Rynek usług IT w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Industry Report

Rynek usług IT w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

1 800

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek usług IT w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Raport analizuje rynek usług IT w Polsce oraz działalność największych graczy na tym rynku. Prezentuje szacunki dotyczące poszczególnych segmentów rynku usług IT wraz z prognozami na lata 2017-2022.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Raport analizuje rynek usług IT w Polsce oraz działalność największych graczy na tym rynku. Prezentuje szacunki dotyczące poszczególnych segmentów rynku usług IT wraz z prognozami na lata 2017-2022. Raport zawiera wartości i dynamiki rynku usług IT w latach 2005-2016, a także szczegółową strukturę rynku, zarówno z rozbiciem na segmenty rynku, jak i udziały czołowych graczy.

Analiza strony popytowej rynku, w rozumieniu wykorzystania i zapotrzebowania na usługi na polskim rynku, została przeprowadzona w oparciu o dedykowane badania PMR, przeprowadzone w I poł. 2017 r. zarówno w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających 250 i więcej pracowników (N=300), jak i w sektorze MŚP (N=600).

Dane uzupełniono wynikami pogłębionych wywiadów przeprowadzonych wśród przedstawicieli ponad 100 największych firm IT w Polsce – część badania była dedykowana usługom IT, a w szczególności rynkowi outsourcingu IT.


What is the content of the report?

 • Wartość i dynamika polskiego rynku usług IT w latach 2005-2016
   
 • Prognozy rozwoju rynku usług IT w okresie od 2017 do 2022
   
 • Struktura wartościowa rynku w latach 2005-2022 i analiza najważniejszych segmentów rynku: usługi serwisowe, usługi integracyjne, usługi wdrożeniowe w zakresie oprogramowania, usługi konsultingowe IT, budowa infrastruktury IT, outsourcing IT, szkolenia IT
   
 • Liderzy polskiego rynku usług IT – lista 50 największych firm w kraju według przychodów z usług IT i szczegółowe profile 15 największych dostawców, uwzględniające obok wyników finansowych również najważniejsze wydarzenia, umowy i portfolio oferowanych usług.
   
 • Udziały poszczególnych graczy w rynku i jego poszczególnych segmentach.
   
 • Trendy wpływające na dalszy rozwój rynku usług IT.
   
 • Lista najważniejszych umów i projektów realizowanych przez polskich integratorów i dostawców usług IT w latach 2013-I poł. 2017.
   
 • Wyniki dwóch dedykowanych badań PMR przeprowadzanych w I poł. 2017 – duże firmy (300 wywiadów), MŚP (600 wywiadów).
  • Penetracja usługami IT w przedsiębiorstwach w Polsce w podziale na najważniejsze sektory gospodarki (handel i dystrybucja, przemysł, FMCG, usługi, transport i logistyka, utlitites, finanse i ubezpieczenia, usługi)
    
  • Posiadane własne zasoby vs. skłonność do realizacji projektów IT z wykorzystaniem zewnętrznych dostawców
    
  • Modele współpracy z dostawcami IT (klasyczne wdrożenia vs. body leasing)
    
  • Plany i budżety.
    
 • Wyniki badania menedżerów ponad 100 największych firm IT w Polsce, w tym m.in. perspektywy rozwoju rynku, outsourcing IT i usługi zarządzane. 

 

Who benefits from the analysis?

 

 • Kadra zarządzająca dostawców usług IT, firm szkoleniowych, konsultingowych i outsourcingowych (usługi zarządzane) z sektora IT
   
 • Dyrektorzy i menedżerowie z działów sprzedaży, marketingu, strategii i rozwoju biznesu firm IT
   
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu i infrastruktury IT szukający partnerów mogących wdrażać rozwiązania na rynku B2B
   
 • Operatorzy centrów danych i dostawcy usług cloud computing
   
 • Inwestorzy rozważający wejście na polski rynek usług IT
   
 • Instytucje finansowe i rządowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe zaangażowane w sektor IT
   
 • Konsultanci, analitycy i badacze polskiego rynku IT.

Why to buy the report?

 

 • Stwórz strategię rozwoju firmy oraz plany operacyjne dla działów marketingu i sprzedaży na podstawie twardych danych rynkowych
   
 • Opracuj plany wydatków i budżety dla firmy lub wybranych projektów na bazie prognoz branżowych na lata 2017-2022
   
 • Zbuduj portfolio produktów i usług oraz dostosuj je do sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem wiedzy o potencjale rynku i działalności konkurencji 
   
 • Przygotuj raporty dla zarządu lub akcjonariuszy, wykorzystując gotowe analizy, komentarze eksperckie i wskaźniki rynkowe
   
 • Podejmij dobre decyzje inwestycyjne dotyczące rynku oprogramowania IT w Polsce dotyczące np. rozpoczęcia działalności, wejścia w nowy segment rynku lub przejęcia już działającej firmy.

Główne atuty raportu:
 

 • Jedyna tak obszerna analiza rynku usług IT w Polsce.
   
 • Ponad 15 lat doświadczenia zespołu analitycznego PMR w analizach rynku IT w Polsce i w regionie środkowo-europejskim.
   
 • Metoda analizy rynku uwzględniająca zarówno stronę podażową (dostawcy), jak i popytową (odbiorcy).
   
 • Badania prowadzone cyklicznie przez PMR na dużych firmach (250 i więcej pracowników) oraz w sektorze MŚP (10-249 pracowników). Weryfikacja bieżących założeń, poziomów penetracji i budżetów IT firm w kraju.
   
 • Możliwość porównań i uchwycenia zmian trendów poprzez porównanie tegorocznych badań z edycjami z lat 2010-2016.
   
 • Modele prognostyczne na lata 2017-2022 uwzględniające założenia odnośnie pozostałych segmentów rynku IT w kraju, jak również otoczenie makroekonomiczne – spójny obraz całości (nie w oderwaniu od szerszej perspektywy). 

 

Table of Contents

Table of Contents

Graphs and Tables

Graphs and Tables

Infographic

Infographic

Product details

Price:

1 800

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process