Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Free Sample Infographic

Industry Report

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Raport zawiera szeroki zakres wskaźników rynkowych dotyczących rynku usług telemedycznych z uwzględnieniem kluczowe danych: wartości rynku, najważniejszych obszarów zastosowania telemedycyny obecnie i w przyszłości oraz największych dostawców takich rozwiązań w Polsce. To również dogłębna analiza obecnej oferty oraz planów graczy rynkowych (świadczeniodawców) odnośnie tego rodzaju usług, w szczególności telekonsyliów, teleradiologii oraz urządzeń do użytku przez pacjenta w domu.

Subscription: 12 months
Publication date: November 2018
Other versions: English
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Co w środku

Raport zawiera szeroki zakres wskaźników rynkowych dotyczących rynku usług telemedycznych z uwzględnieniem kluczowe danych: wartości rynku, najważniejszych obszarów zastosowania telemedycyny obecnie i w przyszłości oraz największych dostawców takich rozwiązań w Polsce. To również dogłębna analiza obecnej oferty oraz planów graczy rynkowych (świadczeniodawców) odnośnie tego rodzaju usług, w szczególności telekonsyliów, teleradiologii oraz urządzeń do użytku przez pacjenta w domu.

Raport przedstawia profile kluczowych producentów rozwiązań telemedycznych dla świadczeniodawców i pacjentów obecnych na polskim rynku oraz analizę wyników badania przeprowadzonego wśród dostawców usług telemedycznych  na rynku polskim. Publikacja zawiera prognozy rozwoju na najbliższe lata (2018-2023) dla całkowitej wartości rynku.

 


Jakie informacje zawiera raport?

 • Kompleksową ocenę rynku – obecna i prognozowana wartość rynku usług telemedycznych w Polsce
 • Dynamikę wzrostu, warunki panujące obecnie na rynku
 • Czynniki i bariery rozwoju dla rynku usług telemedycznych w Polsce
 • Autorskie któtko- i długoterminowe prognozy na kolejnych 5 lat dla całkowitej wartości rynku usług telemedycznych, przygotowane przez doświadczony zespół ekonometryków dla segmentów takich jak – teleradiologia, telekonsylia, rozwiązania do stosowania przez pacjentów w domu
 • Listę wiodących dostawców rozwiązań telemedycznych dla świadczeniodawców i pacjentów – profile zawierające takie informacje jak: wyniki finansowe, oferta z zakresu telemedycyny oraz plany rozwoju
 • Wiodący świadczeniodawcy usług telemedycyny – analiza wyników badania PMR wśród kadry menedżerskiej firm oferujących usługi telemedyczne w Polsce
 • Przegląd regulacji prawnych dotyczących rynku telemedycyny
 • Dystrybucja usług telemedycznych w Polsce – struktura
Dlaczego warto

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Autorskie prognozy (aż do roku 2023) oraz wywiady z kadrą menadżerską firm obecnych na rynku na temat potencjału rozwoju tego typu usług pozwolą opracować strategię rozwoju firmy na rynku usług telemedycznych
 • Analiza szans i zagrożeń pozwoli na ocenę potencjału rynku i wskazanie w jakich obszarach warto pomyśleć o rozszerzanie oferty usług telemedycznych
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Analiza środowiska konkurencyjnego umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • Raport identyfikuje również potencjalne nisze, segmenty o wysokiej szansie powodzenia w przypadku inwestycji, jak również obszary już nasycone

 

Kto kupuje

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci rozwiązań telemedycznych obecni w Polsce np. firmy IT
 • Firmy IT zagraniczne i polskie planujące wejście na rynek
 • Firmy szukające możliwości inwestycyjnych lub zainteresowane przejęciami spółek
 • Firmy medyczne specjalizujące się w świadczeniu usług telemedycznych lub planujące rozszerzenie oferty o takie usługi
 • Producenci sprzętu medycznego wykorzystywanego w telemedycynie np. diagnostyki obrazowej
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Firmy ubezpieczeniowe posiadające w ofercie ubezpieczenia zdrowotne, firmy oferujące abonamenty medyczne
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Subscription: 12 months
Publication date: November 2018
Other versions: English
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.