Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Industry Report

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 450

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Najbardziej kompleksowa publikacja dotycząca polskiej branży telekomunikacyjnej. Oferuje rozbudowany zestaw strategicznych danych i prognoz oraz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dotyczące zarówno całego rynku usług telekomunikacyjnych jak i poszczególnych segmentów: telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu.

Subscription: 12 months
Publication date: November 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Najbardziej kompleksowa publikacja dotycząca polskiej branży telekomunikacyjnej. Oferuje rozbudowany zestaw strategicznych danych i prognoz oraz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dotyczące zarówno całego rynku usług telekomunikacyjnych jak i poszczególnych segmentów: telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu. Prezentowane wskaźniki pokazują zarówno trendy historyczne i bieżące (dane za lata 2006-2016), prognozy krótkookresowe (2017-2018), jak również te dla średniego i długiego okresu (2019-2022).

W opracowaniu uwzględniono szczegółowe profile najważniejszych podmiotów na rynku działających w poszczególnych segmentach, ich wskaźniki finansowe i operacyjne (m.in. przychody całkowite, przychody w danym segmencie rynku, struktura przychodów, wynik EBITDA, CAPEX, liczba RGU, liczba abonentów, ARPU, MoU, SAC, churn).

Ponadto raport zawiera eksperckie analizy trendów, inwestycji, najważniejszych wydarzeń (w tym pełne kalendarium za ostatnie 15 lat) oraz działań regulacyjnych i zmian w prawie wpływających na branżę telekomunikacyjną w Polsce.

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego i rynku usług telekomunikacyjnych w latach 2005-2016
   
 • Wartość kluczowych segmentów rynku telekomunikacyjnego – usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, transmisji danych i łączy dzierżawionych (DLISP) w latach 2005-2016.
   
 • Główne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku, jego segmentów, wartości i dynamiki wzrostu w latach 2017-2022.
   
 • Szczegółowe profile najważniejszych operatorów: wskaźniki finansowe i operacyjne (m.in. przychody całkowite, przychody w danym segmencie rynku, struktura przychodów, wynik EBITDA, wydatki inwestycyjne - CAPEX, liczba RGU, liczba abonentów, ARPU, MoU, SAC, churn), najważniejsze wydarzenia, przejęcia, inwestycje.
   
 • Analiza trendów konsumenckich, zmian regulacyjnych i technologicznych kształtujących rynek i oddziałujących na jego dynamikę.
   
 • Szczegółowe dane i analiza rynku dostępu do internetu z podziałem na technologie dostępowe, zarówno w lokalizacji stacjonarnej: xDSL, TVK, FTTx, Ethernet, FWA, Wi-Fi, WiMAX oraz w sieciach telefonii komórkowej.
   
 • KPI w poszczególnych segmentach rynku: liczba RGU, liczba głównych operatorów, w tym całkowita liczba kart SIM z podziałem na pre-paid i post-paid, linii telefonii stacjonarnej, abonentów dostępu do internetu.
   
 • Blisko 20 zestawień obrazujących udziały w rynku poszczególnych operatorów, ilościowo i wartościowo, w poszczególnych segmentach rynku usług telekomunikacyjnych.

 

Rozbudowane struktury:

- rynek telefonii komórkowej: wpływy z abonamentu, połączeń, SMS/MMS, transmisja danych, usługi dodane, roaming międzynarodowy, rozliczenia międzyoperatorskie i rynek hurtowy.

- rynek telefonii stacjonarnej: podział na abonament, połączenia krajowe i międzynarodowe, rynek VoIP i PSTN, rozliczenia międzyoperatorskie i rynek hurtowy.

- rynek DLISP: wpływy z usług dostępu do internetu, transmisji danych i dzierżawy łączy, udziały ilościowe i wartościowe poszczególnych technologii dostępowych, udział rynku B2C i B2B

 

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Z raportu skorzystają menedżerowie i specjaliści z obszaru sprzedaży, marketingu, strategii i rozwoju z poniższych typów firm:

 • Operatorzy telefonii komórkowej
   
 • Operatorzy telefonii stacjonarnej (PSTN i VoIP)
   
 • Dostawcy usług dostępu do internetu (ISP)
   
 • Operatorzy telewizji kablowej i platformy cyfrowe
   
 • Dostawcy rozwiązań IT (usług, oprogramowania) dla operatorów telekomunikacyjnych
   
 • Dostawcy sprzętu sieciowego
   
 • Producenci telefonów komórkowych
   
 • Portale internetowe i dostawcy treści (w tym media: prasa, radio, telewizja)
   
 • Przedstawiciele administracji centralnej, regulatora i organizacji pozarządowych
   
 • Podmioty świadczące usługi finansowe i inwestycyjne
   
 • Organizacje zajmujące się badaniem rynku i doradztwem biznesowo-prawnym.

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 • Prowadzenie działalności na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w szczególności na rynku telefonii komórkowej, rynku telefonii stacjonarnej i rynku dostępu do internetu.
   
 • Analiza konkurencji i potencjału poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście ew. inwestycji, fuzji i przejęć, wprowadzania nowych produktów na rynek, kierunku własnych działań marketingowych.
   
 • Wyznaczanie targetów sprzedażowych w oparciu o benchmark/konsensus w postaci prognoz i założeń zaprezentowanych w raporcie, jak również wyników innych uczestników rynku.
   
 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody i/lub zmniejszenie rotacji bazy.
   
 • Budowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej i ocena ryzyka, przede wszystkim w zakresie inwestycji w sieci przesyłowe i dostępowe.

 

Główne atuty raportu to:
 

 • Najbardziej kompleksowa i rozbudowana analiza rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce dostępna na rynku.
   
 • Raport wydawany cyklicznie co roku od ponad 15 lat
   
 • Bogate doświadczenie zespołu analitycznego PMR przede wszystkim w zakresie właściwej interpretacji danych i wskaźników
   
 • Wieloletnie kontakty z uczestnikami rynku skutkujące pozyskiwaniem danych bezpośrednio od operatorów, dające możliwość dyskusji i uzyskania wyjaśnień
   
 • Wnikliwa weryfikacja i unifikacja danych pochodzących z różnych źródeł (operatorzy, raporty przygotowane na potrzeby udziałowców i potencjalnych inwestorów, badania własne i firm trzecich, dane regulatora rynku, formularze sprawozdawcze operatorów). Sprowadzanie danych do „wspólnego mianownika”, by ich porównanie było w ogóle faktycznie możliwe.
   
 • Wysoka sprawdzalność prognoz wynikająca z wykorzystania modelowania matematycznego jako narzędzia wspomagającego ekspercką ocenę analityków.

 

 


Jakie informacje zawiera raport ?

 

 • Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego i rynku usług telekomunikacyjnych w latach 2005-2016
   
 • Wartość kluczowych segmentów rynku telekomunikacyjnego – usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, transmisji danych i łączy dzierżawionych (DLISP) w latach 2005-2016.
   
 • Główne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku, jego segmentów, wartości i dynamiki wzrostu w latach 2017-2022.
   
 • Szczegółowe profile najważniejszych operatorów: wskaźniki finansowe i operacyjne (m.in. przychody całkowite, przychody w danym segmencie rynku, struktura przychodów, wynik EBITDA, wydatki inwestycyjne - CAPEX, liczba RGU, liczba abonentów, ARPU, MoU, SAC, churn), najważniejsze wydarzenia, przejęcia, inwestycje.
   
 • Analiza trendów konsumenckich, zmian regulacyjnych i technologicznych kształtujących rynek i oddziałujących na jego dynamikę.
   
 • Szczegółowe dane i analiza rynku dostępu do internetu z podziałem na technologie dostępowe, zarówno w lokalizacji stacjonarnej: xDSL, TVK, FTTx, Ethernet, FWA, Wi-Fi, WiMAX oraz w sieciach telefonii komórkowej.
   
 • KPI w poszczególnych segmentach rynku: liczba RGU, liczba głównych operatorów, w tym całkowita liczba kart SIM z podziałem na pre-paid i post-paid, linii telefonii stacjonarnej, abonentów dostępu do internetu.
   
 • Blisko 20 zestawień obrazujących udziały w rynku poszczególnych operatorów, ilościowo i wartościowo, w poszczególnych segmentach rynku usług telekomunikacyjnych.

 

Rozbudowane struktury:

- rynek telefonii komórkowej: wpływy z abonamentu, połączeń, SMS/MMS, transmisja danych, usługi dodane, roaming międzynarodowy, rozliczenia międzyoperatorskie i rynek hurtowy.

- rynek telefonii stacjonarnej: podział na abonament, połączenia krajowe i międzynarodowe, rynek VoIP i PSTN, rozliczenia międzyoperatorskie i rynek hurtowy.

- rynek DLISP: wpływy z usług dostępu do internetu, transmisji danych i dzierżawy łączy, udziały ilościowe i wartościowe poszczególnych technologii dostępowych, udział rynku B2C i B2B

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzystają menedżerowie i specjaliści z obszaru sprzedaży, marketingu, strategii i rozwoju z poniższych typów firm:

 • Operatorzy telefonii komórkowej
   
 • Operatorzy telefonii stacjonarnej (PSTN i VoIP)
   
 • Dostawcy usług dostępu do internetu (ISP)
   
 • Operatorzy telewizji kablowej i platformy cyfrowe
   
 • Dostawcy rozwiązań IT (usług, oprogramowania) dla operatorów telekomunikacyjnych
   
 • Dostawcy sprzętu sieciowego
   
 • Producenci telefonów komórkowych
   
 • Portale internetowe i dostawcy treści (w tym media: prasa, radio, telewizja)
   
 • Przedstawiciele administracji centralnej, regulatora i organizacji pozarządowych
   
 • Podmioty świadczące usługi finansowe i inwestycyjne
   
 • Organizacje zajmujące się badaniem rynku i doradztwem biznesowo-prawnym.

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 • Prowadzenie działalności na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w szczególności na rynku telefonii komórkowej, rynku telefonii stacjonarnej i rynku dostępu do internetu.
   
 • Analiza konkurencji i potencjału poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście ew. inwestycji, fuzji i przejęć, wprowadzania nowych produktów na rynek, kierunku własnych działań marketingowych.
   
 • Wyznaczanie targetów sprzedażowych w oparciu o benchmark/konsensus w postaci prognoz i założeń zaprezentowanych w raporcie, jak również wyników innych uczestników rynku.
   
 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody i/lub zmniejszenie rotacji bazy.
   
 • Budowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej i ocena ryzyka, przede wszystkim w zakresie inwestycji w sieci przesyłowe i dostępowe.

 

Główne atuty raportu to:
 

 • Najbardziej kompleksowa i rozbudowana analiza rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce dostępna na rynku.
   
 • Raport wydawany cyklicznie co roku od ponad 15 lat
   
 • Bogate doświadczenie zespołu analitycznego PMR przede wszystkim w zakresie właściwej interpretacji danych i wskaźników
   
 • Wieloletnie kontakty z uczestnikami rynku skutkujące pozyskiwaniem danych bezpośrednio od operatorów, dające możliwość dyskusji i uzyskania wyjaśnień
   
 • Wnikliwa weryfikacja i unifikacja danych pochodzących z różnych źródeł (operatorzy, raporty przygotowane na potrzeby udziałowców i potencjalnych inwestorów, badania własne i firm trzecich, dane regulatora rynku, formularze sprawozdawcze operatorów). Sprowadzanie danych do „wspólnego mianownika”, by ich porównanie było w ogóle faktycznie możliwe.
   
 • Wysoka sprawdzalność prognoz wynikająca z wykorzystania modelowania matematycznego jako narzędzia wspomagającego ekspercką ocenę analityków.
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 450

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: November 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process