Rynek szpitali publicznych w Polsce 2017

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2017

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2017

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

View Leaflet Free Sample
Niniejsza publikacja prezentuje analizę rynku szpitali publicznych w Polsce, opartą na danych własnych PMR. W czwartej edycji raportu przeanalizowane są obecne i przyszłe trendy oraz akty prawne wraz z oceną ekspertów PMR odnośnie ich wpływu na rynek. Ważną część publikacji stanowi analiza nasycenia świadczeniami w sektorze szpitali publicznych z podziałem na województwa oraz najważniejsze miasta. Raport zawiera niezbędne informacje o cyfryzacji szpitali oraz ich dostosowaniu do wymogów innych ustaw i rozporządzeń. Przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej ponad 200 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie.
Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Niniejsza publikacja prezentuje analizę rynku szpitali publicznych w Polsce, opartą na danych własnych PMR. W czwartej edycji raportu przeanalizowane są obecne i przyszłe trendy oraz akty prawne wraz z oceną ekspertów PMR odnośnie ich wpływu na rynek. Ważną część publikacji stanowi analiza nasycenia świadczeniami w sektorze szpitali publicznych z podziałem na województwa oraz najważniejsze miasta. Raport zawiera niezbędne informacje o cyfryzacji szpitali oraz ich dostosowaniu do wymogów innych ustaw i rozporządzeń. Przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej ponad 200 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie.

Raport prezentuje inwestycje planowane dla rynku szpitali publicznych oraz planowane wydatki na ten cel, wraz ze źródłem ich finansowania. Eksperci PMR identyfikują również nisze – specjalizacje o największych perspektywach rozwoju w sektorze publicznym.

Publikacja przedstawia również profile największych szpitali publicznych w Polsce. Zawiera dane dotyczące specjalistycznych usług medycznych świadczonych przez te jednostki. Dostarcza informacje na temat kontraktów z NFZ oraz wielkości danej placówki pod względem przychodów, całkowitej liczby łóżek oraz liczby łóżek na oddziałach specjalistycznych. W profilu znajdują się jest również analiza zyskowności placówki oraz jej plany na przyszłość.

Do raportu dokupić można bazę danych zawierającą informacje o około 600 szpitalach publicznych w Polsce, z uwzględnieniem m.in. następujących informacji: stopniem referencyjnym, wartością kontraktu w latach 2016 i 2017, całkowitej liczby łóżek, rodzajów oddziałów oraz liczby łóżek na oddziałach specjalistycznych.

 

Forma 3 w 1

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

 Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Liczba i charakterystyka placówek oparta na unikatowych danych zebranych przez PMR
 • Prognozy rozwoju na najbliższe 5 lat
 • Główne specjalizacje w szpitalach publicznych w Polsce
 • Regulacje prawne mające wpływ na rynek szpitali publicznych
 • Całkowita liczba szpitali publicznych w Polsce, wraz z ich lokalizacją
 • Rodzaje oddziałów w poszczególnych szpitalach
 • Ranking szpitali publicznych
 • Profile największych szpitali publicznych
 • Całkowita liczba łóżek w poszczególnych szpitalach i na oddziałach specjalistycznych w każdym ze szpitali
 • Porównanie nasycenia świadczeniami w szpitalach publicznych w największych miastach w Polsce oraz w poszczególnych województwach
 • Inwestycje planowane w szpitalach publicznych w Polsce w latach 2016-2022
 • Sposoby dofinansowania szpitali publicznych w Polsce – możliwości inwestycyjne
 • Wartość kontraktów zawartych przez szpitale publiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 • Wydarzenia i trendy kształtujące ten segment
 • Cyfryzacja szpitali oraz budżety przeznaczone na ten cel przez szpitale
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej szpitali publicznych w Polsce
 • Porównanie segmentu publicznego do sytuacji na rynku szpitali niepublicznych
 • Liczba hospitalizacji w podziale na typy szpitali
 • Analiza nasycenia specjalizacji medycznych – przeprowadzona w podziale na województwa i specjalizacje; użyteczna przy wyborze lokalizacji szpitala lub specjalizacji

 

Kto skorzysta z tej analizy?

Raport będzie przydatny...

 • operatorom szpitali publicznych
 • firmom farmaceutycznym oraz producentom sprzętu medycznego
 • firmom zainteresowanym przejęciami szpitali publicznych na polskim rynku
 • jednostkom świadczącym usługi na rzecz szpitali publicznych w Polsce
 • funduszom typu private equity oraz funduszom inwestycyjnym
 • organizacjom akademickim i badawczym
 • izbom handlowym i organizacjom branżowym
 • firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym.

 

 Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Analiza rynku szpitali publicznych to niezbędne narzędzie dla inwestorów (świadczeniodawców), którzy chcą sprawdzić nasycenie specjalizacjami w danym regionie
 • Jest ona również niezbędna dla dostawców sprzętu i leków, firm konsultingowych czy też informatycznych w celu oszacowania potencjału rynku w podziale na regiony oraz warunków na nim panujących
 • Stanowi opracowanie strategii dystrybucji na rynku szpitalnych dla produktów (leków, sprzętu medycznego) oraz usług przeznaczonych na ten rynek
 • Umożliwi ocenę potencjału rozwoju poszczególnych specjalizacji medycznych przy modyfikacji portfolio firmy.
 • Wesprze planowanie inwestycji na rynku szpitali w Polsce
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy.
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku szpitali publicznych w Polsce
  • Liczba i charakterystyka placówek
  • Przekształcenia szpitali
  • Dyrektywa transgraniczna
  • Kolejki
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy – podsumowanie wpływu
  • Największe szpitale publiczne
  • Rankingi najlepszych szpitali
  • Kontrakty z NFZ
 • Perspektywy rozwoju sektora szpitali publicznych w Polsce
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy
   • Utworzenie sieci szpitali
   • Najważniejsze wydarzenia i trendy – podsumowanie wpływu
  • Plany inwestycyjne szpitali publicznych
   • Budowa szpitali publicznych w latach 2017-2022
   • Powstawanie nowych oddziałów w istniejących szpitalach publicznych w latach 2017-2020
   • Uruchamianie nowych pracowni diagnostycznych w latach 2017-2020
   • Planowany zakup sprzętu w latach 2017-2020
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród szpitali publicznych w Polsce
  • Wprowadzenie
  • Czynniki i bariery rozwoju szpitali publicznych
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
   • Największe wyzwania
  • Cyfryzacja
  • Trendy, jakie mogą pojawić się na rynku
   • Opinie na temat poziomu finansowania przez NFZ
   • Plany przystąpienia do grup zakupowych
   • Oczekiwane zmiany prawne
  • Sytuacja finansowa szpitali
   • Sytuacja finansowa w roku 2016
   • Sytuacja finansowa w roku 2017
 • Charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego najatrakcyjniejszych specjalizacji
  • Najczęściej występujące specjalizacje
  • Analiza nasycenia oddziałami według województw
  • Geriatria
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
   • Rozmieszczenie specjalizacji
   • Największe placówki
  • Kardiologia/kardiochirurgia/chirurgia naczyniowa
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
   • Rozmieszczenie specjalizacji
   • Największe placówki
  • Onkologia
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
   • Rozmieszczenie specjalizacji
   • Największe placówki
  • Ortopedia i chirurgia urazowo-ortopedyczna
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
   • Rozmieszczenie specjalizacji
   • Największe placówki
  • Rehabilitacja
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
   • Rozmieszczenie specjalizacji
  • Udziały szpitali publicznych w wybranych procedurach medycznych innych specjalizacji
 • Charakterystyka szpitali publicznych w poszczególnych województwach – analiza nasycenia świadczeniami
  • Mapy potrzeb zdrowotnych
  • Województwo mazowieckie
  • Województwo śląskie
  • Województwo wielkopolskie
  • Województwo małopolskie
  • Województwo dolnośląskie
  • Województwo lubelskie
  • Województwo podkarpackie
  • Województwo łódzkie
  • Województwo podlaskie
  • Województwo warmińsko-mazurskie
  • Województwo zachodniopomorskie
  • Województwo kujawsko-pomorskie
  • Województwo opolskie
  • Województwo świętokrzyskie
  • Województwo pomorskie
  • Województwo lubuskie
 • Analiza pod kątem nasycenia świadczeniami szpitalnymi największych miast w Polsce
  • Charakterystyka ekonomiczno-demograficzna największych miast w Polsce
  • Warszawa
  • Łódź
  • Poznań
  • Kraków
  • Wrocław
  • Trójmiasto
 • Profile wybranych szpitali publicznych w Polsce
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
   • Ważne wydarzenia/plany inwestycyjne
  • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
   • Ważne wydarzenia/plany inwestycyjne
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
   • Ważne wydarzenia/plany inwestycyjne
  • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
   • Ważne wydarzenia/plany inwestycyjne
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Białymstoku
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
   • Ważne wydarzenia/plany inwestycyjne
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
  • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
   • Ważne wydarzenia
  • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
   • Ważne wydarzenia/plany inwestycyjne
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakty z NFZ
   • Ważne wydarzenia/plany inwestycyjne
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Graphs

 • Struktura próby w badaniu szpitali publicznych w Polsce (%), 2017
 • Liczba szpitali publicznych w Polsce (%), według województw, kwiecień 2017
 • Liczba łóżek w szpitalach publicznych w Polsce (%), według województw, kwiecień 2017
 • Liczba szpitali przekształconych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w Polsce, 1999-2016
 • Ocena wpływu dyrektywy transgranicznej na funkcjonowanie szpitali publicznych w Polsce (%), 2014-2017
 • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2007-2017
 • Udział kontraktów szpitali publicznych i niepublicznych w całkowitych wydatkach NFZ na lecznictwo szpitalne w Polsce (%), 2014-I poł. 2017
 • Wydatki na inwestycje w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2017-2020
 • Oddziały, które najczęściej będą otwierane w istniejących szpitalach publicznych w Polsce (%), 2017-2020
 • Średnia liczba łóżek w planowanych nowych oddziałach w szpitalach publicznych w Polsce (szt.), 2017-2020
 • Typy pracowni diagnostycznych, które mają zostać uruchomione przez szpitale publiczne w Polsce (%), według rodzaju, 2017-2020
 • Średnia liczba sprzętu, który planują zakupić szpitale publiczne w Polsce (szt.), 2017-2020
 • Odsetek szpitali publicznych, według udziału wydatków na wyroby medyczne w wydatkach ogółem w Polsce (%), 2017
 • Najważniejsze czynniki rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2017
 • Najczęstsze problemy związane z finansowaniem NFZ w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2017
 • Największe bariery rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2012, 2014, 2015 i 2017
 • Największe wyzwania dla szpitali publicznych w roku 2017 w Polsce (%), marzec 2017
 • Etap cyfryzacji, na którym jest szpital publiczny w Polsce (%), marzec 2017
 • Wdrożenia dokonane w ramach cyfryzacji w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2017
 • Budżet na cyfryzację szpitali publicznych w Polsce (%), 2017
 • Działanie systemu elektronicznego fakturowania w szpitalach publicznych w Polsce (%), marzec 2017
 • Format elektronicznego fakturowania, jaki używają szpitale publiczne w Polsce (%), marzec 2017
 • Dostęp do elektronicznego formularza zamówień w przypadku zakupu leków, sprzętu medycznego i innych podobnych zamówień w szpitalach publicznych w Polsce (%), marzec 2017
 • Opinie na temat stwierdzenia, czy w następnych dwóch latach pogorszy się finansowanie sektora publicznego ze strony NFZ (%), 2012-2017
 • Plany przystąpienia szpitali publicznych do grup zakupowych w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat (%), 2012-2017
 • Najczęstsze przyczyny, dla których szpitale nie planują przystąpić do grup zakupowych w Polsce (%), 2017
 • Data lub spodziewana data przystąpienia szpitala do grupy zakupowej w Polsce (%), 2017
 • Grupa zakupowa, do której szpitale publiczne w Polsce przystąpiły lub planują przystąpić (%), 2017
 • Zmiany zasad kontraktowania proponowane przez przedstawicieli szpitali publicznych w Polsce (%), 2017
 • Zmiany prawne dotyczące sektora szpitali publicznych w Polsce, które byłyby najbardziej sprzyjające dla działalności szpitala (%), 2014-2017
 • Przychody szpitali publicznych w Polsce (%), 2016
 • Wynik finansowy netto szpitali publicznych w Polsce (%), 2016
 • Średnia strata i zysk netto szpitali publicznych w Polsce (mln zł), 2011, 2013-2014 i 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej szpitala publicznego w Polsce w porównaniu z rokiem ubiegłym (%), 2012-2017
 • Prognoza sytuacji finansowej szpitala publicznego w Polsce pod koniec 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (%), marzec 2017
 • Specjalizacje, które mają szanse na największy rozwój w sektorze publicznym w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), 2012-2017
 • Specjalizacje, które mają najmniejsze szanse na rozwój w sektorze publicznym w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), 2012-2017
 • Liczba łóżek geriatrycznych w szpitalach ogólnych w Polsce i ich dynamika (%), 2010-2015
 • Struktura wieku pacjentów w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej w Polsce (%), 2015
 • Planowany rozkład świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej po wprowadzeniu sieci szpitali w Polsce (%), 2017
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce (tys.), 2014, 2017-2029
 • Rzeczywista i potrzebna liczba akceleratorów w Polsce, według województw, 2014 i 2025
 • Odsetek kobiet uprawnionych korzystających z programu profilaktyki raka piersi w Polsce (%), 2006-2014
 • Uczestnicy prac nad Strategią walki z rakiem w Polsce (%), 2015-2024
 • Wydatki NFZ na chemioterapię i programy lekowe w Polsce (mln zł), 2009-2017
 • Wydatki NFZ na radioterapię w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2013-2016
 • Przeciętny czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia onkologiczne finansowane przez NFZ w Polsce (tygodnie), w zależności od posiadania lub nie karty DiLO, maj 2014-styczeń 2017
 • Odsetek Polaków odczuwających wybrane objawy somatyczne (%), 2015
 • Świadczenia medyczne najtrudniej dostępne w ramach NFZ w Polsce (%), 2015
 • Przychody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Zysk/strata netto Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł), 2008-2015
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (mln zł), 2007-2017
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (mln zł), 2015-2017
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (mln zł), 2015-2017
 • Przychody i zysk/strata netto Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie (mln zł), 2015-2017
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Przychody Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2014
 • Zysk/strata netto Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł), 2008-2014
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Przychody Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2013 i 2015
 • Zysk/strata netto Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł), 2008-2013 i 2015
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Przychody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł) i dynamika (%), 2008-2014
 • Zysk netto Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł), 2008-2014
 • Przychody Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-2014
 • Zysk/strata netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł), 2008-2015
 • Przychody Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (mln zł) i dynamika (%), 2010-2015
 • Zysk/strata netto Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (mln zł), 2010-2015
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (mln zł), 2008-I poł. 2017
 • Przychody Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (mln zł) i dynamika (%), 2014-2015
 • Strata Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (mln zł), 2014-2015
 • Przychody Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł) i dynamika (%), 2007-2016
 • Zysk/strata netto Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł), 2007-2016
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Przychody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Zysk netto Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł), 2008-2015
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017

Tables

 • Liczba szpitali publicznych i łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w Polsce, kwiecień 2017
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno łóżko szpitalne w szpitalach publicznych w poszczególnych województwach w Polsce, kwiecień 2017
 • Szpitale przekształcone w spółki prawa handlowego w Polsce, 2015-2016
 • Liczba oczekujących na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego finansowany przez NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2017
 • Liczba oczekujących na zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego finansowany przez NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2017
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku oraz ich wpływ na rynek szpitali publicznych w Polsce, 2016-2017
 • 20 największych szpitali publicznych pod względem liczby łóżek w Polsce, kwiecień 2017
 • 20 największych szpitali publicznych pod względem liczby łóżek w Polsce, bez oddziałów neonatologii i opieki długoterminowej, kwiecień 2017
 • Największe szpitale publiczne w Polsce pod względem liczby łóżek w poszczególnych województwach, kwiecień 2017
 • Największe szpitale publiczne w Polsce pod względem liczby łóżek w poszczególnych województwach, bez oddziałów neonatologii i opieki długoterminowej, kwiecień 2017
 • Najlepsze publiczne szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne, w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2016
 • Najlepsze publiczne szpitale zabiegowe, monospecjalistyczne bez onkologicznych, w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2016
 • Najlepsze publiczne szpitale niezabiegowe w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2016
 • Najlepsze publiczne szpitale w poszczególnych województwach w rankingu „Bezpieczny szpital” w Polsce, 2016
 • Najlepsze publiczne szpitale z kontraktem z NFZ powyżej 70 mln zł w Polsce, 2017
 • Łączna wartość kontraktów z NFZ szpitali publicznych w Polsce (mln zł), według województw, 2016-I poł. 2017
 • Średnia wartość kontraktu z NFZ na szpital publiczny w Polsce (mln zł), według województw, 2016-I poł. 2017
 • 20 największych szpitali publicznych według wysokości umów z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Największe szpitale publiczne pod względem wartości kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w poszczególnych województwach w Polsce (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Finasowanie świadczeń po wprowadzeniu podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego, 2017+
 • Przyszłe wydarzenia i trendy na rynku oraz ich wpływ na rynek szpitali publicznych w Polsce, 2017-2029
 • Plany inwestycyjne szpitali publicznych w Polsce (%), 2012-2020
 • Źródła finansowania inwestycji w szpitalach publicznych w Polsce (%), 2012-2020
 • Wybrane największe inwestycje w szpitale publiczne w Polsce, w trakcie wykonania bądź planowane, 2017-2022
 • Odsetek szpitali publicznych, które planują zakup sprzętu medycznego w Polsce (%), według rodzaju sprzętu, 2017-2020
 • Czynniki rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze publicznym w Polsce, 2017
 • Bariery rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze publicznym w Polsce, 2017
 • Najczęściej występujące oddziały w szpitalach publicznych w Polsce (liczba), kwiecień 2017
 • Nasycenie oddziałami w szpitalach publicznych w Polsce (%), według województw, 2017
 • Wartość (mln zł) i liczba umów z NFZ na leczenie szpitalne z zakresu geriatrii w Polsce, 2005-2016
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii w Polsce, 2015-2017
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane świadczenia z zakresu opieki długoterminowej finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2016
 • Występowanie oddziałów geriatrii w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, kwiecień 2017
 • Występowanie oddziałów opieki długoterminowej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, kwiecień 2017
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu geriatrycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, kwiecień 2017
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii w Polsce, 2015-2017
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2016
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chirurgii naczyniowej finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chirurgii naczyniowej finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Występowanie specjalizacji kardiologicznej/kardiochirurgicznej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, kwiecień 2017
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu kardiochirurgicznym, kardiologicznym, angiologicznym i chirurgii naczyniowej pod względem liczby łóżek w Polsce, kwiecień 2017
 • Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, według typu nowotworu, 2011, 2020 i 2025
 • Programy profilaktyczne w zakresie onkologii w Polsce, 2017
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinach związanych z onkologią w Polsce, 2017
 • Przeciętny czas oczekiwania na świadczenia z zakresu onkologii i radioterapii finansowane przez NFZ w Polsce (tygodnie), wrzesień 2014-styczeń 2017
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane świadczenia z zakresu onkologii i radioterapii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2017
 • Występowanie specjalizacji onkologicznej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, kwiecień 2017
 • Liczba szpitali świadczących usługi z zakresu chemioterapii w Polsce, według województw, 2015
 • 10 największych szpitali publicznych o profilu onkologicznym pod względem liczby łóżek w Polsce, kwiecień 2017
 • Struktura wskaźnika BMI w Polsce (%), 2011 i 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ortopedii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ortopedii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Liczba zrealizowanych endoprotezoplastyk stawowych finansowanych przez NFZ w Polsce, 2007-2015
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2016
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Polsce, według stopnia specjalizacji, 2015-2017
 • Występowanie specjalizacji ortopedycznej w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, kwiecień 2017
 • 11 największych szpitali publicznych o profilu ortopedycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, kwiecień 2017
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Polsce, 2015-2017
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu rehabilitacji finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2016-2017
 • Występowanie oddziałów rehabilitacji w szpitalach publicznych w Polsce, według województw, kwiecień 2017
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ginekologii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ginekologii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu położnictwa i neonatologii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu położnictwa i neonatologii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu okulistyki finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach publicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu okulistyki finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu nerwowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu oddechowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób przewodu pokarmowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu dokrewnego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu moczowo-płciowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób dziecięcych finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali publicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu krwiotwórczego, zatruć i chorób zakaźnych finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Prognoza liczby ludności według biologicznych grup wiekowych w Polsce (tys.), 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 i 2040
 • Prognoza liczby urodzeń w poszczególnych województwach w Polsce, 2015, 2020 i 2025
 • Prognoza liczby urodzeń w poszczególnych województwach w Polsce, 2030, 2035 i 2040
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie mazowieckim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie mazowieckim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie mazowieckim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie śląskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie śląskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie śląskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie wielkopolskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie wielkopolskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie wielkopolskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie małopolskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie małopolskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie małopolskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie dolnośląskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie dolnośląskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie dolnośląskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie lubelskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie lubelskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie lubelskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie podkarpackim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie podkarpackim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie podkarpackim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie łódzkim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie łódzkim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie łódzkim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie podlaskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie podlaskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie podlaskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie warmińsko-mazurskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie warmińsko-mazurskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie warmińsko-mazurskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie zachodniopomorskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie zachodniopomorskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie zachodniopomorskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie kujawsko-pomorskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie kujawsko-pomorskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie kujawsko-pomorskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie opolskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie opolskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie opolskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie świętokrzyskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie świętokrzyskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie świętokrzyskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie pomorskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie pomorskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie pomorskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w województwie lubuskim, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w województwie lubuskim, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w województwie lubuskim posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Największe aglomeracje pod względem liczby mieszkańców w Polsce, 2016
 • Dochody budżetowe na jednego mieszkańca w największych miastach w Polsce (zł), 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Warszawie, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Warszawie, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w Warszawie posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Łodzi, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Łodzi, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w Łodzi posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Poznaniu, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Poznaniu, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w Poznaniu posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Krakowie, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Krakowie, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w Krakowie posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych we Wrocławiu, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych we Wrocławiu, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych we Wrocławiu posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali publicznych w Trójmieście, kwiecień 2017
 • Struktura oddziałów w szpitalach publicznych w Trójmieście, według specjalizacji, kwiecień 2017
 • Odsetek szpitali publicznych w Trójmieście posiadających dany oddział (%), kwiecień 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 2017
 • Liczba pacjentów/porad/badań w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2017
 • Liczba pacjentów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2015
 • Liczba operacji wykonanych w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2015
 • Struktura przechodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, według rodzaju, 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 2017
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, 2017
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (mln zł) i dynamika (%), 2008-I poł. 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, 2017
 • Liczba pacjentów/operacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, 2015-2016
 • Wartość kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (mln zł), 2008-I poł. 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące Uniwersyteckigo Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 2017
Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: May 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2017

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

Z raportów PMR korzystam w swojej codziennej pracy od przeszło 3 lat. Są one źródłem skonsolidowanej wiedzy bazującej na właściwych wskaźnikach. Jednocześnię cenię sobie współprace z Państwem jako ekspertem dla rynku Health Care w Polsce. Państwa prognozy są istotne dla nas podczas prac nad strategiami marketingowo-promocyjnymi.

Head of Sales and Marketing

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.

 We are a long-standing subscriber of PMR’s information services, and specifically its pharmaceutical and healthcare market news bulletins.

We appreciate the reliability of the information provided,and the high standards of data analysis offered by PMR.    

Prezes Zarządu

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process