Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

View Leaflet Free Sample
Raport opracowany przez ekspertów PMR przedstawia analizę obecnej sytuacji oraz potencjału rozwojowego rynku z podziałem na województwa oraz najważniejsze miasta, powstał on na podstawie badania własnego PMR. W czwartej edycji raportu przeanalizowane są obecne i przyszłe trendy oraz akty prawne wraz z oceną ekspertów PMR odnośnie ich wpływu na rynek. W publikacji analizowane są szpitale prowadzone przez prywatnych operatorów, jak również jednostki przekształcone w spółki. Raport przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej około 100 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie . Raport prezentuje inwestycje planowane przez szpitale niepubliczne oraz planowane wydatki na ten cel, wraz ze źródłem ich finansowania. Eksperci PMR identyfikują również nisze – specjalizacje o największych perspektywach rozwoju w sektorze niepublicznym/prywatnym.
Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Raport opracowany przez ekspertów PMR przedstawia analizę obecnej sytuacji oraz potencjału rozwojowego  rynku z podziałem na województwa oraz najważniejsze miasta, powstał on  na podstawie badania własnego PMR. W czwartej edycji raportu przeanalizowane są obecne i przyszłe trendy oraz akty prawne wraz z oceną ekspertów PMR odnośnie ich wpływu na rynek. W publikacji przeanalizowane są szpitale prowadzone przez prywatnych operatorów, jak również jednostki przekształcone w spółki. Raport przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej około 100 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie.

Raport prezentuje inwestycje planowane przez szpitale niepubliczne oraz planowane wydatki na ten cel, wraz ze źródłem ich finansowania. Eksperci PMR identyfikują również nisze – specjalizacje o największych perspektywach rozwoju w sektorze niepublicznym/prywatnym.

Publikacja przedstawia również profile największych szpitali niepublicznych w Polsce. Dostarcza informacje na temat wielkości danej placówki pod względem przychodów, całkowitej liczby łóżek oraz liczby łóżek na oddziałach. W profilu znajduje się jest również analiza zyskowności placówki, jej plany na przyszłość oraz stopień korzystania przez nią z finansowania publicznego. Do raportu dokupić można bazę danych o prawie 600 szpitalach niepublicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Zawiera ona aktualne dane o stopniu referencyjności, wysokości kontraktu z NFZ na lata 2016-2017 oraz dane kontaktowe, całkowitą liczbę łóżek oraz informacje o liczbie łóżek na oddziałach.

 

Forma 3 w 1 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Szpitale niepubliczne, które powstaną w Polsce w najbliższych latach oraz prognozy rozwoju na najbliższe 5 lat
 • Wartość planowanych inwestycji w sektorze szpitali niepublicznych wraz ze źródłem ich finansowania
 • Ranking największych szpitali niepublicznych w Polsce
 • Wartość kontraktów z NFZ zawartych przez szpitale niepubliczne
 • Porównanie nasycenia świadczeniami w szpitalach niepublicznych w poszczególnych województwach oraz w największych polskich miastach
 • Wyniki badania PMR na temat działalności szpitali niepublicznych w Polsce przeprowadzonego wśród kadr menedżerskich szpitali publicznych
 • Regulacje prawne mające wpływ na segment szpitali niepublicznych w Polsce
 • Bariery rozwoju dla rynku szpitali niepublicznych
 • Trendy stymulujące dalszy rozwój rynku
 • Najbardziej i najmniej perspektywiczne szpitale specjalistyczne w sektorze szpitali niepublicznych w Polsce
 • Analiza poziomu nasycenia rynku, zawierająca liczbę placówek niepublicznych oraz świadczenia oferowane w poszczególnych województwach.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Raport będzie szczególnie pomocny dla…

 • firm zainteresowanych przejęciami na polskim rynku szpitalnym
 • jednostek prowadzących szpitale niepubliczne
 • producentów oraz dystrybutorów sprzętu medycznego i leków
 • firm świadczących usługi na rzecz szpitali
 • funduszy typu private equity
 • firm konsultingowych, badawczych i analitycznych
 • firm rozważających udział w procesach transformacji jednostek publicznych na niepubliczne
 • instytucji promujących rozwój branży medycznej i farmaceutycznej.

 

 Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Wykorzystaj dane z raportu przy…

 • wyborze nowej lokalizacji i specjalizacji dla szpitala niepublicznego na podstawie obecnych i prognozowanych poziomów nasycenia rynku
 • analizie działalności prowadzonej przez konkurencję
 • Przygotowywaniu strategii działalności dla nowego szpitala niepublicznego
 • wyborze specjalizacji do włączenia w ofertę szpitala niepublicznego w danym województwie.
 • produkt to niezbędne narzędzie dla dostawców sprzętu i leków, firm konsultingowych czy też informatycznych w celu oszacowania potencjału rynku w podziale na regiony oraz warunków na nim panujących
 • opracowaniu strategii dystrybucji na rynku szpitalnych dla produktów (leków, sprzętu medycznego) oraz usług przeznaczonych na ten rynek
 • śledzeniu nowych trendów na rynku oraz ocena ich wpływu na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy oraz uwzględnienie zmian w strategii rozwojowej firmy.

 

 

Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku szpitali niepublicznych w Polsce
  • Liczba i charakterystyka placówek
  • Powstawanie nowych szpitali niepublicznych w latach 2015-2017
  • Przejęcia szpitali niepublicznych
  • Przekształcenia szpitali
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy – podsumowanie wpływu
  • Największe szpitale niepubliczne pod względem liczby łóżek
  • Największe szpitale niepubliczne pod względem wysokości kontraktu z NFZ
  • Największe szpitale niepubliczne pod względem przychodów
 • Perspektywy rozwoju sektora szpitali niepublicznych w Polsce
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy
   • Utworzenie sieci szpitali
   • Inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
   • Przejęcia i poszukiwanie inwestorów
   • Turystyka medyczna
   • Najważniejsze wydarzenia i trendy – podsumowanie wpływu
  • Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych
   • Powstawanie nowych szpitali niepublicznych w latach 2017-2020
   • Powstawanie nowych oddziałów w istniejących szpitalach niepublicznych w latach 2017-2020
   • Uruchamianie nowych pracowni diagnostycznych w latach 2017-2020
   • Planowany zakup sprzętu w latach 2017-2020
   • Wydatki na inwestycje w szpitalach niepublicznych w latach 2017-2020
   • Źródła finansowania inwestycji
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród szpitali niepublicznych w Polsce
  • Wprowadzenie
  • Czynniki i bariery rozwoju szpitali niepublicznych
   • Czynniki rozwoju
   • Bariery rozwoju
   • Oczekiwane zmiany prawne
   • Największe wyzwania
  • Ocena współpracy szpitali niepublicznych z NFZ
  • Cyfryzacja
  • Trendy, jakie mogą pojawić się na rynku w latach 2017-2020
   • Prawdopodobieństwo pojawienia się nowych operatorów szpitali
   • Prawdopodobieństwo przejmowania mniejszych szpitali przez większe podmioty
  • Charakterystyka i sytuacja finansowa szpitali niepublicznych
   • Sytuacja finansowa w roku 2016
   • Obecna sytuacja finansowa
   • Sytuacja finansowa w roku 2017
   • Średnia liczba pacjentów
 • Charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego najatrakcyjniejszych specjalizacji w szpitalach niepublicznych
  • Najczęściej występujące specjalizacje
  • Analiza nasycenia specjalizacjami według województw
  • Najbardziej perspektywiczne specjalizacje
   • Ortopedia i chirurgia urazowo-ortopedyczna
   • Geriatria i opieka długoterminowa
   • Kardiologia i kardiochirurgia
   • Chirurgia plastyczna
   • Okulistyka
   • Ginekologia i położnictwo
   • Inne specjalizacje
 • Charakterystyka szpitali niepublicznych w poszczególnych województwach – analiza nasycenia świadczeniami
  • Śląskie
  • Mazowieckie
  • Wielkopolskie
  • Dolnośląskie
  • Łódzkie
  • Pomorskie
  • Małopolskie
  • Podkarpackie
  • Zachodniopomorskie
  • Kujawsko-pomorskie
  • Warmińsko-mazurskie
  • Lubuskie
  • Lubelskie
  • Opolskie
  • Świętokrzyskie
  • Podlaskie
  • Podsumowanie dostępu do świadczeń w ramach publicznego systemu jako szansa dla prywatnych placówek
 • Analiza pod kątem nasycenia świadczeniami szpitalnymi w szpitalach prywatnych w największych miastach w Polsce
  • Warszawa
  • Kraków
  • Łódź
  • Wrocław
  • Poznań
  • Szczecin
  • Bydgoszcz
  • Lublin
  • Katowice
  • Trójmiasto
 • Profile wybranych niepublicznych grup szpitalnych w Polsce
  • Grupa Nowy Szpital
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Plany na przyszłość
   • Pozostałe informacje
  • EMC Instytut Medyczny
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Plany na przyszłość
   • Pozostałe informacje
  • Arion
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Pozostałe informacje
  • Grupa American Heart of Poland
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Plany na przyszłość
   • Pozostałe informacje
  • Szpitale Zakonu Bonifratrów
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Pozostałe informacje
  • Szpitale Polskie
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Plany na przyszłość
   • Pozostałe informacje
  • Artmedik
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Plany na przyszłość
   • Pozostałe informacje
  • Scanmed
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Pozostałe informacje
  • Grupa Medicover
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Plany na przyszłość
   • Pozostałe informacje
  • Grupa LUX MED
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Plany na przyszłość
   • Pozostałe informacje
  • Grupa Carint
   • Podstawowe informacje
   • Wyniki finansowe
   • Kontrakt z NFZ
   • Plany na przyszłość
   • Pozostałe informacje
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Graphs

 • Struktura próby w badaniu szpitali niepublicznych w Polsce, pod względem stanowiska respondenta (%), 2017
 • Struktura próby w badaniu szpitali niepublicznych w Polsce, pod względem udziałowców (%), 2017
 • Liczba szpitali niepublicznych w Polsce, według liczby łóżek, wrzesień 2015-marzec 2017
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno łóżko szpitalne w szpitalach niepublicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), marzec 2017
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno łóżko szpitalne w szpitalach niepublicznych w Polsce (tys.), 2011-2017
 • Liczba szpitali przekształconych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w Polsce, 1999-2016
 • Struktura korzystania z usług medycznych w Polsce (%), według źródła finansowania, czerwiec 2014 i 2016
 • Udział kontraktów szpitali niepublicznych w całkowitych wydatkach NFZ na lecznictwo szpitalne w Polsce (%), 2014-I poł. 2017
 • Łączna wartość kontraktów z NFZ szpitali niepublicznych w Polsce (mln zł), według województw, 2016-I poł. 2017
 • Średnia wartość kontraktu z NFZ na szpital niepubliczny w Polsce (mln zł), według województw, 2016-I poł. 2017
 • Średnia wartość kontraktu NFZ przypadająca na leczenie jednego ubezpieczonego w szpitalu niepublicznym w Polsce (zł), według województw, 2016-I poł. 2017
 • Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2014-2020
 • Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych w Polsce (%), szpitale prywatne i szpitale po przekształceniu, 2017-2020
 • Oddziały, które zostaną otwarte w istniejących szpitalach niepublicznych w Polsce (%), 2017-2020
 • Średnia liczba łóżek w nowo otwieranych oddziałach szpitalnych w Polsce, 2017-2020
 • Profil pracowni diagnostycznych, które mają zostać uruchomione przez szpitale niepubliczne w Polsce (liczba), 2017-2020
 • Udział wydatków na wyroby medyczne w całkowitych wydatkach szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2016
 • Wydatki na inwestycje w szpitalach niepublicznych w Polsce (%), 2017-2020
 • Inwestycje, które pochłoną największą część wydatków w szpitalach niepublicznych w Polsce (%), 2017-2020
 • Średni koszt inwestycji w szpitalach niepublicznych w Polsce (mln zł), 2017-2020
 • Źródła finansowania inwestycji w szpitalach niepublicznych w Polsce (%), 2017-2020
 • Najważniejsze czynniki rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2017
 • Wybrane czynniki rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce, szpitale prywatne i po przekształceniu (%), 2017
 • Etap cyfryzacji, na którym jest szpital niepubliczny w Polsce (%), luty 2017
 • Wdrożenia dokonane w ramach cyfryzacji w szpitalach niepublicznych w Polsce (%), 2017
 • Działanie systemu elektronicznego fakturowania w szpitalach niepublicznych w Polsce (%), luty 2017
 • Format elektronicznych faktur, jakiego używają szpitale niepubliczne w Polsce (%), luty 2017
 • Dostęp do elektronicznego formularza zamówień w przypadku zakupu leków, sprzętu medycznego i innych podobnych zamówień w szpitalach niepublicznych w Polsce (%), luty 2017
 • Opinie na temat trendu: W latach 2017-2020 na rynku w Polsce pojawią się nowi, znaczący operatorzy szpitali (%), 2017
 • Opinie na temat trendu: W latach 2017-2020 w Polsce mniejsze szpitale będą przejmowane przez większe podmioty (%), 2017
 • Szacowany wynik finansowy szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2016
 • Szacowany wynik finansowy szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2015
 • Szacowane przychody szpitali niepublicznych w 2016 r. w Polsce (%), luty 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej jednostki szpitalnej prywatnej i po przekształceniu w porównaniu z rokiem ubiegłym w Polsce (%), luty 2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej jednostki w porównaniu z rokiem ubiegłym w Polsce, szpitale prywatne i po przekształceniu (%), luty 2017
 • Prognoza odnośnie sytuacji finansowej jednostki szpitalnej niepublicznej w nadchodzącym roku w Polsce (%), 2012-2017
 • Prognoza odnośnie sytuacji finansowej jednostki w Polsce w 2017 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym (%), szpitale prywatne i po przekształceniu, luty 2017
 • Specjalizacje, które mają najmniejsze szanse rozwoju w sektorze szpitali niepublicznych w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), 2012-2017
 • Liczba łóżek geriatrycznych w szpitalach ogólnych w Polsce i ich dynamika (%), 2010-2015
 • Struktura wieku pacjentów w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej w Polsce (%), 2015
 • Planowany rozkład świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej po wprowadzeniu sieci szpitali w Polsce (%), 2017
 • Ocena systemu opieki kardiologicznej w Polsce, w porównaniu do innych krajów CE, 2016
 • Czy kobiety w Polsce powinny dbać o swój młody wygląd (%), 2015
 • Zachorowalność na zaćmę i jaskrę w Polsce (tys.), 2010-2035
 • Liczba oczekujących na zabiegi usunięcia zaćmy w Polsce, w podziale na przypadek, listopad 2015-marzec 2016
 • Liczba hospitalizacji z powodów okulistycznych w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2003-2014 i 2029
 • Realizacja programu lekowego dotyczącego leczenia wysiękowej postaci AMD w Polsce, 2017
 • Dodatkowe środki na operacje zaćmy w Polsce (mln zł), według województw, 2017
 • Ocena opieki na oddziałach ginekologiczno-położniczych w trakcie porodu w Polsce (%), 2016
 • Ocena umiejętności zawodowych personelu na oddziałach ginekologiczno-położniczych w trakcie porodu w Polsce (%), 2016
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie śląskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie śląskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie mazowieckim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie mazowieckim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie wielkopolskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie wielkopolskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie dolnośląskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie dolnośląskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie łódzkim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie łódzkim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie pomorskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie pomorskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie małopolskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie małopolskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie podkarpackim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie podkarpackim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie zachodniopomorskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie zachodniopomorskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie warmińsko-mazurskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie warmińsko-mazurskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie lubuskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie lubuskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie lubelskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie lubelskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie opolskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie opolskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie świętokrzyskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie świętokrzyskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach niepublicznych w województwie podlaskim, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych w województwie podlaskim posiadających dany oddział, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Wartość zrealizowanych świadczeń w lecznictwie szpitalnym przypadająca na 10 tys. ubezpieczonych w poszczególnych województwach w Polsce (tys. zł), 2015
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Warszawie, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Krakowie, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Łodzi, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych we Wrocławiu, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Poznaniu, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Szczecinie, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Bydgoszczy, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Lublinie, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Katowicach, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Oddziały w szpitalach prywatnych w Trójmieście, według specjalizacji (%), marzec 2017
 • Struktura przychodów placówek EMC Instytut Medyczny z tytułu leczenia szpitalnego w Polsce (mln zł), według źródła finansowania, 2007-2016
 • Przychody i zysk/strata netto Szpitali Polskich w Polsce (mln zł), 2009-2014
 • Przychody i zysk netto Artmedik w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Przychody i zysk netto Szpitala Kieleckiego w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Grupy Scanmed w Polsce (mln zł), 2010-2016
 • Przychody i zysk/strata netto Scanmed SA w Polsce (mln zł), 2015-I poł. 2016
 • Przychody i zysk netto Carint Scanmed Sp. z o.o. (mln zł), 2015-I poł. 2016
 • Udział segmentu szpitali w przychodach Grupy Scanmed Multimedis (%), pod względem wartości, 2015
 • Przychody Grupy Medicover w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2005-2015
 • Przychody Grupy LUX MED w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015

Tables

 • Liczba szpitali niepublicznych i łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w Polsce, marzec 2017
 • Wybrane szpitale niepubliczne powstałe w Polsce, 2015-marzec 2017
 • Przejęcia wybranych podmiotów prowadzących niepubliczne szpitale w Polsce, 2015-marzec 2017
 • Szpitale przekształcone w spółki prawa handlowego w Polsce, 2015-2016
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku oraz ich wpływ na rynek szpitali niepublicznych w Polsce, 2016-2017
 • Największe szpitale niepubliczne pod względem liczby łóżek w Polsce, marzec 2017
 • Największe szpitale niepubliczne pod względem liczby łóżek w Polsce, bez oddziałów neonatologii i opieki długoterminowej, marzec 2017
 • Największe szpitale niepubliczne w Polsce pod względem liczby łóżek, w poszczególnych województwach, marzec 2017
 • Największe szpitale niepubliczne w Polsce pod względem liczby łóżek w poszczególnych województwach, bez oddziałów neonatologii i opieki długoterminowej, marzec 2017
 • Średnia i mediana przychodów generowanych przez kontrakty z NFZ w szpitalach niepublicznych w Polsce, szpitale prywatne i szpitale po przekształceniu (%), 2015
 • 20 największych szpitali niepublicznych pod względem wartości kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, 2016-I poł. 2017
 • Największe szpitale niepubliczne w Polsce pod względem wartości kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne, w poszczególnych województwach, 2016-I poł. 2017
 • Liczba osób posiadających obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia w NFZ w Polsce, 2015
 • 10 największych szpitali niepublicznych pod względem przychodów w Polsce, 2015
 • Wartość i udział podmiotów w strukturze podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego, 2018+
 • Finasowanie świadczeń po wprowadzeniu podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego, 2017+
 • Wybrane realizowane i planowane inwestycje w formule PPP w segmencie lecznictwa zamkniętego w Polsce, 2017
 • Średnia wartość (mln zł) i liczba umów PPP w sektorze ochrony zdrowia w porównaniu do innych sektorów w Polsce, 2009-2016
 • Wybrane planowane przejęcia i połączenia w segmencie szpitali niepublicznych w Polsce, 2017+
 • Czynniki i bariery rozwoju turystyki medycznej w Polsce, 2017
 • Kraj pochodzenia, popularne zabiegi i destynacje turystów medycznych w Polsce, 2017
 • Porównanie średnich cen wybranych świadczeń stomatologicznych w Polsce i w wybranych krajach (€), 2016
 • Wybrane placówki oferujące leczenie dla obcokrajowców w Polsce, 2017
 • Ocena wpływu dyrektywy transgranicznej na funkcjonowanie szpitala niepublicznego w Polsce (%), 2014, 2015 i 2017
 • Przyszłe wydarzenia i trendy na rynku oraz ich wpływ na rynek szpitali niepublicznych w Polsce, 2017-2029
 • Wybrane planowane otwarcia szpitali niepublicznych w Polsce, 2017-2021
 • Odsetek szpitali (%) i średnia liczba sprzętu medycznego, którego zakup planują szpitale niepubliczne w Polsce, 2017-2020
 • Największe bariery rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2012-2017
 • Najważniejsze bariery rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce, szpitale prywatne i po przekształceniu (%), 2017
 • Zmiany prawne, jakie mogłyby usprawnić działanie szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2017
 • Największe wyzwania dla szpitali niepublicznych w roku 2017 w Polsce (%), luty 2017
 • Działania, jakie zamierza podjąć szpital w najbliższych dwóch latach na skutek wprowadzenia w Polsce utrudnień dla działania niepublicznych szpitali (%), luty 2017
 • Opinie na temat możliwości uzyskania finansowania z NFZ przez szpitale niepubliczne w porównaniu do szpitali publicznych w Polsce (%), 2012-2017
 • Opinie na temat możliwości uzyskania finansowania z NFZ przez szpitale niepubliczne w porównaniu do szpitali publicznych w Polsce, szpitale prywatne i po przekształceniu (%), 2017
 • Opinie na temat możliwości uzyskania finansowania z NFZ przez szpitale niepubliczne w porównaniu do szpitali publicznych w 2018 r. w Polsce, szpitale prywatne i po przekształceniu (%), 2017
 • Średnia roczna liczba pacjentów w szpitalach niepublicznych w Polsce, 2014
 • Najczęściej występujące specjalizacje w szpitalach niepublicznych w Polsce (%), według liczby oddziałów, marzec 2017
 • Najczęściej występujące specjalizacje w szpitalach niepublicznych w Polsce (%), według liczby łóżek, marzec 2017
 • Odsetek szpitali niepublicznych posiadających dany oddział w poszczególnych województwach w Polsce (%), marzec 2017
 • Specjalizacje, które mają szanse na największy rozwój w sektorze szpitali niepublicznych w ciągu najbliższych lat w Polsce (%), 2012, 2014, 2015 i 2017
 • Liczba łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych w szpitalach niepublicznych w Polsce, wrzesień 2015-marzec 2017
 • 10 największych szpitali niepublicznych o profilu ortopedycznym pod względem liczby łóżek w Polsce, marzec 2017
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ortopedii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach niepublicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ortopedii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2016
 • Struktura wskaźnika BMI w Polsce (%), 2011 i 2015
 • Liczba zrealizowanych endoprotezoplastyk stawowych finansowanych przez NFZ w Polsce, 2007-2015
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Polsce, według stopnia specjalizacji, 2015-2017
 • Wybrane inwestycje podmiotów prywatnych w placówki o profilu geriatrycznym w Polsce, 2015-marzec 2017
 • Planowane wybrane inwestycje podmiotów prywatnych w placówki o profilu geriatrycznym w Polsce, 2017
 • Wartość (mln zł) i liczba umów z NFZ na leczenie szpitalne z zakresu geriatrii w Polsce, 2005-2016
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane świadczenia z zakresu opieki długoterminowej finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2016
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii w Polsce, 2015-2017
 • 10 największych szpitali niepublicznych o profilu kardiologicznym pod względem liczby łóżek w Polsce, marzec 2017
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach niepublicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chirurgii naczyniowej finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach niepublicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chirurgii naczyniowej finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii w Polsce, 2015-2017
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu kardiologii i kardiochirurgii finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2016
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej w Polsce, 2015-2017
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu okulistyki finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach niepublicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu okulistyki finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu okulistyki finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2016
 • Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej mających trudności z widzeniem w Polsce (%), według stopnia sprawności narządu wzroku i grup wiekowych, 2014
 • Zwrot kosztów w ramach opieki transgranicznej na wybrane zabiegi okulistyczne w Polsce (zł), 2017
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki w Polsce, według stopnia specjalizacji, 2015-2017
 • 10 największych szpitali niepublicznych o profilu ginekologiczno-położniczym pod względem liczby łóżek w Polsce, marzec 2017
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ginekologii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach niepublicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu ginekologii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu położnictwa i neonatologii finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Średnia wartość hospitalizacji w szpitalach niepublicznych w porównaniu do innych szpitali w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu położnictwa i neonatologii finansowanych przez NFZ w Polsce (zł), 2015
 • Odsetek pacjentek, którym szpital zapewnił odpowiednią opiekę na oddziałach ginekologiczno-położniczych w trakcie porodu w Polsce (%), 2016
 • Przeciętny czas oczekiwania na wybrane zabiegi z zakresu chirurgii ginekologicznej finansowane przez NFZ w Polsce (miesiące), 2012-2016
 • Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Polsce, według stopnia specjalizacji, 2015-2017
 • Czynniki rozwoju wybranych specjalizacji w sektorze niepublicznym w nadchodzących latach w Polsce, marzec 2017
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu nerwowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu oddechowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób przewodu pokarmowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu dokrewnego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu moczowo-płciowego finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób dziecięcych finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Udział szpitali niepublicznych w najpopularniejszych świadczeniach z zakresu chorób układu krwiotwórczego, zatruć i chorób zakaźnych finansowanych przez NFZ w Polsce (%), według liczby pacjentów/hospitalizacji, 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie śląskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie śląskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie mazowieckim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie mazowieckim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie wielkopolskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie wielkopolskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie dolnośląskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie dolnośląskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie łódzkim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie łódzkim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie pomorskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie pomorskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie małopolskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie małopolskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie podkarpackim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie podkarpackim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie zachodniopomorskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie zachodniopomorskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie warmińsko-mazurskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie warmińsko-mazurskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie lubuskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie lubuskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie lubelskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie lubelskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie opolskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie opolskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie świętokrzyskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie świętokrzyskim, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali niepublicznych w województwie podlaskim, marzec 2017
 • Podstawowe dane dotyczące chirurgii jednego dnia w szpitalach niepublicznych w województwie podlaskim, marzec 2017
 • Liczba lekarzy poszczególnych specjalności wykazanych przez świadczeniodawców w załącznikach do umów, przypadająca na 100 tys. ubezpieczonych w Polsce, według województw, 2015
 • Specjalizacje, w których nie zapewniono dostępu do świadczeń publicznych w zakresie leczenia szpitalnego w Polsce, według województw, 2015
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Warszawie, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Krakowie, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Łodzi, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych we Wrocławiu, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Poznaniu, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Szczecinie, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Bydgoszczy, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Lublinie, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Katowicach, marzec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prywatnych w Trójmieście, marzec 2017
 • Liczba szpitali i łóżek w placówkach poszczególnych operatorów szpitali niepublicznych w Polsce, marzec 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Nowy Szpital Holding SA w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy Nowy Szpital Holding SA w Polsce, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali należących do Grupy Nowy Szpital, 2017
 • Przychody (mln zł) Grupy Nowy Szpital w Polsce i ich dynamika (%), 2008-2012 i 2014-2017
 • Przychody poszczególnych szpitali w Grupie Nowy Szpital w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Zysk/strata netto poszczególnych szpitali w Grupie Nowy Szpital w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali w Grupie Nowy Szpital (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa EMC Instytut Medyczny w Polsce, 2016
 • Struktura Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce (spółki córki), 31 grudnia 2016
 • Ogólne informacje dotyczące działalności szpitali należących do EMC Instytut Medyczny w Polsce, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali należących do EMC Instytut Medyczny w Polsce, 2017
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali w Grupie EMC Instytut Medyczny (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa Arion w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Arion w Polsce, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali w Grupie Arion w Polsce, 2017
 • Liczba pacjentów/porad/badań w Arion Med Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, 2016
 • Przychody i zysk/strata netto Arion w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali Arion (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa American Heart of Poland w Polsce, 31 grudnia 2015
 • Struktura własnościowa AHP Investments w Polsce, 31 grudnia 2015
 • Ogólne informacje dotyczące działalności American Heart of Poland w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Kapitałowej American Heart of Poland w Polsce, spółki kontrolowane bezpośrednio, I poł. 2016
 • Struktura American Heart of Poland w Polsce, spółki kontrolowane pośrednio, I poł. 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali American Heart of Poland w Polsce, 2017
 • Podstawowe statystyki dotyczące liczby udzielonych świadczeń w szpitalach Grupy American Heart of Poland w Polsce, 2014-2015
 • Podstawowe statystyki dotyczące liczby hospitalizowanych pacjentów w szpitalach firmy American Heart of Poland w Polsce, 2014-2015
 • Podstawowe statystyki dotyczące liczby udzielonych świadczeń w szpitalach firmy American Heart of Poland w Polsce, 2014-2015
 • Przychody i zysk netto American Heart of Poland w Polsce (mln zł), 2011-I poł. 2016
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali American Heart of Poland (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa Szpitali Zakonu Bonifratrów w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Szpitali Zakonu Bonifratrów w Polsce, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali Zakonu Bonifratrów w Polsce, 2017
 • Przychody i zysk netto szpitali Zakonu Bonifratrów w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali Zakonu Bonifratrów (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura Grupy Szpitale Polskie w Polsce (spółki córki), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Szpitali Polskich w Polsce, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali prowadzonych przez Szpitale Polskie w Polsce, 2017
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali prowadzonych przez Szpitale Polskie (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa Artmedik w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Artmedik w Polsce, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali Artmedik w Polsce, 2017
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali Artmedik (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Scanmed w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Scanmed w Polsce, 2016
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy Scanmed, 2017
 • Przejęcia w segmencie szpitali niepublicznych dokonane przez Grupę Scanmed w Polsce, 2014-2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali Grupy Scanmed w Polsce, 2017
 • Przychody i zysk netto Polskiej Grupy Medycznej w Polsce (mln zł), 2008-październik 2016
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali Grupy Scanmed (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Medicover w Polsce, 2016
 • Struktura Grupy Medicover w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Medicover w Polsce, 2017
 • Podstawowe statystyki dotyczące działalności Szpitala Medicover, 2009-styczeń 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali w Grupie Medicover w Polsce, 2017
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali w Grupie Medicover (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa Grupy LUX MED w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy LUX MED w Polsce (spółki córki), 2016
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy LUX MED, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali Grupy LUX MED w Polsce, 2017
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto (mln zł) Endoterapia Sp. z o.o. w Polsce, 1 kwietnia 2014-31 grudnia 2015 i 1 stycznia 2016-1 października 2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto (mln zł) Magodent Sp. z o.o. w Polsce, 2015 i 1 stycznia-października 2016
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali Grupy LUX MED (mln zł), 2016-I poł. 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Carint w Polsce, 2015
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Carint w Polsce, 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali Carint w Polsce, 2015
 • Przychody i zysk netto spółek Grupy Carint w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Informacje o kontraktach z NFZ na leczenie szpitalne dotyczące szpitali w Grupie Carint (mln zł), 2016-I poł. 2017
Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

Z raportów PMR korzystam w swojej codziennej pracy od przeszło 3 lat. Są one źródłem skonsolidowanej wiedzy bazującej na właściwych wskaźnikach. Jednocześnię cenię sobie współprace z Państwem jako ekspertem dla rynku Health Care w Polsce. Państwa prognozy są istotne dla nas podczas prac nad strategiami marketingowo-promocyjnymi.

Head of Sales and Marketing

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.

 We are a long-standing subscriber of PMR’s information services, and specifically its pharmaceutical and healthcare market news bulletins.

We appreciate the reliability of the information provided,and the high standards of data analysis offered by PMR.    

Prezes Zarządu

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process