Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Industry Report

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Szczegółowa analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze, która prezentuje dane i prognozy w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaS, chmurę publiczną i prywatną. Raport kładzie główny nacisk na rynek B2B.

Subscription: 12 months
Publication date: August 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Szczegółowa analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze, która prezentuje dane i prognozy w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaSchmurę publiczną i prywatną. Raport kładzie główny nacisk na rynek B2B. Zawiera porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych firmach oraz w sektorze publicznym, jak również w podziale na branże. Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i autorskimi badaniami własnymi PMR.

 

W raporcie można znaleźć profile 30 najważniejszych dostawców usług świadczonych w chmurze obecnych na krajowym rynku – zarówno wyspecjalizowanych dostawców infrastruktury dostępnej w modelu zdalnym, jak i producentów oprogramowania i operatorów telekomunikacyjnych. 

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2017-2022, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
   
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych. Dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
   
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR. Podział na branże i sektory gospodarki.
   
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.
   
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
   
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
   
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek. Analiza SWOT.

 

Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:

 

 • Nazwę podmiotu 
   
 • Profil dostawcy
   
 • Stronę www firmy
   
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
   
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data center.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Wśród klientów tego raportu znajdują się specjaliści oraz kierownicy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju pochodzący z firm takich jak:

 

 • Dostawcy usług cloud computing oferujących rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS)
   
 • Operatorzy centrów danych
   
 • Firmy hostingowe
   
 • Dostawcy usług IT
   
 • Producenci oprogramowania
   
 • Firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze
   
 • Inwestorzy i dostawcy usług finansowych
   
 • Stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe
   
 • Specjaliści ds. doradztwa biznesowego i badań rynkowych.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Prognozy dla rynku cloud computing w Polsce zakładają średnioroczną dynamikę wzrostu (CAGR) w latach 2017-2022 na poziomie przekraczającym 25%, co jest wynikiem nieporównywalnym z żadnym innym segmentem branży ICT.


Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
   
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
   
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
   
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
   
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
   
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.

 


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2017-2022, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
   
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych. Dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
   
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR. Podział na branże i sektory gospodarki.
   
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.
   
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
   
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
   
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek. Analiza SWOT.

 

Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:

 

 • Nazwę podmiotu 
   
 • Profil dostawcy
   
 • Stronę www firmy
   
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
   
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data center.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2017-2022, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
   
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych. Dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
   
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR. Podział na branże i sektory gospodarki.
   
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.
   
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
   
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
   
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek. Analiza SWOT.

 

Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:

 

 • Nazwę podmiotu 
   
 • Profil dostawcy
   
 • Stronę www firmy
   
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
   
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data center.

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

Prognozy dla rynku cloud computing w Polsce zakładają średnioroczną dynamikę wzrostu (CAGR) w latach 2017-2022 na poziomie przekraczającym 25%, co jest wynikiem nieporównywalnym z żadnym innym segmentem branży ICT.


Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
   
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
   
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
   
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
   
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
   
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: August 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process