Rynek pracy i struktura wynagrodzeń IT w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek pracy i struktura wynagrodzeń IT w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Rynek pracy i struktura wynagrodzeń IT w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: ICT
Zakres: Poland

Strategiczna analiza rynku pracy i wynagrodzeń IT w Polsce, zawierająca unikalne dane dotyczące zatrudnienia i potencjału kadrowego na rynku oraz poziomu wynagrodzeń specjalistów IT.

Katarzyna Sacha

Katarzyna Sacha

Trwający deficyt specjalistów z sektora IT w połączeniu z korzystną sytuacją makroekonomiczną kraju oraz systematycznie rosnącym popytem na usługi IT powoduje, że w Polsce funkcjonuje rynek pracownika. Odzwierciedleniem tego są wyraźnie rosnące płace oferowane specjalistom IT, które kształtują się na poziomie znacznie przekraczającym średnią krajową. Na wyższe zarobki mogą liczyć przede wszystkim eksperci z kilkuletnim doświadczeniem w branży, posiadający wąskie lub najbardziej poszukiwane na rynku specjalizacje. Ukierunkowanie pracodawców na zatrudnianie specjalistów z ekspercką wiedzą z konkretnej dziedziny przekłada się na skomplikowane i wymagające procesy rekrutacyjne. Co więcej, obok wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności technicznych od kandydatów oczekuje się również rozbudowanych kompetencji miękkich. W tym kontekście coraz bardziej wyraźnym trendem w Polsce jest zatrudnianie specjalistów IT na podstawie kontraktu. Podczas procesów rekrutacyjnych w branży IT kluczową rolę odgrywa również motywacja pracowników. W przypadku rynku kandydata coraz większe znaczenie odgrywa już nie tyle samo wynagrodzenie, co oferowane pracownikom korzyści pozapłacowe.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Statystyki dotyczące zatrudnienia specjalistów IT w Polsce oraz przyszły potencjał kadrowy rynku:
  • Poziom zatrudnienia pracowników IT
  • Statystyki dotyczące liczby pracujących w Polsce programistów
  • Zaplecze pracownicze rynku w postaci studentów i absolwentów kierunków informatycznych
  • Zatrudnienie specjalistów IT w centrach usług biznesowych
  • Lista firm o największej liczbie pracowników i współpracowników w Polsce
 • Przegląd głównych trendów rynkowych: trendy rekrutacyjne, kontrakting usług IT, znaczenie kompetencji miękkich u specjalistów IT, benefity pozapłacowe oferowane specjalistom IT, skłonności emigracyjne polskich specjalistów IT, otwarcie rynku pracy w Polsce na specjalistów IT z zagranicy, otoczenie prawno-podatkowe rynku
 • Analiza poziomu wynagrodzeń IT
  • Statystyki dotyczące wysokości płac pracowników IT w latach 2015-2017, z podziałem na stanowiska i specjalizacje oraz główne ośrodki zatrudnienia (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Szczecin, Łódź). W przypadku wybranych specjalności z uwzględnieniem wynagrodzeń w rozbiciu na stopień zaawansowania zawodowego.
  • Poziom wynagrodzeń kontraktorów IT – analiza płac w latach 2016-2017, z podziałem na stanowiska i specjalizacje. W przypadku wybranych specjalności z uwzględnieniem wynagrodzeń w rozbiciu na stopień zaawansowania zawodowego.
  • Poziom wynagrodzeń programistów – analiza płac w latach 2016-2017, z podziałem na technologie programowania, specjalizacje, stopień zaawansowania zawodowego oraz formę zatrudnienia. Również z uwzględnieniem analizy płac w największych polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań).
  • Poziom wynagrodzeń specjalistów IT w centrach usług biznesowych –  analiza płac w latach 2017-2018, z podziałem na wybrane specjalizacje oraz główne lokalizacje centrów operacyjnych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, aglomeracja katowicka, Trójmiasto, Rzeszów, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz).
 • Prognozy rozwoju rynku pracy i wynagrodzeń IT w latach 2018-2023 – prognozy zatrudnienia specjalistów IT oraz analiza wysokości oferowanych im płac, z podziałem na stanowiska i specjalizacje oraz główne ośrodki zatrudnienia (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Szczecin, Łódź). W przypadku wybranych specjalności z uwzględnieniem wynagrodzeń w rozbiciu na stopień zaawansowania zawodowego. Z uwzględnieniem szczegółowego komentarza analitycznego i prezentacji aktualnych założeń makroekonomicznych.
 • Megatrendy i porównania międzynarodowe – analiza porównawcza wynagrodzeń IT na rynku polskim z trendami globalnymi oraz na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Poziom wynagrodzeń specjalistów IT w centrach SSC i PBO – analiza płac (aktualne dane – rok 2018), z podziałem na stanowiska i specjalizacje oraz główne ośrodki zatrudnienia w wybranych krajach CEE.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Planując strategię rozwoju na polskim rynku IT
 • Opracowując plany wydatków i budżety na kolejne okresy rozliczeniowe
 • Planując wynagrodzenia dla pracowników IT
 • Przygotowując plany operacyjne dla działów sprzedaży i marketingu
 • Tworząc portfolio produktów lub usług IT
 • Zakładając nowy podmiot działający w branży IT
 • Poszukując nowych możliwości biznesowych 
 • Sporządzając raporty dla zarządu lub akcjonariuszy
 • Podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące rynku IT w Polsce
 • Przeprowadzając proces rekrutacji pracowników IT
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, płac i rozliczeń oraz kadr i księgowości, rekrutacji i HR, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:

 • Firmy informatyczne działające w Polsce lub planujące swoją działalność na tym rynku
 • Obecne oraz potencjalne centra usług wspólnych w Polsce
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Inwestorzy rozważający wejście na polski rynek IT lub szukający możliwości zakontraktowania specjalistów bądź zlecenia konkretnych zadań w obszarze IT polskim firmom
 • Duże i średnie firmy spoza branży IT, dla których zbudowane działy IT i wykorzystywane zasoby IT mają znaczenie strategiczne
 • Agencje HR-owe
 • Kontraktorzy IT
 • Konsultanci, analitycy i badacze polskiego rynku IT
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Inne wersje: English
Sektor: ICT
Zakres: Poland

Rynek pracy i struktura wynagrodzeń IT w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.