Rynek usług telemedycznych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 900

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample
Raport zawiera szeroki zakres wskaźników rynkowych dotyczących rynku usług telemedycznych z uwzględnieniem kluczowe danych: wartości rynku, najważniejszych obszarów zastosowania telemedycyny obecnie i w przyszłości oraz największych dostawców takich rozwiązań w Polsce. To również dogłębna analiza obecnej oferty oraz planów graczy rynkowych (świadczeniodawców) odnośnie tego rodzaju usług, w szczególności telekonsyliów, teleradiologii oraz urządzeń do użytku przez pacjenta w domu.
Subscription: 12 months
Publication date: February 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport zawiera szeroki zakres wskaźników rynkowych dotyczących rynku usług telemedycznych z uwzględnieniem kluczowe danych: wartości rynku, najważniejszych obszarów zastosowania telemedycyny obecnie i w przyszłości oraz największych dostawców takich rozwiązań w Polsce. To również dogłębna analiza obecnej oferty oraz planów graczy rynkowych (świadczeniodawców) odnośnie tego rodzaju usług, w szczególności telekonsyliów, teleradiologii oraz urządzeń do użytku przez pacjenta w domu.

 

Raport przedstawia profile kluczowych producentów rozwiązań telemedycznych dla świadczeniodawców i pacjentów obecnych na polskim rynku oraz analizę wyników badania przeprowadzonego wśród dostawców usług telemedycznych  na rynku polskim. Publikacja zawiera prognozy rozwoju na najbliższe lata (2017-2022) dla całkowitej wartości rynku.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Kompleksową ocenę rynku – obecna i prognozowana wartość rynku usług telemedycznych w Polsce
 • Dynamikę wzrostu, warunki panujące obecnie na rynku
 • Czynniki i bariery rozwoju dla rynku usług telemedycznych w Polsce
 • Autorskie któtko- i długoterminowe prognozy na kolejnych 5 lat dla całkowitej wartości rynku usług telemedycznych, przygotowane przez doświadczony zespół ekonometryków dla segmentów takich jak – teleradiologia, telekonsylia, rozwiązania do stosowania przez pacjentów w domu
 • Listę wiodących dostawców rozwiązań telemedycznych dla świadczeniodawców i pacjentów – profile zawierające takie informacje jak: wyniki finansowe, oferta z zakresu telemedycyny oraz plany rozwoju
 • Wiodący świadczeniodawcy usług telemedycyny – analiza wyników badania PMR wśród kadry menedżerskiej firm oferujących usługi telemedyczne w Polsce
 • Przegląd regulacji prawnych dotyczących rynku telemedycyny
 • Dystrybucja usług telemedycznych w Polsce – struktura

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Producenci rozwiązań telemedycznych obecni w Polsce np. firmy IT
 • Firmy IT zagraniczne i polskie planujące wejście na rynek
 • Firmy szukające możliwości inwestycyjnych lub zainteresowane przejęciami spółek
 • Firmy medyczne specjalizujące się w świadczeniu usług telemedycznych lub planujące rozszerzenie oferty o takie usługi
 • Producenci sprzętu medycznego wykorzystywanego w telemedycynie np. diagnostyki obrazowej
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Firmy ubezpieczeniowe posiadające w ofercie ubezpieczenia zdrowotne, firmy oferujące abonamenty medyczne

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

 • Autorskie prognozy (aż  do roku 2022) oraz wywiady z kadrą menadżerską firm obecnych na rynku na temat potencjału rozwoju tego typu usług pozwolą opracować strategię rozwoju firmy na rynku usług telemedycznych
 • Analiza szans i zagrożeń pozwoli na ocenę potencjału rynku i wskazanie w jakich obszarach warto pomyśleć o rozszerzanie oferty usług telemedycznych
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Analiza środowiska konkurencyjnego umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • Raport identyfikuje również potencjalne nisze, segmenty o wysokiej szansie powodzenia w przypadku inwestycji, jak również obszary już nasycone

 


What is the content of the report?

 • Kompleksową ocenę rynku – obecna i prognozowana wartość rynku usług telemedycznych w Polsce
 • Dynamikę wzrostu, warunki panujące obecnie na rynku
 • Czynniki i bariery rozwoju dla rynku usług telemedycznych w Polsce
 • Autorskie któtko- i długoterminowe prognozy na kolejnych 5 lat dla całkowitej wartości rynku usług telemedycznych, przygotowane przez doświadczony zespół ekonometryków dla segmentów takich jak – teleradiologia, telekonsylia, rozwiązania do stosowania przez pacjentów w domu
 • Listę wiodących dostawców rozwiązań telemedycznych dla świadczeniodawców i pacjentów – profile zawierające takie informacje jak: wyniki finansowe, oferta z zakresu telemedycyny oraz plany rozwoju
 • Wiodący świadczeniodawcy usług telemedycyny – analiza wyników badania PMR wśród kadry menedżerskiej firm oferujących usługi telemedyczne w Polsce
 • Przegląd regulacji prawnych dotyczących rynku telemedycyny
 • Dystrybucja usług telemedycznych w Polsce – struktura

Who benefits from the analysis?

 • Producenci rozwiązań telemedycznych obecni w Polsce np. firmy IT
 • Firmy IT zagraniczne i polskie planujące wejście na rynek
 • Firmy szukające możliwości inwestycyjnych lub zainteresowane przejęciami spółek
 • Firmy medyczne specjalizujące się w świadczeniu usług telemedycznych lub planujące rozszerzenie oferty o takie usługi
 • Producenci sprzętu medycznego wykorzystywanego w telemedycynie np. diagnostyki obrazowej
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Firmy ubezpieczeniowe posiadające w ofercie ubezpieczenia zdrowotne, firmy oferujące abonamenty medyczne

Why to buy the report?

 • Autorskie prognozy (aż  do roku 2022) oraz wywiady z kadrą menadżerską firm obecnych na rynku na temat potencjału rozwoju tego typu usług pozwolą opracować strategię rozwoju firmy na rynku usług telemedycznych
 • Analiza szans i zagrożeń pozwoli na ocenę potencjału rynku i wskazanie w jakich obszarach warto pomyśleć o rozszerzanie oferty usług telemedycznych
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Analiza środowiska konkurencyjnego umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • Raport identyfikuje również potencjalne nisze, segmenty o wysokiej szansie powodzenia w przypadku inwestycji, jak również obszary już nasycone
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku usług telemedycznych w Polsce oraz prognozy do roku 2022
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku usług telemedycznych w Polsce w latach 2015-2017
   • Przygotowanie podmiotów leczniczych do świadczenia usług telemedycznych
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2016-2022
   • Plany inwestycyjne podmiotów leczniczych w zakresie telemedycyny
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Ceny usług telemedycznych
  • Wartość rynku do 2022 r.
 • Struktura rynku
  • Sektor publiczny i sektor prywatny
   • Publiczne finansowanie świadczeń telemedycznych
  • Struktura według typu podmiotu leczniczego
  • Struktura według specjalizacji
  • Struktura według rodzaju świadczenia
  • Telekonsylia i telekonsultacje
   • Skala zjawiska
   • Specjalizacje
   • Czas wprowadzenia do oferty
   • Liczba pacjentów objętych usługami
  • Rozwiązania do stosowania przez pacjentów w domu
   • Skala zjawiska
   • Specjalizacje
   • Czas wprowadzenia do oferty
   • Liczba pacjentów objętych usługami
   • Aplikacje mobline
  • Teleradiologia
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Skala zjawiska
   • Czas wprowadzenia do oferty
 • Główni gracze
  • Procent przychodów generowanych z telemedycyny/teleradiologii
  • Sytuacja finansowa
  • Dostawcy usług dla świadczeniodawców
   • Firmy świadczące usługi opisu badań radiologicznych – wyniki badania PMR
   • CDO Provega
   • Centra Medyczne Medyceusz
   • e-Mam
   • Eurodiagnostic
   • Grupa Voxel
   • Konsorcjum Lekarzy Radiologów
   • LUX MED Diagnostyka
   • Medflow
   • TMS Diagnostyka
   • Tomma Diagnostyka Obrazowa
   • Inne firmy dostarczające usługi z obszaru telemedycyny świadczeniodawcom w Polsce
  • Świadczeniodawcy oferujący usługi telemedycyny pacjentom
   • Centrum Medyczne iMed24
   • Grupa Medicover
   • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • LUX MED Diagnostyka
   • Medica Assistance
   • Telemedycyna Polska
   • Inne firmy oferujące usługi telemedycyny pacjentom w Polsce
  • Dostawcy rozwiązań IT i sprzętu używanego w telemedycynie
   • Producenci sprzętu używanego w telemedycynie – wyniki badania PMR
   • Producenci oprogramowania używanego w telemedycynie – wyniki badania PMR
   • Producenci sprzętu używanego w teleradiologii – wyniki badania PMR
   • Producenci oprogramowania używanego w teleradiologii – wyniki badania PMR
   • Comarch Healthcare
   • MedGo
   • Nestmedic
   • Pro-Plus
   • Resq-Med
   • Sidly
   • Silvermedia
   • Viatom Technology
   • Inne firmy dostarczające rozwiązania IT i sprzęt używany w telemedycynie w Polsce
 • Otoczenie prawne
  • Definicja telemedycyny
   • Przepisy europejskie
   • Przepisy polskie – usankcjonowanie telemedycyny
  • Usługi telemedyczne transgraniczne
  • Inicjatywy UE na rzecz informatyzacji opieki zdrowotnej
  • Inicjatywy na rzecz informatyzacji opieki zdrowotnej w Polsce
  • Bariery prawne w rozwoju telemedycyny
  • Podstawy prawne finansowania świadczeń telemedycznych
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Graphs

 • Struktura próby w ankiecie dotyczącej rynku usług telemedycznych w Polsce (%), według stanowiska respondenta, 2016
 • Struktura respondentów w ankiecie dotyczącej rynku usług telemedycznych w Polsce (%), według stanowiska respondenta, 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług telemedycznych w Polsce, 2015-2022
 • Struktura rynku telemedycyny w Polsce, według typu usługi (%), 2016
 • Dynamika rynku usług teleradiologicznych w Polsce (%), pod względem wartości, 2016-2017
 • Udział finansowania publicznego i prywatnego w rynku telemedycyny w Polsce (%), 2016-2017
 • Struktura rynku telemedycyny w Polsce, według typu podmiotu leczniczego (%), 2016
 • Posiadanie i wdrożenie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2016
 • Stopień komunikowania się systemu teleinformatycznego jednostki z zewnętrznym systemem przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2014 i 2016
 • Zewnętrzne systemy teleinformatyczne, z jakimi komunikują się placówki ochrony zdrowia w Polsce (liczba jednostek), 2016
 • Zewnętrzne systemy teleinformatyczne, z jakimi komunikują się placówki ochrony zdrowia w Polsce (%), 2016
 • Uruchomienie i wykorzystywanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2014 i 2016
 • Posiadanie możliwości wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej z innymi podmiotami leczniczymi poprzez usługi elektroniczne udostępnione z systemu informatycznego w Polsce (%), 2016
 • Posiadanie możliwości wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej z innymi podmiotami leczniczymi poprzez informatyczny nośnik danych w Polsce (%), 2016
 • Posiadanie rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2014 i 2016
 • Posiadanie Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2016
 • Plany rozbudowy oferty telemedycyny o nowe usługi/urządzenia wśród niepublicznych podmiotów leczniczych obecnych na rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Usługi/urządzenia, o jakie niepubliczne podmioty lecznicze planują rozbudować ofertę w Polsce (%), 2017
 • Najważniejsze źródła finansowania inwestycji przez niepubliczne podmioty lecznicze na rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Plany rozbudowy oferty o telemedycynę wśród niepublicznych podmiotów leczniczych nieobecnych na rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Najważniejsze przyczyny braku zainteresowania wprowadzeniem oferty telemedycyny wśród leczniczych podmiotów niepublicznych nieobecnych na rynku w Polsce (%), 2017
 • Plany wdrożenia kolejnych rozwiązań z obszaru teleradiologii/telediagnostyki przez centra diagnostyczne obecne na rynku teleradiologii w Polsce (%), 2017
 • Najważniejsze przyczyny braku zainteresowania wykorzystaniem teleradiologii wśród centrów diagnostycznych nieobecnych na rynku w Polsce (%), 2017
 • Zewnętrzne systemy teleinformatyczne, z jakimi komunikują się placówki ochrony zdrowia w Polsce (liczba jednostek), 2016
 • Zewnętrzne systemy teleinformatyczne, z jakimi planują komunikować się placówki ochrony zdrowia w Polsce (liczba jednostek), 2016
 • Bariery rozwoju rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Przyczyny nieobecności niepublicznych podmiotów leczniczych na rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Czynniki rozwoju rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2014 i 2016
 • Powody wdrożenia usług telemedycznych w podmiotach niepublicznych w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług telemedycznych w Polsce, 2015-2022
 • Udział finansowania publicznego i prywatnego w rynku telemedycyny w Polsce (%), 2016-2017
 • Struktura rynku telemedycyny w Polsce, według typu podmiotu leczniczego (%), 2016
 • Specjalizacje, w zakresie których telemedycyna jest wykorzystywana przez niepubliczne podmioty lecznicze obecne na rynku w Polsce (%), 2017
 • Preferowane przez pacjentów specjalizacje w telemedycynie w Europie Środkowo-Wschodniej (%), 2015
 • Struktura rynku telemedycyny w Polsce, według usługi (%), 2016
 • Oferowanie usług telekonferencji (telekonsultacji) przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2016
 • Oferowanie usług telekonferencji (telekonsultacji) przez niepubliczne podmioty lecznicze obecne na rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Rodzaje telekonsultacji oferowanych przez niepubliczne podmioty lecznicze w Polsce, według odbiorcy (%), 2017
 • Specjalizacje, w zakresie których oferowane są telekonsylia/telekonsultacje przez niepubliczne podmioty lecznicze obecne na rynku w Polsce (%), 2017
 • Okres, przez jaki centrum diagnostyczne posiada w ofercie telekonsylia/telekonsultacje w Polsce (%), styczeń 2017
 • Oferowanie usług zdalnego pomiaru czynności życiowych przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2016
 • Oferowanie usług zdalnego pomiaru czynności życiowych przez podmioty lecznicze obecne na rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Usługi telemedycyny związane z monitorowaniem czynności życiowych oferowane przez niepubliczne podmioty lecznicze obecne na rynku w Polsce (%), 2017
 • Okres, przez jaki placówka posiada w ofercie usługi zdalnego monitorowania czynności życiowych w Polsce (%), styczeń 2017
 • Bariery rozwoju rynku teleradioterapii w Polsce (%), 2017
 • Czynniki rozwoju rynku teleradiologii w Polsce (%), 2017
 • Przyczyny wejścia na rynek teleradiologii/telediagnostyki wśród centrów diagnostycznych w Polsce (%), 2017
 • Posiadanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego umożliwiającego przesyłanie danych obrazowych innym świadczeniodawcom w postaci obrazów DICOM poprzez system teleinformatyczny w Polsce (%), 2016
 • Możliwość przeglądania badań DICOM przyniesionych przez pacjenta na informatycznym nośniku danych w podmiotach leczniczych w Polsce (%), 2016
 • Posiadanie cyfrowych urządzeń przez centra diagnostyczne wykorzystujące teleradiologię w Polsce (%), 2017
 • Odsetek badań teleradiologicznych wykonywanych sprzętem cyfrowym w centrach diagnostycznych w Polsce (%), według rodzaju badania, styczeń 2017
 • Podmiot wykonujący usługę teleradiologiczną dla centrum diagnostycznego w Polsce (%), 2017
 • Korzystanie ze zdalnych opisów radiologicznych przez centra diagnostyczne w Polsce (%), 2017
 • Świadczenie usługi zdalnych opisów radiologicznych innym podmiotom przez centra diagnostyczne w Polsce (%), 2017
 • Przewidywany wzrost liczby badań teleradiologicznych wykonywanych sprzętem cyfrowym w centrach diagnostycznych w Polsce (%), według rodzaju badania, grudzień 2016-grudzień 2017
 • Dynamika rynku usług teleradiologicznych w Polsce (%), pod względem wartości, 2016-2017
 • Procent przychodów generowanych z telemedycyny wśród niepublicznych podmiotów leczniczych obecnych na rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Procent przychodów generowanych z teleradiologii wśród centrów diagnostycznych obecnych na rynku telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej placówek niepublicznych świadczących usługi z zakresu telemedycyny w Polsce (%), 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej centrów diagnostycznych świadczących usługi z zakresu teleradiologii w Polsce (%), 2017
 • Firmy najczęściej świadczące usługi opisu badań radiologicznych w Polsce (%), 2017
 • Przychody i zysk/strata netto firmy CDO Provega Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2012-2014
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy e-Mam Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2014-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Eurodiagnostic Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Struktura własnościowa firmy Voxel S.A. w Polsce (%), 2016
 • Przychody i zysk/strata netto Grupy Voxel w Polsce (mln zł), 2009 – I-III kw. 2016
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Voxel S.A. w Polsce (mln zł), 2009 – I-III kw. 2016
 • Przychody i zysk netto Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2009-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Alteris S.A. w Polsce (mln zł), 2009-2015
 • Struktura własnościowa firmy TMS Diagnostyka Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Przychody i zysk/strata netto firmy TMS Diagnostyka Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. w Polsce (mln zł), 2009-2014
 • Przychody Grupy Medicover w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2005-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Polsce (mln zł), 2008-2014
 • Przychody Grupy LUX MED w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Struktura przychodów Grupy LUX MED w Polsce, według źródła finansowania (%), 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Medica Assistance S.A. w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Przychody Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska (mln zł) i dynamika (%), 2010 – I-III kw. 2016
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Telemedycyna Polska S.A. w Polsce (mln zł), 2010 – I-III kw. 2016
 • Najpopularniejsi producenci sprzętu używanego w telemedycynie w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsi producenci oprogramowania używanego w telekonsultacjach w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsi producenci cyfrowych rezonansów magnetycznych używanych w teleradiologii w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsi producenci cyfrowych tomografów komputerowych używanych w teleradiologii w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsi producenci oprogramowania do archiwizacji i dystrybucji obrazów w teleradiologii w Polsce (%), 2017
 • Przychody Grupy Kapitałowej Comarch dla sektora Medycyna w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2013 – I-III kw. 2016
 • Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej Comarch (%), według lokalizacji rynków, 2013 – I-III kw. 2016
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Cordium Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2011-2014
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Pro-Plus S.A. w Polsce (mln zł), 2007-2014
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Resq-Med Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Silvermedia S.A. w Polsce (mln zł), 2010-2014

Tables

 • Stopień i rodzaj zintegrowania informatyki medycznej w podmiotach leczniczych w Polsce (%), 2016
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek usług telemedycznych w Polsce, 2015-2017
 • Przykłady usług i inwestycji firm medycznych i szpitali w telemedycynę w Polsce, 2014-2017
 • Przykłady nowych produktów na rynku telemedycyny w Polsce, 2016
 • Przykładowe koszty nowych inwestycji na rynku telemedycyny w Polsce (zł), 2017
 • Inne przykłady planowanych inwestycji oraz nowych produktów na rynku telemedycyny w Polsce, 2017-2022
 • Najważniejsze przyszłe wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek usług telemedycznych w Polsce, 2017-2022
 • Obecny i planowany zakres połączenia placówek ochrony zdrowia z zewnętrznymi systemami informatycznymi (%), 2016
 • Ceny prywatnych usług z zakresu telemedycyny oferowane przez wybrane firmy w Polsce, 2017
 • Wartość kontraktów z NFZ na świadczenia telemedyczne w Polsce, według województw (tys. zł), 2016
 • Wartość kontraktów z NFZ na świadczenia telemedyczne w Polsce, według województw (tys. zł), 2017
 • Zmiana wartości kontraktów NFZ na świadczenia telemedyczne w Polsce (%), 2016
 • Podmioty lecznicze posiadające kontrakt na telekonsylia w Polsce (tys. zł), 2016-2017
 • Podmioty lecznicze posiadające kontrakt na telekonsylia kardiologiczne w Polsce (tys. zł), 2016-2017
 • Podmioty lecznicze posiadające kontrakt na telekonsylia geriatryczne w Polsce (tys. zł), 2016-2017
 • Średnia liczba pacjentów, jaka korzysta z usługi zdalnego monitorowania czynności życiowych w placówkach niepublicznych w Polsce (rocznie), 2017
 • Czynniki rozwoju rynku aplikacji mobilnych służących monitorowaniu czynności życiowych w Polsce, 2017-2022
 • Dostęp pacjenta do e-usług w podmiotach leczniczych w Polsce (%), 2016
 • Stosowanie systemu do archiwizacji badań obrazowych klasy PACS przez podmioty lecznicze w Polsce (%), 2014 i 2016
 • Okres, przez jaki centrum diagnostyczne posiada w ofercie teleradiologię w Polsce (%), styczeń 2017
 • Struktura własnościowa firmy CDO Provega Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy CDO Provega w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Centra Medyczne Medyceusz w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy e-Mam Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy e-Mam w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy Eurodiagnostic Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Eurodiagnostic w Polsce, 2016
 • Struktura Grupy Voxel w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące Grupy Voxel w Polsce, 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące Konsorcjum Lekarzy Radiologów w Polsce, 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy LUX MED Diagnostyka w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy Medflow Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Medflow w Polsce, 2016
 • Struktura firmy TMS Diagnostyka w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy TMS Diagnostyka Sp. z o.o. w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. w Polsce (%), 2016
 • Struktura firmy Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. w Polsce, 2016
 • Inne wybrane firmy dostarczające usługi z obszaru telemedycyny świadczeniodawcom w Polsce, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące Centrum Medycznego iMed24 w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa Grupy Medicover w Polsce, 2016
 • Struktura Grupy Medicover w Polsce, 2016       
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy Medicover w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa Grupy LUX MED w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy LUX MED Diagnostyka w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy Medica Assistance w Polsce (%), 2017
 • Struktura firmy Medica Assistance w Polsce (%), 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Medica Assistance w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa firmy Telemedycyna Polska S.A. w Polsce (%), 2016
 • Struktura firmy Telemedycyna Polska S.A. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Telemedycyna Polska w Polsce, 2016
 • Inne wybrane firmy oferujące usługi telemedycyny pacjentom w Polsce, 2017
 • Najpopularniejsi producenci sprzętu używanego w telemedycynie w Polsce, według typu usługi, 2017
 • Najpopularniejsi producenci oprogramowania używanego w telemedycynie w Polsce, 2017
 • Najpopularniejsi producenci cyfrowych aparatów RTG używanych w teleradiologii w Polsce, 2017
 • Najpopularniejsi producenci cyfrowych mammografów używanych w teleradiologii w Polsce, 2017
 • Najpopularniejsi producenci cyfrowych ultrasonografów używanych w teleradiologii w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa firmy Comarch Healthcare S.A. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Comarch Healthcare w Polsce, 2016
 • Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej Comarch (%), według odbiorców, 2013 – I-III kw. 2016
 • Struktura własnościowa firmy MedGo Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Struktura własnościowa firmy Cordium Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy MedGo w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy Nestmedic Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Struktura własnościowa firmy Nestmedic ESOP Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Struktura firmy Nestmedic Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Nestmedic w Polsce, 2016
 • Struktura firmy Pro-Plus S.A. w Polsce (%), 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Pro-Plus w Polsce, 2017
 • Najczęściej stosowane modele rozwiązań wykorzystujących urządzenie EHO-Mini w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa firmy Resq-Med Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Resq-Med w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy Sidly Sp. z o.o. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Sidly w Polsce, 2016
 • Struktura firmy Silvermedia S.A. w Polsce (%), 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Silvermedia w Polsce, 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące firmy Shenzhen Viatom Technology Co. Ltd. w Polsce, 2017
 • Inne wybrane firmy dostarczające rozwiązania IT i sprzęt używany w telemedycynie w Polsce, 2017
Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 900

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: February 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek usług telemedycznych w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

 We are a long-standing subscriber of PMR’s information services, and specifically its pharmaceutical and healthcare market news bulletins.

We appreciate the reliability of the information provided,and the high standards of data analysis offered by PMR.    

President

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o

I have been using PMR reports in my daily work for over 3 years. They are a source of consolidated knowledge based on the relevant indicators. At the same time I value our cooperation as an expert in the Health Care market in Poland. Your forecasts are important to us when working on marketing and promotional strategies.

Head of Sales and Marketing

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process