególnych rodzajów usług telekomunikacyjnych w Polsce, wg przedziałów cenowych (%), IV kw. 2017
 • Udział Polaków korzystających z rozwiązań pakietowych od jednego dostawcy w Polsce, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Liczba usług w pakiecie usług telekomunikacyjnych w Polsce, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Popularność usług telekomunikacyjnych wchodzących w skład pakietu w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), IV kw. 2016
 • Najpopularniejsze pakiety usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Najpopularniejsi dostawcy usług pakietowych w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), IV kw. 2017
 • Okres korzystania z usług telekomunikacyjnych zakupionych w pakiecie od bieżącego dostawcy w Polsce, według rodzaju miejsca zamieszkania (%), IV kw. 2017
 • Całkowity miesięczny koszt telekomunikacyjnych usług pakietowych w Polsce, według rodzaju miejsca zamieszkania (%), IV kw. 2017
 • Czynniki determinujące wybór zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce, według kategorii wiekowych respondentów (%), IV kw. 2017
 • Czynniki determinujące wybór zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce, według rodzaju wykształcenia (%), IV kw. 2017
 • Skłonność do rekomendowania dostawców zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce, IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z obecnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce w przypadku braku satysfakcji z co najmniej jednej usługi w pakiecie, w podziale na kategorie wiekowe respondentów (%), IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z obecnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce w przypadku braku satysfakcji z co najmniej jednej usługi w pakiecie, w podziale na wykształcenie (%), IV kw. 2017
 • Odsetek gospodarstw domowych subskrybujących usługi telekomunikacyjne w pakietach w wybranych krajach europejskich (%), 2006-2015
 • Gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej i w Polsce posiadające co najmniej jeden pakiet usług telekomunikacyjnych (%), 2014-2015
 • Usługi telekomunikacyjne kupowane w pakietach w UE, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech (%), 2013-2015
 • Powody pozostania przy obecnym operatorze usług pakietowych, pomimo rozważania jego zmiany, w Polsce i UE (%), 2015
 • Wskaźnik churn dla abonentów jednej, dwóch, trzech i czterech usług telekomunikacyjnych w Belgacom (%), 2013-III kw. 2017
 • Czynniki wpływające na wartość rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakietach w Polsce, 2016-2022
 • Porównanie cen usług multi SIM w największych sieciach mobilnych w Polsce, grudzień 2017
 • Wybrane funkcjonalności dostępne w ofertach T-Mobile Usługi Bankowe, Plus Banku oraz Orange Finanse w bankowości mobilnej i internetowej w Polsce, grudzień 2017
 • Liczba klientów T-Mobile Usługi Bankowe, Orange Finanse oraz Plus Banku w Polsce (tys.), IV kw. 2014-III kw. 2017
 • Stawki za energię elektryczną w programach Energia na abonament oraz Energia bez prognoz w ofercie Grupy CPS Polsce (zł), grudzień 2017
 • Stawki promocyjne za energię elektryczną w Orange Polska, grudzień 2017
 • Standardowe stawki za energię elektryczną w ofercie wybranych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce z podziałem na taryfy, grudzień 2017
 • Współpraca operatorów telekomunikacyjnych i firm energetycznych w Polsce, grudzień 2017
 • Stawki za dostawę gazu w programie Gaz bez prognoz w ofercie Grupy CPS w Polsce, grudzień 2017
 • Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostawę gazu przez Orange Energia w Polsce, grudzień 2017
 • Portfolio usług Domowego Programu Oszczędnościowego smartDOM dostępnego w ofercie Grupy CPS w Polsce, grudzień 2017
 • Liczba RGU i abonentów usług kontraktowych Grupy CPS oraz średnia liczba RGU i ARPU przypadające na abonenta w Polsce, II kw. 2014-III kw. 2017
 • Liczba RGU i abonentów usług wiązanych w ramach usługi smartDOM oraz średnia liczba usług przypadająca na abonenta, III kw. 2014-III kw. 2017
 • Klienci Grupy CPS posiadający usługi w pakiecie, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Satysfakcja z pakietu zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Grupie CPS (%), IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z Grupą CPS o świadczenie zintegrowanych usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2017
 • Liczba abonentów i RGU firmy UPC Polska z podziałem na rodzaje usług oraz średnia liczba usług przypadająca na abonenta (tys.), 2011-III kw. 2017
 • Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych UPC w Polsce, listopad 2017
 • Klienci UPC posiadający usługi w pakiecie, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Całkowity miesięczny koszt usług pakietowych w UPC (%), IV kw. 2017
 • Satysfakcja z pakietu zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w UPC (%), IV kw. 2017
 • Porównanie zawartości i cen dostępnych abonamentów w ramach oferty Orange Love w Polsce, listopad 2017
 • Porównanie standardowej oferty usług stacjonarnych i oferty pakietowej Orange w ramach programu Orange Love, listopad 2017
 • Klienci Orange posiadający usługi w pakiecie, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Satysfakcja z pakietu zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Orange (%), IV kw. 2017
 • Podstawowe dane finansowe spółki Vectra (jednostkowe, mln zł), 2010-2016
 • Liczba abonentów i RGU Vectry w Polsce z podziałem na rodzaje usług oraz średnia liczba usług przypadająca na abonenta (tys.), 2011-III kw. 2017
 • Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych firmy Vectra w Polsce, grudzień 2017
 • Liczba RGU Netii w Polsce, według typów usług oraz z podziałem na segment B2C i B2B (tys.), I poł. 2014-I poł 2017
 • Wartość zagregowanego ARPU Netii w Polsce, według typów usług (zł/m-c), I poł. 2014-I poł 2017
 • Liczba usług (RGU), lokalizacji abonenckich (klientów) oraz średnia liczba usług przypadająca na klienta Netii w segmencie B2C w Polsce, IV kw. 2014-III kw. 2017
 • Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych Netii w Polsce, listopad 2017
 • Liczba abonentów, RGU według liczby usług oraz średnia liczba usług przypadająca na abonenta Multimediów Polska (tys.), II kw. 2014-III kw. 2017
 • Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych firmy Multimedia Polska w Polsce, listopad 2017
 • Podstawowe dane finansowe spółki Multimedia Polska (skonsolidowane, mln zł), 2010-III kw. 2017
 • Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez INEA (tys.), 2011-I poł. 2017
 • Podstawowe dane finansowe spółki INEA (jednostkowe, mln zł), 2010-2016
 • Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych firmy INEA w Polsce, listopad 2017
 • Liczba abonentów internetu i telewizji cyfrowej korzystających z usług Toya (tys.), 2011-I poł. 2017
 • Podstawowe dane finansowe spółki Toya (jednostkowe, mln zł), 2009-2015
 • Pakiety oraz prędkości pobierania i wysyłania danych wraz z ich cenami (zł) oferowane przez Toya w Polsce, listopad 2017
 • Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych firmy Toya w Polsce, listopad 2017
 • Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych nc+ w Polsce, listopad 2017
 • T-Mobile: wybrane dane operacyjne i finansowe, 2011-III kw. 2017
 • Klienci T-Mobile posiadający usługi w pakiecie, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Kluczowe usługi determinujące zakup innych usług pakietowych w T-Mobile (%), IV kw. 2017
 • Satysfakcja z pakietu usług telekomunikacyjnych w T-Mobile (%), IV kw. 2017
 • P4: wybrane dane operacyjne i finansowe, 2013-III kw. 2017
 • Specyfikacja pakietu usług Telefon stacjonarny i komórkowy do dzwonienia, dostępnego w ofercie P4 w Polsce, listopad 2017
 • Klienci Play posiadający usługi w pakiecie, w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2017
 • Kluczowe usługi determinujące zakup innych usług pakietowych w Play (%), IV kw. 2017
 • Satysfakcja z pakietu usług telekomunikacyjnych w Play (%), IV kw. 2017


List of graphs

 

 • Populacja Polski (mln), 2006-2016
 • Populacja Polski (mln), 2017-2022
 • Liczba gospodarstw domowych w Polsce (mln), 2006-2016
 • Liczba gospodarstw domowych w Polsce (mln), 2017-2022
 • Liczba mieszkańców w przeliczeniu na gospodarstwo domowe w Polsce, 2010-2022
 • Liczba RGU ogółem w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mln), 2010-2017
 • Średnia liczba RGU przypadających na abonenta usług pakietowych w Polsce, 2010-2017
 • Liczba RGU sprzedawanych w pakiecie w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mln), 2010-2017
 • Liczba abonentów (mln) usług pakietowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2010-2017
 • Wartość rynku abonamentowych usług telekomunikacyjnych w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mld zł), 2010-2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług pakietowych w Polsce, 2010-2017
 • ARPU ze sprzedaży usług pakietowych w Polsce (zł), 2010-2017
 • Udział 10 największych operatorów w rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie w Polsce, według liczby abonentów (tys., %), 2016
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) w segmencie usług kontraktowych Grupy CPS w Polsce (%), I kw. 2014-III kw. 2017
 • Nasycenie bazy klientów Grupy CPS, w przeliczeniu na liczbę abonentów i liczbę RGU, usługami wiązanymi w ramach programu smartDOM w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2017
 • Usługi wchodzące w skład pakietów usług u klientów Grupy CPS (%), IV kw. 2017
 • Kluczowe usługi determinujące zakup innych usług pakietowych w Grupie CPS (%), IV kw. 2017
 • Okres korzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych zakupionych od Grupy CPS (%), IV kw. 2017
 • Całkowity miesięczny koszt usług pakietowych w Grupie CPS (%), IV kw. 2017
 • Popularność usług telekomunikacyjnych w badanych gospodarstwach w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Liczba usług telekomunikacyjnych w gospodarstwie respondenta w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Udział ofert abonamentowych, na kartę oraz mix wśród badanych w Polsce (%), 2017
 • Najczęściej wybierani operatorzy sieci komórkowych w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Najczęściej wybierani dostawcy internetu mobilnego w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Najczęściej wybierani dostawcy płatnej telewizji w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Najczęściej wybierani dostawcy internetu stacjonarnego w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Najczęściej wybierani dostawcy telefonii stacjonarnej w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Średni miesięczny koszt poszczególnych rodzajów usług telekomunikacyjnych w Polsce (zł), IV kw. 2017
 • Odsetek Polaków deklarujących korzystanie w ramach gospodarstwa domowego z usług telekomunikacyjnych zakupionych w pakiecie od jednego dostawcy (%), 2015 i 2017
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce z tym samym dostawcą co najmniej dwóch usług telekomunikacyjnych oraz odsetek powiększony o gospodarstwa deklarujące korzystanie z pakietów (%), IV kw. 2017
 • Liczba usług w pakiecie usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Popularność usług telekomunikacyjnych wchodzących w skład pakietu w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Kluczowe usługi determinujące zakup innych usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Najpopularniejsi dostawcy usług pakietowych w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Okres korzystania z usług telekomunikacyjnych zakupionych w pakiecie od bieżącego dostawcy w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Całkowity miesięczny koszt telekomunikacyjnych usług pakietowych w Polsce (zł, %), IV kw. 2017
 • Czynniki determinujące wybór zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Zadowolenie z operatorów zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce, IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z obecnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z obecnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce w przypadku braku satysfakcji z co najmniej jednej usługi w pakiecie (%), IV kw. 2017
 • Przyczyny niekorzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), 2015 i 2017
 • Rozważanie zakupu łączonych usług telekomunikacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce (%), 2015 i 2017
 • Czynniki motywujące do zakupu zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Korzystanie z usług innych niż telekomunikacyjne w ramach pakietu w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Typy innych usług wykorzystywanych w ramach pakietu telekomunikacyjnego w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Odsetek gospodarstw domowych w UE deklarujących posiadanie dwóch, trzech i czterech usług telekomunikacyjnych od jednego dostawcy (%), 2007-2015
 • Przejrzystość cen pakietów usług telekomunikacyjnych w UE, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech (%), 2014-2015
 • Odsetek użytkowników w UE, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech regularnie porównujących oferty pakietów usług telekomunikacyjnych (%), 2013-2014
 • Odsetek użytkowników pakietów usług telekomunikacyjnych w UE, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech wyrażających zadowolenie z informacji o ofercie (%), 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych w UE i w Polsce deklarujących zmianę dostawcy poszczególnych usług telekomunikacyjnych i pakietów (%), 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych rozważających zmianę operatora usług pakietowych w UE (%), 2014-2015
 • Odsetek gospodarstw domowych rozważających zmianę operatora usług pakietowych w Polsce (%), 2014-2015
 • Czynniki wpływające na wybór oferty usług internetowych przez gospodarstwa domowe w Polsce i UE (%), 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii deklarujących posiadanie dwóch, trzech i czterech usług telekomunikacyjnych od jednego dostawcy, w podziale na typ usług (%), 2016-2017
 • Liczba RGU na rynku abonamentowych usług telekomunikacyjnych w Polsce (mln), z podziałem na rodzaj usług, 2017-2022
 • Liczba RGU sprzedawanych w pakiecie w Polsce (mln), z podziałem na rodzaj usług, 2017-2022
 • Wskaźnik liczby usług wiązanych w przeliczeniu na abonenta w Polsce, 2017-2022
 • Liczba abonentów (mln) usług pakietowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2017-2022
 • Penetracja usług pakietowych w przeliczeniu na gospodarstwo domowe w Polsce (%), 2011-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług pakietowych w Polsce, 2017-2022
 • Udział usług pakietowych i pojedynczych w przychodach ze sprzedaży abonamentowych usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), 2015-2022
 • Średnia cena pakietów złożonych z dwóch, trzech, czterech i pięciu podstawowych usług telekomunikacyjnych w Polsce (zł), grudzień 2017
 • Średnia cena jednej podstawowej usługi telekomunikacyjnej w sytuacji zakupu dwóch, trzech, czterech i pięciu usług w pakiecie w Polsce (zł), grudzień 2017
 • Liczba numerów telefonów wchodzących w skład pakietu rodzinnego typu multi SIM w Polsce (%), IV kw. 2017
 • Popularność ofert typu multi SIM wśród użytkowników indywidualnych w Polsce, z podziałem na operatorów (%), IV kw. 2017
 • Liczba punktów obsługi, w których oferowane są produkty pod marką T-Mobile Usługi Bankowe w Polsce, I kw. 2015-II kw. 2017
 • Udziały poszczególnych graczy w rynku usług bankowych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych w Polsce pod względem liczby klientów (tys., %), III kw. 2017
 • Liczba nowych klientów netto Orange Finanse, T-Mobile Usługi Bankowe oraz Plus Banku w Polsce (tys.), IV kw. 2014-III kw. 2017
 • Liczba klientów Plus Banku korzystających z bankowości internetowej w Polsce (tys.), IV kw. 2015-III kw. 2017
 • Liczba klientów T-Mobile Usługi Bankowe oraz Plus Banku korzystających z bankowości mobilnej w Polsce (tys.), IV kw. 2015-III kw. 2017
 • Przychody Magyar Telekom ze sprzedaży energii i gazu (mln €), 2011 – I-III kw. 2017
 • Liczba użytkowników energii elektrycznej i gazu oferowanych przez Magyar Telekom (tys.), 2011 – I-III kw. 2017
 • Liczba abonentów energii elektrycznej i gazu dostarczanych przez Utility Warehouse (tys.), 2005-2017
 • Liczba użytkowników usług wiązanych obsługiwanych przez UPC Polska (tys.), 2014-2016
 • Przychody ze sprzedaży UPC Polska (mln zł) i dynamika (%), 2008-2016
 • Usługi wchodzące w skład pakietów usług u klientów UPC (%), IV kw. 2017
 • Kluczowe usługi determinujące zakup innych usług pakietowych w UPC (%), IV kw. 2017
 • Okres korzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych zakupionych od UPC (%), IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z UPC o świadczenie zintegrowanych usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2017
 • Liczba abonentów wybranych usług wiązanych Orange w Polsce (tys.), 2012-I kw. 2017
 • Liczba klientów konwergentnych Orange w Polsce z podziałem na klientów indywidualnych i biznesowych (tys.), I kw. 2016-III kw. 2017
 • Liczba RGU w Orange Open (tys.), 2013-2016
 • Liczba usług przypadających na jednego klienta Orange Open, 2013-2016
 • Liczba RGU, z których korzystają indywidualni klienci w ramach oferty konwergentnej Orange w Polsce (tys.), I kw. 2017-III kw. 2017
 • Liczba usług przypadających na jednego klienta indywidualnego oferty konwergentnej Orange w Polsce, I kw. 2017-III kw. 2017
 • Nasycenie bazy klientów Orange, w przeliczeniu na liczbę RGU, usługami wiązanymi w ramach oferty konwergentnej w Polsce (%), 2013-I poł. 2017
 • Udział usług konwergentnych w bazie klientów indywidualnych internetu światłowodowego Orange w Polsce (%), I-III kw. 2017
 • Udział usług konwergentnych w bazie klientów indywidualnych stacjonarnego internetu Orange w Polsce (%), I kw. 2016-III kw. 2017
 • Udział usług konwergentnych w bazie abonamentowych klientów indywidualnych telefonii komórkowej Orange w Polsce (%), I kw. 2016-III kw. 2017
 • Usługi wchodzące w skład pakietów usług u klientów Orange (%), IV kw. 2017
 • Kluczowe usługi determinujące zakup innych usług pakietowych w Orange (%), IV kw. 2017
 • Okres korzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych zakupionych w Orange (%), IV kw. 2017
 • Całkowity miesięczny koszt usług pakietowych w Orange (%), IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z Orange o świadczenie zintegrowanych usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2017
 • Liczba użytkowników usług wiązanych obsługiwanych przez Vectrę w Polsce (tys.), 2014-2016
 • Nasycenie bazy klientów Vectry, w przeliczeniu na liczbę abonentów, usługami wiązanymi w Polsce (%), 2014-2016
 • Średni miesięczny przychód na klienta (ARPU) indywidualnego Netii w Polsce (zł), II kw. 2014-III kw. 2017
 • Liczba użytkowników usług wiązanych obsługiwanych przez Netię w Polsce (tys.), 2014-2016
 • Nasycenie bazy klientów Multimediów Polska, w przeliczeniu na liczbę abonentów, usługami wiązanymi w Polsce (%), II kw. 2014-III kw. 2017
 • ARPU Multimediów Polska (zł), II kw. 2014-III kw. 2017
 • Średniomiesięczny wskaźnik odpływu klientów (churn) w bazie abonenckiej Multimediów Polska z podziałem na rodzaje usług (%), II kw. 2014-III kw. 2017
 • Liczba użytkowników usług wiązanych obsługiwanych przez INEA w Polsce (tys.), 2014-2016
 • Liczba użytkowników usług wiązanych obsługiwanych przez Toya w Polsce (tys.), 2014-2016
 • Liczba abonentów nc+ w Polsce (mln), I kw. 2014-III kw. 2017
 • Liczba pakietów telewizyjnych nc+ sprzedanych przez Orange Polska w Polsce (tys.), I kw. 2014-III kw. 2017
 • Usługi wchodzące w skład pakietów usług u klientów T-Mobile (%), IV kw. 2017
 • Okres korzystania z usług telekomunikacyjnych zakupionych w pakiecie w T-Mobile (%), IV kw. 2017
 • Całkowity miesięczny koszt usług pakietowych T-Mobile (%), IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z T-Mobile o świadczenie usług telekomunikacyjnych w pakiecie (%), IV kw. 2017
 • Liczba użytkowników usług wiązanych obsługiwanych przez P4 w Polsce (tys.), 2014-2016
 • Usługi wchodzące w skład pakietów usług u klientów Play (%), IV kw. 2017
 • Okres korzystania z usług telekomunikacyjnych zakupionych w pakiecie w Play (%), IV kw. 2017
 • Całkowity miesięczny koszt usług pakietowych w Play (%), IV kw. 2017
 • Skłonność do przedłużenia umowy z Play o świadczenie usług telekomunikacyjnych w pakiecie (%), IV kw. 2017

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 800

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: January 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2018

Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process