Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Industry Report

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Szczegółowa analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze, która prezentuje dane i prognozy w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaS, chmurę publiczną i prywatną. Raport kładzie główny nacisk na rynek B2B.

Subscription: 12 months
Publication date: August 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Szczegółowa analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze, która prezentuje dane i prognozy w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaSchmurę publiczną i prywatną. Raport kładzie główny nacisk na rynek B2B. Zawiera porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych firmach oraz w sektorze publicznym, jak również w podziale na branże. Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i autorskimi badaniami własnymi PMR.

 

W raporcie można znaleźć profile 30 najważniejszych dostawców usług świadczonych w chmurze obecnych na krajowym rynku – zarówno wyspecjalizowanych dostawców infrastruktury dostępnej w modelu zdalnym, jak i producentów oprogramowania i operatorów telekomunikacyjnych. 

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2017-2022, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
   
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych. Dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
   
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR. Podział na branże i sektory gospodarki.
   
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.
   
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
   
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
   
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek. Analiza SWOT.

 

Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:

 

 • Nazwę podmiotu 
   
 • Profil dostawcy
   
 • Stronę www firmy
   
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
   
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data center.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Wśród klientów tego raportu znajdują się specjaliści oraz kierownicy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju pochodzący z firm takich jak:

 

 • Dostawcy usług cloud computing oferujących rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS)
   
 • Operatorzy centrów danych
   
 • Firmy hostingowe
   
 • Dostawcy usług IT
   
 • Producenci oprogramowania
   
 • Firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze
   
 • Inwestorzy i dostawcy usług finansowych
   
 • Stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe
   
 • Specjaliści ds. doradztwa biznesowego i badań rynkowych.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Prognozy dla rynku cloud computing w Polsce zakładają średnioroczną dynamikę wzrostu (CAGR) w latach 2017-2022 na poziomie przekraczającym 25%, co jest wynikiem nieporównywalnym z żadnym innym segmentem branży ICT.


Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
   
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
   
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
   
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
   
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
   
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.

 


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2017-2022, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
   
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych. Dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
   
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR. Podział na branże i sektory gospodarki.
   
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.
   
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
   
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
   
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek. Analiza SWOT.

 

Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:

 

 • Nazwę podmiotu 
   
 • Profil dostawcy
   
 • Stronę www firmy
   
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
   
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data center.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2017-2022, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
   
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych. Dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
   
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR. Podział na branże i sektory gospodarki.
   
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.
   
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
   
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
   
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek. Analiza SWOT.

 

Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:

 

 • Nazwę podmiotu 
   
 • Profil dostawcy
   
 • Stronę www firmy
   
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
   
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data center.

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

Prognozy dla rynku cloud computing w Polsce zakładają średnioroczną dynamikę wzrostu (CAGR) w latach 2017-2022 na poziomie przekraczającym 25%, co jest wynikiem nieporównywalnym z żadnym innym segmentem branży ICT.


Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
   
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
   
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
   
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
   
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
   
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce
  • Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze
  • Modele korzystania z usługi
   • SaaS
   • Iaas
   • PaaS
   • Usługi w modelu chmury prywatnej
  • Przetwarzanie danych w chmurze a tradycyjny sposób korzystania z zasobów IT
  • Warunki dla rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze
  • Główne trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze
  • Struktura pionowa rynku cloud computing
   • MŚP
   • Segment korporacyjny
   • Instytucje publiczne
  • Wyniki badań PMR w obszarze cloud computingu – strona podażowa
  • Prognozy rozwoju rynku w latach 2017-2022
   • Trendy, prognozy i porównania międzynarodowe
   • Prognozy rozwoju rynku cloud computing w Polsce
 • Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze
 • Modele korzystania z usługi
  • SaaS
  • Iaas
  • PaaS
  • Usługi w modelu chmury prywatnej
 • SaaS
 • Iaas
 • PaaS
 • Usługi w modelu chmury prywatnej
 • Przetwarzanie danych w chmurze a tradycyjny sposób korzystania z zasobów IT
 • Warunki dla rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze
 • Główne trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze
 • Struktura pionowa rynku cloud computing
  • MŚP
  • Segment korporacyjny
  • Instytucje publiczne
 • MŚP
 • Segment korporacyjny
 • Instytucje publiczne
 • Wyniki badań PMR w obszarze cloud computingu – strona podażowa
 • Prognozy rozwoju rynku w latach 2017-2022
  • Trendy, prognozy i porównania międzynarodowe
  • Prognozy rozwoju rynku cloud computing w Polsce
 • Trendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Prognozy rozwoju rynku cloud computing w Polsce
 • Otoczenie konkurencyjne i profile dostawców usług cloud computing
  • Otoczenie konkurencyjne
  • Profile czołowych graczy – IaaS i PaaS
   • 3S (3S Data Center)
   • Asseco Data Systems Poland
   • Atende
   • ATM
   • Beyond.pl
   • Fujitsu Technology Solutions
   • HPE
   • IBM
   • Linxdatacenter
   • Oktawave
   • Oracle
   • OVH
   • Sinersio Polska
  • Profile czołowych graczy – SaaS
   • Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa (COIG)
   • Cloud Technologies
   • Comarch
   • IAI
   • LiveChat Software
   • Microsoft
   • Sagra Technology
   • SAP
   • S.E.R. Solutions Polska
   • Transition Technologies
  • Profile czołowych graczy – integratorzy
   • Atos
   • Betacom
   • EIP
   • Infomex
   • itelligence
   • PwC IT Services
  • Dodatek: Operatorzy telekomunikacyjni oferujący usługi przetwarzania danych w chmurze i komunikacji zintegrowanej
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Profile czołowych graczy – IaaS i PaaS
  • 3S (3S Data Center)
  • Asseco Data Systems Poland
  • Atende
  • ATM
  • Beyond.pl
  • Fujitsu Technology Solutions
  • HPE
  • IBM
  • Linxdatacenter
  • Oktawave
  • Oracle
  • OVH
  • Sinersio Polska
 • 3S (3S Data Center)
 • Asseco Data Systems Poland
 • Atende
 • ATM
 • Beyond.pl
 • Fujitsu Technology Solutions
 • HPE
 • IBM
 • Linxdatacenter
 • Oktawave
 • Oracle
 • OVH
 • Sinersio Polska
 • Profile czołowych graczy – SaaS
  • Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa (COIG)
  • Cloud Technologies
  • Comarch
  • IAI
  • LiveChat Software
  • Microsoft
  • Sagra Technology
  • SAP
  • S.E.R. Solutions Polska
  • Transition Technologies
 • Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa (COIG)
 • Cloud Technologies
 • Comarch
 • IAI
 • LiveChat Software
 • Microsoft
 • Sagra Technology
 • SAP
 • S.E.R. Solutions Polska
 • Transition Technologies
 • Profile czołowych graczy – integratorzy
  • Atos
  • Betacom
  • EIP
  • Infomex
  • itelligence
  • PwC IT Services
 • Atos
 • Betacom
 • EIP
 • Infomex
 • itelligence
 • PwC IT Services
 • Dodatek: Operatorzy telekomunikacyjni oferujący usługi przetwarzania danych w chmurze i komunikacji zintegrowanej
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Przegląd sytuacji na rynku cloud computing w Polsce, 2013-2022
 • Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce, najważniejsze dane i struktura rynku, 2016-2022
 • Pozytywne aspekty zastosowania rozwiązań cloud computingu dla użytkowników końcowych w Polsce, 2017
 • Macierz głównych korzyści i ograniczeń wykorzystania rozwiązań chmurowych na przykładzie zakupu licencji i usług w modelu SaaS, 2017
 • Następstwa migracji użytkowników końcowych w kierunku rozwiązań cloud computing dla dostawców IT w Polsce, 2017
 • Porównanie oczekiwanych wydatków na zakup oprogramowania w modelu usługowym oraz licencjonowanym Comarch ERP Optima (zł), czerwiec 2017
 • Porównanie cen pakietu Office dla firm, w modelu tradycyjnym i w chmurze w Polsce w okresie od 1 do 5 lat (zł), czerwiec 2017
 • Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2017
 • Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury publicznej w Polsce, 2017
 • Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury prywatnej w Polsce, 2017
 • Liczba dostawców deklarujących świadczenie usług przetwarzania danych w chmurze, usług hostingowych, zarządzanych, data centrowych i pokrewnych w Polsce, według grup zatrudnienia, III kw. 2015-II kw. 2017
 • Usługi w modelu cloud computing świadczone przez największe firmy IT w Polsce (%), 2015-2017
 • Czynniki mające największy wpływ na rozwój rynku cloud computing w Polsce (%), 2017-2018
 • Pozostałe czynniki wpływające na rozwój rynku cloud computing w Polsce w latach 2017-2018 – przykładowe wypowiedzi respondentów
 • Wartość (mld $) globalnego rynku chmury publicznej z podziałem na segmenty IaaS, PaaS i SaaS, 2014-2020
 • Dynamika (%) globalnego rynku chmury publicznej z podziałem na segmenty Iaas, PaaS i SaaS, 2015-2020
 • Wartość (mld $) globalnego rynku chmury publicznej z podziałem na segmenty cloud advertising, BPaaS, zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa, 2015-2020
 • Udział wydatków na cloud computing w budżetach IT w poszczególnych regionach świata (%), 2014 i 2019
 • CAGR i udział (%) modelu IaaS w liczbie instancji ogółem z podziałem na chmurę publiczną i prywatną globalnie i w regionie środkowoeuropejskim, 2015-2020
 • CAGR i udział (%) modelu SaaS w liczbie instancji ogółem z podziałem na chmurę publiczną i prywatną globalnie i w regionie środkowoeuropejskim, 2015-2020
 • CAGR i udział (%) modelu PaaS w liczbie instancji ogółem z podziałem na chmurę publiczną i prywatną globalnie i w regionie środkowoeuropejskim, 2015-2020
 • Odsetek respondentów z Węgier, Polski, Rumunii i Czech korzystających z poszczególnych rodzajów rozwiązań chmurowych (%), 2016
 • Wykorzystanie usług cloud computingu w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w wybranych krajach środkowoeuropejskich, UE-15 i UE-28 (%), 2016
 • Wykorzystanie wybranych rozwiązań w chmurze w przedsiębiorstwach deklarujących korzystanie z cloud computing w wybranych krajach środkowoeuropejskich, UE-15 i UE-28 (%), 2016
 • Czynniki wpływające na wartość rynku cloud computing w Polsce, 2016-2022
 • 40 czołowych dostawców usług cloud computingu w Polsce, według uzyskiwanych przychodów (tys. zł), 2014-2016
 • Udział usług w modelu IaaS, PaaS, SaaS w strukturze przychodów 35 czołowych dostawców cloud computingu w Polsce (%), 2016
 • 10 czołowych dostawców IT uzyskujących przychody ze sprzedaży rozwiązań wirtualizacyjnych w Polsce (mln zł), 2014-2016
 • Atende: przychody, marża ze sprzedaży i EBITDA (mln zł), I kw. 2014-I kw. 2017
 • ATM: Podstawowe wskaźniki finansowe z segmentów data center oraz telekomunikacji (mln zł), 2015-2016
 • Oferty z segmentu cloud computingu, back-upu i storage wybranych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, 2016


List of graphs

 

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2009-2016
 • Struktura wartościowa rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), w podziale na model chmury prywatnej i publicznej, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej, 2009-2016
 • Struktura rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej (mln zł, %), w podziale na poszczególne modele dostarczania usług, 2016
 • Struktura rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (mln zł, %), w podziale na poszczególne grupy odbiorców końcowych, 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu SaaS w Polsce, 2009-2016
 • Udział modelu SaaS w wartości rynku oprogramowania w Polsce (%), 2009-2016
 • Popularność Office 365 wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce korzystających z pakietów Microsoft Office (%), II kw. 2017
 • Typy oprogramowania w postaci niezależnej aplikacji wykorzystywane w przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2017
 • Oprogramowanie w przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji, 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu IaaS w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu PaaS w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury prywatnej w Polsce, 2009-2016
 • Poziom zadowolenia i chęć polecenia obecnego dostawcy usług cloud computing przez małe, średnie i duże firmy w Polsce, II kw. 2017
 • Przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze obliczeniowej według klas wielkości w Polsce (%), 2014-2016
 • Bariery w osiągnięciu korzyści z chmury przez polskie firmy (%), 2016
 • Zalety rozwiązań chmurowych wskazywane przez MŚP w Polsce (%), I kw. 2017
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu MŚP w Polsce, 2009-2016
 • Popularność wybranych usług wśród podmiotów korzystających z zewnętrznego centrum przetwarzania danych lub serwerowni w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Popularność poszczególnych rodzajów chmury wśród firm korzystających z rozwiązań chmurowych w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Korzystanie z usług małego hostingu w sektorze MŚP w Polsce (%), 2014-2017
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu dużych firm w Polsce, 2009-2016
 • Odsetek dużych firm w Polsce korzystających z przetwarzania danych w chmurze (%), 2015-2017
 • Popularność poszczególnych rodzajów chmury wśród firm korzystających z rozwiązań chmurowych w dużych firmach w Polsce (%), II kw. 2017
 • Modele chmury wykorzystywanej przez firmy z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015-2017
 • Pięć głównych powodów niekorzystania z usług w chmurze w dużych firmach w Polsce (%), 2016-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu administracji publicznej i samorządowej w Polsce, 2009-2016
 • Odsetek (%) największych firm IT w kraju oczekujących dynamicznego rozwoju rynku cloud computing i jego głównych segmentów w Polsce, 2013-2017
 • Świadczenie usług z zakresu cloud computingu przez największe firmy IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Plany wprowadzenia do oferty usług w modelu cloud computing do końca roku w największych firmach IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Średnia liczba usług w modelu cloud computing w ofercie największych firm IT w Polsce (%), 2017
 • Model świadczenia usług cloud computing przez największe firmy IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Typy klientów korzystających z usług w modelu cloud computing w Polsce (%), 2015-2017
 • Prognozowane zainteresowanie usługami cloud computing w Polsce według typów klientów, 2016-2018
 • Prognozowany udział chmury w całkowitych wydatkach na IT w sektorze przedsiębiorstw i instytucji w Polsce (%), 2017
 • Zmiana poziomu przychodów z segmentu cloud computing w największych firmach IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Prognozowana zmiana poziomu przychodów z segmentu cloud computing w największych firmach IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Udział segmentu cloud computing w przychodach ogółem wśród największych firm IT w Polsce (%), 2011-2016
 • Czynniki mające największy wpływ na rozwój rynku cloud computing w Polsce (%), 2016-2018
 • Udział poszczególnych modeli chmury w rynku cloud computingu na świecie (%), 2015-2020
 • Popularność największych dostawców usług chmury publicznej na świecie (%), 2016-2017
 • Odsetek firm na świecie korzystających, testujących i planujących korzystać z usług chmury publicznej z podziałem na największych dostawców (%), 2017
 • Popularność największych dostawców usług chmury prywatnej na świecie (%), 2016-2017
 • Odsetek firm na świecie korzystających, testujących i planujących korzystać z usług chmury publicznej z podziałem na największych dostawców (%), 2017
 • Wartość przychodów z poszczególnych segmentów rynku cloud computingu w regionie EMEA (mld €), 2015
 • Udział poszczególnych segmentów rynku cloud computingu w regionie EMEA (%), 2015
 • Udział największych dostawców w rynku cloud computingu w regionie EMEA pod względem przychodów (%), 2015
 • Podział inwestycji na usługi w chmurze przez duże firmy na świecie (%), według modelu, 2016
 • Wartość rynku cloud computingu dla sektora MŚP w Europie (mld €), według usługi, 2015
 • Średnioroczna stopa wzrostu liczby instancji w chmurze publicznej i prywatnej globalnie i w regionie środkowoeuropejskim (%), 2015-2020
 • Udział chmury publicznej i prywatnej w liczbie instancji globalnie i w regionie środkowoeuropejskim (%), 2015-2020
 • Odsetek dużych organizacji na świecie planujących inwestycje w modele usług w chmurze według rodzajów (%), 2016
 • Odsetek korporacji korzystających z co najmniej jednej aplikacji w chmurze na świecie (%), 2012-2016
 • Odsetek korporacji korzystających z poszczególnych typów chmury na świecie (%), 2015, 2016
 • Główne korzyści płynące z wykorzystania chmury przez firmy na świecie (%), 2016-2017
 • Wybrane rozwiązania infrastrukturalne wykorzystywane przez firmy na świecie i plany implementacji w ciągu kolejnych 12 miesięcy (%), kwiecień 2017
 • Wybrane rozwiązania aplikacyjne (model SaaS i hosting) wykorzystywane przez firmy na świecie i plany implementacji w ciągu kolejnych 12 miesięcy (%), kwiecień 2017
 • Wykorzystanie usług cloud computingu w przedsiębiorstwach w wybranych krajach środkowoeuropejskich, UE-15 i UE-28 (%), 2014 i 2016
 • Wykorzystanie chmury publicznej i prywatnej w przedsiębiorstwach w wybranych krajach środkowoeuropejskich, UE-15 i UE-28 (%), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), w podziale na model chmury prywatnej i publicznej, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury prywatnej, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej, 2016-2022
 • Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej z podziałem na SaaS, IaaS i PaaS (mln zł), 2016-2022
 • Udział segmentów SaaS, IaaS i PaaS w rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej (%), 2016-2022
 • Dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej z podziałem na SaaS, IaaS i PaaS (%), 2016-2022
 • Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (mln zł) z podziałem na duże firmy, MŚP i sektor publiczny, 2016-2022
 • Udział MŚP, dużych firm i sektora publicznego w rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej (%), 2016-2022
 • Udział MŚP, dużych firm i sektora publicznego w rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury prywatnej (%), 2016-2022
 • 3S Data Center – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2013-2016
 • Atende: marża z usług abonamentowych (mln zł) i jej udział w całkowitej marży (%), I kw. 2014-I kw. 2017
 • Beyond.pl: przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i usług cloud computing w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Oktawave – przychody z usług cloud computing (mln zł), 2013-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów OVH w Polsce, 2010-2016
 • COIG: wartość (mln zł) i dynamika (%) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2013-2016
 • COIG: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2013-2016
 • Cloud Technologies: wartość (mln zł) i dynamika (%) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2013-2016
 • Cloud Technologies: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2013-2016
 • Comarch: wartość przychodów (mln zł) ze sprzedaży usług cloud computing i ich udział (%) w całości przychodów z IT, 2013-2016
 • Comarch: udział SaaS, PaaS i IaaS w przychodach z segmentu cloud computing (%), 2015-2016
 • IAI: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2012-2016
 • LiveChat Software: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów skonsolidowanych ze sprzedaży rozwiązań IT, 2013-2016
 • Sagra Technology: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2012-2016
 • Sagra Technology: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2013-2016
 • S.E.R. Solutions Polska: przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i usług cloud computing (mln zł), 2014-2016
 • Transition Technologies: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2013-2016
 • Transition Technologies: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2013-2016
 • Atos: przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i usług cloud computing w Polsce (mln zł), 2014-2016
 • Betacom: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2012-2016
 • Betacom: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2014-2016
 • EIP: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2013-2016
 • EIP: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2013-2016
 • Infomex: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2012-2016
 • Infomex: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2014-2016
 • Infomex: struktura przychodów w podziale na branże (mln zł), 2015-2016
 • itelligence: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2012-2016
 • itelligence: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2013-2016
 • PwC IT Services: wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT, 2013-2016
 • PwC IT Services: wartość (mln zł) i udział (%) przychodów ze sprzedaży usług cloud computing w przychodach z IT, 2013-2016

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: August 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process