Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, a także jego perspektywy rozwoju w latach 2017-2022. Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. wartości rynku, struktury rynku pod względem typu usług i źródła finansowania, największych firm, liczby pacjentów korzystających z abonamentów i ubezpieczeń medycznych.

Subscription: 12 months
Publication date: July 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, a także jego perspektywy rozwoju w latach 2017-2022. Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. wartości rynku, struktury rynku pod względem typu usług i źródła finansowania, największych firm, liczby pacjentów korzystających z abonamentów i ubezpieczeń medycznych.

Prezentuje segment prywatnych firm medycznych oraz największych ubezpieczycieli działających w segmencie prywatnej opieki zdrowotnej. Omawia zjawisko turystyki medycznej i wyjaśnia zachowania oraz preferencje pacjentów korzystających z opieki zdrowotnej w Polsce z uwzględnieniem prywatnych placówek medycznych oraz opcji ubezpieczenia zdrowotnego. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie  szczególnie pomocne dla Analityków.Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.

Ważną częścią raportu są profile największych firm oraz analiza innych segmentów prywatnej opieki zdrowotnej (laboratoria, diagnostyka obrazowa, stomatologia i inne).

 


What is the content of the report?

 • Wartość rynku opieki zdrowotnej w Polsce ogółem oraz w podziale na poszczególne segmenty rynku pod względem typu usługi i źródła finansowania
 • Prognozy rozwoju oraz kluczowe trendy w raz z ich wpływem na rynek w latach 2017 do 2022: wartości aż do roku 2022 dla całego rynku prywatnej opieki zdrowotnej, rynku abonamentów, rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz wydatków publicznych
 • Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – wartość segmentu, prognozy dla wartości sprzedaży do roku 2022, główni ubezpieczyciele, rodzaje i ceny polis dostępnych dla polskich klientów
 • Abonamenty medyczne – wartość segmentu, perspektywy rozwoju do roku 2022, kluczowi gracze oraz ich udziały w rynku
 • Prywatnie firmy medyczne – liczba placówek, wyniki finansowe, analiza strategii, plany rozwojowe
 • Inne niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce – laboratoria, stacje dializ, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, ratownictwo medyczne, szpitale niepubliczne 
 • Zachowania i preferencje konsumenckie – ocena systemu opieki zdrowotnej, bariery finansowe ograniczające dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, zakres korzystania z prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej, oczekiwania względem tego segmentu usług
 • Turystyka medyczna – wartość segmentu, główne specjalizacje, bariery i czynniki wspierające rozwój.
 • Dodatkowo możliwość zakupu baz Excel ze szczegółowym porównaniem ofert prywatnych ubezpieczycieli i firm abonamentowych

 

Who benefits from the analysis?

 • Dostawcy prywatnych usług medycznych
 • Niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce, czyli m.in. laboratoria, stacje dializ, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, ratownictwo medyczne, szpitale niepubliczne
 • Firmy oferujące prywatne ubezpieczenia medyczne
 • Podmioty oferujące abonamenty medyczne
 • Administratorzy i operatorzy prywatnych szpitali oraz firm świadczących usługi medyczne
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług reklamowych, konsultingowych, badawczych i analitycznych dla branży farmaceutycznej
 • Banki
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej
 • Dostawcy dla sektora opieki medycznej: producenci sprzętu medycznego i leków

Why to buy the report?

 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej powstałej w wyniki autorskich prognoz i ekskluzywnych wywiadów z największymi graczami
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług medycznych, w tym o nowe perspektywiczne specjalizacje 
 • Dostosowywanie oferty polis ubezpieczeniowych oraz abonamentów medycznych do oczekiwań konsumentów, aktualnej sytuacji na rynki i prognoz
 • Rozpoczęcie działalności na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze prywatnej opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć.
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
  • Najważniejsze przeszłe wydarzenia i trendy
   • Czas oczekiwania na świadczenia
   • Nowo otwarte placówki
   • Konsolidacje i przejęcia
  • Najważniejsze przyszłe wydarzenia i trendy
   • Utworzenie sieci szpitali
   • Planowane otwarcia placówek
   • Konsolidacje i przejęcia
  • Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2015-2022
   • Struktura wydatków
   • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • CAGR dla poszczególnych segmentów na lata 2017-2022
   • Udział segmentu publicznego i prywatnego w rynku opieki zdrowotnej
   • Inflacja medyczna
 • Najważniejsze przeszłe wydarzenia i trendy
  • Czas oczekiwania na świadczenia
  • Nowo otwarte placówki
  • Konsolidacje i przejęcia
 • Czas oczekiwania na świadczenia
 • Nowo otwarte placówki
 • Konsolidacje i przejęcia
 • Najważniejsze przyszłe wydarzenia i trendy
  • Utworzenie sieci szpitali
  • Planowane otwarcia placówek
  • Konsolidacje i przejęcia
 • Utworzenie sieci szpitali
 • Planowane otwarcia placówek
 • Konsolidacje i przejęcia
 • Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2015-2022
  • Struktura wydatków
  • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • CAGR dla poszczególnych segmentów na lata 2017-2022
  • Udział segmentu publicznego i prywatnego w rynku opieki zdrowotnej
  • Inflacja medyczna
 • Struktura wydatków
 • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • CAGR dla poszczególnych segmentów na lata 2017-2022
 • Udział segmentu publicznego i prywatnego w rynku opieki zdrowotnej
 • Inflacja medyczna
 • Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
  • Cechy charakterystyczne
   • Limity wiekowe
   • Placówki medyczne
  • Ubezpieczenia ambulatoryjne i szpitalne
  • Polisy lekowe
  • Liczba posiadaczy polis zdrowotnych
  • Ceny polis zdrowotnych
  • Perspektywy rozwoju i prognozy na lata 2017-2022
   • Analiza SWOT
   • Wartość rynku i prognozy rozwoju
  • Najważniejsi gracze
   • AXA Życie
   • Compensa Vienna Insurance Group
   • InterRisk Vienna Insurance Group
   • Inter Polska
   • PZU
   • Signal Iduna
   • TU Zdrowie
 • Cechy charakterystyczne
  • Limity wiekowe
  • Placówki medyczne
 • Limity wiekowe
 • Placówki medyczne
 • Ubezpieczenia ambulatoryjne i szpitalne
 • Polisy lekowe
 • Liczba posiadaczy polis zdrowotnych
 • Ceny polis zdrowotnych
 • Perspektywy rozwoju i prognozy na lata 2017-2022
  • Analiza SWOT
  • Wartość rynku i prognozy rozwoju
 • Analiza SWOT
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju
 • Najważniejsi gracze
  • AXA Życie
  • Compensa Vienna Insurance Group
  • InterRisk Vienna Insurance Group
  • Inter Polska
  • PZU
  • Signal Iduna
  • TU Zdrowie
 • AXA Życie
 • Compensa Vienna Insurance Group
 • InterRisk Vienna Insurance Group
 • Inter Polska
 • PZU
 • Signal Iduna
 • TU Zdrowie
 • Rynek prywatnych firm medycznych
  • Cechy charakterystyczne
   • Liczba przychodni prywatnych firm medycznych
   • Liczba placówek partnerskich
   • Liczba przychodni przyzakładowych
   • Liczba klientów abonamentowych
   • Korzyści pozapłacowe oferowane przez firmy
   • Pakiety profilaktyczne
   • Działalność ubezpieczeniowa firm medycznych
   • Działalność pośredników w prywatnej opiece zdrowotnej
  • Perspektywy rozwoju i prognozy na lata 2017-2022
   • Analiza SWOT
   • Wartość rynku FFS i prognozy rozwoju
   • Struktura rynku FFS
   • Wartość rynku abonamentów medycznych i prognozy rozwoju
  • Najważniejsi gracze
   • Grupa LUX MED
   • Grupa Medicover
   • PZU Zdrowie
   • Scanmed
   • EMC Instytut Medyczny/Grupa Penta
   • Enel-Med
   • Falck
   • Miedziowe Centrum Zdrowia
   • Polmed
   • Świat Zdrowia/Grupa Neuca
   • Swissmed
  • Pozostałe wybrane firmy medyczne
   • Nadmorskie Centrum Medyczne
   • Centrum Medyczno-Diagnostyczne
   • CenterMed
   • Medica Assistance
   • Dom Lekarski Centrum Medyczne
   • CMP Centrum Medyczne
   • Centrum Diagnostyki Medycznej Multi Med
   • Zespół Opieki Zdrowotnej Medical
   • Medicina
 • Cechy charakterystyczne
  • Liczba przychodni prywatnych firm medycznych
  • Liczba placówek partnerskich
  • Liczba przychodni przyzakładowych
  • Liczba klientów abonamentowych
  • Korzyści pozapłacowe oferowane przez firmy
  • Pakiety profilaktyczne
  • Działalność ubezpieczeniowa firm medycznych
  • Działalność pośredników w prywatnej opiece zdrowotnej
 • Liczba przychodni prywatnych firm medycznych
 • Liczba placówek partnerskich
 • Liczba przychodni przyzakładowych
 • Liczba klientów abonamentowych
 • Korzyści pozapłacowe oferowane przez firmy
 • Pakiety profilaktyczne
 • Działalność ubezpieczeniowa firm medycznych
 • Działalność pośredników w prywatnej opiece zdrowotnej
 • Perspektywy rozwoju i prognozy na lata 2017-2022
  • Analiza SWOT
  • Wartość rynku FFS i prognozy rozwoju
  • Struktura rynku FFS
  • Wartość rynku abonamentów medycznych i prognozy rozwoju
 • Analiza SWOT
 • Wartość rynku FFS i prognozy rozwoju
 • Struktura rynku FFS
 • Wartość rynku abonamentów medycznych i prognozy rozwoju
 • Najważniejsi gracze
  • Grupa LUX MED
  • Grupa Medicover
  • PZU Zdrowie
  • Scanmed
  • EMC Instytut Medyczny/Grupa Penta
  • Enel-Med
  • Falck
  • Miedziowe Centrum Zdrowia
  • Polmed
  • Świat Zdrowia/Grupa Neuca
  • Swissmed
 • Grupa LUX MED
 • Grupa Medicover
 • PZU Zdrowie
 • Scanmed
 • EMC Instytut Medyczny/Grupa Penta
 • Enel-Med
 • Falck
 • Miedziowe Centrum Zdrowia
 • Polmed
 • Świat Zdrowia/Grupa Neuca
 • Swissmed
 • Pozostałe wybrane firmy medyczne
  • Nadmorskie Centrum Medyczne
  • Centrum Medyczno-Diagnostyczne
  • CenterMed
  • Medica Assistance
  • Dom Lekarski Centrum Medyczne
  • CMP Centrum Medyczne
  • Centrum Diagnostyki Medycznej Multi Med
  • Zespół Opieki Zdrowotnej Medical
  • Medicina
 • Nadmorskie Centrum Medyczne
 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 • CenterMed
 • Medica Assistance
 • Dom Lekarski Centrum Medyczne
 • CMP Centrum Medyczne
 • Centrum Diagnostyki Medycznej Multi Med
 • Zespół Opieki Zdrowotnej Medical
 • Medicina
 • Pozostałe niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce
  • Laboratoria
  • Stacje dializ
  • Gabinety stomatologiczne
  • Placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej
  • Ratownictwo medyczne
  • Szpitale niepubliczne
 • Laboratoria
 • Stacje dializ
 • Gabinety stomatologiczne
 • Placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej
 • Ratownictwo medyczne
 • Szpitale niepubliczne
 • Zachowania konsumenckie
  • Ocena systemu opieki zdrowotnej
   • Segmentacja pacjentów publicznej opieki zdrowotnej
  • Główne problemy w publicznej opiece medycznej
  • Korzystanie z prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej
  • Rodzaje świadczeń w ramach prywatnej opieki medycznej
  • Usługi wykupywane w ramach FFS
  • Wydatki na poszczególne usługi FFS
   • Średnie wydatki na usługi szpitalne
   • Średnie wydatki na rehabilitację
   • Średnie wydatki na stomatologię
   • Średnie wydatki na konsultacje specjalistyczne
   • Średnie wydatki na POZ
   • Średnie wydatki na usługi diagnostyczne
  • Korzystanie z abonamentów/DUZ
  • Przyczyny korzystania z prywatnej opieki medycznej
  • Stosunek do abonamentów/dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
 • Ocena systemu opieki zdrowotnej
  • Segmentacja pacjentów publicznej opieki zdrowotnej
 • Segmentacja pacjentów publicznej opieki zdrowotnej
 • Główne problemy w publicznej opiece medycznej
 • Korzystanie z prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej
 • Rodzaje świadczeń w ramach prywatnej opieki medycznej
 • Usługi wykupywane w ramach FFS
 • Wydatki na poszczególne usługi FFS
  • Średnie wydatki na usługi szpitalne
  • Średnie wydatki na rehabilitację
  • Średnie wydatki na stomatologię
  • Średnie wydatki na konsultacje specjalistyczne
  • Średnie wydatki na POZ
  • Średnie wydatki na usługi diagnostyczne
 • Średnie wydatki na usługi szpitalne
 • Średnie wydatki na rehabilitację
 • Średnie wydatki na stomatologię
 • Średnie wydatki na konsultacje specjalistyczne
 • Średnie wydatki na POZ
 • Średnie wydatki na usługi diagnostyczne
 • Korzystanie z abonamentów/DUZ
 • Przyczyny korzystania z prywatnej opieki medycznej
 • Stosunek do abonamentów/dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
 • Turystyka medyczna
  • Wartość rynku
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Turyści medyczni – charakterystyka
 • Wartość rynku
 • Czynniki i bariery rozwoju
 • Turyści medyczni – charakterystyka
Graphs and Tables

Graphs and Tables

List of tables

 • Czynniki makroekonomiczne, podażowe, popytowe i zmiany prawne wpływające na dynamikę rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2016-2022
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2014-2017
 • Najniższa i najwyższa liczba lekarzy poszczególnych specjalności w ramach umów z NFZ (na 100 tys. mieszkańców) w Polsce, według województw, 2015
 • Specjalizacje lekarskie, których nie odnotowano lekarzy w ramach umów z NFZ w Polsce, według województw, 2015
 • Specjalizacje lekarskie, do których nie zapewniono dostępu do świadczeń w ramach umów z NFZ w Polsce, według województw, 2015
 • Gwarantowane świadczenia zdrowotne o najdłuższym przeciętnym czasie oczekiwania w Polsce (miesiące), według specjalizacji, 2013-2017
 • Specjaliści o najdłuższym przeciętnym czasie oczekiwania na wizytę w ramach NFZ (miesiące), 2013-2017
 • Gwarantowane świadczenia zdrowotne o najkrótszym przeciętnym czasie oczekiwania w Polsce (miesiące), według specjalizacji, 2013-2017
 • Specjaliści o najkrótszym przeciętnym czasie oczekiwania na wizytę w ramach NFZ w Polsce (miesiące), 2013-2017
 • Placówki uruchomione przez wybrane prywatne firmy medyczne w Polsce, 2016-lipiec 2017
 • Wybrane przejęcia i połączenia w segmencie prywatnej opieki medycznej w Polsce, 2016-lipiec 2017
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2017-2029
 • Wartość i udział podmiotów w strukturze podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego, 2018+
 • Finasowanie świadczeń po wprowadzeniu podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego, 2017+
 • Planowane otwarcia placówek przez wybrane prywatne firmy medyczne w Polsce, 2017+
 • Planowane wybrane przejęcia i połączenia na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2017+
 • Udział środków publicznych i prywatnych w wydatkach na opiekę zdrowotną w Polsce (mld zł, %), 2015-2022
 • Luka w finansowaniu potrzeb zdrowotnych w Polsce (% PKB), 2020, 2040 i 2060
 • Cechy charakterystyczne prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Limity wiekowe w wybranych produktach dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Szacunkowa liczba placówek współpracujących z wybranymi firmami oferującymi ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, 2017
 • Zakres świadczeń oferowanych w ramach ubezpieczeń ambulatoryjnych w Polsce, 2017
 • Zakres świadczeń oferowanych w ramach ubezpieczeń szpitalnych w Polsce, 2017
 • Porównanie ofert wybranych firm ubezpieczeniowych i medycznych oferujących ambulatoryjne i szpitalne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce, 2017
 • Porównanie ofert wybranych firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i quasi-zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Przykładowe ubezpieczenia lekowe oferowane w Polsce, 2017
 • Analiza SWOT segmentu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – mocne i słabe strony, 2017-2022
 • Analiza SWOT segmentu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – szanse i zagrożenia, 2017-2022
 • Struktura własnościowa AXA Życie w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności AXA w segmencie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Składki przypisane brutto AXA Życie TU SA, według linii produktowych (mln zł), 2015-2016
 • Struktura własnościowa Compensa w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Compensa w segmencie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa InterRisk w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności InterRisk w segmencie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Składka przypisana brutto InterRisk w Polsce (mln zł), według linii biznesowych, 2015-2016
 • Struktura własnościowa Inter Polska (%), 2016
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Inter Polska w segmencie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa PZU Zdrowie w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności PZU w segmencie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Przychody PZU Zdrowie, w podziale na źródło (PLN m), 2015-2016
 • Struktura własnościowa Signal Iduna w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Signal Iduna w segmencie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa TU Zdrowie w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności TU Zdrowie w segmencie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Cechy charakterystyczne rynku prywatnych firm medycznych w Polsce, 2017
 • Liczba przychodni i szpitali należących do wybranych firm medycznych działających na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, lipiec 2017
 • Liczba placówek partnerskich wybranych największych firm medycznych w Polsce, czerwiec 2017
 • Liczba przychodni przyzakładowych prowadzonych przez wybrane największe firmy medyczne w Polsce, czerwiec 2017
 • Całkowity koszt miesięcznego abonamentu medycznego pracownika w Polsce (zł), według szczebla, 2015-2016
 • Zakres dodatkowych świadczeń medycznych oferowanych pracownikom na różnych szczeblach w Polsce (%), według szczebla i świadczenia, 2016
 • Oferta pakietów profilaktycznych wybranych firm medycznych w Polsce, 2017
 • Wybrane firmy medyczne posiadające ofertę w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Oferta wybranych firm pośredniczących w sprzedaży pakietów prywatnej opieki zdrowotnej i/lub dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2017
 • Analiza SWOT segmentu abonamentów medycznych w Polsce – mocne i słabe strony, 2017-2022
 • Analiza SWOT segmentu abonamentów medycznych w Polsce – szanse i zagrożenia, 2017-2022
 • Struktura własnościowa Grupy LUX MED w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy LUX MED w Polsce, 2017
 • Struktura firmy LUX MED Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Struktura firmy Sport Medica SA w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy LUX MED w Polsce, 2017
 • Przejęcia w segmencie prywatnych firm medycznych dokonane przez Grupę LUX MED w Polsce, 2015-czerwiec 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Grupy LUX MED w Polsce, czerwiec 2017
 • Nowe placówki uruchomione przez Grupę LUX MED w Polsce, 2016-czerwiec 2017
 • Szpitale należące do Grupy LUX MED w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Medicover Sp. z o.o. w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy Medicover w Polsce, 2017
 • Struktura Medicover Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Struktura ABC Medicover Holdings BV w Polsce, 2017
 • Struktura Medicover Investment BV w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy Medicover w Polsce, 2017
 • Przejęcia w segmencie prywatnych firm medycznych dokonane przez Grupę Medicover w Polsce, 2015-czerwiec 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Grupy Medicover w Polsce, czerwiec 2017
 • Nowe placówki uruchomione przez Grupę Medicover w Polsce, 2016-czerwiec 2017
 • Wysokość kontraktów z NFZ poszczególnych podmiotów w Grupie Medicover (mln zł), 2007-2017
 • Szpitale należące do Grupy Medicover w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa PZU Zdrowie SA w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy PZU w segmencie usług medycznych w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności PZU Zdrowie w segmencie usług medycznych w Polsce, 2017
 • Przejęcia w segmencie prywatnych firm medycznych dokonane przez PZU w Polsce, 2015-lipiec 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Grupy PZU Zdrowie w Polsce, lipiec 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Scanmed w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy Scanmed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy Scanmed w Polsce, 2017
 • Przejęcia w segmencie prywatnych firm medycznych dokonane przez Grupę Scanmed w Polsce, 2015-lipiec 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Grupy Scanmed w Polsce, lipiec 2017
 • Szpitale należące do Grupy Scanmed w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa EMC Instytutu Medycznego w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce, 2017
 • Przejęcia w segmencie prywatnych firm medycznych dokonane przez Grupę EMC Instytut Medyczny w Polsce, 2016-czerwiec 2017
 • Przychody poszczególnych spółek w Grupie EMC Instytut Medyczny w Polsce (tys. zł), 2016
 • Szpitale należące do Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Enel-Med w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy Enel-Med w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy Enel-Med w Polsce, 2017
 • Przejęcia w segmencie prywatnych firm medycznych dokonane przez Grupę Enel-Med w Polsce, 2015-czerwiec 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Grupy Enel-Med w Polsce, czerwiec 2017
 • Nowe placówki uruchomione przez Enel-Med w Polsce, 2016-czerwiec 2017
 • Szpitale należące do Grupy Enel-Med w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Falck Medycyna Sp. z o.o. w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy Falck w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Falck w Polsce, 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Falck w Polsce, lipiec 2017
 • Nowe placówki uruchomione przez Falck w Polsce, 2016-lipiec 2017
 • Wysokość kontraktu Grupy Falck z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2007-2017
 • Struktura własnościowa MCZ SA w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności MCZ w Polsce, 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych MCZ w Polsce, lipiec 2017
 • Szpitale należące do MCZ w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Polmed SA w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy Polmed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Polmedu w Polsce, 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Polmedu w Polsce, lipiec 2017
 • Nowe placówki uruchomione przez Polmed w Polsce, 2016-lipiec 2017
 • Struktura własnościowa Neuca Med Sp. z o.o. w Polsce (%), 2017
 • Struktura własnościowa Neuca Med 2 Sp. z o.o. w Polsce (%), 2017
 • Struktura własnościowa Świat Zdrowia SA w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy Neuca w obszarze pacjenckim w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Neuca w segmencie usług medycznych w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy Neuca w segmencie usług medycznych w Polsce, 2017
 • Przejęcia w segmencie prywatnych firm medycznych dokonane przez Grupę Neuca w Polsce, 2015-lipiec 2017
 • Struktura własnościowa Swissmed Centrum Zdrowia (%), 2017
 • Struktura Grupy Swissmed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Grupy Swissmed w Polsce, 2017
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Grupy Swissmed w Polsce, lipiec 2017
 • Szpitale należące do Grupy Swissmed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Nadmorskiego Centrum Medycznego w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności CenterMed w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Medica Assistance w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności spółki Dom Lekarski Centrum Medyczne w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności CMP Centrum Medyczne w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Multi Med w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej Medical w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Specjalistycznego Centrum Diagnostyczno-Zabiegowego Medicina w Polsce, 2017
 • Liczba niepublicznych podmiotów świadczących usługi dializowania w Polsce, według województw, lipiec 2017
 • Liczba niepublicznych placówek świadczących usługi leczenia stomatologicznego w Polsce, według województw, lipiec 2017
 • Wybrane największe sieci klinik stomatologicznych w Polsce (liczba placówek), lipiec 2017
 • Liczba publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi diagnostyki obrazowej w Polsce, 2016
 • Liczba niepublicznych podmiotów świadczących usługi ratownictwa medycznego w Polsce, według województw, lipiec 2017
 • Liczba niepublicznych podmiotów świadczących usługi wyjazdowej pomocy lekarskiej w Polsce, według województw, lipiec 2017
 • Liczba szpitali niepublicznych i łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w Polsce, marzec 2017
 • Wybrane szpitale prywatne powstałe w Polsce, 2015-marzec 2017
 • Wybrane planowane otwarcia szpitali prywatnych w Polsce, 2017-2021
 • Odsetek Polaków pozytywnie oceniających funkcjonowanie poszczególnych aspektów publicznej opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2012, 2014 i 2016
 • Profile demograficzne konsumentów wyrażających opinie na temat opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2016
 • Wydatki FFS na konsultacje specjalistyczne w Polsce (zł), według płci i wieku, 2016
 • Wydatki FFS na diagnostykę w Polsce (zł), według dochodu i wykształcenia, 2016
 • Przyczyny korzystania z usług medycznych w ramach prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2014 i 2016
 • Pozycja Polski w światowym rankingu destynacji turystyki medycznej, 2016
 • Czynniki i bariery rozwoju turystyki medycznej w Polsce, 2017
 • Pozycja polskich klinik w międzynarodowym rankingu Global Rating Clinic, 2017
 • Kraj pochodzenia, popularne zabiegi i destynacje turystów medycznych w Polsce, 2017


List of graphs

 

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2015-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, bez wydatków na leki i nieleki, 2015-2022
 • Wartość rynku FFS w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2015-2022
 • Wartościowa struktura wydatków FFS na opiekę medyczną w Polsce (%), w podziale na rodzaje usług, 2016 i I poł. 2017
 • Wartość rynku abonamentów medycznych w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2022
 • Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2012-2022
 • Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce (%), 2016 i 2022
 • Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce (%), bez uwzględnienia wydatków na leki i nieleki, 2016 i 2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2015-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, bez wydatków na leki i nieleki, 2015-2022
 • CAGR dla poszczególnych segmentów na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2017-2022
 • Wskaźnik CPI Zdrowie, 2004-2022
 • Wskaźnik CPI Wyroby medyczno-farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt medyczny, 2004-2022
 • Wskaźnik CPI Usługi ambulatoryjne i inne usługi związane ze zdrowiem, 2004-2022
 • Wskaźnik CPI Usługi lekarskie, 2004-2022
 • Liczba osób posiadających dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2012-I kw. 2017
 • Liczba osób posiadających dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce (tys.), w podziale na indywidualne i grupowe, 2012-I kw. 2017
 • Przeciętna roczna i miesięczna składka w segmencie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (zł), 2012-2016
 • Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2012-2022
 • Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (mln zł), w podziale na klienta indywidualnego i grupowego, 2012-2016
 • Udział ubezpieczeń zdrowotnych w całkowitej wartości składki przypisanej brutto w Polsce (%), 2012-2016
 • Przypis składki brutto z ubezpieczeń zdrowotnych PZU w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Przychody PZU Zdrowie w Polsce (mln zł), 2011-2016 i 2020
 • Wysokość przypisu składki brutto TU Zdrowie (mln zł) i dynamika (%), 2012-2016
 • Wartość wypłaconych odszkodowań przez TU Zdrowie (mln zł) i dynamika (%), 2012-2016
 • Liczba pacjentów abonamentowych wybranych największych firm medycznych w Polsce (tys.), 2017
 • Liczba klientów korporacyjnych wybranych największych firm medycznych w Polsce (tys.), 2017
 • Odsetek firm oferujących dane świadczenie dodatkowe pracownikom w Polsce (%), 2016
 • Odsetek firm oferujących dodatkowe świadczenia medyczne pracownikom w Polsce (%), według szczebla zatrudnienia, 2014-2016
 • Odsetek firm oferujących możliwość rozszerzenia dodatkowych świadczeń medycznych na rodzinę pracownika w Polsce (%), według szczebla zatrudnienia, 2014-2016
 • Trzy najbardziej pożądane świadczenia dodatkowe oferowane przez pracodawców w Polsce (%), 2016-2017
 • Najbardziej pożądane dodatkowe świadczenia medyczne oferowane przez pracodawców w Polsce (%), 2017
 • Świadczenia dodatkowe najczęściej preferowane przez pracowników w Polsce (%), 2016
 • Finansowanie pakietów podstawowej i rozszerzonej opieki medycznej oferowanych przez pracodawców w Polsce (%), 2017
 • Odsetek pracowników, którym przysługują dane dodatkowe świadczenia medyczne oferowane przez pracodawców w Polsce (%), według rodzajów świadczeń, 2017
 • Wartość rynku FFS w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2015-2022
 • Wartościowa struktura wydatków FFS na opiekę medyczną w Polsce (%), w podziale na rodzaje usług, 2016 i I poł. 2017
 • Wartość rynku abonamentów medycznych w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2022
 • Przychody wybranych największych prywatnych firm medycznych w Polsce (mln zł), 2016
 • Przychody Grupy LUX MED w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2008-2016
 • Struktura przychodów Grupy LUX MED w Polsce, według źródła finansowania (%), 2010-2016
 • Przychody Grupy Medicover w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2014-2016
 • Struktura własnościowa PZU SA w Polsce (%), 2017
 • Przychody PZU Zdrowie (mln zł) w Polsce, 2015-2016 i prognozy na 2020
 • Przychody PZU Zdrowie w Polsce (mln zł), w podziale na segmenty działalności, 2015-2016
 • Przychody Grupy Scanmed w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2010-2016
 • Struktura sprzedaży Grupy Scanmed w Polsce (%), według źródła finansowania, pod względem wartości, 2016
 • Struktura sprzedaży Grupy Scanmed w Polsce (%), według pionu działalności, pod względem wartości, 2016
 • Dynamika sprzedaży usług komercyjnych w Grupie Scanmed w Polsce (%), 2010-2016
 • Wysokość kontraktu Scanmedu z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2010-2016
 • Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce, czerwiec 2017
 • Przychody i zysk/strata netto Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce (mln zł), 2005-I kw. 2017
 • Struktura przychodów Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce, według źródła finansowania (%), 2010-I kw. 2017
 • Przychody i zysk/strata netto Grupy Enel-Med w Polsce (mln zł), 2007-I kw. 2017
 • Struktura przychodów Grupy Enel-Med w Polsce (%), według pionów medycznych, 2015-2016
 • Dynamika wybranych przychodów z poszczególnych segmentów w Grupie Enel-Med w Polsce (%), 2016
 • Przychody Grupy Enel-Med z tytułu abonamentów medycznych w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Przychody i zysk/strata netto Falck Medycyna Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2006-2015
 • Przychody i zysk netto Starówka Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2006-2015
 • Struktura przychodów Grupy Falck z tytułu kontraktu z NFZ w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń (%), 2016-2017
 • Wysokość kontraktów podpisanych przez Grupę Falck z NFZ w poszczególnych województwach w Polsce (mln zł), 2016-2017
 • Przychody i zysk netto MCZ SA w Polsce (mln zł), 2007-2015
 • Wysokość kontraktu MCZ z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2007-2017
 • Struktura przychodów MCZ z tytułu kontraktu z NFZ w Polsce (%), według zakontraktowanych świadczeń, 2016-2017
 • Przychody i zysk/strata netto Grupy Polmed w Polsce (mln zł), 2009-I kw. 2017
 • Struktura przychodów Grupy Polmed w Polsce (%), według pionów medycznych, 2009-I kw. 2017
 • Dynamika wybranych przychodów poszczególnych segmentów w Grupie Polmed (%), 2016-I kw. 2017
 • Przychody Grupy Polmed z tytułu abonamentów medycznych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-I kw. 2017
 • Struktura przychodów Polmed z tytułu kontraktu z NFZ w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń (%), 2016-I kw. 2017
 • Liczba przychodni i baza pacjentów Świat Zdrowia w Polsce, 2014-lipiec 2017
 • Lokalizacja przychodni Świat Zdrowie/Grupa Neuca w Polsce, według województw, lipiec 2017
 • Przychody Grupy Neuca w segmencie udzielania świadczeń zdrowotnych (mln zł) i dynamika (%) w Polsce, 2014-I kw. 2017
 • Przychody Grupy Neuca w Polsce (%), w podziale na segmenty działalności, 2016
 • Przychody i zysk/strata netto Grupy Swissmed w Polsce (mln zł), 2005-I kw. 2017
 • Struktura przychodów Grupy Swissmed w Polsce (%), według źródła finansowania, II-IV kw. 2013-2016
 • Przychody Grupy Swissmed z usług lecznictwa zamkniętego i otwartego w Polsce (mln zł), 2005 – II-IV kw. 2016
 • Struktura przychodów Swissmed PSM w Polsce (%), według pionu medycznego, II-IV kw. 2016
 • Przychody z tytułu abonamentów Swissmed PSM (mln zł) i liczba procedur dla klientów abonamentowych (tys.) w Polsce, 2009-2016
 • Udział laboratoriów publicznych i niepublicznych w ogólnej liczbie laboratoriów w Polsce (%), 2016
 • Liczba placówek przeprowadzających badania laboratoryjne w Polsce, w podziale na województwa, 2016
 • Odsetek szpitali z własną pracownią diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2016
 • Największe sieci laboratoryjne w Polsce, według liczby laboratoriów, 2016
 • Publiczne i niepubliczne podmioty świadczących usługi dializowania w Polsce (%), lipiec 2017
 • Wybrane największe niepubliczne stacje dializ w Polsce (liczba placówek), lipiec 2017
 • Publiczne i niepubliczne podmioty świadczące usługi leczenia stomatologicznego w Polsce (%), lipiec 2017
 • Źródła finansowania wybranych badań diagnostyki obrazowej w Polsce, publiczne i niepubliczne (%), 2016
 • Źródła finansowania wybranych badań diagnostyki obrazowej w prywatnych centrach diagnostycznych w Polsce (%), 2016
 • Publiczne i niepubliczne placówki świadczące usługi ratownictwa medycznego w Polsce (%), lipiec 2017
 • Publiczne i niepubliczne placówki świadczące usługi wyjazdowej pomocy lekarskiej w Polsce (%), lipiec 2017
 • Odsetek osób wyrażających zadowolenie z funkcjonowania systemu publicznej opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2001-2016
 • Typy postaw wobec funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2016
 • Główne problemy związane z dostępnością do POZ w ramach NFZ w Polsce (%), według osób niekorzystających z tego rodzaju usług, 2017
 • Główne problemy związane z dostępnością do POZ w ramach NFZ w Polsce (%), według osób korzystających z tego rodzaju usług, 2017
 • Struktura korzystania z usług medycznych w Polsce (%), według źródła finansowania, czerwiec 2014 i 2016
 • Najważniejsze cechy społeczno-demograficzne respondentów korzystających z usług medycznych opłacanych wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ (%), 2016
 • Najważniejsze cechy społeczno-demograficzne respondentów korzystających z usług medycznych opłacanych z własnej kieszeni (%), 2016
 • Odsetek Polaków korzystających z prywatnej opieki medycznej w Polsce (%), w zależności od rodzaju usługi, 2016
 • Odsetek Polaków korzystających z prywatnej opieki medycznej w Polsce (%), w zależności od źródła finansowania, 2016
 • Częstość korzystania z usług zdrowotnych FFS (%), według rodzaju usługi, 2016-I poł. 2017
 • Średnie wydatki na usługi zdrowotne FFS (zł), według rodzaju usługi, 2016
 • Wydatki FFS na stomatologię w Polsce (zł), według płci, 2016
 • Wydatki FFS na konsultacje specjalistyczne w Polsce (zł), według wykształcenia, 2016
 • Wydatki FFS na diagnostykę w Polsce (zł), według miejsca zamieszkania, 2016
 • Odsetek Polaków posiadających DUZ (%), według źródła finansowania, czerwiec 2014 i czerwiec 2016
 • Najważniejsze cechy społeczno-demograficzne respondentów najczęściej korzystających z usług medycznych opłacanych w ramach DUZ (%), 2016
 • Wartość rynku turystyki medycznej w Polsce (mld zł), 2013-2015
 • Średnie wydatki na pobyt w Polsce turystów, którzy deklarowali cel zdrowotny jako motywację podróży do Polski (zł), 2014-2015
 • Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce (%), 2016 i 2022

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: July 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

 We are a long-standing subscriber of PMR’s information services, and specifically its pharmaceutical and healthcare market news bulletins.

We appreciate the reliability of the information provided,and the high standards of data analysis offered by PMR.    

President

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o

I have been using PMR reports in my daily work for over 3 years. They are a source of consolidated knowledge based on the relevant indicators. At the same time I value our cooperation as an expert in the Health Care market in Poland. Your forecasts are important to us when working on marketing and promotional strategies.

Head of Sales and Marketing

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process